Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07303 Кадастр (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Аймақты ұйымдаструдың заманауи әдістері
  Несиелер: 4

  Қазіргі жерге орналастыру тұжырымдамасының негізгі ережелері. Шаруашылық аралық жерге орналастырудың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық мәні. Әртүрлі мақсаттағы жер пайдаланудың пайда болу ерекшеліктері. Қазіргі жағдайда шаруашылықішілік жерге орналастыруды жетілдірудің негізгі бағыттары. Территорияны ұйымдастырудың заманауи әдістері: территорияны шаруашылықішілік ұйымдастыру кезіндегі ландшафтық тәсіл негіздері; агроэкологиялық тәсілді ескере отырып, ауыл шаруашылық алқаптарын ұйымдастыру және орналастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР жер нарығының дамуы
  Несиелер: 5

  ҚР жер нарығының түсінігі және ерекшеліктері. Жер нарығының қаржы нарығымен байланысы. Жермен нарықтық операциялардың түрлері. ҚР жер нарығының қалыптасуы. Жердің бастапқы және қайталама нарығы. Санаттар бөлінісінде Жерді сату динамикасы. Жер нарығының дамуын мемлекеттік реттеу. Жер нарығын құқықтық қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді сатуға мораторий енгізу және оларды шетелдіктерге жалға беру: себептері, шешу жолдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Техникалық, жаратылыстану-ғылыми және әлеметтік-гуманитарлық білімді дамытуға қазіргі заманғы көзқарастар мен білімнің әртүрлі типтеріне сәйкес келетін мәселелер; ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдау және шешу; зерттеудің қажетті тәсілдері мен әдістерін таңдау, нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, бар мәселелерді түрлендіру және жаңаларын әзірлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттестіру
  Несиелер: 4

  Агробизнес объектілерін қалыптастыру мен жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын, Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен мемлекеттік реттеу органдарының ұйымдық құрылымын қамтиды. АӨК қызметінің құқықтық режимі мен регламенттері. Аграрлық қатынастарды реттеудің экономикалық тетігін қалыптастыру. Мемлекеттік реттеу органдарын ақпараттық қамтамасыз ету. Аграрлық қатынастарды реттеудегі және агробизнес нысандарын басқарудағы индикативтік жоспарлау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің әдістемесі мен әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу әдісі туралы түсінік. Ғылыми зерттеулердің әдістері мен формалары. Ғылыми зерттеулердің логикасы мен тілі. Ғылыми зерттеу құрылымы, оны енгізу технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кадастрлық технологиясының қызметі
  Несиелер: 5

  Кадастрлық қызмет саласындағы нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Кадастрлық қызметті жүзеге асыру нысандары. Кадастрлық жұмыстарды орындау технологиясы. Кадастрлық қызмет экономикасы. Кешенді кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу. Кадастрлық жұмыстарды жүргізудің тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жер кадастрдың қазіргі замаңғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді, елді мекендерді, босалқы жерлерді және басқа санаттардағы жерлерді пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелері. Жерді ұтымды пайдалану бағдарламасы. Жер қорының барлық санаттарының жерлерін ұтымды пайдалануды жетілдіру жолдары. Жерге орналастыру жобалауда, кадастрлық қызметте және жер ресурстарын пайдалануда қойылған міндеттерді шешуді жетілдіру жолдары. жобалау, кадастрлық қызмет және жер ресурстарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жылжымайтын мүлікті басқару және аумақты жоспарлау
  Несиелер: 4

  Жылжымайтын мүлікті басқару нарығының негіздері. Меншікті басқару тұжырымдамасы. Жылжымайтын мүлікті басқарудың құқықтық негіздері. Ұйымдастыру нысандары мен мүлікті басқару әдістері. Бизнесті дамыту. Жылжымайтын мүлікті қаржыландыру. Жылжымайтын мүлікті қайта құру. Аутсорсинг қайта құру жобаларының нысаны ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жер қатынастарын жетілдіру
  Несиелер: 5

  ҚР жер қатынастарының жалпы сипаттамасы және ерекшелігі. Жер қатынастарының негізі (жерге меншік, жер пайдалану құқығы). Жер қатынастарын дамытудың негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы. Аграрлық дағдарыс пен аграрлық реформаның жер қатынастарына әсері. ҚР жер қатынастарының даму болашағы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жер кадастрының көпқызметтік ААЖ құру
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік және нормативтік-құқықтық мазмұны (МЖК ААЖ). ArcGIS бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жер учаскелері туралы деректер базасын қалыптастыру. Сандық кадастрлық карталарды өзектендіру, МЖК ААЖ мәліметтерінің дұрыстығы және қорғалуы. МЖК ААЖ модульдері мен кіші жүйелерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нақты ауыл шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Нақты ауыл шаруашылығының құрылымы, мәні, маңызы, мақсаттары мен міндеттері. Нақты егіншіліктегі геоақпараттық жүйелердің рөлі. Ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелердің және Жерді қашықтықтан зондтаудың нақты егіншіліктегі рөлі. Егіншіліктегі технологияның тәсілдері мен типтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жер қорын пайдалануды жетілдіру мәселелері мен жолдары
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді, елді мекендерді, босалқы жерлерді және басқа санаттардағы жерлерді пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелері. Жерді ұтымды пайдалану бағдарламасы. Жер қорының барлық санаттарының жерлерін ұтымды пайдалануды жетілдіру жолдары. Жерге орналастыру жобалауда, кадастрлық қызметте және жер ресурстарын пайдалануда қойылған міндеттерді шешуді жетілдіру жолдары. жобалау, кадастрлық қызмет және жер ресурстарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  басқару психологиясының негіздерін, қарамағындағы адамның психологиялық негіздерін, оның қызметі мен мінез-құлқын басқару психологиясын білу; жоғары мектеп педагогикасының негіздері, Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері, ұжымда қолайлы моральдық-психологиялық климат құру, кәсіби қызметте басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында жоғары мектепте оқытудың әдістері, нысандары мен құралдары;

 • Код ON2

  Ғылым философиясы мен тарихын, оның негізгі даму кезеңдерін, ғылыми білімнің құрылымын, гуманитарлық таным ерекшелігін білу; ғылыми зерттеулердің әдістерін, әдіснамасын және мәнін білу, ғылыми зерттеу жүргізуді білу, мақсаттарды, міндеттерді, тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау, нәтижелерді өндіріске енгізу, ғылыми мақалалар жазу және оларды баспада жариялау; кейінгі кезеңде кадастрлық ғылымның даму кезеңдерін, кадастр туралы қазіргі заманғы ғылымның қазіргі жағдайын білу, кадастр саласындағы ғылыми зерттеулерді үйлестіру мен басқаруды жүзеге асыру, ғылыми зерттеу әдістерін білу және кадастрда ақпараттық технологияларды қолдану.

 • Код ON3

  кадастрды жүргізу, жер мониторингі, жерді және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу және есепке алу бойынша мәтіндерді оқып, аудара білу, диссертация тақырыбы бойынша шет тілінде ғылыми мақалалар жазу, кәсіби мақсаттар үшін озық деңгейде шет тілін меңгеру;

 • Код ON4

  қазіргі кезеңдегі жер кадастрының мәселелерін білу және анықтау, оларды шешу жолдарын жасай білу, Жер заңнамасының мәселелерін білу: жерге меншік, жерді жалға беру, жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау; жерге орналастыру саласындағы жер заңнамасын білу, форумнан кейінгі кезеңде жер ресурстарын басқару органдарын қайта ұйымдастыру ерекшеліктерін, кадастрды жүргізуді жетілдіру, жерге орналастыру және жер қатынастарын реттеу мақсатында жерге орналастыру органдарының қазіргі заманғы құрылымын білу.;

 • Код ON5

  қазіргі жерге орналастыру тұжырымдамасының негізгі ережелерін, шаруашылықаралық жерге орналастырудың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық мәнін, шаруашылықаралық жерге орналастыру кезінде аумақты ұйымдастыру формаларын жобалаудың негізгі әдістерін, шаруашылықішілік жерге орналастырудың қазіргі заманғы мазмұнын, оның экономикалық және экологиялық міндеттерін білу, ландшафтық-экологиялық көзқарасты ескере отырып, ауыл шаруашылығы алқаптарының құрылысын жүргізу; жерге орналастыру жобалаудың дамуы және республиканың жетекші ғалымдарының оның қалыптасуына қосқан үлесі туралы түсінікке ие болу, экономикалық-статистикалық, есептік-конструктивтік әдістер мен экономикалық-материялық үлгілеуді білу, дамудың қазіргі кезеңіне қатысты аумақты ұйымдастыруды жүзеге асыру;

 • Код ON6

  ҚР жер нарығының даму ерекшеліктері мен қалыптасуын, жермен нарықтық операциялардың түрлерін, санаттар бойынша жерлерді сату динамикасын, жер нарығын мемлекеттік реттеу мен құқықтық қамтамасыз етуді, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді сатуға мораторий енгізу және оларды шетелдіктерге жалға беру себептерін білу; ҚР жер қатынастарының сипаттамасы мен ерекшелігін, оның негізін (жерге меншік, жер пайдалану құқығы) және жер қатынастарын дамытудың негізгі кезеңдерін, аграрлық дағдарыс пен аграрлық реформаның жер қатынастарына;

 • Код ON7

  нақты ауыл шаруашылығының құрылымын, мәнін, мәнін, мақсаттары мен міндеттерін, ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйелердің және Жерді қашықтықтан зондтаудың нақты егіншіліктегі рөлін білу; мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік және нормативтік-құқықтық мазмұнын білу (МЖК ААЖ), ArcGIS бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жер учаскелері туралы мәліметтер базасын қалыптастыру, сандық кадастрлық карталарды құру және өзектілендіру, жерге орналастыруда және кадастрда қолданылатын ақпараттық компьютерлік технологиялар (АКТ) туралы жалпы түсініктерді білу, ҚР жерге орналастыруда және кадастрда АКТ-ны пайдаланудың қазіргі жағдайы мен мәселелерін білу;

 • Код ON8

  Агробизнес объектілерін қалыптастыру мен жұмыс істеуінің нормативтік - құқықтық базасын, Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен мемлекеттік реттеу органдарының ұйымдық құрылымын, АӨК қызметінің құқықтық режимі мен регламенттерін білу, ауыл шаруашылығына қатысты мемлекеттік тетіктерді зерделеуге жоғары уәждемеге ие болу, ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу.

 • Код ON9

  кадастрлық қызмет саласындағы нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді, оны жүзеге асыру нысанын, кадастрлық жұмыстарды орындау технологиясын білу, кешенді кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыруды және жүргізуді білу; кадастрлық жұмыстарды реттеудің теориялық негіздері мен құқықтық базасын білу, мемлекеттің кәсіпкерлік кадастрлық қызмет саласындағы нарықтық қызметтерді қалыптастыруға әсері туралы түсінікке ие болу.

 • Код ON10

  кәсіпкерлік қызмет түрі ретінде жылжымайтын мүлікті басқару түсініктері мен мақсаттарын, жылжымайтын мүліктің инвестиция объектісі ретінде ерекшеліктерін білу, жылжымайтын мүлікке инвестициялау тәуекелдерін анықтай білу, қаланың дамуының Бас жоспарын құру; жылжымайтын мүлікті басқару құқығының нормалары мен субъектілері түсінігін білу, кәсіпкерлік қызмет аясында жылжымайтын мүлікті басқарудың мүліктік құқығының негіздерін білу;

 • Код ON11

  ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді, елді мекендерді, босалқы жерлерді және басқа санаттардағы жерлерді пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелерін, жерді ұтымды пайдалану бағдарламасының негізгі бағыттарын білу, Жер қорының барлық санаттарындағы жерлерді ұтымды пайдалануды жетілдіру мақсатында шешім қабылдай білу; Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді, елді мекендерді, резервтік жерлерді және басқа санаттардағы пайдалану жүйесіндегі мәселелерді анықтау, жер ресурстарын пайдаланудағы проблемаларды шешудің қазіргі заманғы әдістерін іздестіру.

Top