Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02208 Археология, этнология және антропология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 7

  Курстың негізгі мақсаты Қазақстанның ежелгі тарихының тарихнамасын, Қазақстанның тас, мезолит, қола ғасырлары мен қола дәуіріндегі Қазақстан тайпаларының шаруашылық, мәдениет және қоғамдық қатынастарын зерделеуге арналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 6

  Археологиялық көне ескерткіштерінің мерзімі мен кезеңдері, эволюцияның қозғаушы күштері, адамзаттың, мәдениеттің, көне қоғамдардың әлеуметтік және саяси дамуының мәселелері және т.б.маңызды мәселерге назар аудару. Этнологиядағы негізгі теориялар, әдістер және әдістемелік тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік діндер тарихы
  Несиелер: 6

  Әлемдік діндердің пайда болу тарихын, олардың таралуын және қолданыстағы формаларын зерттеу. Пәнді оқу кезінде студенттердің әлемдік және ұлттық діндердің тарихи даму ерекшеліктерін, жалпы әлем халықтарының мәдениеті мен өміріне діннің маңызды әсерін, өткен және қазіргі қоғамдағы дін функцияларын түсінуін қалыптастыру, негізгі діни конфессиялардың дүниетанымдық жүйелерінің айырмашылықтарын түсіну, жаңа және қазіргі заман батыс және шығыс қоғамдарын жаңғырту жағдайында діни дәстүрлердің өзгеру заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсінуді қалыптастыру маңызды болып табылады. Этникалық ерекшеліктің әлемдік және ұлттық діндердің қал��птасуы мен таралуына әсерін қарастыру өзекті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Балалық шақ антропологиясы
  Несиелер: 5

  Субкультураның ерекшеліктері, антропологиялық құбылыс ретінде, балалық шақты толық түсіндіреді. Пәнді оқу барысында студенттердің этникалық ерекшеліктің дәстүрлі қоғамда "балалық шақтың" әмбебап құбылысының, әр түрлі мәдениеттегі балалық шақтың бейнелерінің қалыптасуына әсерін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде қазақ халқының отбасылық тәрбиесінің ерекшеліктеріне, дәстүрлі қазақ қоғамында мәдени және мінез-құлық үлгілерін беруге назар аудару кер��к.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлем халықтарының этнографиясы (Еуразия халықтарының этнографиясы, Австралия, Африка және Америка халықтарының этнографиясы)
  Несиелер: 5

  Археологиялық көне ескерткіштерінің мерзімі мен кезеңдері, эволюцияның қозғаушы күштері, адамзаттың, мәдениеттің, көне қоғамдардың әлеуметтік және саяси дамуының мәселелері және т.б. маңызды мәселерге назар аудару. Этнологиядағы негізгі теориялар, әдістер және әдістемелік тәсілдер. Пәнді оқу барысында студенттердің тарих ерекшеліктерін, әр түрлі аймақтардағы әлем халықтарының материалдық және рухани мәдениетін, әлемнің барлық халықтары мәдениетінің бірегейлігі мен тең құқылығын, этнографиялық ғылымның функцияларын түсінуін қалыптастыру, мәдениеттер арасындағы айырмашылықтарды түсіну, жаңғырту жағдайында дәстүрлі мәдениеттің өзгеру заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсінуді және мәдениетаралық коммуникация үшін негіздерді қалыптастыру маңызды болып табылады. Қазіргі кезеңдегі әлемнің түрлі халықтары туралы этнографиялық білімдердің маңызы мен рөлін қарастыру өзекті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақтардың щаруашылығының тарихи түрлері
  Несиелер: 6

  Исламның пайда болу тарихы, оның Қазақстан мен Орталық Азия аумағында таралуы, оның қалыптасуының дәстүрлі формалары.Пәнді оқу кезінде студенттердің қазақ халқының тіршілігін қамтамасыз ету жүйесінде шаруашылықтың әртүрлі формаларының қалыптасуы мен дамуын түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде Қазақстанның әр түрлі аймақтарындағы шаруашылықтың ерекше кешендерін қосу ерекшеліктеріне назар аудару керек. История возникновения ислама, его распространении на территории Казахстана и Центральной Азии,традиционные формы его бытования.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының демографиялық жүйесі мен таралуы
  Несиелер: 6

  Ғылыми пән үш шет аймақ: Еуропа, Алдыңғы және Орталық Азияның хронологиялық кезеңдері бойынша археологиялық мәдениетін сипаттайды. Пәнді оқу барысында студенттердің демографиялық құрылым, қазақ халқының этникалық аумағын қалыптастыру түсінігін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде қазақ халқының ирреденттері мен диаспораларын қалыптастыру ерекшеліктеріне назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XX-XXI ғасырлар кезіндегі ескі әлем археологиясы.
  Несиелер: 6

  Ежелгі Шығыс және Орталық Азия археологиясының қалыптасу тарихын зерттеу. Ежелгі егіншілік өркениеттерінің негізгі іргелі мәселелерін жариялау: ежелгі адамды қоныстандыру мәселелері, өндіріс типохозиясының пайда болуы. Қалалардың ерте мемлекеттік құрылымдарын қалыптастыру. Археологиялық мәдениеттерді, тас, қола және ерте темір дәуірін зерттеу және салыстырмалы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандағы ислам: дәстүрлер мен заманауи үрдістер.
  Несиелер: 5

  Исламның пайда болу тарихы, оның Қазақстан мен Орталық Азия аумағында таралуы, оның қалыптасуының дәстүрлі формалары. Студенттерге Қазақстан әлем бойынша зайыры мемлекет ретінде танылатындығын түсіндіру. Елімізде әр түрлі дін өкілдері өзара бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатыр. Біздің басты мақсатымыз – жастарымыздың деструктивті діни ағымдардың ықпалына түсуіне жол бермеу. Сондықтан, оларға мұны түсіндіріп, дұрыс бағдар көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Оқу курсы қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін оқытудың мақсаты құқық және мемлекет категорияларын ашу, ұлттық құқық салалары туралы студенттерге жалпы түсінік беру, Қазақстан Республикасының негізгі құқық нормаларымен, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және Қазақстан құқығының басқа салалары саласындағы нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекелі қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Студент жастардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық дәстүрлі қоғамның этноәлеуметтік құрылымы
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу барысында студент дәстүрлі қоғамының этноәлеуметтік құрылымының ерекшеліктерімен, Этноәлеуметтік топтар түсінігін теориялық негізде талдау түсінігін қалыптастырады. Қазақ қоғамындағы этноәлеуметтік топтардың ерекшелігін тарихи этнологиялық және әр түрлі ғылыми зерттеу еңбектері мен далалық этнографиялық мәліметтер негізінде ғылыми салыстырмалы талдау жасап, қазақ қоғамындағы субэтникалық топтар түсінігінде теориялық білімдерін қолданады. Этноәлеуметтік және мәдени сараптамалық негізде Қазақ қоғамындағы төрелер мен қожалар институты мен қазақ қоғамындағы батырлар, билер институты мәліметтерін жүйелі талдайды. Сондай-ақ этноәлеуметтік құрылымдардың экономикалық-мәдени түрлердің қалыптасу тарихы, олардың табиғи жағдайлармен өзара байланысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшпелілердің алмасу мәдениеті
  Несиелер: 6

  Ежелгі дүниеден бастап, көшпелі тұрмыстың қалыптасуы және шаруашылық жүйесінің орнығуымен бірге, номадизм ерекшеліктері мен өркениеті Евразия аймағына кеңінен тарала бастады. Ғұн-түркі өркениеті орта ғасырлар кезеңі мен кейінгі заман аралығында, аса көп өзгеріссіз бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. Шаруашылық, әдет-ғұрып ерекшеліктері бүгінгі түркі халықтарының көпшілігінде сақталынған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының мәдени генезисі
  Несиелер: 6

  Еуразия халықтарының дәстүрлі мәдениеті тұрғысынан қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің дамуын зерттеу. Пәнді оқу кезінде студенттердің қазақ халқының материалдық және рухани мәдениетінің қалыптасуы мен дамуын түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде культурогенездің әртүрлі теориялары мен тұжырымдамаларына назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Еуразиядағы тас дәуірі
  Несиелер: 5

  Орал, Қазақстан және Оңтүстік Сібірдің тас дәуірінің археологиялық мәдениетін зерттеу. Мальтаның палеолит тұрақтарының, дауылдың, әдістерді көрсету, Датировка. Палеолит-неолит тас индустриясының эволюция сызықтарын көрсету. Тас Мүкәммалды дайындау техникасымен таныстыру, өйткені артефактілерді типология мен жүйелендіруде теориялық қорытындылар жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адамзаттың тарихқа дейінгі эволюциясы
  Несиелер: 5

  Адамзаттың пайда болуын, қоғамдық қатынастардың қалыптасуын, отбасының, діни наным-сенімдердің, мәдениеттің шығу тегін, адам шаруашылығының маңызды формалары-егіншілік пен мал шаруашылығының пайда болуын зерттеу. Пәнді оқу барысында студенттердің алғашқы қауымдық қоғамда қоғамдық қатынастардың қалыптасуы, отбасының шығу тегі, діни нанымдар, мәдениет, адамның шаруашылық қызметінің маңызды нысандарының пайда болуы туралы түсінігін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Іріктеу кезінде материалды назар аудару керек ерекшеліктері антропогенеза, әлеуметтік-саяси ұйымдар, рухани мәдениет алғашқы қауымдық қоғам.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Абсолютті мерзімдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді археологиядағы мерзімдеу әдістерімен таныстыру, археологиялық деректер бойынша зерттелетін оқиғалардың хронологиясын жасау және археологиялық ескерткіштің жасын анықтау. Курс археология ғылымындағы екі жүйесін қарастырады: абсолютті және салыстырмалы хронология, абсолюттік хронологияны терең зерттеу. Абсолютті мерзімдеудің негізгі әдістерін қарастыру: радиокөміртек, калий-аргон, дендроронологиялық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Неолит төңкеріс дәуіріндегі археологиялық мәдениеттер
  Несиелер: 5

  Таяу Шығыс аумағында өндірілетін шаруашылықтың қалыптасуы мен тарихын баяндау. Чатал Хююк қонысының сипаттамасы. Неолит дәуірінің күнін анықтау. Боборық, маханжар, Атбасар, Джейтун, Кельтеминар археологиялық мәдениетін зерттеу. Егіншілік өркениеттерінің қалыптасу тарихын, тас индустриясының эволюциясын, еңбек құралдарын жасаудың қосымша техникасын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Виртуалды 3D археологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді заманауи ақпараттық технологиялармен, заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып археологиялық зерттеулердің инновациялық әдістерімен, жоғары дәлдіктегі электронды аспаптық базамен таныстыру және оларды ғылыми ақпаратты жинау, талдау және синтездеу үшін практикалық дағдыларға үйрету, осы саладағы жетістіктерге жету, оны ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуразиядағы палеолит
  Несиелер: 5

  Палеолит дәуірінің негізгі жетістіктерін зерттеу: ежелгі адамның Еуразия аумағында қоныстануының басталуы, палеолит периолизациясы және хронологиясы. Костенка, тамшы үңгірлері қонысының сипаттамасы үңгірдің кескіндемесін зерттеу, палеолит дәуірінің жартас өнерінің негізгі сюжеттерін бөлу. Сібір мен Орал палеолитінің тас индустриясының эволюция сызықтарын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық антропология
  Несиелер: 5

  Бұл курс адамның онтогенезін зерттеуден үйренуге болатын нәрсеге және өткенде өмір сүрген адамдардың өмірін қалпына келтіру үшін осы білімді қалай пайдалануға болатынын қарастырады. Курстың шеңберінде студенттер остеологиялық материалдармен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен әдістерімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуразияның қола дәуірі
  Несиелер: 7

  Б.з.д. ҮІІІ-ҮІІ ғғ. қалыптасқан сақ қоғамы әлемдік тарихта сақ тайпалық бірлестіктер есебінде танымал болды. Орталық Еуразия аумағын қамтыған сақ дәуір ескерткіштерінің негізгі бөлігі- Жетісу аймағында сақталынған. Сақ-скифтердің батыстағы таралу аймағы Қырым-Кавказ территориясы болса, шығыс аймақта Алтай Тарбағатай жерлеріне дейін кеңінен таралған. Аң стилі негізіндегі сақ өнері археологиялық зерттеулер бойынша Еуразия даласын барлық мекендеуші халықтарына ортақ дүние есебінде саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Археология және физикалық антропология теориясы
  Несиелер: 6

  Объект, археология пәні, археологиялық дерек көзін түсіндіру мүмкіндігін, мәдени даму, шаруашылық-мәдени аймақ, археологиялық мәдениет ұғымдарын талдап идеялардың дамуын зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Еуразиядағы ерте темір дәуірі
  Несиелер: 7

  Орталық Еуразияның ерте көшпелілерін зерттеудің негізгі теориялық мәселелері: номадизмнің қалыптасу мәселелері, ерте мемлекеттілік мәселелері, савромато-сарматов, тасмолинцев, майерцтердің мәдениогенез мәселелері. Пазырық, Берел, ғұн-сармат, үсін, Каньгю археологиялық мәдениеттерінің сипаттамасы. Жерлеу практикасын, қоныстар мен тұрғын үйлерді зерттеу. Археологиялық мәдениеттердің этноанықтаушы критерийлерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Еуразиядағы сақ дәуірі
  Несиелер: 6

  Біздің дәуірімізге дейінгі ІІ мың Дала Еуразиясының археологиялық мәдениетін жария ету. Солтүстік Қара теңіздегі Киммерий мәдениетінің, Поволжье Катакомбалық мәдениетінің, андронов мәдени-тарихи қоғамдастығының сипаттамасын келтіру. Оңтүстік Сібірдің Окунев мәдениетіне, Моңғолияның Маңғун мәдениетіне сипаттама беру. Солтүстік Тағыскен, Беғазы-Дәндібай және Қарасұқтың материалдық мәдениетін салыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаһандану кезіндегі этникалық транцформациясы
  Несиелер: 6

  Пән ерте темір дәуірінде Қазақстан аумағында болған алғашқы көшпелі қоғамдардың археологиясы туралы кешенді білімнің қалыптасуына, олардың еуразиялық кеңістік шеңберіндегі өзіндік ерекшелігі мен даму бірлігін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттердің мәдени жаһандану феномені, қазіргі әлемдегі көші-қон үрдістерінің тенденцияларын түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде глобализациялық процестер дамуының аймақтық ерекшеліктеріне назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Еуразиядағы қола дәуірі
  Несиелер: 6

  Жекелеген кезеңдер бойынша Орталық Еуразияның археологиялық мәдениетін зерттеу: ерте қола, шұңқыр, катакомба, Алакөл, окунь мәдениеті, кебекті және Андрон мәдениеттерін салыстыру. Ауыл, жерлеу архитектурасына, шаруашылық ерекшелігіне, тау-кен ісі мен металлургияның дамуына сипаттама беру. Беғазы-Дәндібай, Қарасу археологиялық мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдени антропология
  Несиелер: 6

  Қола дәуірінен кейінгі көшпелі өркениеттің қалыптасуы себептерін түсіндіру. Қазақ даласынан архологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде табылып жатқан «Алтын адамдар» сияқты ерекше жәдігерлерге толығырақ сипаттама беру. Пәнді оқу барысында студенттердің мәдени антропологияның даму тарихын, экономикалық антропология, медициналық антропология, дін антропологиясы, коммуникация антропологиясы, экологиялық антропология сияқты бағыттардың ерекшеліктерін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде этникалық бірегейлікті түсіну тәсілдерін зерттеу мәселелеріне, мәдени антропологиядағы зерттеу объектісі ретінде мәдениет пен ойлау, балалық шақтың өзара байланысына назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық этнология
  Несиелер: 5

  Этностарды, олардың этникалық тарихын зерттеудің негізгі теориялық тұжырымдамасын зерттеу.Пәнді оқу барысында негізгі мектеп және этнология бағыттары бойынша студенттердің түсінігін қалыптастыру маңызды болып табылады.Теориялық этнологияның басты назарында мынадай мәселелер бар: этностардың пайда болуы (этногенез); этностардың тарихи эволюциясы; этностардың қазіргі өмірі; жақын болашақта этностардың дамуының мүмкін жолдары. Этногенезді, этникалық сана мен сана-сезімді, халықтардың материалдық мәдениетін, әр түрлі халықтардың салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, нанымдарын, халықтардың әлеуметтік және саяси құрылымын, әр түрлі халықтарға тән тәрбие жүйесі мен мінез-құлық жүйелерін, әр түрлі халықтарды қамтамасыз ету жүйелерін, мәдениетаралық байланыстардың ерекшеліктерін, субэтникалық топтар мен құрылымдарды зерттеу; және олардың этностарға әсері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этногенездің теориялық мәселелері
  Несиелер: 8

  Студенттерде Қазақстанның этнографиялық ғылымының даму тарихы және шетел ғалымдарының қазақтардың мәдениеті мен тұрмыс салтын этнографиялық зерттеулерді жүйелеу және жіктеу негіздерін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студенттердің этногенезді зерделеудің негізгі әдістері, этникалық қауымдастықтарды қосу процесін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалдарды іріктеу кезінде этногенездің тарихи типтері мен факторларына назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этнологиялық деректану
  Несиелер: 8

  Студенттерде Қазақстанда этнографиялық өлкетанудың даму тарихы туралы идеяларды жүйелеу және жіктеу негіздерін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студенттердің тарихи дереккөздердің жіктелуін, этнологиялық дереккөздердің ерекшеліктерін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалдарды іріктеу кезінде Қазақ ұлттық этнографиялық мектебінің қалыптасу ерекшелігіне, отандық этнографиялық ғылымның дамуының негізгі бағыттарына назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отантану
  Несиелер: 5

  Студенттерде Қазақстанда этнографиялық өлкетанудың даму тарихы туралы идеяларды жүйелеу және жіктеу негіздерін қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде студенттердің отантану (отантану) қалыптасуы мен дамуының бастауларын, осы Пәннің міндеттері мен әдістерін, өлкетану жұмысының негіздерін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы әдеби, картографиялық, тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелі, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде қазіргі заманғы отантанудағы зерттеу объектілерінің әртүрлілігіне, жан-жақты зерттеудің маңыздылығына және өз өлкесінің ерекшеліктерін білуіне назар аудару қажет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орталық Азияның ортағасырлық археологиясы
  Несиелер: 7

  Орта ғасыр дәуірінің периодизациясы мен хронологиясын зерттеу. Негізгі жетістіктердің сипаттамасы: ғұндардың, түріктердің, моңғолдардың ортағасырлық дала империялары. Қыпшақ, Қимақ қағанатының археологтарының сипаттамасы. Сросткин археологиялық мәдениеті, Жетіасар мәдениеті. Көшпелі және егіншілік мәдениеттерін салыстырмалы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ежелгі түркілер археологиясы
  Несиелер: 7

  Ежелгі түркі мәдениетін зерттеу тарихының тарихнамасы. Ежелгі түріктердің археологиялық ескерткіштерінің түрлері: жерлеу, ғибадат, қалалар,жартас өнері. Руникалық жазбаның ашылу және оқу тарихы, даталар мен шығу тегі мәселелері. Мерке-Жайсан, Құмай сынды ірі түркі кезеңінің ескерткіштерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ этнографиясының зерттелу тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ даласына ХҮІІІ ғасырдан бастап бағытталған әр түрлі этнографиялық экспедициялардың тарихы мен олардың құрамын, сондай-ақ көрнекті этнографтардың тарихи этнологиялық және әр түрлі ғылыми зерттеу еңбектері мен далалық этнографиялық мәліметтерді сараптап меңгереді. Ұлттық Академиялық этнографияның қалыптасуы мен оның көрнекті өкілдері саналған Ә.Х. Марғұлан, Х.А. Арғынбаев, М.С. Мұқанов және т.б. қазақ этнографиясындағы орнын және олардың этнографиялық зерттеулерімен жеке жеке танысып, талдау жасайды. Бүгінгі этнографиялық мекемелер мен қазақ этнографиясы зерттелуінің тарихи кезеңдерін сипаттап және олардың көрнекті өкілдерінің ғылыми еңбектеріне талдау жасайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау
  Несиелер: 6

  Мұражай туралы іргелі білімдерді, экспозицияны ғылыми жобалау, музей тарихының даму кезеңдері, мұражайдың әлеуметтік мәдени институт ретінде алатын орнын, сонымен қатар тарихи ескерткіштерді қорғау ісінің даму мәселелері, өзекті қырлары тұрғысында білімдерді игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлы Жібек жолының қалалары
  Несиелер: 5

  Ұлы Жібек жолының тарихын, бағыттарын, халықаралық сауданың дамуын зерттеу қалалардың пайда болуы. ((Отырар, Көкмардан, Сауран, Сығанақ Қалашығы). Ұлы Жібек жолы қалаларын тарихи-мәдени аудандастыру, Шу-Іле қалаларының сипаттамасы. Урбанизацияның пайда болу мәселесі, түрік-Согди концепциясы. Талғар, Испиджаб, Тараз қалаларының маңызы. Моңғол жаулап алуы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Археометрия
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттерге археометрия пәнін, археологиялық бөлімдердің физика-химиялық әдістермен жасын және шыққан жерін анықтайтын археология бөлімдерін таныстыру үшін арналған. Оқытылатын бөлімдер: абсолютті немесе салыстырмалы хронологияға сәйкес физикалық немесе химиялық әдістермен, нысанның қоршаған ортасын (ландшафтық, климат, флора мен фаунаның), объектіні көмудің шарттары мен процесін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Далалық Еуразияның археологиялық құбылыстары
  Несиелер: 6

  Пән ежелгі тас дәуірінен бастап және орта ғасырдан бастап Еуразия аумағындағы ежелгі қоғамдардың материалдық мәдениетінің қалыптасуы мен дамуы туралы негізгі ұғымдардан тұрады. Всадникалық мәдениеттің пайда болу және қалыптасу тарихы. Энеолиттік ботай мәдениеті дәуірінен ІҮ-ІІІ мың дейін. б. з. жылқының доместикациясы мәселелері, ерте Алакөл дәуірінде дөңгелектердің пайда болуы, трансконтинетикалық көші-қонның басталуы. Сипаттамасы қола дәуірінің өнері, скиф аң стилінің феномені.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұрағат ісін ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 6

  Тарих және археология ғылымында деректанудың негізін құрайтын мұрағат деректерін жинақтау және сақтау, зерттеушілер арқылы көпшілікке танымал ету-мұрағат істерін ұйымдастыруға байланысты. Ол- мұрағат қорын қалыптастыру, жекелеген кезеңдерге бөлу және мұрағаттық мәліметтердің ерекшеліктеріне байланысты бірнеше бөлімдерден құралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Зерттеу әдістерін қамту: салыстырмалы тарихи, диалектикалық, жүйелік, типология, жіктеу, талдау. Археологиялық өріс әдістерінің сипаттамасы: археологиялық барлау, ұқсастықтың стратиграфиялық әдісі, алыстағы әдістер, компьютерлік модельдеу әдістері, геоақпараттық технологиялар әдісі, 3D модельдеу, көрнекі әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құжаттану
  Несиелер: 6

  Құжатты күрделі ақпараттық жүйе мен тарихи зерттеудің негізгі нысаны ретінде зерттеу. Пәнді оқу кезінде студенттердің құжаттардың пайда болу ерекшеліктерін, құжаттармен жұмыс істеу принциптерін, оларды мұрағаттық сақтауға беру ерекшеліктерін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде құжаттанудың даму тарихына, Құжаттаудың технологиялық процестерінің ерекшеліктеріне, құжат айналымын ұйымдастыруға назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік антропология: қоғам және этнос
  Несиелер: 7

  Ғылыми ізденістер жүргізу үшін ғылыми зерттеу әдістерін меңгеру. Пәнді оқу кезінде студенттердің негізгі анықтамаларын, қазіргі әлеуметтік антропологияның бағыттарын, мәдениет пен ойлаудың өзара байланысын түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде экономикалық антропология, медициналық антропология, дін антропологиясы, коммуникация антропологиясы, экологиялық антропология сияқты бағыттардың ерекшеліктеріне назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтардағы балалық шақ этнографиясы
  Несиелер: 7

  Этнологиялық сараптаманың тарихы мен әдістерін, оның тиімділігін зерттеу. Пәнді оқу барысында студенттердің дәстүрлі қазақ қоғамындағы тұлғаның қалыптасуына этникалық ерекшеліктің, "балалық шақтың" әмбебап құбылысының, қазақ халқының мәдениетінде балалық шақтың образдарының әсерін түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде қазақ халқының отбасылық тәрбиесінің ерекшеліктеріне, дәстүрлі қазақ қоғамында мәдени және мінез-құлық үлгілерін беруге назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Этнологиялық сараптама әдістері
  Несиелер: 6

  Ұлы жібек жолы және басқа керуен, сауда жолдарының бойында орналасқан ортағасырлық қалалармен қалашықтардың жобасы, топографиясы, орналасу ерекшеліктері, қорғаныс жүйесі және осы нысандарды іздеу, барлау жұмыстарына толық сипаттама беру. Пәнді оқу барысында студенттердің этнологиялық сараптама әдіснамасын түсінуін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл курстың мазмұндық материалы тарихи-салыстырмалы, тарихи-жүйелік, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық әдістерді қолдануды көздейді. Материалды іріктеу кезінде этнологиялық сараптама мәселесі бойынша қолданыстағы заңнаманы жетілдіру мүмкіндігіне назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Адамзат қоғамының қалыптасуы мен ертедегі дамуын зерттеудегі археология мен этнологияның шешуші рөлі, археология мен этнология, антропологиядағы негізгі ғылыми тұжырымдарды білу және ұғындыру.

 • Код ON2

  Антропогенез кезеңдерін, әлеуметтік қатынастардың ежелгі формаларын, діни көзқарастардың архайкалық түрлерін, палеолиттің кезеңделуі мен қазіргі жіктелуін ажырата алу.

 • Код ON3

  Археологиялық білімдердің теориялық және әдістемелік негіздерін және қызмет профиліне сәйкес кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын қолдану.

 • Код ON4

  Еуразияның қола дәуірі білімдер жүйесінде Қазақстан археологиясын бірегейлендіру және Еуразияның ішкі континентальды құрлық бөліміндегі қола дәуірінің тарихи үрдістерін салыстыру.

 • Код ON5

  Қазақстанның ерте темір ғасыры зерттеулерін зерделеу, аталған кезеңнің археологиялық мәдениетінің ерекшелігін бағалау.

 • Код ON6

  Түркілік жерлеу ғұрпын, материалды мәдениетін, урбанизация факторлары мен үрдістерін, орта ғасырлық этностардың жерлеу ескерткіштерінің сипатын зерделеу.

 • Код ON7

  Мемлекеттілік орталықтары секілді ерте қалалардың пайда болған негізгі ошақтарын және алғашқы қоғам дәуіріндегі халықтардың негізгі көші-қон жолдарын, сонымен қатар негізгі технологиялардың таралу жолдарын анықтау.

 • Код ON8

  «Этногенез және этникалық тарих», «қазіргі заманғы этникалық үдерістерді» ксенофобия мен экстремизмге қарсы тұру, ұлттық азшылықтардың құқықтарын қорғау және мәдени мұраны сақтау үшін түсінік беру және түсіндіру.

 • Код ON9

  Шаруашылық-мәдени түрлердің қалыптасу тарихын, олардың табиғи жағдайлармен байланысын білу.

 • Код ON10

  Қазақтардың демографиялық құрылымы мен орналасуын, Қазақстандағы этнография ғылымының даму тарихын зерделеу.

 • Код ON11

  Ғылыми зерттеулер барысында этнологиялық білімдердің теориялық және әдістемелік негіздерін және категориялық аппаратты қолдану.

 • Код ON12

  Қазақстандық Отанды сүю және азаматтық жауапкершілікті көрсету.

 • Код ON13

  Әлемдік және Отандық деңгейдегі музей ісінің қалыптасу ерекшеліктерін зерделеу. Архив құжаттарымен жұмыс жасау және ақпаратты іздеу тәртібін қолдану.

 • Код ON14

  Мәдени ойлай алатын және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану пәндері саласындағы базалық білімдерді игеру (әлеуметтік, экономикалық, гумнаитарлық).

 • Код ON15

  Қазіргі техникамен жұмыс жасай алу дағдысының болуы, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу.

Top