Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M07206 Уран өнімдерін алудың инновациялық әдістері в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Ядролық отын өндіру технологиялары
  Несиелер: 5

  Ядролық отын түрлері. Ядролық отын алудың негізгі (гидрометаллургиялық өңдеу, оксидті тетрафторид немесе гексафторидке айналдыру, затты байыту, байытылған материалды отын таблеткаларын алатын диоксидке айналдыру.

  Селективті тәртіп
 • Уранды өндіру және өңдеу
  Несиелер: 5

  Табиғатта уранның таралуы. Уранның геохимиялық ерекшеліктері. Алғашқы уран минералдарының пайда болу. Негізгі емес минералдардың ұшу және пайда болу аймағындағы уранның геохимиясы. Негізгі уран минералдары, олардың сипаттамалары. Уранның химиялық концентратының тұндыруының жалпы принциптері.

 • Радиоактивті қалдықтар. РАҚ пайдалану - Radioactive waste
  Несиелер: 5

  Пайдаланылған ядролық отын мен радиациялық атомдық қалдықтарды қайта өңдеу мен сақтаудың теориялық негіздері. Радиоактивті қалдықтарды басқару процесі. Радиоактивті қалдықтарды оқшаулау үшін жер асты кеңістігін пайдалану. Радиоактивті қалдықтарды жер астына көму орны. Жер астына көмудің сенімділігі мен қауіпсіздігі.

 • Уран, торий химиясы және технологиясы
  Несиелер: 5

  Уран мен торийдің негізгі минералдары, олардың сипаттамалары. Уран мен торийдің табиғатта таралуы. Уран (торий) кендерін және концентраттарын өңдеу әдістері.Экстракцияның тепе-теңдігі және экстракцияның заңдылықтары. Экстрагентті таңдау негіздемесі. Қарама-қапсы экстракцияның қажетті қадамдар санын есептеу.

 • Ядролық энергетика технологиялры
  Несиелер: 4

  Ядролық отынның түрлері мен оған талаптары. Металлдық, оксидтік, карбидтік және нитридтік ядролық отын: сипаттамалары, салыстырмалы талдау. Контейнерлік және дисперсиялық отындық құбырлар. Отындық құбырлар жинағының конструкциясы мен конструктивтік формасы. Энергетикалық және зерттеу реакторлары үшін типтік жобалар.

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Зерттеу мен басқару процесінің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан, шешімдерді қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық, өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді зерделеуден тұрады. Ұйымдарда өндірістік процестерді инновациялық басқару мәселелерінде іргелі білім алу.

 • Қара және түсті металлургия ресурстарын өңдеудің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Металлургиялық қалдықтарды өңдеуде жетілдірілген және жетілдірілетін қазіргі заманғы перспективалық технологияларға шолу жасалған. Курс өнеркәсіптік қалдықтарды бағалы қайталама ресурстардың көзі ретінде қарастырады. Экологиялық жағдайды жаһандық ауқымда жақсарту.

  Селективті тәртіп
 • Нейтрондық физика, дозиметрия, радиациялық және ядролық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Курс ядролардың құрылымы мен қасиеттерін, радиоактивті ыдырау үрдістерін, иондық сәулеленудің дозалық өрістерін қалыптастырудың заңдылықтарын түсінуді қамтамасыз етеді; ядролық реакторлардағы нейтронды-физикалық үдерістердің сапалы сипаттамасы туралы түсініктер мен ұғымдарды, иондық сәулеленудің заттармен өзара әрекеттесуі жайлы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
 • Қара және түрлі-түсті металлургияның шикізат ресурстарын қайта өңдеудің жаңартпашылық технологиясы
  Несиелер: 5

  Металлургиялық қалдықтарды өңдеуде жетілдірілген және жетілдірілетін қазіргі заманғы перспективалық технологияларға шолу жасалған. Курс өнеркәсіптік қалдықтарды бағалы қайталама ресурстардың көзі ретінде қарастырады. Экологиялық жағдайды жаһандық ауқымда жақсарту.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Заманауи энергетика материалдары өндірісіндегі аналитикалық бақылаудың физико-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Аналитикалық бақылау әдістерінің (электрохимиялық, оптикалық, хроматографиялық, радиометриялық және масс-спектрометриялық) типтері, түрлері, сипаты, дәлдігі, жылдамдығы, қолдану саласы. Экспресс аспаптық әдістерді кеңінен пайдалану, аналитикалық басқару деректеріне негізделген компьютерлерді технологиялық үрдісті басқару циклына енгізу. Нормативтік және техникалық рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық материалдарды физикалық қорғау, тіркеу және бақылау
  Несиелер: 5

  Курс ядролық материалдарды физикалық қорғау, есепке алу және бақылау саласындағы озық жетістіктері туралы түсініктер береді; терминологиялық, тұжырымдамалық аппарат, осы саладағы сандық талдауды; Ядролық қаруды таратпауды қамтамасыз ету тұрғысынан ядролық материалдардың қауіптілігі туралы.

  Селективті тәртіп
 • Радиациялық материалтану. Материалдарды зерттеудің физикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Радиациялық материалтану тұрғысынан материалдарды зерттеудің заманауи физикалық әдістерін зерттеу: бөлінетін материалдардың нейтронды сәулеленуі, материалдардың ісінуі, материалдардың радиациялық қатаюы және сынғыштығы, сондай-ақ материалдардың радиациялық тарауы , материалдардың радиациялық эрозиясы.

 • Сирек және радиоактивті элементтер (және оның негізіндегі материалдар) технологиясындағы гидрометаллургиялық процестердің физико-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс гидрометаллургиялық үдерістердің теориялық және тәжірибелік мәселелері бойынша білімді береді; сирек және радиоактивті элементтер (және оларға негізделген материалдар) технологиясында гидрометаллургиялық үрдістердің физика-химиялық негіздері туралы түсініктер мен ұғымдар жүйесін; типтік тапсырмаларды есептеу әдістерін.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық отын алу технологиясының неігздері
  Несиелер: 5

  Ядролық отын түрлері. Ядролық отын технологиясының негізгі аспектілері (гидрометаллургиялық өңдеу, субстанцияның тотығынан тетрафтороридке немесе гексафторидке ауысу, заттың байытуы, байытылған материалды диоксидке айналдыру, отын таблеткалары өндірілетін).

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Код ON1

  Ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу

 • Код ON2

  Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мағынасын түсінуді, және жобалау-технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсете білу

 • Код ON3

  Атом өнеркәсібінің өндірістік мәселелерін шешу; жобаның инновациялық қабілетін бағалау (тәуекелдер мен әлеует)

 • Код ON4

  Техникалық құжаттаманы әзірлеу

 • Код ON5

  Уран өнімдерінің заманауи қалдықсыз өндірісі үшін жобалау-құрылымдық жұмыстарды әзірлеу

 • Код ON6

  Курстық жобаларды, курстық жұмыстарды орындау кезінде - конференцияларға рефераттар мен баяндамаларды дайындау барысында алған білімдерін қолдануы керек

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу

 • Код ON8

  Қазақстанның өндірістік кәсіпорындарында кәсіби қызметте құзыретті болу және дұрысі шешімдерді қабылдау

 • Код ON9

  Уран өнімдерін өндіру барысында инновациялық технологияларды және өнімдердің сапасын бақылау әдістерін әзірлеу

 • Код ON10

  Инженерлік қызметте атом саласының технологиялық үрдістерінің нысандарын жобалау

 • Код ON11

  Үрдістің аймақтағы экологиялық жағдайға әсерін ескере отырып, түсті металлургияны қайта өңдеудің оңтайлы технологиясын жасау

 • Код ON12

  Уран өнімдерін өндіру үрдістерін басқару кезінде инженерлік шешімдер қабылдау

Top