Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02123 Хореография режиссурасы в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Театр режиссурасының негіздері
  Несиелер: 3

  Режиссерлік қадам-бүкіл композицияны дамытатын режиссерлік шешімді білдіретін әрекет.Режиссерлік шешім-пьесаның немесе сценарийдің режиссерлік тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Режиссура негіздері
  Несиелер: 4

  Хореографиядағы режиссура негіздерін, театр режиссурасының негізгі заңдарын, драматургиялық әрекетті, режиссер-хореографтың орындаушылық қызметінің негіздерін зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халық–сахналық биінің режиссура негіздері
  Несиелер: 3

  Студенттердің халықтық -сахналық би материалында өзіндік композицияларды шығару қабілетін дамыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Классикалық би режиссурасының негіздері
  Несиелер: 3

  Классикалық бидің лексикасы негізінде қарапайым комбинациялар мен этюдтерді шығару дағдыларын меңгеру, классикалық би композицияларын шығару үшін музыкалық материалдарды сауатты іріктеуді жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Режиссура теориясы
  Несиелер: 3

  Режиссура заңдары.Режиссерлік тәсіл режиссерлік көркем ойды жүзеге асыруда мәнерлі құралдардың өзара байланысы, режиссерлік ойды шешімге бейнелі аударма

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Режиссураның негізі
  Несиелер: 4

  Хореографиядағы режиссура негіздерін, театр режиссурасының негізгі заңдарын, драматургиялық әрекетті, режиссер-хореографтың орындаушылық қызметінің негіздерін зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Классикалық би режиссурасының негіздері
  Несиелер: 3

  Классикалық бидің лексикасы негізінде қарапайым комбинациялар мен этюдтерді шығару дағдыларын меңгеру, классикалық би композицияларын шығару үшін музыкалық материалдарды сауатты іріктеуді жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халық–сахналық биінің режиссура негіздері
  Несиелер: 3

  Студенттердің халықтық -сахналық би материалында өзіндік композицияларды шығару қабілетін дамыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Негізгі шет тілінің курсын жалғастырады және шет тілін білуді талап ететін мамандық бойынша және шет тілінде өзіндік жұмысқа дайындықты қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық хореографиядағы шығарма
  Несиелер: 3

  Классикалық биіне композиция құрудағы режиссуралық дағдылықты меңгеру Овладение навыками

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Классикалық бидің негізгі және байланыстырушы қимылдарын, күй, мінез, бейнені көрсету тәсілі ретінде зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халық–сахналық биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Көркем қиял мен ойлауды тәрбиелеу. Халықтық -сахналық хореографияны қоюды жүзеге асыру, бейнені жасаудағы білдіру құралдарын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сипатты бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Бидің – образы, хореографиялық мәтіні –көрністік құрал. Сюжеттік бидің драматургиялық бастамасы. Халық-сахналық биінің композициялық қойлым тәсілімен және әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ және шетел хореографиясының тарихы
  Несиелер: 3

  Батыс Еуропа елдері Ресей және Қазақстандағы тарихи-хореографиялық процесстер. Хореография өнеріндегі көркемдік стильдер, эстетика мен теорияның қалыптасуы мен дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық шығарманы талдау
  Несиелер: 3

  Музыкалық формалар мен стильдердің негізгі бағыттары. Музыкалық форманың негізгі элементтері. Музыка және хореография терминологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік хореографияы тарихы
  Несиелер: 3

  Әлемдік хореографиялық процесті зерделеу: би формаларын дамыту; көрнекті орындаушылар мен хореографтардың шығармашылық өмірбаяндары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармадағы талдау құрылымы
  Несиелер: 3

  Музыкалық шығарма талдауындағы хореографиялық жанрдағы музыкалық сөйлемнің синтаксистік ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  XIX ғасырдағы Қазақ музыкасының мәдинеті. XVIII-XX ғасыр аралығындағы Еуропа музыкасының мәдинеті. XIX ғасырдағы Орыс музыкасының мәдинеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Бұл курс Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның барлық мамандықтарының студенттеріне арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Режиссура
  Несиелер: 4

  Хореографиялық композицияны шығаруда кескіндеме стилі мен архитектурасын талдау, қолдану дағдысын, хореографиялық композицияны шығаруда күрделі музыкалық материалды қолдана отырып жұмыс істеу дағдысын меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ және шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Музыка тарихын зерттеу: көрнекті еуропалық, орыс, кеңестік және қазақ композиторларының өмірбаяндары мен негізгі музыкалық шығармалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық хореографиядағы шығарма
  Несиелер: 4

  Классикалық биіне композиция құрудағы режиссуралық дағдылықты меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сипатты бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Бидің – образы, хореографиялық мәтіні –көрністік құрал. Сюжеттік бидің драматургиялық бастамасы. Халық-сахналық биінің композициялық қойлым тәсілімен және әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың теориялық негіздерін және мәдениет менеджменті жүйесінің жалпы принциптерін, сондай-ақ мәдени мекемелерде практикалық басқару дағдыларын оқытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халық–сахналық биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Көркем қиял мен ойлауды тәрбиелеу. Халықтық -сахналық хореографияны қоюды жүзеге асыру, бейнені жасаудағы білдіру құралдарын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Классикалық бидің композициясы
  Несиелер: 4

  Классикалық бидің негізгі және байланыстырушы қимылдарын, күй, мінез, бейнені көрсету тәсілі ретінде зерттеу композицияны шығаруда қолдаулардың барлық түрлерін талдау және қолдану дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP деңгейінде (арнайы мақсаттағы тіл, кәсіптік бағдарланған коммуникациялар) кәсіби орыс (қазақ) тілімен шығармашылық мамандықтардың студенттерін жетілдіруге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы, Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі, Кәсіпкерлік орта

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Режиссура
  Несиелер: 4

  Хореографиялық композицияны шығаруда кескіндеме стилі мен архитектурасын талдау, қолдану дағдысын, хореографиялық композицияны шығаруда күрделі музыкалық материалды қолдана отырып жұмыс істеу дағдысын меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балеттік музыкалық драматургия
  Несиелер: 3

  Музыкалық және хореографиялық формаларды, хореографиялық драматургияны талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хореографиядағы музыкалық драмматургия Музыкальная драматургия в хореографии Musical dramaturgy in horeografiisaniya libretto and script
  Несиелер: 3

  Музыка драматургиясының құрамы. Музыка драматургиясының түрі. Аздаған музыкалық драматургиясының формасы. Опералық және балдық драматургия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халық–сахналық биінің шығармасы
  Несиелер: 3

  Халықтық – сахналық би композицияларын құрастыру әдістері мен тәсілдерін талдау және қолдану қабілеттерін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік хореографиялық мұра
  Несиелер: 3

  М.Петипа, А.Горского, Кораллидің әлемдік хореографиясында қойылған спектальдерінің үзінділерін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ бидің шығармасы
  Несиелер: 3

  Қазақ биінің лексикасында би сюитасын құру,шығару және қою дағдыларын меңгеру: хореографиялық композицияда идеяны жасау, ой және іске асыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дуэтті-классикалық бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Дуэтті-классикалық бидің партерлік және әуедегі қолдау түрлерін зерттеу. Хореографиялық композицияны шығаруда қолдаулардың барлық түрлерін талдау және қолдану дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Оның тарихи дамуында өнер жүйесін қалыптастыру және мәдени-тарихи үрдіспен өзара байланыста көркемдік стильдердің эволюциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи–тұрмыстық бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Тарихи –тұрмыстық бидің негізгі даму кезеңдерін зерттеу. Негізгі бағдарламалық билерден би бөлігін шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Классикалық бидің қойылымы
  Несиелер: 3

  Ертегі бейнесін құрастыру. Композиторлардың аспаптық және симфониялық шығармаларынан классикалық балет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Классикалық бидің шығармасы
  Несиелер: 3

  Классикалық мұра спектаклдерінен Pas de deux классикалық би үлгісін құру принциптерін қолдану дағдыларын қарау, талдау және меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сипат биінің шығармасы
  Несиелер: 3

  Халық-сахналық бидің тереңдетіп оқыту мектебі және оның қыр-сыры. Билердің формасын оқыту және украиндық,сыған, молдавандық, татар билерінің жанрлық материалдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Режиссура өнері
  Несиелер: 4

  Мизансценнің пластикалық көрінісі режиссурасының өнерін, трагедия немесе комедия жанрында хореографиялық миниатюраның қойылымдарын зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік мәдениет тарихы
  Несиелер: 3

  Оның тарихи дамуында өнер жүйесін қалыптастыру және мәдени-тарихи үрдіспен өзара байланыста көркемдік стильдердің эволюциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ билерін бағыттау
  Несиелер: 3

  Хореографиялық композициясы жұптық, әйелдер мен ерлер билеріне негізделген. Түрлі тақырыптарға хореографиялық композиция құру: дәстүрлі халық ойындары, әдет-ғұрыптар мен салт-жоралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хореографиялық мұра
  Несиелер: 3

  Ознакомление с историей создания балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон-Кихот», «Жизель»,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи–тұрмыстық бидің композициясының режиссурасы
  Несиелер: 3

  Тарихи–тұрмыстық би негізінде миниатюраның ірі түрін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Режиссура өнері
  Несиелер: 3

  Мизансценнің пластикалық көрінісі режиссурасының өнерін, трагедия немесе комедия жанрында хореографиялық миниатюраның қойылымдарын зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік хореографиялық мұра
  Несиелер: 4

  П.Чайковскийдің «Аққулы өзен» «Ұйқыдағы ару», М.Петипамен, Л.Минкустың «Дон Кихот», Горскийдің хореографиялық балеттерін терең зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи–тұрмыстық бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Тарихи –тұрмыстық бидің негізгі даму кезеңдерін зерттеу. Негізгі бағдарламалық билерден би бөлігін шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем халықтарының билері
  Несиелер: 3

  Ұлттық дәстүрлерді, салт-дәстүрлерді, мәдениетті, белгілі бір халықтың тұрмысын түсінумен және қабылдаумен тығыз байланыста жеке элементтер мен қозғалыстардың биін орындау техникасын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи–тұрмыстық бидің композициясының режиссурасы
  Несиелер: 3

  Тарихи–тұрмыстық би негізінде миниатюраның ірі түрін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ билерін бағыттау
  Несиелер: 3

  Хореографиялық композициясы жұпқа, ерлер мен әйелдерге негізделген. Түрлі тақырыптарға хореографиялық композиция құру: дәстүрлі халық ойындары, әдет-ғұрыптар мен салт-жоралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік мәдениет тарихы
  Несиелер: 3

  Оның тарихи дамуында өнер жүйесін қалыптастыру және мәдени-тарихи үрдіспен өзара байланыста көркемдік стильдердің эволюциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сипат биінің шығармасы
  Несиелер: 3

  Халық-сахналық бидің тереңдетіп оқыту мектебі және оның қыр-сыры. Билердің формасын оқыту және украиндық,сыған, молдавандық, татар билерінің жанрлық материалдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ бидің шығармасы
  Несиелер: 3

  Қазақ биінің лексикасында би сюитасын құру,шығару және қою дағдыларын меңгеру: хореографиялық композицияда идеяны жасау, ой және іске асыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық бидің қойылымы
  Несиелер: 3

  Ертегі бейнесін құрастыру. Композиторлардың аспаптық және симфониялық шығармаларынан классикалық балет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дуэтті-классикалық бидің композициясы
  Несиелер: 3

  Дуэтті-классикалық бидің партерлік және әуедегі қолдау түрлерін зерттеу. Хореографиялық композицияны шығаруда қолдаулардың барлық түрлерін талдау және қолдану дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халық–сахналық биінің шығармасы
  Несиелер: 3

  Халықтық – сахналық би композицияларын құрастыру әдістері мен тәсілдерін талдау және қолдану қабілеттерін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемнің фольклорлық билері
  Несиелер: 3

  Әр түрлі өңірдің этнографиялық және географиялық ерекшеліктері және олардың кәсіби хореографиялық өнерінің дамуындағы қалыптасуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хореографиялық мұра
  Несиелер: 4

  Балеттердің құрылу тарихымен танысу: "Аққу көлі", "Ұйқыдағы ару", "Дон-Кихот", "Жизель

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Оның тарихи дамуында өнер жүйесін қалыптастыру және мәдени-тарихи үрдіспен өзара байланыста көркемдік стильдердің эволюциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық бидің шығармасы
  Несиелер: 3

  Классикалық мұра спектаклдерінен Pas de deux классикалық би үлгісін құру принциптерін қолдану дағдыларын қарау, талдау және меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми-зерттеу жұмыстарына кәсіби дайындықты қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Либретто және сценарий
  Несиелер: 3

  Әдеби және деректі дерек көздері, көркем мәдениет шығармалары бойынша хореографиялық туындылар үшін рецензиялар жазу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Өзбек, ұйғыр және үнді билері үлгісінде Шығыс халықтарының би мәдениеттерінің өзара әрекеттесуі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Классикалық бидің режиссурасы
  Несиелер: 3

  Классикалық бидің лексикасы негізінде қарапайым комбинациялар мен этюдтерді шығару дағдыларын меңгеру, классикалық би композицияларын шығару үшін музыкалық материалдарды сауатты іріктеуді жүзеге асыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы хореография негіздері
  Несиелер: 3

  Партер бөлімінде, залдың ортасында және cross бөлімінде негізгі және байланыстырғыш қозғалыстарды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми мәтінмен жұмыс істеу әдістемесі Methods of work on the scientific text
  Несиелер: 3

  Зерттеу түрлері. Ғылыми зерттеулер тақырыбын таңдау және негіздеу. Зерттеудің ең маңызды кезеңдерінің бірі ретінде ғылыми жұмыстарды тіркеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахналық костюм
  Несиелер: 3

  Ежелгі Шығыс халықтарының материалдық мәдениет, костюм және тұрмыс тарихы. Көне әлем. Ортағасырлық дәуір, Өркендеу дәуірі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Костюм тарихы
  Несиелер: 3

  Костюм тарихының негізгі түсініктері. Киім стильдерінің сипаттамасы:ежелгі грек стилі,готика стилі,Ренесанс, Барокко, Рококо,Классицизм, Ампир, Романтизм, Модерн,Гарсон

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балет либретто жасау
  Несиелер: 3

  Классикалық балет репертуарынан либреттоны талдау. Қазақ эпосы мен аңыздарының желісі бойынша либретто жазу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтың би билігі
  Несиелер: 3

  Жұптық бидің хореографиялық композициясы. Жұптық би қалыптарымен композиция құру. Әр түрлі тақырыптарда хореографиялық композициялар жасау: әдет-ғұрып, салт-дәстүр және халықтық дәстүрлі ойындар

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хореографиялық шығармалардың құрылымын талдау
  Несиелер: 3

  Әсері кинематографтың арналған стилистикалық спектакль. Жарық, хореографиялық спектакльдің құрылым құрушы элементі ретінде

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Әйелдер мен ерлер биін күрделі үйлестіруде хореографиялық лексиканы үйрену. Хореографиядағы музыкалық стильдердің көрінісі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Contemporary биінің орындау шеберлігі
  Несиелер: 3

  Бастапқы деңгейде contemporary би техникасын еденде және залдың ортасында қозғалыстар мен тәсілдерді оқыту әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс халық биі
  Несиелер: 3

  Қойылым жұмыстарының әдістемелері және тәсілдерін оқыту. Лексикалық меңгеру және Шығыс халық билерінің тәжірбиелік материалдары. Материалды оқыту негізі хореографиялық композиция, және билер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сипат биінің шығармасы
  Несиелер: 3

  Халық-сахналық бидің тереңдетіп оқыту мектебі және оның қыр-сыры. Билердің формасын оқыту және украиндық,сыған, молдавандық, татар билерінің жанрлық материалдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халық-сахналық биінің режиссурасы
  Несиелер: 3

  Студенттердің халықтық -сахналық би материалында өзіндік композицияларды шығару қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Жұп би ережелеріне Қазақ биінің құрамын жазу. Дәстүрлі халық ойындары, салт-дәстүрлер: әр түрлі тақырыптар бойынша хореографиялық композицияны жаса

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Әйелдер мен ерлер биін күрделі үйлестіруде хореографиялық лексиканы үйрену. Хореографиядағы музыкалық стильдердің көрінісі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Классикалық бидің режиссурасы
  Несиелер: 3

  Классикалық бидің лексикасы негізінде қарапайым комбинациялар мен этюдтерді шығару дағдыларын меңгеру және классикалық би композицияларын шығару үшін музыкалық материалдарды сауатты іріктеуді жүзеге асыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тәжірибелік режиссура
  Несиелер: 6

  Хореографиялық спектакльдің либреттосын, сценарий жоспарын, композициялық жоспарды әзірлеу дағдыларын меңгеру және принциптерін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы хореографияның композициясы
  Несиелер: 3

  Қазіргі хореографиядағы режиссура және композиция тәсілдері. Р. Лабан жүйесі бойынша энергия және кеңістікпен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақ биінің композициясы
  Несиелер: 3

  Жұп би ережелеріне Қазақ биінің құрамын жазу. Дәстүрлі халық ойындары, салт-дәстүрлер: әр түрлі тақырыптар бойынша хореографиялық композицияны жаса

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі заман хореографиясының композициясы
  Несиелер: 3

  Студенттерге композиция құрғызу арқылы жоғарғы мәдени режиссерлік ойлау қабілетін жетілдіру. Стилді сезуге тәрбилеу және спектальдің немесе концерттік номерлердің атмосферасын сезіну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Режиссура негіздерін, классикалық , халықтық-сахналық және қазақ билерін білуге сүйене отырып , көптілді дайындық дағдыларын қолдана отырып, қосымша білім беру саласындағы оқу орындарында концерттік нөмірлер қоюды жүзеге асыру

 • Код ON2

  Би ұжымдарында практикалық қызметті жүзеге асыру үшін қазақ , шығыс және әлем халықтары билерінің хореографиялық лексикасы мен композициясындағы білімін қолдану

 • Код ON3

  Ұрпақтардың сабақтастығын жүзеге асыра отырып, классикалық би композициясында хореографиялық мұра дәстүрлерін білу және сақтау

 • Код ON4

  Би нөмірлерінің композициясын шығару дағдылары мен білімін басшылыққа ала отырып, хореографиялық ұжымдардағы шығармашылық үрдістерді басқару

 • Код ON5

  Режиссерлік қызметте әлемдік мәдениет, Музыка және хореография тарихын білу

 • Код ON6

  Сахналық кеңістіктегі бидің жаңа түрлерін пайдалана отырып, заманауи хореографияны қоюды жүзеге асыру

 • Код ON7

  Либертто, сценарий жобаларын жасау, музыкалық драматургияны талдау және режиссура өнерінің тәсілдерін қолдана отырып, кіші және үлкен формадағы хореографияның авторлық шығармаларын жасау

 • Код ON8

  Өнер саласындағы құқық және менеджмент негіздері білімін басшылыққа ала отырып , қосымша білім беру саласында шығармашылық ұжымдарды, студиялар мен мектептерде ұйымдастыру және басқару

 • Код ON9

  Құрылымын талдауға және ғылыми зерттеулерге сүйене отырып, хореография режиссурасына жаңа білім мен тәсілдерді енгізу үшін гипотезаларды ұсыну

 • Код ON10

  Әлемдік хореографиядағы қарқынды дамып келе жатқан құбылыстар мен процестерге бейімделе отырып, авторлық балеттер мен би спектакльдерін жасауда заманауи технологияларды қолдану

 • Код ON11

  Командада жұмыс істей білу, хореографиялық композициялардың қойылымдық процесін жоспарлау және оқу, өндірістік және диплом алдындағы тәжірибе тәжірибесін пайдалана отырып, жауапкершілікті өзіне алу

Top