Опералық партияларды/ камералык циклдарды дайындау

  • «Опералық партияларды дайындау»: магистранттарды опера сахнасында вокалдық-орындаушылық қызметті жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асыруға дайындау, тиісті орындаушылық тәжірибе жинақтау. Педагогтың басшылығымен опералық партияларды дайындау бойынша өзіндік жұмыстың практикалық дағдыларын дамыту және қалыптастыру; әлемдік опералық әдебиет үлгілерінде көркемдік талғамды, бейнелі ойлауды дамыту; опералық оркестрмен жұмыс істей білу. Операның мазмұнын толық жеткізу үшін орындалатын опера партиясын жан-жақты зерттеу. «Камералық циклдарды дайындау»: магистранттарды вокалдық өнерге оқыту процесінде концерттік-камералық орындауды жетілдіру, педагогтың басшылығымен концерттік-камералық репертуарды дайындау бойынша өзіндік жұмыстың практикалық дағдыларын дамыту және қалыптастыру; әлемдік вокалдық-камералық әдебиет үлгілерінде көркемдік талғамды, бейнелі ойлауды дамыту; концертмейстермен ансамбльде жұмыс істей білу. Автордың ниетін толық жеткізу үшін орындалатын музыкалық шығарманы жан-жақты зерттеу.
  • Образовательная программа 7M02153 Вокалдық өнер
  • Несиелер 4
  • Селективті тәртіп
  • Оқу жылы 1
  • Семестр 1
Top