Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02103 Сән дизайны в Қазақ технология және бизнес университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 5В042100 - Дизайн мамандығы бойынша білім берудің негізгі мақсаты: кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, дағдыларды және құзыреттерді қалыптастыру, экологиялық, физикалық және этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін қалыптастыру, тіл үйрету, адами және әлеуметтік-жеке құндылықтарды қалыптастыру; - патриотизм, Қазақстан халықтарының достығы, толеранттылық рухында тәрбиелеу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Оқу тәжірибесі
  Несиелер: 2

  Тәжірибе қонақжайлылық индустриясының (оның бөлімшелерінің) кәсіпорынның қызметі туралы ақпаратты жинау және өңдеу әдістерін үйренуге және оны өңдеу нәтижелерін құжаттауға, ұйымда бар тиімді әдістемелер мен әдістерді меңгеруге және жаһандану жағдайында оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Оқыған және сипатталған: даму принциптері және ұйымның жұмыс істеу заңдылықтары.

 • Академиялық кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Түстік палитрамен таныстып, живопистегі техникалық тәсілдерінің негіздерін менгерту, зат пропорцияларын, онын кеңістіктегі орының анықтау, оқыту үдерісінде алынған барлық шығармашылық қабілеттерін пайдаланып шығармашылық салыстырмалы талдау өткізудің дағдыларын меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cурет I
  Несиелер: 5

  «Сурет» пәнін оқу барысында студент сурет саласы бойынша қажетті білім мен дағдыларды игеруі керек. Бұл процесс байқау, визуалды жад, пішін мен сызық сияқты қасиеттерді дамытумен байланысты қызықты және күрделі. Мәнерлі құралдарды игеру сонымен бірге зейінділікті, шоғырлықты, табандылық пен еңбекқорлықты қажет етеді. Сызу пәнін оқытуда оқушылар үш өлшемді пішінді дұрыс көруге үйренуі керек және оны парақтың жазығында логикалық түрде бейнелей білуі керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сәнді кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Кескіндеме өнерін меңгеру үшін қажет болатын барлық материалдармен жұмыс жасауды меңгеру, олардың қасиеті мен ерекшеліктерін ажырата білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілк құқыққа кіріспе. Әкімшәілік құқық көздері. Әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар. Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық нысандары. Басқарудың әдістері мен түрлері. Мемлекеттік қызмет. Әкімшілік үдеріс. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жаза. Әкімшілік құқықбұзушылық істері бойынша өндірісті қамтамасыз ету шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Кескіндеме I - сурет мұғалімін дайындау жүйесіндегі ең маңызды академиялық пән. Курстың мақсаты - орта мектепте тәуелсіз шығармашылық және тәрбие жұмыстары жөніндегі дайындау, өнер реализм әдісі негізінде, әдемі қолөнер негіздерін үйрету, кескіндеме оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға кәсіби білімі және болашақ мұғалімдердің дағдыландыру. Кескіндемедегі сыныптар сурет салу арқылы қоршаған ортамен шындықты бейнелейтін оқушылардың дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың міндеттері: қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке тұлғаның әділеттілік сезімі мен құқықтық мәдениетін арттыру, Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру үшін қажетті жағдай ретінде әрекет ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстандық азаматтық құқық негізі Рим заңына негізделген пандемиялық жүйеге негізделген (pandectnae comprehensive) және бұл модел бірнеше жүз жыл бұрын неміс заңында кеңірек практикалық іске асырылған. Әрине, әр түрлі мемлекеттерде бұл модельді алғаш рет құрғаннан кейін көптеген жылдар бойы бұл жүйе белгілі бір дәрежеде бастапқы үлгіден ауытқып кетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет II
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің бағдарламасы дизайн фигурасының ерекшеліктеріне сәйкес адам фигурасының тақырыбын дамытуға бағытталған. Сондықтан тақырып мазмұнына постқа тән посттарды қалыптастыруға, фигураның бұрышының өзгеруіне байланысты конструктивті белдеулер мен олардың өзгеруіне баса назар аударылатын бөлімдер кіреді. Бағдарлама дененің жеке бөліктері мен фигураның тұтастай пропорцияларын сынауға арналған тапсырмаларды қамтиды. Сурет жалаңаш және киімде бейнеленген. Барлық міндеттерде адамның пластикалық анатомиясы туралы білімді қолдану, фигураның қозғалыс механизмін түсіну және осы жерден дене қозғалысының пластикасының ерекшеліктерін білу қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кескіндеме 2
  Несиелер: 6

  Түс схемасындағы адамдық фигураның құрамы мен композициялық құрылысы туралы заңдар. Композициялық ерітіндідегі гармоникалық үйлесімдердің теориясын және әртүрлі позаларда костюмдердегі біртұтас және көпфункционалды өндірістердің бейнесін дұрыс пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Костюм дизайнының элементтері мен үрдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты көркемдік-конструкторлық шығармашылықтың негіздерінің жалпы ерекшеліктерімен аспектерін оқып игеру, техникалық эстетиканың тігін бұйымдарына қойылатын талаптарына коңіл аударып, эскиздік графиканың әдістерімен тәсілдерін және оларды жобалау кезендерінде тәжірибелік қолдануын игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Дизайн тарихы, материалдық мәдениет тарихы және стильдердің пайда болуы мен даму тарихы. Стильдердің өзгеру динамикасы, дизайнерлік мектептердің пайда болуы мен дамуының диалектикасы және адамның ғарыштық-киім ортасын ұйымдастыру мәселесін философиялық түсінуге әрекеттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Композиция
  Несиелер: 5

  «Композиция» пәні студенттерге кіріспемен қамтамасыз етеді костюмдегі негізгі заңдар мен тұжырымдамалар, қолдану құру кезінде композициялық заңдарды практикалық қолдану дағдылары жобалар, өнімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы композиция
  Несиелер: 5

  Архитектуралық және дизайн жобалау үшін бастапқы деректерді талдау әдіснамасын меңгеру; ұтымды жобалық тұжырымдамаға шығармашылық іздестіру қағидаттарымен танысу; жобалау жұмыстарын кезеңдер мен бөлімдерге ыдырату дағдыларын игеру; дизайн элементтерінің графикалық және пластикалық көріністерінің ең көрнекті нысандарын оларда қамтылған ақпаратқа сәйкес өңдеу; кәсіби риторика негіздерін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнері әлемінің тарихы, архитектура, мүсін және сәндік өнер. Тарихи стильдер. Әлемнің түрлі дәуірлері мен халықтарының көркемдік идеялары мен өнер туындыларының тарихы мен дамуын зерттеу. Өнердегі жаңа тенденцияларды қалыптастыру. Ағымдағы ізденістер мен үрдістер. Өнердегі өтпелі кезеңнің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Костюм композициясы
  Несиелер: 5

  «Костюм композициясы» пәні болашақ киім дизайнерлері үшін көркемдік пәндер циклында кілт болып табылады. «Костюм құрамы» курсының мазмұны пәндердің сабақтастығы мен олардың тығыз қарым-қатынасын ескере отырып, дамудың белгілі бір дәйектілігін ескере отырып, алдыңғы циклдардан басқа келесіге көшу мүмкін болмаған жағдайда, циклі бойынша білімнің құрылымы мен көлемінің логикалық схемасына бағытталған. Осылайша, «Сурет салу», «Костюм және сән тарихы», «Көркем-графикалық композиция» алдын ала әзірленді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 5

  Законы и правила построения цветовых гармоний. Терминология. Цвет как элемент дизайна. Наука о цвете. Ахроматические композиции. Цвет и гармоничные сочетания цветов. Функции цвета в дизайне. Использование цвета в различных областях дизайна. Цвет и пространство. Восприятие цвета. Вопросы образно-эмоционального значения цвета.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызбалы геометрия
  Несиелер: 3

  «Сызба геометриясы» пәнін игерудің мақсаты - оқушының жалпы геометриялық және графикалық дайындығының бөлігі болып табылатын, сызбалар мен графикалық ақпаратты сақтаудың басқа құралдарын қолдана отырып, графикалық ақпаратты қабылдау, өңдеу, көбейту және техникалық сауатты мамандармен байланысу қабілеттерін қалыптастыратын ережелер мен ережелерді оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Инженерлік графика курсы сипаттама геометрия элементтері мен техникалық сызбаларды қамтиды. Курста сызбаларды, геометриялық конструкцияларды, сызба геометрияны және проекциялық сызбаларды енгізу туралы қажетті ақпарат қарастырылды. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеуге және жобалауға ерекше назар аударылады (электр схемалары, баспа платалары, қосалқы бөлшектердің түрлері, жалпы формалардың оқу сызбасы, жұмыс сызбаларын енгізу және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер тарихы II
  Несиелер: 5

  Батыс Еуропаның 17-18 ғасырлар өнері. Еуропалық өнер 19 ғ. ХХ ғасыр өнерінің негізгі бағыттары. Қазақстанның өнері. Сакия қолданбалы өнерінің дамуы. Қазақстан өнеріндегі мәселелерді қалыптастыру. Қазақстанның қолданбалы өнерінің антикалықтан қазіргі заманға дейінгі тарихы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихи кескіндеме
  Несиелер: 5

  «Тарихи кескіндеме» курсы - визуалды сауаттылық циклінің соңғы кезеңі және дизайнер сызуының ерекшелігіне өтпелі кезең. Ол кескіндеменің ең маңызды жанрларын, адамдарға немесе бүкіл адамзатқа маңызды болып табылатын өткен, алыс немесе жақындағы оқиғаларды бейнелейді. Суретшілер тарихи оқиғаларды бағалайды, оларға өз көзқарастарын өз дәуірінің философиялық, этикалық және эстетикалық ұстанымдарына сәйкес білдіреді. Бейнелеу эффектілерін, фон мен кескіндерді жасаудың түрлі әдістері дәйекті түрде зерттелуде. Берілген түске сәйкес түйсігі арқылы түстердің белгілі бір бағыттар бойынша үйлесуі мәселесін шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме I
  Несиелер: 5

  Табиғи бейнелерді және тұтастық қабылдаудың әдістерін қолдану: тоналды және түс қарым-қатынастары (түс және әуе перспективасы). Сызықтың, нүктенің және түстің көлемді формасын шынайы ұсынудың принциптері мен әдістері, сызықты және аэровосфералық перспективаларын зерттеу, акварельді және гуашь жазудың әртүрлі әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның объектілерінің стильдендірілген бейнесі олардың кеңістіктік позициясын, көлемін, дизайнын табиғатта да, есте сақтаудан, бейнелеуді, қиялды да беру арқылы. Адамның сылақ суреті және тірі модель, адам суретінің қысқа мерзімді эскиздері мен эскиздері, суреттің авторлық стилін іздеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Станокты кескіндеме
  Несиелер: 5

  Сценарийді қою әр түрлі тақырыптық мазмұн, білім беру және көркемдік тапсырмалар болуы керек. Көрнекі өнер әлемінде ең мықты технологияның әдісін меңгеру - майлы кескіндеме - өнімді жасаудың технологиялық процесінде кең көлемді білімді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Графикалық редакторлармен ерекшеленеді. Векторлық және растрлық графиканың ерекшеліктері. «Corel DRAW» графикалық редакторы. Графикалық редакторлар арқылы өндіруде. Графикалық редакторлар арқылы жарнамалық материалдарды құрастыру. Графикалық бейнелерді жасау, импровизациялау, қақпақтарды, флаерлерді немесе визиткаларды жобалау мен түпнұсқа безендіру үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тігін бұйымдарының технологиясы І
  Несиелер: 5

  Жеңіл өнеркәсіп өнімдері туралы жалпы ақпарат. Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің спектрі. Киімге қойылатын негізгі талаптар. Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірудің негізгі кезеңдері. Негізгі диапазон бөлшектерін, кесектердің және құрылымдық сызықтардың атауы. Киімнің техникалық құжаттамасы Өнімнің бөліктерін қосу әдістері. Жабдықтардың технологиялық сипаттамасы. Ыстық термиялық өңдеу өнімдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайн психологиясы
  Несиелер: 5

  «Дизайн психологиясы» пәні ғылыми және қолданбалы сипатқа ие. Дизайнерді дайындаудағы негізгі бағыттардың бірі - оқу процесінде және одан әрі практикалық іс-әрекетте жобалық дизайнды қалыптастыруға мүмкіндік беретін стандартты емес бейнелі ойлауды дамыту. Тренинг түбегейлі жаңа, прогрессивті дизайн шешімдерін, стандартты емес идеяларды, бұрын көрген нәрселерден әсер етпейтін бейнелерді жасауды қамтиды. Бұл қол жетімді үлгілердің беттік стилін дамыту емес, өзіндік, өзіндік қалыптасу тұжырымдамаларын қалыптастыру оқушының шығармашылық өсу динамикасын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топтама өнімді жобалау
  Несиелер: 5

  өнеркәсіптік үлгінің ерекшелігін, рөлін және маңыздылығын айқындайды; - болашақ дизайнерлерді өнеркәсіптік өнімдер жиынтығының негізгі функцияларымен, міндеттерімен және түрлерімен таныстыру; - студенттерді өнеркәсіптік дизайнның негізгі бағыттарымен таныстыру; - өнеркәсіп өнімдерін жобалау және жобалау әдістерін үйрету; - көркемдік дизайн әдістері мен үлгілерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайн объектілерін өндіру (түйреу)
  Несиелер: 5

  Адам денесінің өлшемді белгілерін анықтаудың және жоюдың негізгі принциптері. Сәнді пішін және кесу өнімдерін жасау; өнімнің нақты түрін алу үшін нақты матаны таңдау мүмкіндігі; өнімнің бөліктері мен бөліктері үшін оңтайлы композициялық шешім табуға болады. Өнімнің фигураға дұрыс сәйкес болуын қамтамасыз ету; жайлылықты сақтау; материалдағы ойластырылған модельді толығымен толтыру мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Осы қажеттілікке байланысты адам өз өмірін әдемі етуге ұмтылады - оның өмірі, тынысы, басқа адамдармен қарым-қатынасы, адам өзінің барлық іс-әрекетін әдемі жағдайдан анықтайды. Эстетикалық құндылықтарды шындық пен өнерде қабылдау адамды көтереді, оны көтереді, қоршаған әлемнің сұлулығын көрсетеді. Эстетикалық құндылықтарды ойлап шығару көбіне шығармашылық шығармашылық қажеттілігін тудырады; Бұл жағдайда адам эстетикалық құндылықтарды ғана емес, өнер заңдарына сәйкес шығарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Киімнің сапасы және оны эстетикалық қабылдау кесудің пішінделген элементтерінің әртүрлілігіне және осы элементтердің конструктивті шешімінің дұрыстығына байланысты. «Өндірістік шеберхананың негіздері» курсының негізгі мақсаты - адам денесінің пішінін және пропорциясын анықтау үшін адам денесінің анатомиясы туралы ақпаратқа ие болу, фигураны дұрыс бағалау және өлшемді белгілерді алып тастау, сонымен қатар татуировка ретінде модельдеудің осы әдісін зерттеу. Киімді модельдеудің бұл тәсілі ойластырылған модельді визуалды түрде және керісінше жасауға мүмкіндік береді: оның көлемін, формасын, жекелеген бөліктерінің ара қатынасын; конструктивті және сәндік сызықтарды орналастыру және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюмді безендіру
  Несиелер: 5

  : Бұл пәннің мақсаты көркемдік-конструкторлық шығармашылықтың негіздерінің жалпы ерекшеліктерімен аспектерін оқып игеру, техникалық эстетиканың тігін бұйымдарына қойылатын талаптарына коңіл аударып, эскиздік графиканың әдістерімен тәсілдерін және оларды жобалау кезендерінде тәжірибелік қолдануын игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюмды құрастыру I
  Несиелер: 5

  Тағайындалу, функция, киімнің қасиеттері. Киімді кесу, кескіндеу және киім дизайны. Жалпы сипаттамалары және жобалау әдістерінің классификациясы. Құрылымдық пайда, технологиялық жеңілдіктер. Киімнің, өлшемдердің, сегменттердің (SOCO) дизайнына арналған бастапқы деректер. Иық және шалбар киімінің негізгі және үлгі дизайнын жасау. Әйелдер, ерлер мен балалар киімдерін жобалау. Ауыстырылған фигураларға арналған өнімдерді жобалау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тоқыма материалдарының негіздері
  Несиелер: 5

  Тоқыма материалдарының жалпы жіктелуі, талшықтардың, жіптердің жіктелуі, әсіресе олардың құрылымы. Табиғи, химиялық талшықтарды алу принциптері. Құрылымы, иірілген жіптің қасиеттері, жіптер: бұралу, желілік тығыздық, ағындардың сипаттамалары. Тоқыма матасының құрылымы, қасиеттері: тоқу түрлері, құрылымдық сипаттамалары, жұмыс кезінде қасиеттердің өзгеруі. Тоқыма материалдарының ассортименті, сапаны бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұйымды көркемдеп өңдеу
  Несиелер: 5

  Костюм пішінің қалыптастыруына қойлатын техникалық, эстетикалық талаптарын анықтап игеру; түрлі жазықтық композиция шешімдерін орындау үшін эскиздік графиканың және техникалық әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюм дайындаудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Инженерлік және компьютерлік графика, технологиялық процесстерді тиімдеу және үлгілеу, тігін бұйымдарының метрологиясы, стандарттау және сертификаттау, материал тану, бұйымды үлгілеу және құрастыру негіздері, жеңіл өнеркәсіптің инвариантты технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Былғары бұйымдарын конструкциялау
  Несиелер: 5

  Заманауи былғары және үлбір бұйымдарының конструктивтік сипаттамасын білу. Аяқ киімдік қалыптардың стандарттық параметрлерін бақылай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюм дизайны негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың міндеттері: - дизайн нысандарын салу процесінде қабылдау, презентация және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту және нысанды костюм түрінде шығару - бас киімнің формалары мен сызықтарын адам фигурасының және оның костюмінің ерекшеліктерімен, бас және бет әлпетімен пластикалық байланыстыру. - Бас киімдерді мақсатына, тектоникалық және техникалық сипаттамалары бойынша жіктеу. - костюм формасы мен мазмұны - Форма факторының негізі - элементтердің қозғалысы - костюмнің объектінің кеңістіктік және әлеуметтік маңыздылығына және алынған өнімнің құрылымдық дизайнына сәйкес келу логикасын таңдаңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • КомпозицияII
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеті - студенттерге костюмнің құрылымдық қалыптасу теориясының күрделі материалын оқып үйренуге мүмкіндік беретін қарапайымнан күрделіге дейін тақырыпты барынша табиғи, сондықтан түсінікті түрде ұсыну. Негізгі міндет - болашақ мамандарда ұжымдық шығармашылық ынтымақтастыққа бейімділікті дамыту, студенттерге көптеген мамандардан тұратын ұжымда: суретшілер, дизайнерлер, инженерлер, технологтар, тауартанушы ғалымдар және басқалардан тұратын оқушыларды сезінуге, түсінуге және құрметтеуге үйрету. д.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейматалардан тігілген бұйымдарды құрастыру
  Несиелер: 5

  Бейматалардан тігілген бұймдарды құрастыруда адамның дене бітімінің өлшемдік сипаттамасын және дене өлшемінен киім өлшеміне өту принципін, әртүрлі пішімді бұйым конструкциясын және сыртқы пішініне қойылатын талаптарды үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәнді композиция 2
  Несиелер: 5

  «Қолданбалы өнердің құрамы және материалда жұмыс істеу» тақырыбын зерттеу балаларға сәндік-қолданбалы өнер түрлерінде шығармашылық тұрғыдан оны бейнелейтін әлемді белсенді түрде түсінуге көмектеседі. Мұнда ең қысқа және ең мәнерлі имиджді іздеу, объектінің функционалдығы мен сұлулығын үйлесімді түрде біріктіру, оның пішіні мен декоры, тіпті ең қарапайым материалдың бай экспрессивті мүмкіндіктерін ашу ниеті бар. Балаларға шығармашылық шығармашылықтың көркемдік құралдарының байлығын көрсету, олардың қолдарымен әдемі нәрсе жасауға, табиғи материалдарды өнер туындыларына айналдыруға мүмкіндік беру өте маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сән және костюм тарихы
  Несиелер: 5

  «Костюмдер мен сәндер тарихы» курсын зерделеу костюмнің негізгі формаларының даму тарихы, олардың конструктивті және декоративті шешімі, костюмде түрлі материалдар мен түрлі-түсті комбинацияларды қолдану туралы білім береді. Архитектуралық құрылымдармен, еңбек және өмір нысандарымен бірге киім тарихи кезеңнің өндіргіш күштерінің дамуын және адам сұлулығы идеясын көрсетеді. Киімнің негізгі түрлерінің тарихи дамуы қоғамдық өмірдің эстетикалық және моральдық талаптарына және өнердегі үстемдік етуші стильге сәйкес келеді. Дәуірдің жалпы көркемдік стилінің өзгеруі үлкен идеологиялық және әлеуметтік өзгерістермен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Архитектоника
  Несиелер: 5

  Жалпақ бет тектоникасы, тұйықталған көлемде жазықтықтың өзгеруі,перделеудің композициялық шешімі, костюмнің көлемді бейнелі –ассоциативті композициясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Костюммен пішіндеу
  Несиелер: 5

  бейнелі көлемді-кеңістіктік ойлауды қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту Объект құрамының негізгі заңдылықтарын пайдалана отырып, шартты модельді құрудың негіздерін үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Костюмды құрастыру II
  Несиелер: 5

  Түрлі киімдерді жобалаудың заманауи әдістерін талдау. Әлемдік тәжірибеде алдыңғы қатарлы дизайн әдістерін әзірлеу үшін теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды игеру. Ерлерге, әйелдер мен балалар киімдеріне арналған дизайнерлік параметрлерді оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалда жұмыс
  Несиелер: 5

  Әр түрлі киімдерді өңдеу әдістерін зерттеу және дамыту, қолданыстағы технологияларды жетілдіру мүмкіндігі өнімділігі жоғары жабдықты пайдаланып, киім дайындау технологиясын жетілдіруді, прогрессивті ресурсты үнемдеуді үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы композиция 2
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерттеудің ерекшелігі, кәдімгі дизайнмен байланысты барлық мәселелер өнеркәсіптік тігін өндірісіне де, жеке тапсырыс бойынша жұмыс істейтін кәсіпорындарға да қатысты болып табылады. Айта кету керек, қазіргі уақытта оның рөлі айтарлықтай өсуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем конструкциялау және модельдеу
  Несиелер: 5

  прогрессивті және перспективті өндірісте киімді жобалау, конструкциялау әдістерінде, яғни адам-киім-орта жүйесінде жобаланған бұйымдарға жоғарғы эстетикалық талаптарын, киімнің тұрмыста жайлы, ыңғайлылығын және оларды жобалауда өз шығындалуын меңгеруі болып табылады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Костюм тектоникасы
  Несиелер: 5

  Жалпақ бет тектоникасы, тұйықталған көлемде жазықтықтың өзгеруі,перделеудің композициялық шешімі, костюмнің көлемді бейнелі –ассоциативті композициясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдағы композиция
  Несиелер: 5

  Жеңіл әйелдер киімін ұйымдастырудың негізгі техникалық әдістерін әртүрлі қасиеттері бар және тестілеу материалдарында авторлық жобалардың орындалуы; костюм дизайнында жаңа шешімдер іздестіру, заманауи өндіріс деңгейіне де, технологияға да сай келетін модельдерді құру бойынша кәсіби дағдыларды дамытуға, сондай-ақ перспективалық мәдени және техникалық үрдістерге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тігін бұйымдарының технологиясы IІ
  Несиелер: 5

  Киім жасау процесі туралы жалпы ақпарат. Трикотаж маталардан бөлшектерді өңдеу әдістері. Негізгі бөліктерді алғашқы өңдеу. Қалта өңдеуі. Жоғарғы және төменгі бөліктерді юбкалар мен шалбарларды өңдеу. Тақталар, колластар, жеңдер өңдеу және құрастыру. Қаптауды және оны өніммен байланыстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдағы композиция II
  Несиелер: 5

  Былғары және үлбір бұйымдарыөндірісінің негіздерін, материалдарды қоймаларға қабылдау, пішу мен шабуға тапсырма құрастыру, өндірістік партияларды іріктеу, дайындау-пішу өндірісінің міндеттерін, шикізатты мөлшерлеуді, материалдарды пішу әдістері мен жүйелерін, заманауи құрал-саймандарды таңдауын, бөлшектерді алдын-ала өңдеу операцияларын, ылғалды-жылумен өңдеу процестерін теориялық оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Костюмды құрастыру III
  Несиелер: 5

  Ерлер киімінің ауқымы. Ерлердің иық өнімдері үшін сызба негізін салу үшін базалық деректер. Әдеттегі өлшемді мүмкіндіктер. Ерлердің жоғарғы және белдік киімдерін жасау әдістемесі. Элементтерді қалыптастыру. Ерлер белдігінің киімінің негіздері сызбаларын салу үшін бастапқы деректер. Құрылыс әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық костюмнің тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: стилистикалық түсінік қалыптастыру костюмнің әртүрлілігі, оның тарихи өзгермелілігі және коммуникативтілігі потенциалы. Оқыту курсының міндеттері: - «костюм», «стиль», «сән» ұғымдарының мәнін ашу; - костюмнің стилистикалық әртүрлілігінің ретроспективасын нақты көрсету ежелгі уақыттан бастап; - X-XX ғасырлардағы еуропалық костюмдердің негізгі стильдерін сипаттау .; - студенттердің тарихи, тәуелсіздік талдау дағдыларын дамыту; костюмнің стилистикалық және коммуникативті сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Kомпьютерлік жобалау
  Несиелер: 5

  Жарнамалық кеңістік пен қоғамның коммуникативтік саясатының қазіргі даму сатысында коммерциялық емес, қоғамдық, саяси ұйымдар үшін жарнамалық кампанияларының тұжырымдамасын құрудың негізгі тәсілдерін, жарнаманың негізгі түрлерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • AutoCAD
  Несиелер: 5

  Жарнамалық кеңістік пен қоғамның коммуникативтік саясатының қазіргі даму сатысында коммерциялық емес, қоғамдық, саяси ұйымдар үшін жарнамалық кампанияларының тұжырымдамасын құрудың негізгі тәсілдерін, жарнаманың негізгі түрлерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы киім дизайны
  Несиелер: 5

  Пәнде костюм дизайны бойынша жалпы мәселелер қарастырылады, негізгі түсініктер мен терминологияларды, қазіргі заманғы дизайн әдістерін зерттейді; зертханалық зерттеулер ассоциативті-фигуративті ойлауды дамытуға, дизайн проблемаларын шешуге жүйелі және инновациялық тәсілдерге бағытталған. Бұл пән бойынша зертханалық сабақтар әртүрлі тұтынушылық топтар үшін әртүрлі мақсаттар мен ауқымдар үшін костюмнің көркемдік дизайнымен байланысты. Бұл студенттерге болашақ кәсіби іс-әрекеттегі өз білімін пайдалануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайндағы заманауи материалдар
  Несиелер: 5

  Дизайн объектілерін өндіруде пайдаланылатын материалдардың классификациясы; материалдардың құрылымы мен қасиеттері, ассортименті, материалдарды ұтымды таңдау принциптері. Заманауи материалдар мен технологиялар. Материалдар мен бұйымдардың қасиеттері. Өнеркәсіптік өнім түрінің функционалдық сипаттамалары. Эргономика және антропометрия. Пішінге дизайнның әсері. Пішіннің қол жетімділігі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I
  Несиелер: 5

  Corel DRAW графикалық редактор, бренд әзірлеуге қажетті құрал, сондай-ақ бүкіл шолу кітапшасы. AdobePhotoshop пайдалану, суреттер жасау үшін графикалық кескіндерді, сондай-ақ брендке арналған жарнамалық кампанияны пайдаланыңыз. Corel DRAW, Adobe Photoshop компьютерлік бағдарламаларын графикалық редакциялау құралдарымен ыстық пернетақтада болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тақырыптық топтама жобалау
  Несиелер: 5

  Костюмнің құрылымы, оның элементтері мен қосылыстары, субъекті мен қоғамның шынайы мұқтаждықтары, өндіріс режимі және мәдениет деңгейі анықталған мақсаттық факторлармен анықталады. Үйлесімді және толық кешенін «адам - ​​костюм - орта». Шығармашылық (тақырыптық) коллекцияларды жобалау. Өнеркәсіптік өндіріс үшін киім коллекцияларын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киімнің АЖЖ
  Несиелер: 5

  Киім дизайнын автоматтандырылған жүйелерін құру негіздері. Өндірісті жобалауға дайындаудың перспективті құрылымдық ақпараттық моделі. CAD-дегі киімде техникалық құралдарды пайдаланудың ерекшелігі. АЖЖ киімін жетілдіру, автоматтандырылған жүйелерде дерекқорды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманауи дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайнды зерттеудегі ғылыми көзқарасты қалыптастырудың жалпы теориялық аспектілері, дизайндың негізгі теориялық негіздерін, өнердің және дизайн жанрының шекараларын кесіп өту кезінде кеңістіктік көріністерді дамытуға байланысты негізгі теориялық принциптерді қарастыру. Жобалаудағы тарихи материалдарды пайдалану, сондай-ақ қоршаған ортаның объектілерін, экспозицияларды және т.б. құрудағы дәстүрлі технологияларды пайдалану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар киімін жобалау
  Несиелер: 5

  Әр түрлі балалар киімдерін жобалау ассортимент дизайнерлер үшін де, сондай-ақ үшін де маңызды киім өндірушілер. Балаларға, дизайнерлерге, ең бастысы, баланың қызығушылығы мен қызығушылығын ойлап, сонымен бірге армандарды бейнелейді ертегі, жақсы және, әрине, сұлулық туралы. Қазіргі уақытта балалар киімінің бөлігін бөлуге болады қазіргі заманға сай қолданылған бірнеше топтар материалдар, киім дайындау технологиялық процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрастыру негізінің дайындығы
  Несиелер: 5

  Жобалау-конструкторлық құжаттамасының мазмұның және жасау сатыларын ұйымдастыруын оқып шығу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік дизайн типологиясы
  Несиелер: 5

  Заттарды неғұрлым тиімді әдіспен ұсыну, костюмдік құрылымдық қалыптасу теориясы бойынша күрделі материалдар меңгеру. Күтілетін оқу нәтижелері: Көркем модельдеудің маңызы және дизайнердің графикалық беретін мақсаты костюм дизайнерін дайындау. Білімі: Көркем жұмыстардың ерекшеліктерін костюмді жобалаудың әр кезеңіне ; екі өлшемдік композицияның заңдылықтары; костюм композициялық заңдылықтарының құрылымдық қалыптасу заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында еңбек қорғауды басқару жүйесі. Кәсіпорындардағы еңбек жағдайының сипаттамасы Әйелдер мен жасөспірімдерді еңбек қорғау. Кәсіптік жарақаттар мен кәсіби аурулардың себептерін зерттеу. Дірілді және шуылмен күресу бойынша шаралар. Жұмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу және есепке алу туралы ереже.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар және Фотошоп
  Несиелер: 5

  Бұл пәндегі оқу процесінің мақсаты - оқыту тапсырмалар мен әдістер арасындағы байланысты түсіну үшін оқушы костюм дизайны және компьютермен қамтамасыз етілген мүмкіндіктер архитектуралық дизайн мәселелерін шешуге арналған технология компьютерлік графикалық бағдарламалардың мүмкіндіктерін білуге ​​көмектеседі оңтайлы шешімді таңдау үшін әртүрлі графикалық редакторлар арнайы тағайындалған тапсырма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар II
  Несиелер: 5

  AdobeInDesing, AdobeIllustrator сияқты графикалық редакторлар, сондай-ақ CorelDRAW және AdobePhotoshop бағдарламаларындағы жұмыс дағдыларын шоғырландыру арқылы векторлық және растрлық графика саласындағы жинақталған білімді топтастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Графикалық дизайндағы АutoCad
  Несиелер: 5

  Жарнамалық кеңістік пен қоғамның коммуникативтік саясатының қазіргі даму сатысында коммерциялық емес, қоғамдық, саяси ұйымдар үшін жарнамалық кампанияларының тұжырымдамасын құрудың негізгі тәсілдерін, жарнаманың негізгі түрлерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Композицияның заңдарына сәйкес әр түрлі жанрдағы бейнелер мен кескіндерді, әртүрлі техника, материалдар, компьютерлік редакторлардағы түс комбинацияларының теориясы негізінде жасайды.

 • Код ON2

  Объектінің құрылымын қалыптастырады, бейнелі үш өлшемді ойлауды қалыптастырады, нысанның үш өлшемді нысандарын қалыптастыру әдістерін және әдістерін қолданады

 • Код ON3

  Костюм, ою-өрнек, архитектура, көрнекі, сәндік-қолданбалы өнердегі стильдік трендтердің аспектілерін ерекшелендіреді және конструкторлық жұмыста білім алады

 • Код ON4

  Желілік-конструктивті құрылыстың және компьютерлік дизайнның дағдыларын меңгереді; конструкция объектісінің анықтамалық үлгілерін, орналасу мен материалдағы элементтерін жасайды

 • Код ON5

  Даярлық мәдениетін иеленеді, талдайды, талаптарды анықтайды және дайындық бағыттары бойынша жобаны жобалауға мүмкін шешімдер жиынтығын синтездейді

 • Код ON6

  Дизайн объектілерін өндіруге арналған заманауи материалдардың түрлері мен қасиеттерін анықтайды, прототиптерді материалдарды ұтымды іріктеу дағдыларына ие.

 • Код ON7

  Жеңіл өнеркәсіпте, полиграфия өнеркәсібінде, жарнама және медиада ұтымды технологиялық үдерісті ұйымдастырады, басқару шешімдерін қабылдайды

 • Код ON8

  Жарнаманың, маркетингтің және басқарудың ерекшеліктерін айқындайды және экономикалық негіздемені жүргізеді, өнімдерге (қызметтерге) баға белгілеу механизмдерін талдайды және пайдаланады,

 • Код ON9

  Қауіпсіздік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет түрлерінде технологиялық жабдықтардың әртүрлі түрлерін пайдаланады

Top