Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02315 Лингвистика о/б в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ҒЗЖ мақсаты - ғылыми кадрларды кәсіби даярлау болып табылады: білім беру саласында, ғылыми және консалтингтік ұйымдарда, мемлекеттік және әкімшілік органдарда кәсіби және арнайы міндеттерді шешу; лингвистикалық ғылымдағы заманауи ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, лингвистикалық ғылымның озық салаларында ғылыми-зерттеу және практикалық мәселелерді шығармашылық түрде шешу; еңбек нарығындағы өзгерістерге, әлеуметтік және кәсіптік ұтқырлыққа бейімделу. ОП-ның миссиясы - докторанттарға кәсіптік-арнайы іс-әрекеттерді сәтті жүзеге асыруға бағытталған және дағдыларын және тілдік саладағы халықаралық деңгейдегі ғылыми сала шекарасын кеңейтуге арналған өздік зерттеу жұмыстарына үлес қосу.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D057 Лингвистика
 • Дайындық бағыты 8D023 Тілдер және әдебиет
 • ҚР БҒСБҚ ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
  Несиелер: 4

  ҚР БҒСБҚ ұсынған мерзімді басылымдардағы жарияланымдары докторантқа жүргізілген зерттеу нәтижелерімен қазақстандық ғылыми қоғамдастықты таныстыру мақсатында мүмкіндік береді. ҚР БҒСБҚ ұсынған жарияланымдар докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылау және сынау үшін оңтайлы талқылау алаңы болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми тағылымдама
  Несиелер: 7

  Докторанттың ғылыми тағылымдамасы дүниежүзілік ғылымның соңғы жетістіктерін меңгеру, белгілі бір саладағы ғылыми, кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады. Тәжірибе кезінде шетелдік ғылыми кеңесшінің басшылығымен докторант диссертацилық жұмысың орындайды, ғылыми әдебиеттерді және зерттеу материалдарын талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми семинар 1
  Несиелер: 3

  Ғылыми семинардың негізгі мақсаты - диссертацияны дайындауда ғылыми-зерттеу және ақпараттық-аналитикалық жұмыста докторанттардың дағдыларын дамыту болып табылады. Ғылыми семинар - докторанттардың бітіруші кафедралар мен институттардың ғылыми-әдістемелік семинарларына қатысуы; институттың кафедраларында жүргізілетін диссертацияларды тестілеуге қатысуы; әртүрлі ғылыми шараларда баяндамалар жасауы.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
  Несиелер: 2

  Халықаралық конференцияларда сөйлеген сөздері кейіннен сол конференциялардың материалдарында баяндаманы жариялау докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылауға және докторанттың ғылыми қоғамдастыққа жүргізген ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы жеткізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • ҚР БҒСБҚ ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
  Несиелер: 1

  ҚР БҒСБҚ ұсынған мерзімді басылымдардағы жарияланымдары докторантқа жүргізілген зерттеу нәтижелерімен қазақстандық ғылыми қоғамдастықты таныстыру мақсатында мүмкіндік береді. ҚР БҒСБҚ ұсынған жарияланымдар докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылау және сынау үшін оңтайлы талқылау алаңы болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі орыс тіліндегі маңызды процестер
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны докторанттарды қазіргі заманғы орыс тіліндегі ағымдық үрдістерді таныстыруымен байланысты: тілдік жүйені демократияландырудың қарқындылығымен, жаргонизациялаумен, кірме сөздер енгізуумен және т.б. Қазіргі заманғы орыс тілінің басымдықты ерекшелігі оның қарқынды дамуы болып табылады. Ол үш негізгі тренд түрінде көрінеді - неологизация (новеллизация), экспрессионизация және демократияландыру.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
  Несиелер: 1

  Халықаралық конференцияларда сөйлеген сөздері кейіннен сол конференциялардың материалдарында баяндаманы жариялау докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылауға және докторанттың ғылыми қоғамдастыққа жүргізген ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы жеткізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
  Несиелер: 2

  Халықаралық конференцияларда сөйлеген сөздері кейіннен сол конференциялардың материалдарында баяндаманы жариялау докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылауға және докторанттың ғылыми қоғамдастыққа жүргізген ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы жеткізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Семиотикалық лингвистика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - семиотика белгілер мен белгілер жүйелері туралы ғылымы ретінде жалпы мәліметтерді беру, оның күрделі, кешенді сипатын көрсету және докторанттарда белгілер жүйелердің мазмұны мен құрылымы бойынша түсінік қалыптастыру. Курстың мақсаты - докторанттарды заманауи семиотика тілін, сондай-ақ мәтінді семиотикалық және лингвистикалық талдау әдістерін үйрету.

  Селективті тәртіп
 • Докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 8

  Диссертациялық жұмыстың мақсаты докторантурада алынған білімді жүйелеу, қорыту және апробациялау болып табылады. Диссертацияның міндеттері: шешілетін мәселенің өзектілігін дәлелдеу; теориялық және практикалық мәселелерді шешудің заманауи әдістерін, құралдарын қолдану; берілген ұсыныстардың практикалық бағдарлығың дәлелдеу; жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде алынған материалдарды қорыту және тұжырымдарды анықтау.

  Селективті тәртіп
 • ҚР БҒСБҚ ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
  Несиелер: 3

  ҚР БҒСБҚ ұсынған мерзімді басылымдардағы жарияланымдары докторантқа жүргізілген зерттеу нәтижелерімен қазақстандық ғылыми қоғамдастықты таныстыру мақсатында мүмкіндік береді. ҚР БҒСБҚ ұсынған жарияланымдар докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылау және сынау үшін оңтайлы талқылау алаңы болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми тағылымдама
  Несиелер: 7

  Докторанттың ғылыми тағылымдамасы дүниежүзілік ғылымның соңғы жетістіктерін меңгеру, белгілі бір саладағы ғылыми, кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады. Тәжірибе кезінде шетелдік ғылыми кеңесшінің басшылығымен докторант диссертацилық жұмысың орындайды, ғылыми әдебиеттерді және зерттеу материалдарын талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми семинар 5
  Несиелер: 3

  Ғылыми семинардың негізгі мақсаты - диссертацияны дайындауда ғылыми-зерттеу және ақпараттық-аналитикалық жұмыста докторанттардың дағдыларын дамыту болып табылады. Ғылыми семинар - докторанттардың бітіруші кафедралар мен институттардың ғылыми-әдістемелік семинарларына қатысуы; институттың кафедраларында жүргізілетін диссертацияларды тестілеуге қатысуы; әртүрлі ғылыми шараларда баяндамалар жасауы.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми семинар 4
  Несиелер: 3

  Ғылыми семинардың негізгі мақсаты - диссертацияны дайындауда ғылыми-зерттеу және ақпараттық-аналитикалық жұмыста докторанттардың дағдыларын дамыту болып табылады. Ғылыми семинар - докторанттардың бітіруші кафедралар мен институттардың ғылыми-әдістемелік семинарларына қатысуы; институттың кафедраларында жүргізілетін диссертацияларды тестілеуге қатысуы; әртүрлі ғылыми шараларда баяндамалар жасауы.

  Селективті тәртіп
 • ҚР БҒСБҚ ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
  Несиелер: 2

  ҚР БҒСБҚ ұсынған мерзімді басылымдардағы жарияланымдары докторантқа жүргізілген зерттеу нәтижелерімен қазақстандық ғылыми қоғамдастықты таныстыру мақсатында мүмкіндік береді. ҚР БҒСБҚ ұсынған жарияланымдар докторлық диссертацияның негізгі ережелерін талқылау және сынау үшін оңтайлы талқылау алаңы болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Интегративті лингвистика
  Несиелер: 5

  Интегративтік лингвистика қазіргі заманғы лингвистиканың полипарадигмалалық мәселелері, сондай-ақ интегративтік тілдік сипаттаманың модельдері қарастырылады. Бірінші модель адамның сөйлеу әрекеті формасы ретінде коммуникативтік әрекетті қамтиды және тілдің барлық деңгейлерінің жүйелік және функционалдық аспектілерін біріктіреді. Екінші модельді номинативті қызмет құрастырады, бұл модель номинативті грамматиканы, номинативті қызметті және номинативті парадигма жүйесің біріктіреді.

  Селективті тәртіп
 • Докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 9

  Диссертациялық жұмыстың мақсаты докторантурада алынған білімді жүйелеу, қорыту және апробациялау болып табылады. Диссертацияның міндеттері: шешілетін мәселенің өзектілігін дәлелдеу; теориялық және практикалық мәселелерді шешудің заманауи әдістерін, құралдарын қолдану; берілген ұсыныстардың практикалық бағдарлығың дәлелдеу; жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде алынған материалдарды қорыту және тұжырымдарды анықтау.

  Селективті тәртіп
 • Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамалык аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - тілдік зерттеу әдістерін түсіну қабілетін қалыптастыру, докторанттарға қазіргі лингвистиканың негізгі әдістері мен принциптерін таныстыру және ғылыми-зерттеу жұмыстарында әдістерді қолдану мүмкіндігін көрсету, талдаудың әртүрлі ғылыми әдістерін салыстыру қабілетін, сондай-ақ өздерінің зерттеулеріне өз таңдауын дәлелдеу қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 7

  Диссертациялық жұмыстың мақсаты докторантурада алынған білімді жүйелеу, қорыту және апробациялау болып табылады. Диссертацияның міндеттері: шешілетін мәселенің өзектілігін дәлелдеу; теориялық және практикалық мәселелерді шешудің заманауи әдістерін, құралдарын қолдану; берілген ұсыныстардың практикалық бағдарлығың дәлелдеу; жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде алынған материалдарды қорыту және тұжырымдарды анықтау.

  Селективті тәртіп
 • Тіл білімінің метатілі және метасөздігі
  Несиелер: 5

  «Тіл білімінің метатілі мен метасөздігі» атты пәннің негізгі мақсаты – тілдің метатілдік қызметін және оның құрылымын, мазмұнынн танып білу. Пәннің міндеттері: негізгі лингвистикалық сөздіктердің сөз тізбегін салыстыра отырып, лингвистикалық терминдердің жалпы парадигмасын және лингвистиканың метатілдік корпусын көрсету; әртүрлі лингвистикалық терминологиялық сөдіктердің сөз тізбектерін (соның ішінде қостілді сөздіктердің), мәтін және дискурстік жағдайларды сын көзбен қарастыру.

  Селективті тәртіп
 • Thomson Reuters, Scopus базасына енетін жарияланымдар
  Несиелер: 10

  Thomson Reuters, Scopus дерекқорындағы басылымдардағы жарияланымдар докторанттың зерттеулерінің тиімділігін дәлелдейді. Scopus, сондай-ақ Thomson Reuters - әлемдегі ең беделді ғылыми жарияланымдардың аналитикалық және цитаталық деректер базасы.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми семинар 3
  Несиелер: 3

  Ғылыми семинардың негізгі мақсаты - диссертацияны дайындауда ғылыми-зерттеу және ақпараттық-аналитикалық жұмыста докторанттардың дағдыларын дамыту болып табылады. Ғылыми семинар - докторанттардың бітіруші кафедралар мен институттардың ғылыми-әдістемелік семинарларына қатысуы; институттың кафедраларында жүргізілетін диссертацияларды тестілеуге қатысуы; әртүрлі ғылыми шараларда баяндамалар жасауы.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми семинар 2
  Несиелер: 4

  Ғылыми семинардың негізгі мақсаты - диссертацияны дайындауда ғылыми-зерттеу және ақпараттық-аналитикалық жұмыста докторанттардың дағдыларын дамыту болып табылады. Ғылыми семинар - докторанттардың бітіруші кафедралар мен институттардың ғылыми-әдістемелік семинарларына қатысуы; институттың кафедраларында жүргізілетін диссертацияларды тестілеуге қатысуы; әртүрлі ғылыми шараларда баяндамалар жасауы.

  Селективті тәртіп
 • Докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 8

  Диссертациялық жұмыстың мақсаты докторантурада алынған білімді жүйелеу, қорыту және апробациялау болып табылады. Диссертацияның міндеттері: шешілетін мәселенің өзектілігін дәлелдеу; теориялық және практикалық мәселелерді шешудің заманауи әдістерін, құралдарын қолдану; берілген ұсыныстардың практикалық бағдарлығың дәлелдеу; жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде алынған материалдарды қорыту және тұжырымдарды анықтау.

  Селективті тәртіп
 • Thomson Reuters, Scopus базасына енетін жарияланымдар
  Несиелер: 13

  Thomson Reuters, Scopus дерекқорындағы басылымдардағы жарияланымдар докторанттың зерттеулерінің тиімділігін дәлелдейді. Scopus, сондай-ақ Thomson Reuters - әлемдегі ең беделді ғылыми жарияланымдардың аналитикалық және цитаталық деректер базасы.

  Селективті тәртіп
 • Thomson Reuters, Scopus базасына енетін жарияланымдар
  Несиелер: 7

  Thomson Reuters, Scopus дерекқорындағы басылымдардағы жарияланымдар докторанттың зерттеулерінің тиімділігін дәлелдейді. Scopus, сондай-ақ Thomson Reuters - әлемдегі ең беделді ғылыми жарияланымдардың аналитикалық және цитаталық деректер базасы.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі әлеуметтік лингвистиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - докторанттарға социолингвистиканың қазіргі кезеңінін өзекті проблемаларымен, әлеуметтік-лингвистикалық макро- және микрозерттеу әдістерінің кешенімен таныстыру. Курстың мақсаты: әлеуметтік-лингвистикалық мәселелердің бірінде әлеуметтік-лингвистикалық теориялық және практикалық материалдарды таңдау дағдыларын қалыптастыру; тіл жағдайларының типологиясын әртүрлі тілдік жағдайдың түрін анықтайтың тәсілдерге сәйкес қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 8

  Диссертациялық жұмыстың мақсаты докторантурада алынған білімді жүйелеу, қорыту және апробациялау болып табылады. Диссертацияның міндеттері: шешілетін мәселенің өзектілігін дәлелдеу; теориялық және практикалық мәселелерді шешудің заманауи әдістерін, құралдарын қолдану; берілген ұсыныстардың практикалық бағдарлығың дәлелдеу; жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде алынған материалдарды қорыту және тұжырымдарды анықтау.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  «Лингвистика» пәндік саланы жүйелі түрде түсіну, қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгеру;

 • Код ON2

  - жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу;

 • Код ON3

  - ғылыми этиканың қағидаларын ескере отырып, классикалық лингвистикалық идеяларды сынау; жаңа ғылыми идеяларды шығарып, оларды кәсіби қызметінде пайдалану;

 • Код ON4

  – ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және түзету;

 • Код ON5

  - өз біліміңіз бен жетістіктеріңізді әріптестеріңізге, ғылыми қоғамдастыққа және әлеуметке жеткізу; тұлғааралық қарым-қатынас пен адами ресурстарды басқару мәселелерін тиімді шешу;

 • Код ON6

  - ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен тең дәрежеде өзінің кәсіптік пәндік саласы туралы пікір алмасу; ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық болуы мүмкін ғылыми саланың ауқымын кеңейту үшін өзінің жеке зерттеулерін қосу;

 • Код ON7

  - ғылыми жұмысты жасау; өздерінің және басқа да ғылыми жұмыстар өнімінің маңыздылығын бағалау және анықтау; ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін тану және қабылдау;

 • Код ON8

  «Лингвистика» пәндік сала бойынша ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану; қоршаған ортаның өзгеруіне бейімделу және әртүрлі пікірлер тұрғысынан басқару шешімдерін қабылдау;

 • Код ON9

  - арнайы (лингвистикалық) ақпаратты талдау және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті тұжырымдар мен қорытындыларды сауатты құрау; білімге негізделген қоғамның өрлеуі мүддесінде технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуына қолдау көрсетуге қабілетті болады деп күтілуде.

 • Код ON10

  - теориялық және әдіснамалық талдау, болжау және жоспарлау әдістерін практикада қолдану, сондай-ақ ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін мамандық бойынша білімін және пәнаралық білімін синтездеу.

Top