Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07532 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновацилар және инновациялық қызметі
  Несиелер: 5

  Инновациялық қызмет және инновациялық процесс. Инновацияның өмірлік циклі. Инновациялық жоба. Инновациялық қызмет инвестициялау объектісі ретінде. Инновацияларды жоспарлау және болжау. Инновацияны экономикалық бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интеллектуалдық меншікті қорғау
  Несиелер: 5

  "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" ҚР Заңы зияткерлік меншікті қорғау тәсілдері. ҚР Зияткерлік меншікті қорғаудағы өзекті мәселелер. Авторлық құқық объектілері (авторлық туындылар және сабақтас құқықтар объектілері, атқарушылық қызмет, фонограммалар және трансляциялық хабарлар). Өнеркәсіптік меншік объектілері (Өнертабыстар, өнеркәсіптік үлгілер, пайдалы модельдер, өндіріс құпиялары (ноу-хау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұрақты дамудың халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Тұрақты даму стандарттарын енгізу артықшылықтарын зерттеу. Стратегиялардың, жергілікті ортаның орнықтылығын, жұмысқа қабілеттілігін жақсарту, адамдардың өмірі үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасау. ISO 37101 халықаралық стандартының негізгі ережелері. Осы стандартты табысты енгізудің артықшылықтары. Қажетті шараларды жоспарлау, орындау, тексеру және қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттік-лицензиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Патенттік іздеу жүргізу, өнертабыстарға өтінім материалдарын жасау және оларды патенттеу. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды тіркеу тәртібі. Айрықша және ерекше емес лицензиялар. Жаңа өткізу нарығын игеру. Шикізаттың немесе жартылай фабрикаттардың жаңа көзін алу. Қайта ұйымдастыруды жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымды қажетсінетін өнімдерді стандарттау
  Несиелер: 5

  Бұл курс ғылымды қажет ететін өнімдерді стандарттау мәселелерін, инновацияларды стандарттау саласындағы қазіргі заманғы үрдістерді зерттеуге арналған. Курс ғылымды қажетсінетін өнім саласындағы стандарттарды талдауға, шикізат және ғылымды қажетсінетін салаларды салыстырмалы талдауға арналған, жаңашылдық саласындағы еуропалық және британдық стандарттар, Инновациялық менеджмент саласындағы ИСО сериялы стандарттар, инновациялар мен ғылымды қажетсінетін өнім сапасын бағалауды регламенттейтін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Smart City Стандарттары
  Несиелер: 5

  Smart City саласындағы ұлттық стандарттар. Ақылды қала моделінің тұжырымдамасы. Қызметтің барлық салаларында басқарудың қазіргі заманғы технологияларын енгізу (көлік, байланыс, басқалар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік ізденістердің сапасын бақылау жүйесі
  Несиелер: 5

  Бақыланатын параметрлер жүйесін қалыптастыру. Сатып алынатын ресурстарды (шикізатты, буып-түю материалдарын) кіріс бақылау. Өндіріс процесінде және дайын өнімнің сапасын бақылау. ТР 94.13-01 СМЖ сапасын операциялық бақылаудың техникалық регламенті. Инженерлік жүйелерді монтаждау сапасын бақылау. Құрылыстағы сапаны зертханалық бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зияткерлік көлік жүйелерін стандарттау
  Несиелер: 5

  ИТҚ саласындағы стандарттарды әзірлеу және қолдану жөніндегі жұмыстардың басым бағыттары. ИТҚ стандарттау саласындағы халықаралық және отандық тәжірибені талдау. Еуропалық Одақтағы ИТҚ саласындағы стандарттаудың органдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЕАЭО стандарттарды үйлестіру
  Несиелер: 5

  Техникалық реттеу саласындағы құқықтық нормативтік базаны дамыту, өзара саудадағы техникалық кедергілерді жою және өнімнің қауіпсіздігі мен айналымын қамтамасыз ету. Мемлекеттік бақылау саласындағы ЕАЭО мүше мемлекеттердің заңнамаларын үйлестіру. Одақтың техникалық регламенттері және стандарттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЕАЭО техникалық регламенттерді үйлестіру
  Несиелер: 5

  ЕАЭО Техникалық реттеу принциптері. Өнімнің айналымы және техникалық регламенттердің әрекеті. Үшінші елдермен өзара саудадағы техникалық кедергілерді жою. Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше мемлекеттердің техникалық регламенттерін үйлестіру негіздері туралы келісім. ЕурАзЭҚ техникалық регламентін әзірлеу тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Роботталған өндірістердің сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  Роботталған жүйелердің құрамы мен құрылымы. Автоматтандырылған және роботталған өндірістердің жұмыс істеуін бақылау. Бөлшектердің конструктивтік-технологиялық параметрлерінің көрсеткіштері, өңдеу кіші жүйесін ұйымдастыру, бөлшектер мен құрал-саймандар ағыны, өнім сапасын бақылау, басқару және ақпарат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стандарттау және сертификаттаудағы тәуекел –бағдарланған тәсіл
  Несиелер: 5

  Ұйымның тәуекел-бағытталған менеджментінің кешенді жүйесі. Ұйым қызметінің тәуекелдерін сәйкестендіру және өлшеу. Басқарушылық шешімдерді қабылдау кезіндегі сандық және сапалық талдау әдістері. Қауіптілік деңгейлерінің жіктелуі. Бақылау-қадағалау қызметіндегі тәуекел-бағытталған тәсіл. Тәсілді енгізудің халықаралық тәжірибесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бұрмаланған және контрафактілік өнімдерді сәйкестендіру
  Несиелер: 6

  Сәйкестендіру қызметінің өзекті мәселелері мен негізгі ұғымдары. Сәйкестендірудің түрлері, өлшемдері мен көрсеткіштері, бұрмалаудың әрбір түрін дамытудың түрлері мен шарттары, тауарларды бұрмалағаны үшін жауапкершілік, бұрмаланған тауарлардың қадағалануы. Азық-түлік емес тауарларды сәйкестендіру және бұрмалауды анықтау құралдары мен әдістері. Азық-түлік емес тауарларды сәйкестендіру және бұрмалау. Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының бұрмалануын анықтау және идентификациялау. Сәйкестендіру сараптамасы және өнімнің түп нұсқалығын сараптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЕАЭО-да тауарлардың сәйкестігін бағалау
  Несиелер: 6

  ЕАЭО сәйкестікті растау тәртібі. ЕАЭО сәйкестігін бағалау бойынша органдардың бірыңғай тізіліміне енгізілген сынақ зертханаларында (орталықтарында) сынақтар жүргізу. ЕАЭО аясында міндетті талаптар белгіленетін өнімдердің бірыңғай тізімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәйкестікті растау жөніндегі органдар және сынақ зертханаларының персоналын сертификаттау
  Несиелер: 5

  ӨҚҚ және АЖ персоналына қойылатын біліктілік талаптары. Персоналды аттестаттау тәртібі. Персоналды сертификаттауды жүргізетін органдарға қойылатын талаптар. Сәйкестендіру қызметінің өзекті мәселелері мен негізгі ұғымдары. Сәйкестендірудің түрлері, өлшемдері мен көрсеткіштері, бұрмалаудың әрбір түрін дамытудың түрлері мен шарттары, тауарларды бұрмалағаны үшін жауапкершілік, бұрмаланған тауарлардың қадағалануы. Азық-түлік емес тауарларды сәйкестендіру және бұрмалауды анықтау құралдары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЕАЭО-да мемлекеттік бақылау (қадағалау)
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік бақылау (қадағалау) саласындағы проблемалар мен шешу жолдары. Стандарттау және сертификаттау саласында бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру ерекшеліктері. Мемлекеттік басқару саласындағы бақылау және қадағалау түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент жүйесі саласындағы персоналды сертификаттау
  Несиелер: 5

  Сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды басқару. Менеджмент жүйесі саласындағы персоналға қойылатын біліктілік талаптары. Емтиханға қойылатын біліктілік талаптары. МЕМСТ ISO / IEC 17024-2014 стандартының талаптарына сәйкес персоналдың құзыреттілігін ұлттық сертификаттау. Персоналды басқару жүйесі. Кәсіби құзыреттер мен дағдылар. Персоналды басқару стратегиясы. Өзгерістерді басқару және корпоративтік мәдениет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЕАЭО-да тауарларды кодтау және жіктеу
  Несиелер: 6

  Еуразиялық экономикалық одақтағы тауарлардың экспорты мен импортын мемлекеттік реттеу. Тауарлардың классификациялық кодын анықтаудың құқықтық негіздері. СЭҚ ТН жіктеу объектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ғылымның түрлі философиялық концепцияларын, табиғатты түсінуді, қазіргі ғылымның өсуі мен дамуының негіздері мен алғышарттарын, ғылымның өркениеттің дамуындағы рөлін, ғылыми ұтымдылық құндылықтары мен оның тарихи типтерін, адам туралы психикалық қызметтің субъектісі ретінде, ақпаратты игеру мен өңдеу заңдылықтары, сана мен өзін-өзі тану, эмоциялық жағдайлар, жеке және жас ерекшеліктері туралы білім жүйесін түсіну

 • Код ON2

  Педагогиканың жалпы негіздері, тәрбие теориясы мен әдістемесі, теория мен оқыту теориясы, негізгі педагогикалық технологиялардың мәні саласында дағды мен құзыреттілікті игеру

 • Код ON3

  модельдеудің және компьютерлік технологиялардың қазіргі заманғы әдістері негізінде теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу, жоспарлау, жүргізу, талдау дағдылары мен құзыреттерін қолдану, зерттеу қызметі үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

 • Код ON4

  патенттік және маркетингтік зерттеулер жүргізу, жобалау-технологиялық құжаттамаларға сараптама жүргізу, нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу, өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сапасы бойынша талаптарды қалыптастыру жолымен шығарылатын өнімнің сапасын жоспарлау, ЕАЭО Кедендік кодексіндегі тауарлардың жіктелуін жетілдіру, тауарларды кодтау тәртібін әзірлеу, ЕАЭО техникалық регламенттерін әзірлеу және үйлестіру, ЕАЭО стандарттарын әзірлеу және үйлестіру, ЕАЭО жүйесінде сәйкестікті растау сызбаларын әзірлеу

 • Код ON5

  стандарттау және сертификаттау жүйелерін зерттеу және жетілдірудің инновациялық әдістерін меңгеру, қойылған кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті өндірістік ресурстарға қойылатын сандық және сапалық талаптарды негіздеу, тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ресурстарды пайдаланудың ұтымдылығын бағалау

 • Код ON6

  қазіргі заманғы менеджмент жүйелерін жобалау және енгізудің әдіснамалық негіздерін меңгеру, халықаралық және мемлекетаралық стандарттарды өзектендіру бойынша техникалық регламенттерді, ұсыныстарды әзірлеу, стандарттау және сертификаттау жөніндегі ұйым бөлімшелерінің қызметін үйлестіру, ағымдағы және қорытынды бақылауды жүзеге асыру, Техникалық реттеу, ұлттық және мемлекетаралық стандарттау бойынша жұмыс жоспарларын бағалау және түзету

 • Код ON7

  Кәсіби қызметте өнімді/қызметтерді стандарттау және сертификаттау жүйесінің ғылыми және техникалық құрамдас бөліктерін, олардың тиімділігін бағалау әдістерін, халықаралық және мемлекетаралық стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін қолдану

Top