Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02203 Тарих в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 7

  Курстың негізгі мақсаты Қазақстанның ежелгі тарихының тарихнамасын, Қазақстанның тас, мезолит, қола ғасырлары мен қола дәуіріндегі Қазақстан тайпаларының шаруашылық, мәдениет және қоғамдық қатынастарын зерделеуге арналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 6

  Курстың негізгі мақсаты Ежелгі Шығыс мемлекеттері, Греция, Рим елдерінің тарихымен, ежелгі мемлекеттердің археологиялық және жазбаша деректерімен, отандық және шетелдік тарихнамалық зерттеулерімен танысу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі Шығыс тарихы
  Несиелер: 6

  Курс Солтүстік-Шығыс Африканың, Алдыңғы, Оңтүстік, Шығыс Азияның көне шығыс мемлекеттерінің тарихи дамуын қамтиды. Осы мемлекеттерді құрған халықтардың тарихы мен мәдениетін зерттеу арқылы – рулық қауымның ыдырау, көне құлиеленуші мемлекеттердің пайда болуын қарастыруға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихының дереккөздері және тарихнамасы
  Несиелер: 5

  ХХ ғ. 80- жылдарындағы тарихнаманың ғылыми бағытының басты өзегі тарих ғылымдарының тарихы, және кейбір тұстарда шетелдік буржуазиялық тарихнама сыны жөніндегі шолулар болып табылады. Осы жылдардағы ізденістерде тарихнамалық зерттеулердің методологиялық негіздемесі жөніндегі зерттеулердің біршама жинақталған. Қазақстандық тарихнама мәселелерінің әдістемелік және теориялық тұстарына, қазіргі заман тарихының тарихнамасына көңіл бөліп, зерделеу қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан дипломатиясының тарихы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің сыртқы саясаты, тұтастай алғанда оның саясаты сияқты, оның егемендігі арқылы анықталады және жүзеге асырылады. Бұл курстың негізгі ережелері билікке келген партиялардың бағдарламаларында, жоғары мемлекеттік лауазымды тұлғалардың мәлімдемесі елдегі қазіргі конституциялық тәртіпке сәйкес жоғары билікпен бекітілген бағдарламалық құжаттарда жарияланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геральдика, нумизматика, метрология, хронология
  Несиелер: 6

  Қосалқы тарихи пәндер курсының палеография, тарихи хронология, тарихи антропонимика, тарихи топонимика, этнонимика, нумизматика, ортағасырлық және жаңа ғасырлық монеталар, КСРО мен Қазақстанның ақша жүйесі, КСРО мен Қазақстанның мемлекеттік рәміздері, Әлеуметтік этикет жүйелері, Генеалогия, Сфрагистика. Метрология бағыттарының пәні мен міндеттерімен танысуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы
  Несиелер: 6

  Курс Қазақстандағы тарихи білімнің жай-күйін және оның жеке кезеңдеріндегі дамуын зерттеуге арналған; өткен және қазіргі тарихи ғылымды түсіну және оның негізінде тарихи ғылыми ойларды дамыту перспективаларын анықтау, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру нысандарын жетілдіру және көзбе-көз базаны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көнетүркі руникалық ескерткіштері
  Несиелер: 6

  Курс ежелгі руникалық жазбаларында жазылған Көк түрік ескерткіштерін зерттеуге арналған. Бұл курста студенттер Орхон-Енисей ескерткіштердің және Енисей, Талас, Алтай секілді ескерткіштермен танысып, олардың көне түркі жазбаларына талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдік мемлекеттер: деректер және тарихнама
  Несиелер: 5

  Курсты оқытудың негізгі мақсаттары Еуропа елдерінің – Португалия, Испания, Ұлыбритания, Франция, Германияның, әлемдік отарлау дәуірінде әлемнің тағдырын анықтаушы елдердің дереккөздері мен шет мемлекеттер тарихының тарихнамасын зерттеуге арналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекелі қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Студент жастардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азияның ортағасырлық империялары
  Несиелер: 6

  Курс Орталық Азияның ортағасырдағы империялары тарихының негізгі кезеңдері туралы іргелі теориялық білімін қалыптастыруға негізделеді. Әлемдік тарихтағы түркі мұрасын талдауға, сондай-ақ монғол империясының сипатына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарихи ономастика
  Несиелер: 6

  Тарихи ономастика атаулардың пайда болуы мен ұзақ қолдану нәтижесінде өзгеріске ұшырауы тарихын зерттейді. Жеке атаулар – тарихтың фактілері, мұны осы көзқарас тұрғысынан зерделеу тарихшының міндеті болып табылады. Ономастика тарауларына этнонимика, топонимика, антропонимика жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы қажетті жалпы идеяларды беру, Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі нормаларына, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен танысуға итермелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орта ғасырлар тарихы
  Несиелер: 6

  Ортағасырлар тарихы адамзат тарихының ежелгі дүние мен жаңа заман арасындағы кезеңін зерттейді. Ортағасырлар тарихы шартты түрде: ерте ортағасырлар (V–X ғғ.), дамыған ортағасырлар (XI-XIII ғғ.) (крест жорықтары, монғол шапқыншылығы, Осман түріктерінің жаулап алуының басталуы) және соңғы ортағасырларға (XIV-XV ғғ) бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс пен Батыстың ежелгі және ортағасырлық өркениеттері
  Несиелер: 5

  Курс Шығыс пен Батыстың ежелгі және ортағасырлық өркениеттері зерттеуге арналған. Студенттер өркениет түсінігі, өркениет және оның аналитикалық, синтетикалық интерпретациясы мен анықтамалары, жергілікті өркениеттер теориясы, әлемдік өркениеттің теориясы мен тұжырымдамалық аппараты, өркениеттердің мәдени-тарихи түрлері, өркениеттің эволюциясының баламалы тұжырымдамалары, жаңа саяси ойлаудың эволюциялық үрдіске әсері секілді теориялар мен әдістермен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихи үдерістер және ғылыми таным теориясы
  Несиелер: 5

  «Тарихи үдерістер және ғылыми таным теориясы» курсы тарихи үдерістің әртүрлі теорияларын, ежелгі дәуірден ХХ-ХХІ ғғ. танымал теорияларына дәйекті зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның ортағасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Курс түркі дәуірі, ерте феодалдық қарым-қатынастардың пайда болуы кезеңі, моңғолдардың жаулап алу дәуірі және Қазақстанның Ұлы ұлыс құрамына енуі, қазақ хандығының қалыптасуы мен нығаюы, қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы, қазақ хандығының тарихы, қазақ көшпелі қоғамының құлдырауы, жоңғарлармен соғыс және қазақ-жоңғар қатынастарын зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихтың методологиясы
  Несиелер: 5

  «Тарихтың методологиясы» курсы тарих ғылымындағы әдіснаманың рөлін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихи антропология
  Несиелер: 5

  Тарихи антропология кросс-мәдени зерттеулер мен тарих, антропология ғылымдарының әдістері арқылы адамзаттың әлеуметтік-мәдени тарихын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Архивтану және мұражайтану
  Несиелер: 5

  Курс аясында архив және мұражай ісінің теориялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелерін және оның тарихын зерттейтін кешенді ғылыми пән ретінде қарастырылады. Курс тек теориялық ғана емес, практикалық сипатқа ие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік антропология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік антропология қазіргі әлемде мәдени әртүрлілікті әлеуметтік ұйымдастыруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Алаш» қозғалысының тарихнамасы, көзі, әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс «Алаш» қозғалысы тарихына қатысты деректер мен тарихнаманы, методологиясын талдауға арналады. Бұл ретте отандық және шетелдік авторлардың барлық ғылыми әдебиеттері талдауға тартылып, қозғалысты идеологиялық бағалаудың терістеуден либералды демократиялыққа дейінгі өзгеріс динамикасы қарастырылады. Алаш көсемдерінің тағдырларына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экологиялық тарих
  Несиелер: 6

  Бұл адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасының тарихын зерттейтін пәнаралық пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи география
  Несиелер: 6

  Курс тарих ғылымының саласы ретінде тарихи географияның қазіргі жағдайы мен тарихын зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Азия тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 6

  Курстың негізгі мақсаты студенттерге Орталық Азияны зерттеуші білім беру және ғылыми институттардың эволюциясымен тарих ғылымы дамуының түрлі кезеңдеріндегі шетелдік және отандық зерттеулердің тақырыптары мен дереккөздердің негізгі көлемімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи өлкетану
  Несиелер: 6

  Тарихи өлкетану атты курсы - тарихи, географиялық, статистикалық және басқа да фактілер мен туған жердің өткен және бүгінгі күнгі деректерінің үйлесімін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа тарихы
  Несиелер: 6

  XVIII-XХ ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуының тарихы бойынша тұтас кешенді білім қалыптастыру. XVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар соғысының оқиғалары; Қазақстанның Ресей империясына қосылу үрдісінің тарихы бойынша негізгі фактілер; Ресей империясы құрамындағы қазақ даласындағы ұлт-азаттық күрестердің үрдісінің ерекшеліктері; XVIII-XIX ғғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, мәдени даму үрдістері; қазақ даласындағы білім жүйесінің дамуы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 6

  Академиялық жазу - бұл тілдік құзыреттілік, оның иесі ғылыми мәтіндерді оқу, түсіну және жазу мүмкіндігін береді. Курс барысында ғылыми мәтіндерді, есептерді және жарияланымдарды дайындау, жазу және жариялау бойынша ұсыныстар бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер теориясы, тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Қоғамның қазіргі заманғы дамуы арқылы қойылған міндеттердің соншалықты күрделі болып табылуы, оларды шешу шығармашылық ізденісті, зерттеу дағдыларын қажет етеді. сондықтан, қазіргі заманғы маман тек іргелі және арнайы білімнің қажетті көлеміне ғана емес, практикалық мәселелерді шығармашылық тұрғыда шешуге, олардың біліктілігін үнемі жетілдіріп, өзгеретін жағдайларға тез бейімделуге де белгілі дағдыларды иеленуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи информатика
  Несиелер: 7

  Тарих ғылымы мен білімді ақпараттандыру үрдісінің заңдылықтарын зерттейтін пәнаралық пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мазмұн тұрақты сипатқа ие емес, өйткені тарих ғылымы және оны оқыту әдістемесі үнемі даму үстінде. Негізгі түсініктер мен қағидалар тарихты оқыту әдістемесі туралы алғашқы түсініктерді береді; заманауи технологиялардың негізгі дағдыларын береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киелі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 8

  Киелі Қазақстан тарихы Қазақстан Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру бойынша жаңа оқу курсы болып табылады. Онда мемлекеттің табысты дамуының негізгі факторы материалдық, табиғи және адами ресурстардан тыс ұлттық рух екені баяндалады. Курс шеңберінде ұлттың бірегейлігі мен шоғырлануының құралы болатын Қазақстанның киелі нысандары зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлы даланың тарихи-мәдени мұрасы: тарихи анализ
  Несиелер: 8

  Курста ұлттық мәдениетті іске асырудың жаңа мүмкіндіктері зерттеліп, ата-бабаларымыздың тарихи-мәдени мұраларын насихаттау, жастарға қазақ халқының даналығын, Ұлы даладағы әлемдік тарихтағы рөлін жеткізу маңызды міндет. Біздің мемлекетіміздің тарихымен байланысты «Ұлы даланың жеті қыры» біздің еліміздің дамуын көруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Археология
  Несиелер: 5

  «Археология» курсы Қазақстан мен Еуразия археологиясының негізгі теориялық мәселелері, ежелгі тарихты қайта құру үшін археологиялық дереккөздерді әлеуметтік-тарихи интерпретациялау мүмкіндіктері туралы жалпы түсінік беруге арналған ғылыми және оқу пәні болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректану және ақпараттық ресурстар
  Несиелер: 7

  Бұл курс болашақ тарихшыны дайындау барысындағы іргелі курстардың бірі болып табылады, өйткені деректану мен тарихи дереккөздердің ақпараттық толыққандылығын егжей-тегжейлі зерттеуге арналған. Курс тарихи білім тарихының парадигмалдық сипатын түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түркі өркениеті және оның ерекшеліктері
  Несиелер: 6

  Курс түрік өркениеті мен оның әлем дамуындағы орнын талдауға арналады. Алғашқы түркі мемлекеттерінің құрылуы, Қазақстан территориясындағы ежелгі қалалар мен елді мекендер, түркі сенімдері мен космогония және түркі халықтарының мифологиясы, түркі мәдениетінің көрнекті ескерткіші Қорқыт ата кітабы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 7

  Курс Шығыс елдері тарихының жаңа және қазіргі заманындағы маңызды оқиғаларын, Шығыс және Еуропа өркениеттерінің қарсылықтарына толы үш жүзжылдықтар бойындағы Азия-Африка аймағының тарихын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ГУЛАГ жүйесі және Қазақстан қасіреті
  Несиелер: 6

  ХХ ғасырдың 30-50- жылдарындағы Қазақстан тарихы кезеңін қамтиды. Оқу пәні студенттердің КСРО кезеңінде Коммунистік партияның топтық-әкімшілік, тоталитарлық саясатының мәнін, лагерлер жүйесі туралы білім базасын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы тоталитаризм және қуғын-сүргін
  Несиелер: 6

  ХХ ғасырдың 30- жылдарды саяси репрессияның толқыны байқалды. Сталиннің жеке басына табынушылықты нығайту және барлық қарама-қайшылықтардың жоқтығына қарамастан, елдің дамуындағы барлық қиындықтарды «халықтың жаулары» әрекетінің нәтижесі ретінде жариялау әрекеттері оппозицияны қалыптастырды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі тарихы
  Несиелер: 6

  Курс жаңа және жаңа тарих кезеңіндегі Еуропа елдері мен АҚШ тарихының негізгі кезеңдері мен оқиғаларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтардың көшпенді өркениеті
  Несиелер: 6

  Қазақтардың көшпелілер өркениетінің дамуның бірінші кезең - прото-түркиялық, неолит дәуірінің аяқталу кезеңі қола дәуірінің, ерте көшпелі немесе темір дәуірі. Екінші кезең - түрік. 1-3 ғасырдан бастап кезеңге дейінгі кезеңді қамтиды. б.д., XIV ғасырдың басы. Алғашқы неолиттық экстерриториялық кезеңде осы кезеңде соңғы рет 6-5 мың д. болған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қытай тарихы (XX ғғ.)
  Несиелер: 7

  Курс Қытайдағы манчжур режимі, феодалдық дағдарыс, жартылай отарлық елге айналдыру, Манчжур режимінің дағдарысы, реформалау саясаты, Синьхай революциясы, XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қытайдағы ішкі саяси және халықаралық жағдай, Жапон агрессиясына қарсы күрес, ҚХР құрылуы, Маоистік саясаттың пайда болуы, Қытайдың экономикалық реформаларының ерекшелігі, қазіргі Қытайдың интеграциялық процестерге қатысуы мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Империялардың салыстырмалы тарихы
  Несиелер: 6

  Курс мемлекеттiк ұйымдардағы империялық ұғымдарды империялардың олардың жұмыс істеуі тұрғысынан салыстырмалы түрде талқылануы және оларды тұжырымдау тұрғысынан қазіргі Азиядағы отаршылдық саясатын салыстырмалы талдауға арналған заманауи колониалдық империяларды зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON5

  тарихи дамудың саяси, әлеуметтік-мәдени факторларын түсінеді және талдай алады

 • Код ON6

  тарих ғылымының әр түрлі бөлімдері бойынша ауқымды білімді, заманауи әдіснамалық тәсілдер мен тарихнамалық үрдістерді қолдана алады.

 • Код ON7

  Қазақстанның ежелгі және орта ғасыр тарихы, Түркі дәуірі, ертефеодалдық қатынастардың пайда болу кезеңі, Моңғол шапқыншылығы дәуірі, Қазақ хандығының құрылуы мен күшеюі, қазақ көшпелі қоғамының құлдырау кезеңі және жоңғарлармен күресі туралы іргелі білімді көрсетеді.

 • Код ON8

  Ежелгі әлем мемлекеттерінің тарихы, Ежелгі Шығыс, орта ғасырлық Еуропа мен Азия өркениеттері туралы теориялық білімі бар; жалпы әлемдік тарихи дамудың жалпы парадигмасымен тарихи құбылыстары мен оқиғаларды байланыстыра алады.

 • Код ON9

  Қазақстанның ежелгі тарихын қайта құрастыру үшін археологиялық деректерді әлеуметтік-тарихи интерпретациялау мүмкіндіктері туралы түсінігі бар

 • Код ON10

  қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен мәнін, мемлекеттің бүгінгі жетістіктерін тарихи-салыстырмалы талдау арқылы ғылыми тұрғыда бағалай алады

 • Код ON11

  Қазақстан мен шет елдердегі тарихи білімнің даму векторлары мен жағдайын талдай алады, тарихтың өзекті мәселелерінің зерттелу дәрежесін көрсете алады.

 • Код ON12

  архивтер мен мұражайлардың негізгі қызметтері туралы, архив және мұражай ісінің теориялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелері туралы білімдерді меңгерген.

 • Код ON13

  тарихи мәселелерді тарихпен шектес ғылымдармен өзара байланыста қарауға қабілетті; ғылыми зерттеулерде пәнаралық тәсілді қолдану қажеттілігін түсінеді.

 • Код ON14

  қазақ интеллигенциясының жаңа және қазіргі заман кезеңіндегі қызметінің тарихи маңызын бағалай алады.

 • Код ON15

  Владеет теоретическими знаниями о вспомогательных исторических дисциплин и их роли в историческом исследовании

Top