Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07122 Электрэнергетика (Қала мен өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен жабдықдау) в Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты

 • Дүниежүзілік энергетика
  Несиелер: 4

  Бағытқа келесі бөлімдерді қосу: дүниежүзілік электр заңының актілері. Өнеркәсіпті өндіріс электрлендіру Электр энергетикасының ролі дүниежүзілік экономикада. Нарық шарттарында электрлендіру мақсаттары. Бағыттың электр энергиясын қолдануында және электротехнологиясы технологиялық процестерде. Жүзеге асыруда электрлендіру ролі дүниежүзілік энергоүнемдеу. саясаты/

  Селективті тәртіп
 • Энергетикалық есептерді шешу үшін компьютерлік технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Ақпарат және оның сипаттамалары, ақпараттық процестер, ақпараттық технологиялардың пайда болуы. Ақпараттық технологиялардың техникалық және бағдарламалық құралдары. Мәтін және сандық ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологиясы. Ақпаратты сақтау және іздеу. Энергетикадағы басқару және ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйесі./

  Селективті тәртіп
 • Электр сұлбаларын компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Электр сұлбаларды жасау мен бейнелеу кезінде компьютер бағдарламаларының практикалық курсын қолдану. Қолданбалы бағдарламалар пакеттері, қарапайым электр сұлбаларының элементтерін құру, негізгі сұлбаларды, электрлік қосылыстар және іске қосу сұлбаларын құру және жасау, жоспарлар мен қима құру.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Ғарышта және жазықтықта әртүрлі бейнелерді құрастырудың теориялық негіздерін, сызу түріне байланысты сызбаларды салу үшін жобалау, техникалық және құрылыс сызбалары және алгоритмдерді зерттеу. Графикалық құжаттарды әзірлеу, енгізу және орындау үшін ISO халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес сызбаларды оқып, оларды орындау.

 • Сұлбатехника
  Несиелер: 4

  Элементтерді, түйіндерді және ЭЕМ құрылғыларын сұлбалық әдістермен сызу және олардың жұмыс режимдері, сондай-ақ әртүрлі цифрлік және аналогтік электронды құрылғыларды жобалау; цифрлік құрылғылардың базалық логикалық элементтерінің сұлбатехникасы; комбинационды және тізбек типті цифрлік құрылғылардың жұмыстары мен құру принциптері; жартылай өткізгіш жады құрылғылардың жұмыс істеу ерекшеліктері және ұйымдастыру жолдары./

  Селективті тәртіп
 • Электр энергияны үнемдеуді басқару
  Несиелер: 5

  Энергетикалық қорларды үнемді және ұтымды пайдалану.Кәсіпорынның электрлік шаруасын тізу және электр энергияны тұтыну. Электр энергияны тұтынуды ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергия тепетеңдігі. Электрэнергия тұтынушыларының электр шаруашылық және электртораптық ұйымдармен арақатынасы. Электрэнергияны тарифтеу және оны электр тораптары арқылы тарату. Электр энергияны тұтынуды басқару, бақылау және ескеру. Электрэнергияны үнемдеудің нормативті-құқықтық базасы.

  Селективті тәртіп
 • Электр техникалыќ материалтану
  Несиелер: 4

  Ќўрылєыларда электр техникалыќ материалдардыѕ ќолдану принциптарын ќўру электротехниктер жјне электр энергетикасы. жалпы кіріспе материалдар туралы. Диэлектриктердіѕ электрлік ќасиеттері. Диэлектриктердіѕ электр ґткізгіштігі. Диэлектрлік жоєалту. Диэлектриктердіѕ тесілуі. Диэлектриктердіѕ электрліксіз ќасиеттер материалдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Механиканың, молекулалық физиканың, электр және магнетизмнің, термодинамиканың және статистикалық физиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен модельдері. Негізгі физикалық құбылыстар мен классикалық және қазіргі заманғы физиканың заңдары; физикалық зерттеу әдістері; физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсері; физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебраның элементтері. Матрицалар және анықтауышттар. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Векторлар. Сызық теңдеулері. Екінші ретті теңдеулер. Математикалық анализге кіріспе. Функцияның шегі. Функцияның үздіксіздігі. Функцияның туындысы. Дифференциалдар ережелері. Бірнеше айнымалылардың функциялары. Бірнеше айнымалы функцияның туындылары мен дифференциалдары Бірнеше айнымалылардың экстремум. Анықталмаған интеграл. Интеграцияның негізгі әдістері. Комплекс сандар, Анықталған интеграл, интегралдардың есептеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрлік аппараттар
  Несиелер: 5

  электрлік аппараттарды жылыту процестерінің жалпы мінездемесі. Электр динамикалық күштің электрлік аппараттары. Сөндіру электрлік доғасы. Электр түйіспелері. Бөліп тұратын құрылғылардың аппараттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 4

  Химиялыќ заѕдарды ќолдану тјсілдерін студенттермен меѕгеру. Негізгі атомдыќ – молекулаларды оќу. Химиялыќ процестердіѕ энергетикасы. Химиялыќ термодинамика. Ерітінділердіѕ жалпы ќасиеттері. Электр химиялыќ процестер. Металдардыѕ химиясы. Су химиясы жјне отын

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрэнергияны бақылау және ескеру
  Несиелер: 5

  Электрэнергетика жүйесіндегі электрэнергияны ескерудің негізгі жағдайлары; электрэнергияны ескерудің мәні; есептік (коммерциялық) ескеру, оның тағайындалуы, дәлдігіне қойылатын талаптары; техникалық ескеру, тағайындалуы мен талаптары; кәсіпорындарда электрэнергияны ескеруді ұйымдастыру; электрэнергияның тарифтері; бір тариф кезінде индукционды санауыштармен электрэнергияны ескеру; санауыштардың топтастырылуы және техникалық сипаттамалары; санауыштарды қосу сұлбалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тізбектерініѕ теориясы
  Несиелер: 5

  Зерттеу нысандарының біреуін зерттеу - электромагниттік өріс және оның әртүрлі технологиялық құрылғыларындағы көріністері, электромагниттік процестерді модельдеудің заманауи әдістерін игеру, электр тізбектерін талдау әдістері, оларды әртүрлі құрылғылар мен жүйелерді жобалау, пайдалану үшін дұрыс пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық - өлшеу техникасы
  Несиелер: 5

  жалпы электрліктерді өлшеулерде құралдар және электрлік мөлшерлердің өлшеулері. Электрліксіз мөлшерлердің өлшеулері. Ақпараттық - өлшеу жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр энергетикасы
  Несиелер: 4

  электрлік станция. Электр энергетикалық жүйелер. Электр жабдықтау. Релелік қорғаныш және автоматика. энергияның жаңармалы қуаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік электроника
  Несиелер: 5

  Құрылғы принциптері және жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмыс істеуінің физикалық негіздері, олардың сипаттамалары мен параметрлері, сондай-ақ ұқсас электронды сұлбаларды, сигнал генераторларын салудың негізгі принциптері, интегралды схемалардың жұмыс істеу принциптері. Біріктірілген логикалық элементтердің құрылысы және жұмыс істеу принциптері, комбинациялық және дәйекті түрдегі логикалық құрылғылар синтездеу әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Сызықтық тізбектердегі өтпелі кезеңдер және оларды есептеу әдістері; тікелей және айнымалы токтың сызықты емес электр және магниттік тізбектері; сызықты емес тізбектердегі өтпелі кезеңдер; Сызықсыз тізбектерді талдауға арналған аналитикалық және сандық әдістер; бөлінген параметрлермен (тұрақты және өтпелі режимдер) тізбектер; электромагниттік өріс теориясы, электростатикалық өріс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр сұлбаларды оқу техникасы
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Электрлік сұлбалардағы шартты графикалық бейнелеу. Электрлік сұлбалардағы шартты әріп-сандық белгілер. Негізгі электрлік сұлбалар. Қосулар мен іске қосу сұлбалары. Электр қондырғылар мен электр жабдықтардың сызбада орналасуы. Электртехникалық сызбалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Энергия тұрақты және айналмалы токпен тарату
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республи-касының энергетиктерінің қазіргі жағадайы. Қазақстан Республикасының энергетикалық бағдарламасы. Техника-лық сипатамалар және негіздгі үлкен ара қашықтықтарға электр энергиясы тапсырулары. Электрлік тарату және оның жоғарылауы тәсілдері. Электрлік таратуларға негізгі конструктивті міндет.Өте биік кернеудің. ЛЭПпен тұтас биік кернеуі. Қуаттылық жоғалтулары және желіде энергия-ның тұрақты ток тапсыруларының принципшіл схема ВН. Бір фазалы көпірлік түрлендіргіш түзеткішінің жұмысы және инверторном режім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр жетек
  Несиелер: 5

  Біліктілігі жоғары маман дайындау, электр жетегі терең білетін негіздері, меңгеру қасиеттердің білімімен және автоматтандырылған электр жетегі жүйелерінің мінездемелерінің, параметрлердің есеп-қисап әдістерімен, статикалық және динамикалық мінездемелердің, таңдаудың оның элементтердің. топтастыру, автоматтандырылған электр жетектерінің құрылымы. Электр жетегі координаталарының жөнге салуы. Алшақ салынған электр жетектерінің басқару құралдары. Апаттық тәртіптер және электр жетегінде қорғаныш құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Элементтер және автоматтандырылған электр жетегі аппараттары
  Несиелер: 5

  автоматтан-дырылған электр жетегі элементтерінің даму негізгі бағыттары. Контрукциялар, негізгі параметрлер және электрлік аппараттардың жұмыс тәртіптері және автоматтандырылған электр жетегі басқа элемент-терінің . Автоматтандырылған электр жетегі элемент-терінің конструктивті және жүйелік ерекшеліктері . Элементтердің математикалық суреттеуі . Сыртқы мінездемелер және басқару мінездемелері .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрлік желілер мен жүйелер
  Несиелер: 4

  электр желі және жүйе. Конструктивті атқару, үлгілер, параметрлер және электр желісінің элементтеріне сипатама. Әртүрлі үйлесімді электр желілерінің апаттан кейінгі режімі. Электр энергетикалық жүйе қуатының балансысы. Электр энергетикалық жүйе жиілігі және кернеуді реттеу. Қуат шығындарының есеп-қисабы және ЭЭС.элементіндегі элекр энергия және қуат шығының есебі. Схемалардың кескін үйлесімдерінің таңдауы және электр желісінің негізгі параметрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Күштік қайтажасау қондырғылары
  Несиелер: 4

  Түзеткіштегі басқарылмайтын шұра. Бір фазалы шұраның сүлбесінің жұмысы. Түзету үш фазалы схемалары. Түзеткіштердің схемаларында бірсыпыра режімнің ерекшеліктері. Түрлендіргіш қорғау шынжырлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қарымқатынас
  Несиелер: 4

  Коммуникацияның вербалды құралы. Іскерлік коммуникацияның тыңдалымы.Бейвербалды коммуникация. Саналы/санасыз және тіл коммуникациясындағы жалған сөйлеу. Қарым-қатынастағы айлалы әрекеттер.Коммуникативті мінез-құлқының гендерлі аспектісі. Іскерлік коммуникация сынымен қошметі. Іскерлік коммуникацияның сұрақтары мен жауаптары. Қарым-қатынастағы кедергілер. Іскерлік серіктестік имиджі. Публикалық тіл. Іскерлік серіктестіктердің психологиялық- коммуникативті потенциалдары. Орыс тілінің этикеті. Іскерлік коммуникациясының қалпы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындардың электр жабдығы
  Несиелер: 4

  электронагрева құруларының электр жабдық, электрмен пісірудің, төселген көше крандардың, лифтілердің және д. т., взрывода электр жабдық - және - орналастыруларда. Аппараттардың таңдау және құрылғылардың токоведущихі электр техникалық-тарды құруларда. Аппараттардың таңдауы номинал параметрлермен. Жоғары вольтты ажыратқыштардың таңдауы ( ұйымдардың ). айырғыштардың таңдау, бөлгіштердің, короткозамыкателей; жүкті тиеу ажыратқыштарының таңдау және сақтандырғыштардың. Реакторлардың таңдауы; ток трансформаторларының таңдауы және күштену трансфор-маторларының. Термиялық және динамикалы�� тұрақты-лыққа құрылғылардың токоведущих тексеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электромеханика және электротехникалық жабдықтар
  Несиелер: 4

  Электромеханика және электромеханикалық жабдықтардың даму негіздері мен үрдістері бойынша студенттердің білімін қалыптастыру. Электроқшаулағыш техника. Кабель техникасы. Электротермиялық және индукционды қыздыру. Электрдоғалық қыздыру. Металлдарды өңдеудің электрохимиялық және электрофизикалық әдістері. Металдарды өңдеудің жаңа әдістері. Жарықтехника. Жарық аспаптары. Жарықтандыру торлары. Электр жетектердегі әсер ететін кезеңдер. Электр жетектердегі координаттарды реттеу. Электромеханикалық жүйелердің энергетикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы этика
  Несиелер: 4

  «Сыбайлас жемқорлық» тұжырымдамасының теориялық және әдіснамалық негіздері, «сыбайлас жемқорлық» түсінігінің тарихи дамуы,сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру Сыбайлас жемқорлық мінезінің психологиялық ерекшеліктері Сыбайлас жемқорлық факторларының әсерінен жеке қасиеттердің қалыптасу ерекшеліктері Құқықтық және адамгершілік сана-сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет элементтері ретінде; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылау; Шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет; Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этикалық ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Станса мен кіші стансалардың электрлік бөлігі
  Несиелер: 4

  жалпы мәлімдеудің электр станциялары туралы және қосалқы станцияларда. Өлшеу трансформаторлар. Контрукциялар, параметрлер және электрлік жол бастаушылардың мінездемелері. Биік және аласа күштену аппараттары. Күш беретін трансформаторлар. Синхронды генераторлар және компенсаторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электромеханикалық жүйелер
  Несиелер: 4

  ЭМЖ туралы жалпы мәліметтер. Электромеханикалық жүйелер, агрегаттар, модульдер және құрылғылар. Электромеханикалық түрлендіргіштер. ЭМЖ басқарудың ажыратылған жүйелері . Реттелетін электр жетегі. ЭМЖ энергеияның ағынын (кезеңін, жылдамдығын, механизмнің жұмыс органының жағдайын) басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрлік машиналар
  Несиелер: 5

  Электр машиналарының негізгі құрылымдарын зерттеу, электр машиналарын пайдаланудың физикалық принципі, электр машиналарының жұмыс істеу принципі және олардың техникалық сипаттамалары. Электр машиналарының көлемі. Электр машиналары мен құрылғыларының жұмысын жақсарту үшін техникалық шешімдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр энергиясы түрленгіштерінің шала өткізгіштігі
  Несиелер: 4

  қуат беретін шала өткізгіштік құралдар. Диодтар, транзисторлар, тиристорлар. Қуат беретін шала өткізгіштік диодтардың паралельді және жүйелі қосу және тиристор. Динисторлар, симисторы, жабылу тиристорлары. Көшкіндік диодтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыспалы үрдістер
  Несиелер: 5

  қарапайым шынжырлар электр-магниттік өтетін процестер . Өзгергіш ток машинасында электр-магниттік өтетін процестер . Короткиезамы - кания . симметриялы үш фазалылар - қысқа тұйықталудың

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлік техника және микробақылауды басқару
  Несиелер: 5

  ЭВМда сандардылардың ұсыну және операцияның олардын. Талдап қорытылған микропроцессорлы жүйе. Құрылысты схема талдап қорытылғанды. Қолданбалы бағдарламалардың жобалауы тілдерде аласаны және жоғары дәреженің.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр станцияларындағы негізгі жабдықтардың жұмыс істеу тәртібі
  Несиелер: 5

  ұғым туралы электр энергетикалықтарды жүйелерде . Схеманың сызық орнын баса тұрулары . Орнын баса тұру схемалары және параметрлер екінің - және үшеудің - трансформаторлардың және автотрансформаторлардың . Электр тораптарының схемалары . Электр энергетика-лық жүйелердің жұмыс тәртіптері . Құру принциптары электр торабы схемалары . Номинал таңдау электр тораптарының күштенулері . Жалпы мәлімдеудің электр тораптарының схемалары туралы . Қысқаша мәлімдеу-дің туралы алыстарды өзгергіш және тұрақты ток тапсыруларында . Энергетикалық жүйелердің жұмыс тәртіптері .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Типтік технологиялық процестердің автоматтандыруы
  Несиелер: 5

  өнеркәсіпті өндіріс автоматтандыру жалпы сұрақтары.ТП кемеңгерінде байланыс техникалық қамтамасыз етуін математикалық және бағдарла-малық қамтамасыз ету ТП . кемеңгеріне типтік технологиялық процестердің автоматтандыруы әртүрлілерді шаруашылық бұтақтарында . Желдету процестерінің автоматтандыру жүйелері , сумен жабдықтаудың, өндірістің екі және қысылған ауаның өнеркәсіптілерді кәсіпорындарда .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелердің сенімділік теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Сенімділіктің негізгі сипаттамалары. Электр энергетикалық жүйелердің сенімділігін анықтау әдістері. Электр станцияларының және қосалқы станциялардың сенімділігі. Электр желілерінің сенімділігі. Электр энергетикалық жүйелер элементтерінің бұзылуынан болған залалды бағалау. Энергетикалық жүйелердің жобалау сатысында және жұмыс жағдайында сенімділігін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Релелік қорғау
  Несиелер: 5

  бағыт, принциптар және релелік қорғаныш талаптары; негізгі трансформаторлардың релелік қорғанышы - қосалқы станциялардың; қозғалтқыштардың релелік қорғанышы күштенумен жоғарырақ; трансформаторлардың релелік қорғанышы; кабелдік сызықтардың релелік қорғанышы; қозғалтқыштардың релелік қорғанышы күштенумен 1 кВ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы өндірістік механизмдардың электр жетегі
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған технологиялық кешендер. Типтік автоматтандырылған электр жетектері . Циклдік әрекет механизмдарының электр жетегі белсенді кезеңмен білікте . Циклдік әрекет механизмдарының электр жетегі жүкті тиеу реактивті мінез-құлығымен . Позициялы үлгі механизмдарының электр жетегі өзгергішпен өзгерту мінез-құлығымен жүкті тиеумен . Автоматты басылу механизмдарының электр жетегі . Толассыз әрекет механизмдарының электр жетегі тұрақты таратылған және шоғыралғанмен жүкті тиеумен . Толассыз әрекет механизмдарының электр жетегі жүкті тиеумен , жылдамдықтан тәуелдінің .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микропроцессорлық техника
  Несиелер: 5

  біркристальдық микропроцессорлар . Жүйелердің МП типтік интерфейстері.. Сигналдық микропроцессорлар. Транспьютерлер және ақпараттық - өлшеу нейропроцессоры. МПпен басқарушы жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған электр жетегі теориясы
  Несиелер: 5

  кіріспе . Жалпы мәлімдеудің . Келтіру механикасы . Тұрақты ток электр жетегі координаталарының жөнге салуы . Өзгергіш ток электр жетегі координаталарының жөнге салуы . Тұрақты ток электр жетектерінің басқару автоматтандырылған жүйелері . Өзгергіш ток электр жетектерінің басқару автоматтандырылған жүйелері .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорындарды және қалаларды электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  құрылым және электр жабдықтау жүйелерінің параметрлері. Электроприемников есеп айыратын электрлік жүкті тиеулері, тұтынушылардың, элементтердің және электр жабдықтау жүйелерінің жүкті тиеу түйіндерінің. Қалалардың электр жабдықтау жүйелерінде реактивті қуаттылық өтем және өнеркәсіпті кәсіпорындардың. Жүк тиеу қабілеттілік және негізгі электр жабдық параметрлерінің таңдауы. Бейтарап тәртіптері бөліп тұратындарды ауларда. Схемалардың үлгілері, қолданылатындар қалалардың электр жабдықтау жүйелерінде және өнеркәсіпті кәсіпорындардың. Электр жабдықтау жүйелерінде электр энергиясы сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Релейлік қорғау және автоматика
  Несиелер: 5

  тағайындау , принциптар және релелік қорғаныш талаптары ; негізгі трансформаторлардың релелік қорғанышы - қосалқы станциялардың ; қозғалтқыштардың релелік қорғанышы күштенумен жоғарырақ ; трансформаторлардың релелік қорғанышы ; кабелдік сызықтардың релелік қорғанышы; резерв автоматты енгізуі ; микропроцессорлы қорғаныш

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энергетикалық сектордағы сенімділік және төтенше жағдайлар
  Несиелер: 5

  Сенімділіктің негізгі ұғымдары мен сипаттамалары. Сенімділіктің оңтайлы деңгейін анықтау принциптері. Энергетикалық қондырғыларды, желілер мен жүйелерді жобалау мен пайдалану кезінде оның техникалық шешімдерінің сенімділігін және іріктеу негіздерін есептеу. Энергетикалық жүйелердегі төтенше жағдайларды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр жабдықтау жүйелерінде өтетін процестер
  Несиелер: 5

  қарапайым шынжырлар электр-магниттік өтетін процестер. Электр-магниттік өтетін процестер Өзгергіш ток машинасы. Симметриялы үш фазалы қысқа тұйықталулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрлік қондырғыларды жөндеу және бапту, пайдалану
  Несиелер: 5

  электр техникалық және электр механикалық жабдықтау монтажы. Бөліп тұратын электр желінің монтаж және жарық беретін құрулары. Электрлік машиналардың монтаж және трансформаторлары. Электр желісін пайдалану, аспап жүгізу реттеушінің, қорғаныш аспабының, басқарулар және бақылауы. Электрлік машиналарды пайдау және электр тұрмыстық техниктер. Трансформаторлардың пайдауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  кіріспе, осномен ұйымдықтар - сіздер еңбек күзеттері, эргономикалық аспектілер еңбек күзеттері, производствен - ную санитарияны, электр қауіпсіздік, өрт сөндіру қауіпсіздік, тіршілік әрекеті қауіпсіздік негіздері./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергетикалық қондырғылар
  Несиелер: 4

  энергетикалық қорлар, қолданылатындар энергетикте; электр станцияларының үлгілері органикалық отында; технологиялық процес принципшіл схемалары, негізгі технологиялық жүйелер және жылы электр станцияларының өзіне меншікті мұқтаждықтардың механизмдары; газ турбинасы және бу аралас газ құрудың; электрлік энергия өндіріс технологиясы гидравликалық және атомдықтарды электр станцияларында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергетикалық жүйесін автоматтандыру
  Несиелер: 4

  электр энергетикалық жүйелердің элементтердің автоматты қайта қосуы . Резервтегі қоректену автоматты қосуы және жабдықтаудың. Паралельді жұмысқа синхронды генераторлардың автоматты қосуы . Синхронды генераторлардың қоздыру автоматты жөнге салуы (АРВ ). күштену автоматты жөнге салу және реактивті қуаттылықтың (АРН ). жиілік автоматты жөнге салу және электрэнергетикалық жүйеге белсенді қуаттылықтың (АЧР).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр жетектерінің электр жабдықтауы
  Несиелер: 4

  таптастыру , автоматтандырылған электр жетектерінің құрылымы . Координаталардың жөнге салуын электр жетегі . Алшақ салынған электр жетектерінің Пускозащитная басқару аспабы . Алшақ салынған электр жетектерінің басқару құралдары . Апаттық тәртіптер және электр жетегінде қорғаныш құралдары . Типтік түйіндер және электр жетектерінің басқару схемалары тұрақты ток қозғалтқыштарымен . Типтік түйіндер және электр жетектерінің басқару схемалары асинхрондық қозғалтқыштармен . Автоматтандырылған электр жетегі синхронды электр қозғалтқыштарымен . Басқару тұйық схемаларының техникалық құралдары АЭП басқару тұйық схем�� АЭП . тұрақты ток қозғалтқыштарымен . Электр жетектерінің басқару тұйық схемалары өзгергіш ток қозғалтқыштарымен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау және өндірістік экология
  Несиелер: 4

  техникалық сұрақтар қосылған еңбек күзеті бөлімдер. Электр қондырғы қауіпсіздік техниктері. Қауіпсіздік техникасы қысым астында ыдыстардың эксплутатациисы жанында және өрт сөндіру қауіпсіздіктің.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика жүйелерінің элементтері
  Несиелер: 5

  Түзеткiштер түзетудің негiзгi схемалары; бiрфазалы үщфазалы құрамдалған кернеу реттгеуiштер және басқарылатын түзеткіштер. Тәуелсiз инверторлар ток инверторлардың шығыс кернеуін тұрақтандыру. Жиiлiктiк түрленгiштер және кернеу ретгеуiштер. Пiсiру кӛрiктендіру кӛздердiң түрi. Электронды сәулелi және лазерлi қондырғылардың қоректендiру көздерiнiң жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр жабдықтау жүйелерінің жобалауы
  Несиелер: 5

  Мәлімдеудің жобалау туралы. Ұғымның стандарттар туралы. Стандарттардың жүйелері. Таптастырғыш топтың. Электрлік схеманың. Түрлер және схемалардың үлгілері. Электрлік схемалардың орындалу ережелері. Элек жүйелерінің қазіргі жобалау құрылымы -Саты троснабжения. және жобалау кезеңдері. Жобалы жағдай жүйелік талдауы. Техника - экономикалық шешімнің жобалау жанында: күрделі ішіне салулар, жыл сайынғы шығынның. Белгілерді инвестициялық жоба бағалаулары. Электр жабдықтау жүйелерінің түрлердің салыстыруы. Электр жабдықтау жүйелерінің контрукциялардың элементтері: схемалар және қосалқы станциялардың жабдықтауы. Электр жабдықтау жүйелерінің негізгі жабдықтау таңдау алгоритмдік орындауы. Мақсаттар және электр жабдықтау жүйелерінің жобалау процестерінің автоматтандыру бағыттары. Ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергетиктер экономиясы
  Несиелер: 4

  ел энергетикалық шаруашылығы.Объектілерге күрделі ішіне салуды . Жоспарлау желілі әдістері және жұмыстардың кешен ұйымдары. Энергетикалық өнім өзндік құны. Энергопредприятий. кадрлары энергообъекты. инвестициялардың қаражаттық - экономикалық нәтижелілік бағалауын анықтықсыз фактор есеп және тәуекел бағалауы. Көрсеткіштердің жүйесі, қаражаттық күй-жағдай және кәсіпорын қаражаттық тұрақтылығы сипаттайтындардың. Реконструкцияға инвестициялардың экономикалық нәтижелілік бағалау және энергетикалық объектілердің техникалық қайта қаруландыруы. Электр энергетикасында реформалау. Электрлік және жылы энергияға тарифтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр жабдықтау жүйелерін автоматтандыру
  Несиелер: 4

  автоматты қайта қосу әрекет принцибы ( АПВ ). резерв автоматты қосулары ( АВР ). тағайындау және автоматты жиі жүк түсіру орындалу принцибы ( АЧР ) және жиі автоматты қайта қосудың ( ЧАПВ ). АЧР құрылғыларының схемалары, ажыратқыштардың қабыл алмаулардың ЧАПВ. сақтау құрылғысы; противоаварийная автоматика. Түрлер және басқару принцибы электрлік аппараттармен және сигнал берумен қосалқы станцияларда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саладағы экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  базар экономика шарттарында кәсіпорын. Кәсіпорын қорлары. Кәсіпорын қызмет негізгі көрсеткіштері. Маркетинговая кәсіпорын қызметі. Кәсіпорындарға қызмет жоспарлауы. Кәсіпорын сыртқы экономикалық қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механизмдардың типтік өнеркәсіптегі автоматтандырылған электр жетегі
  Несиелер: 5

  механизмдардың жалпыөнеркәсіптегі электр жабдық жалпы сұрақтары . Циклдік әрекет машиналарының электр жетегі . Толассыз әрекет машиналарының электр жетегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр стансаларын жобаландыру
  Несиелер: 5

  жобалау ұйым және жобалы шешімдердің таңдауына арналған негізгі хабар . Белгілер және негізгі жобалы шешімдердің таңдау әдістері . Негізгі жобалы шешімдердің таңдауы . Нәтижелілік жоғарылауына арналған арнайы жобалы шешімдердің таңдауы электр торабы жұмыс жасаулары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрқондырғылардағы тоқ күші
  Несиелер: 5

  зорланулардың жалпы мінездемесі, электр станцияларында көрінушілердің. Найзағай түзу соққысының станциялардың қорғанышы. Найзағай зорланулардың қуалаушы күшінің станция-лардың жабдықтау қорғанышы. Генераторлардың найзағай қорғанысы. Станциялардың грозозащищённости талдауы. Ішкі зорланудың қорғанышы. Оңашалау үйлестігі найзағай және ішкі зорланулардың деңгейлерімен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр жетектерімен басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  жалпы мәлімет басқару жүйесі туралы электр жетектерімен ( СУЭП ). СУЭП . алшақ салынғандар СУЭПпен тұйықтар тұрақты ток . СУЭПпен тұйықтар асинхрондық қозғалтқыш базасы . СУЭПпен тұйықтар синхронды қозғалтқыш базасы . СУЭП цифрліктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық кешендердің электр жабдығы
  Несиелер: 4

  электр жабдық талдау жүйелік сұрақтары : электр жабдық таптастыруы ; сертификация және электр жабдық іскерлік сараптауы ; электр жабдық толық жетілдіру негізгі бағыттары . Химиялық өнеркәсіп кәсіпорындарының электр жабдығы . Таулы кәсіпорындардың электр жабдығы . Коммунально электр жабдығы - тұрмыс тағайындаудың . Электр жабдық диагностикасы . Техникалық қызмет ету және электр жабдық жөндеуі .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Табиғи және математикалық ғылымдар саласындағы білімін көрсету. Электр және магнетизмнің механика заңдары мен білім модельдерін көрсету

 • Код ON2

  Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және этикалық нормаларды білу. Мәдениет, морал мен дін арасындағы қарым-қатынасты талдаудың негізгі дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Толық әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтыру дағдыларын көрсету. Байланыс дағдыларын көрсету

 • Код ON4

  Энергетика саласында маркетинг пен басқарудың негізгі әдістерін қолдану мүмкіндігі. Жаңа энергетикалық құрылғылар мен жүйелерді құру үшін зерттеу әдістерін қолдануға дайындығы

 • Код ON5

  Құрылған құрылғылар мен жүйелерге арналған негізгі техникалық және экономикалық талаптарды қалыптастыру. Бірнеше тілдегі проблемаларға жазбаша немесе ауызша түрде идея мен шешімдерін білдіру

 • Код ON6

  Энергия объектілерінің жобалау негіздері, жұмыс істеу принциптері мен энергия объектілерін пайдаланап білу. Электр қондырғыларын метрологиялық қамтамасыз ету саласында білімдерін көрсету

 • Код ON7

  Электр энергетикалық жүйелердегі процестерді есептеу және модельдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етудідегі дағдыларын көрсету. Аналогтық және цифрлық, электрлік және электрондық технологияларды қолдануда құзыретті болу

 • Код ON8

  Энергетикалық кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру дағдыларын көрсету. Электр энергетикалық жабдықтың техникалық жағдайын және қалдық қорын бағалау дағдыларын көрсету

 • Код ON9

  Дистрибьюторлық желілерді жобалау, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде құзыретті болу. Электр станцияларын жобалау, жөндеу және пайдалану дағдыларын көрсету

 • Код ON10

  Энергиямен жабдықтау жобалары мен электр станцияларын құру бойынша топтарда жұмыс істеу дағдыларын көрсету. Электр желілерінің жұмыс режимдерін бағалауда құзыретті болу

Top