Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04127 Маркетинг в M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Маркетинг» магистратура бағдарламасының мақсаттары маркетинг саласында жоғары білікті мамандарды дайындау, ғылыми және педагогикалық дағдыларға ие, Қазақстанда да, шетелде де экономиканың корпоративтік және ғылыми секторларында практикалық және ғылыми мәселелерді сыни бағалай және шеше алатын, көшбасшылық әлеуетті таныта алатын және жүзеге асыратын, сондай-ақ нарықтағы жергілікті және жаһандық сын-қатерлерді түсінетін мамандарды дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M075 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Бизнес экономика
  Несиелер: 10

  Бизнес экономика – бұл басқару мақсаттарына барынша тиімді қол жеткізу үшін шектеулі ресуртарды қалай бақыттауды зерттеу. Бұл пән үй шаруашылығының әл-ауқатын жақсарту үшін үй ресурстарын бағалау үшін, сондай-ақ пайданы арттыру үшін фирманың ресурстарын да бағалаудың пайдалы әдістерін сипаттайды. Бұл курс экономиканың негізгі ұғымдарына негізделеді (микроэкономика, макроэкономика, басқарушылық экономика). Бизнес экономика ұйымдық құрылымдардың әртүрлілігіне және фирмалардың еңбек, капитал және өнім нарықтарымен қарым-қатынасына ықпал ететін факторларды түсіндіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандық жетекшілік және ұйымдық даму
  Несиелер: 10

  Төрт ғылыми пәндерді қамтиды, олар: тарих және ғылым философияси, шет тілі (кәсіби), жоғары мектеп педагогикасы және басқару психологиясы. Төрт ғылыми пәндерді қамтиды, олар: тарих және ғылым философияси, шет тілі (кәсіби), жоғары мектеп педагогикасы және басқару психологиясы. Тарих және ғылым философиясын оқу негізінде ғылыми ойлау стилін игеру Мәдени аралық кәсіби коммуникация құралы ретінде практикалық деңгейде кәсіби коммуникация саласында шет тілін оқу болашақ маманды дайындау тұрғысында пәндік және тілдік құрамдарын интеграциялау және синтездеу негізінде жүзе��е асады. Әлемдік білім беру кеңістігінің жетекші үрдістерін оқыту; педагогикалық әдістер, оқыту технологиялары және педагогикалық шеберлік туралы білім жүйесін меңгеру; жоғары мектептегі педагогикалық қызмет негіздері және педагогикалық үдерісті басқару және өзара әрекеттесу құралдарымен танысу. Еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешу, басқаруға қатысты адамдардың психикалық үрдістерін зерделеуге заманауи психологиялық әдіснаманы қолдану, теориялық білім мен практикалық дағдыларды зерттеу және қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару экономика I
  Несиелер: 10

  Басқарушылық экономика - I магистратураның негізгі курстары ретінде студенттерді макроэкономика, микроэкономика, ойын теориялары және өнеркәсіптік ұйымдардың іргелі негізіне қолдануға негізделген қолданбалы эконометриялық көзқараспен таныстыруды мақсат етеді. Оның негізгі мақсаты - студенттердің шаруашылық қызметтің экономикалық жағдайын талдауға қабілеттілігін дамыту және басқарушылық шешімдердің әр түрлі шектеулерге байланысты өзгеруі мүмкін екенін түсіну. Әрбір экономикал����қ орта менеджердің өз мақсаттарына ұмтылуын қаммтамасыз етеді. Оның негізгі мақсаты нарықтардың жұмыс істеуін, әртүрлі макроэконом��ка��ық және нарықтық құрылымда��дағы фирмалардың және басқа да экономикалық агенттердің экономикалық мінез-құлқын, сондай-ақ нәтижелердің экономикалық және әлеуметтік салдарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Курс ұйымдағы адамдардың мінез-құлқын зерттейді және оның нәтижеге әсерін бағалайды. Курс объект ретінде адам ресурстарын басқаруды қарастырады. Бұл пәнді оқу негізінде студенттің негізгі біліктіліктіліктері: ұйымдағы жеке мінез-құлықтың мәселелерін теориялық тұрғыдан білу, топтар құру және олардың мінез-құлқын дамыту; компаниядағы ұйымдық мәдениеттің мәнін түсіну қабілеті, «көшбасшылық» пен «билік» арасындағы тепе-теңдікті түсіну, ұйымға жанжалдың әсерін түсіну мүмкіндігі; тұлғааралық және топ аралық қатынастарды басқару дағдылары, сонымен қатар ұйымдастырушылық өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерге басқарушылық шешім қабылдауға қажетті білктілікті беру. Студенттер маркетингтік стратегияларды және тактикаларды сыни бағалайды, маркетингтік жоспарларды тиімділігін жспарлайды, талдайды және бағалайды. Курс маркетингтік зерттеулер, маркетингтік ақпараттық жүйелер, тұтынушылық және ұйымдастырушылық мінез-құлық, мақсатты нарық, бәсекелестік позиция, стратегиялық опцияларды бағалау, өнімді жоспарлау, жаңа өнімдер шығару, жарнамаға назар аударылған интеграцияланған коммуникациялар, әлеуметтік медиа, сандық маркетинг, тікелей маркетинг сияқты тақырыптарды қамтиды, және сатуды жылжыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеу әдістері 2
  Несиелер: 5

  Aim of the course is provide students with advanced skills and competencies within the science methods, research design, methodology, hypothesis testing, critical assessment of the research results.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық бренд менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге бренд менеджмент концепциярымен және құралдарымен танысуға, тиімді маркетингтік стратегия мен бренд портфолиосын басқару үшін білімдерін біріктіруге мүмкіндік береді. Оқу барысында алынған біліктілік бренд имиджі мен оның оның танымалдылығын бағалауға, күшті және әлсіз жақтарын талдауға, бренді қабылдауды өзгерту бойынша әрекеттер әзірлеуге мүмкіндік береді. Студенттер бренд элементтерін таңдаудың, брендтің құндылығын құрудың, брендті мойындау мен танымалдылығын арттырудың, брендтің коммуникациялық науқандарын дамытудың тиімді тәсілдерін зерттейтін және әзірлейтін болады. Студенттер бренд менеджмент стратегиясы компанияның жұмысына әсерін, сонымен қатар маркетингтік және қаржылық салдарына әсерін бағалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адами ресурстарды стратегиялық басқару
  Несиелер: 5

  Адами ресурстарды стратегиялық басқару адамдарды басқару және ұйымның стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу арасындағы қатынасты зерттейді. Нақты тақырыптар персоналды басқаруды жоспарлау және стратегия, жұмысты талдау және жұмысты жобалау, жабдықтар мен саралау, жұмысты бағалау және жалақы, оқыту және мансаптық менеджмент, жұмыспен қамту қатынастары, әртүрлілікті басқару және халықаралық персоналды басқаруға байланысты кейстер мен жобалар кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік және бизнес құқық
  Несиелер: 5

  Студенттерге корпоративтік бизнес заңнаманың стандарттарын түсіну және талдау үшін қажетті дағдылар мен біліктілк беріледі. Студенттер негізгі құқықтық негіздерді және қоршаған ортаны, заң практикасының салдарларымен байланысты өзгерістер мен үрдістерді және бұл практика бизнестің шешімдеріне қалай әсер ететіндігін зерттейді. Сондай-ақ, компаниялардың заң аясында қалай басқарылатынына назар аударылады. Курс компанияның құрылуы мен құрылымы, басқару, компаниялардың қызметін реттеу және күнделікті басқару тәрзді түрлі аспектілерді қамтитын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеу әдістері I: Зерттеу әдістеріне кіріспе
  Несиелер: 5

  Осы курстың мақсаты - зерттеу құрылымына шолу жасау, яғни зерттеудің сапалық, сандық немесе аралас әдісін таңдауда жете ойлану. Ол дегеніміз түрлі тәсілдерді анықтау, философиялық дүниетанымды қарастыру, әдебиетке шолу жасау, теорияны пайдалануды түсіну, этикалық мәселелерді болжау және жазу стратегиясын әзірлеу жатады. Біз әрбір тәсілге байланыстын зерттеу үрдісін талқылаймыз. Осы үрдіс кіріспе жазу, мақсат қою, зерттеу және/немесе гипотеза мәселелерін әзірлеуді қамтиды. Осы курста зерттеу��ің сандық, сапалық және аралас әдістерінің рәсімдері талқыланады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетингтік коммуникация
  Несиелер: 5

  Бұл модуль менеджмент аясындағы маркетингтік коммуникациялардың теориялары, қағидаттары мен тәжірибесін қарастырады. Маркетингтік коммуникациялардың рөлі мен қолданылуы, сондай-ақ маркетингтік коммуникацияны жоспарлау, дамыту және бағалау туралы түсінік беріледі. Курста маркетингтік коммуникациялар қалай жұмыс істейді, олардың тиімділігі қалай өлшенеді, медиа құралдарын қалай таңдауға болатындығы қарастырылады. Тақырыптар байланыс процестерін талдау, тұтынушылардың мінез-құлқын бағалау, медиа-жоспарлау, маркетинг этикасы және науқан тиімділігі көрсеткіштерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұтынушының мінез-құлықы және анализ
  Несиелер: 5

  Бұл курс жарнамалық және маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін тұтынушылар мінез-құлқының тұжырымдамалары мен парадигмаларын бағалайтын теорияларды зерттеуге арналған. Курс барысында студенттер жеке тұлғаның даралығы, жасы, әлеуметтік жағдайы, эмоциялары және басқа факторлар тұтынушының қабылдауына әсерін талдайды. Курс тұтынушылық мінез-құлық саласындағы маңызды зерттеулерді қамтиды. Студенттер тұтынушылық мінез-құлықты түсінуге қажетті әртүрлі зерттеу тәсілдерін әзірлеуге қатысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жарнамалық стартегия және жылжыту
  Несиелер: 5

  Курс барысында агенттік пен тапсырыс беруші арасындағы қарым-қатынастың динамикасы қарастырылады: коммуникациялық процестерді түсіндіретін негізгі стратегиялар, тұжырымдамалар, теориялар, жарнамалық кампанияларды құру және пайдалану механизмі және сатуды жылжыту әдістері қарастырылады. Тақырыптар жарнама мен жарнамада қолданылатын терминдер мен ұғымдар, жарнама мен жарнамалық науқанды жоспарлауға стратегиялық көзқарас, жарнамадағы креативті көзқарасты бағалау, сатылымдар мен жарнамалық науқанның тиімділігін бағалауды, ұйымның стратегиялық шеңберде жарнамалық және жылжыту науқандарын жобалауды және ��амытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жұртшылықпен байланыс
  Несиелер: 5

  Бұл курста кәсіби контекстке байланысты жоспарлау мен басқаруда қолданылатын стратегиялар және негізгі бағыттарда берілген ақпаратты біріктіру арқылы оларды қалай жүзеге асыру қарастырылады. PR курсы студенттерге бренд пен компанияның ұзақ мерзімді имиджін қалыптастыруға, компания брендтерінің материалдық емес құндылығын құруға арналған науқандарды дайындаудың негізгі тұжырымдамаларын үйретеді. Студенттер PR стратегиясының дизайнын ұйымдастырушылық стратегияға сәйкестендіруге баса назар аударады. Студенттер PR стратегияларын жоспарлауға және әзірлеуге, дағдарыстық байланыс жоспарларын жасауға, озық тәжірибелерд�� зерделеуге қатысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - қолданыстағы маркетингтік стратегияға сәйкестендірілген сандық маркетингтік науқандарды бағалау және талдау, жаңа сандық маркетингтік науқандарды жобалау және әзірлеу, маркетингтік коммуникацияларға сандық маркетинг компоненттерін инструменттермен және негіздермен қамтамасыз ету. Тақырыптар қоршаған ортаны талдау, бәсекелестік позиция және нарықтың сегментациясы, маркетингтің мақсаттары мен міндеттері, құрылымы (RACE, Forrester 5Is, Honeycomb моделі және т.б.), веб-аналитика, SMM стратегиясы, маркетинг, медиа арналарды бағалау, тиімділік көрсеткіштеріy қамтиды. Студенттер онлайн-маркетинг құралдарының тиімділігін таңдау және бағалау үшін қажетті біліктілікке ие болады,интеграцияланған маркетингтік коммуникациялардың барлық кешені аясында сандық маркетинг стратегиясын қалыптастыру үшін білімдерін толықтырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс аясында студенттер стратегиялық менеджментті кәсіпорынды басқару жүйесі және ғылыми тәсілдер ретінде оқуға бағытталған біліктілікке ие болады; стратегиялық басқарудың барлық элементтері мен әдістерінің бәсекелестік артықшылық ретінде тәжірибелік қолданысы; кейстер және қосымша тапсырмалар. Курс барысында стратегиялық талдау мен әсер етудің әртүрлі негіздері ұсынылады (Porter 5 күштері, Ansoff матрицасы, McKinsey 7s, SAF моделі, көрсеткіштер картасының теңгерімді моделі және т.с.с.). Студенттер нақты салалардағы нақты ойыншылардың кейстерін талдайды, таңдалған стратегияларды бағалайды, стратегиялардың орындылығы туралы пайымдамалар жасайды, стратегиялық бастамаларды әзірлейді және жобалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен қағидаларын қолдану арқылы қойылған міндетке ғылыми зерттеудің құрылымын қолдану (зерттеу мәселесін әзірлеу, гипотезаларды тестілеу, зерттеуді қолданудың әртүрлі тәсілдерін қолдану).

 • Код ON2

  Психология мен педагогика білімін пайдалана отырып, ғылыми және педагогикалық білімді қолдану

 • Код ON3

  Ағылшын тілінде өзекті тақырыптар бойынша кәсіби пікір әзерлеу үшін коммуникациялық дағдыларды, сондай-ақ жазу және презентациялау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  Экономикалық және қаржылық процестерді, персоналды басқару әдістерін, менеджмент теориясы мен тұжырымдамаларын түсіну арқылы ұйымдағы үрдістер мен құрылымдарды басқару.

 • Код ON5

  Маркетинг теориясы мен тәжірибесіндегі негізгі оқиғаларды сыни білу және талдау.

 • Код ON6

  Қолданыстағы және түпнұсқа ақпарат негізінде кәсіби пікір жасау.

 • Код ON7

  Шығармашылық шешім қабылдау үшін бар деректерді синтездеу және алу.

 • Код ON8

  Стратегиялық және тактикалық маркетингтік жоспарды әзірлеу, оның орындалуын бақылау және тиімділікті бағалау.

 • Код ON9

  Маркетингтік жоспарларды орындау және іске асыру үшін ресурстарды бөлу және басқару.

 • Код ON10

  Маркетингтік міндеттерді орындауға жауапты компания құрылымдарымен брендинг, жылжыту, маркетингтік делдалдармен өзара іс-қимыл, басқару және өзара іс-қимыл стратегиясын сыни бағалау және дамыту.

Top