Менеджмент

  • Магистранттарды стратегиялық жоспарлауға, ресурстарды бөлуге, персоналды басқаруға және денсаулық сақтау жүйесіне әсер ететін әлеуметтік-экономикалық факторларды талдауға баса назар аудара отырып, денсаулық сақтауды жаһандық басқару негіздерімен таныстыру. Пән денсаулық сақтау саласына қолжетімділік, ресурстарды әділ бөлу және қоғамдық денсаулықты жақсарту сияқты жаһандық денсаулық проблемалары жағдайында студенттердің аналитикалық және шешім қабылдау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар менеджменттің жан-жақты стратегияларын жасап, көшбасшылық, басқарушылық құзыреттіліктер мен уақытты басқару туралы білім алады. Пән аясында командалық оқыту тбл әдісі қолданылады
  • Образовательная программа 7M10124 Жаһандық денсаулық
  • Несиелер 2
  • Оқу жылы 1
Top