Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04202 Құқық в Silkway Халықаралық университеті

 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 6

  Бағдарлама Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық теориясының мәселелері, мемлекет және құқықтың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын, мемлекеттік құқықтық құбылыстарда шешімі табылмаған күрделі теориялық мәселелерді шешуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Бағдарлама құқық негіздері, мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекетті жетілдіру жағдайын негізге алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экология және тіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздері. Жеке тұлғалардың, халықтардың, қауымдастықтардың экологиясы. Экожүйелердің тұтастығы мен тұрақтылығы, тұрақтылық механизмдері. Өзекті экологиялық проблемалар. Табиғи, техногендік төтенше жағдайлар және олардың салдарынан халықты қорғау. Радиоактивті заттардың шығарылуы (шығарылу қаупі) бар авариялар. Азаматтық қорғаныс және оның міндеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР мемлекеті мен құқығының тарихы
  Несиелер: 4

  Мемлекет және құқықтың пайда болуын, дамуын және қалыптасуын, кәсіби қызметте заң нормалары мен оны іске асырудың мәні мен принциптерін түсіндірeеді. Мемлекет және құқық теориясы юридикалық ғылым және құқықтық пәндер жүйесінде ерекше орын алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР Конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама еліміздің қоғамдық және мемлекеттік құрылысының негіздерін, мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық мәртебесін, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының мәні қоғам мен мемлекет құрылысын, жеке адамның құқықтық мәртебесінің негіздерін және мемлекет пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық жағдайын анықтауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рим құқығы
  Несиелер: 4

  Бағдарлама Рим мемлекетінің құл иелену тұсындағы құқығын,Римнің азаматтық құқық негіздері пәні мүліктік құқықтың маңызды мәселелерімен,сонымен бірге отбасылық құқықтың қағидаларын абсолюттік монархия тұсындағы мезгілін қамтып, ерекшеліктерін түсіндіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттерді қолданыстағы қылмыстық заңнамаларды дұрыс талдауға, қылмыстарды саралауға, қылмыстық құқық нормаларын шебер түсіндіру және қолдануға үйрету, студенттерді қылмыстық заңға азаматтардың құқығы, бостандығы және заңды мүдделерін, онымен бірге қоғам және мемлекет мүддесін қылмыстық қолсұғушылық әрекеттен қорғайтын бұлжымас құрал ретінде құрметпен қарауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР Әкімшілік құқығы
  Несиелер: 3

  Егеменді Қазақстанның жаңа мақсаттарына сәйкес экономикалық, саяси құқықтық және әлеуметтік мәдени салаларының әкімшілік құқықтық институттары. Құқықтық мемлекет идеялары билікті бөлу, адамның құқықтары және бостандықтарының басымдылығын қарастыру кезінде әкімшілік құқығының проблемалары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР жер құқығы
  Несиелер: 5

  Жер учаскесіне меншік құқығы мен жер пайдалану құқығының өзгертілуі мен тоқтатылуы негіздерін анықтау; жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру тәртібін белгілеу; жерді ұтымды пайдалану мен қорғау;жер қатынастар саласында заңдылықты нығайту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР Азаматтық құқығы жалпы бөлім
  Несиелер: 5

  Бағдарлама жалпы құқықтық нормалардың қалыптасып, заңдардың нығаюына, азаматтық құқық курсы құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру мен қорғаудың заңдылықтары мен әдістерін теориялық тұрғыдан толық меңгеруге оларды практикада құқықтық жағдаяттарды және құқық бұзушылықты дұрыс әрі тиімді шеше білуге бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдердің Конститутциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Констиуциялық құқық саласының түсінігі, Констиуция теориясының негіздері, Азаматтық институты, Қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси жүйесінің және рухани өмірінің конституциялық принциптері, шет елдердегі заң шығарушы билік және оның органдары, шет елдердің атқарушы билігі және оның органдары, шет елдердегі сот билігі, территориялық ұжымының көпшілік билігі: жергілікті өзін-өзі басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР Экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама адамзаттық мүддесі үшін қоршаған табиғи ортаны ұтымды пайдалану саясатын жүргізуге кабілетті құқық қорғау органының, өкілді атқарушы органның және өзге де мемлекеттік және мемлекеттік емес органның болашақ жұмыскерлері болатын құқықтанушыларды дайындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР еңбек құқық
  Несиелер: 5

  Бағдарлама азаматтардың еңбек ету бостандығын, конститутциялық құқығын әр түрлі нысанда қолдана алу қабілетін қалыптастыру,қызметкерлердің кейбір санаттарымен жеке еңбек шартын бекітудің ерекшеліктерін, жұмыс уақыты мен демалыс уақытын белгілеу тәртібін, қызметкерлердің еңбек заңдылығын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің әр түрлі түрлерін пайдалану қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемкорлыққа қарсы және құқықтық мәдениет
  Несиелер: 5

  Бағдарлама адамның, қоғамның қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттейтін этикалық және заңнамалық нормаларды білуге бағытталған. Сыбайлас жемқорлық проблемасының өзектілігі ұлттық мүдделер мен қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР Азаматтық құқығы ерекше бөлім
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық жалпы құқықтық нормалардың қалыптасып, заңдардың нығаюына, азаматтық құқық курсы құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру мен қорғаудың заңдылықтары мен әдістерін теориялық тұрғыдан толық меңгеріп оларды практикада құқықтық жағдаяттарды және құқық бұзушылықты дұрыс әрі тиімді шеше білуді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Бағдарлама азамат және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау түрлері мен механизмдері, құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәні мен сипаты, заңгер қызметіндегі кәсіби этиканың элементтерін, прафилактикалық жұмыстардың ерекшеліктерін құқықтық насихаттау және құқықтық тәрбиенің әдістерін өз кәсібінің мәні мен әлеуметтік ролін үйретуге бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР Қылмыстық құқық (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттерді қолданыстағы қылмыстық заңнамаларды дұрыс талдауға, қылмыстарды саралауға, қылмыстық құқық нормаларын шебер түсіндіру және қолдануға үйрету, студенттерді қылмыстық заңға азаматтардың құқығы, бостандығы және заңды мүдделерін, онымен бірге қоғам және мемлекет мүддесін қылмыстық қолсұғушылық әрекеттен қорғайтын бұлжымас құрал ретінде құрметпен қарауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР отбасы құқығы
  Несиелер: 5

  Отбасы құқылық қатынастардың құрлымы мен түрлері, Отбасы және неке. Некені тоқтату. Некенің жарамсыздығы және некенің жарамсыз деп танудың салдары. Ерлі – зайытылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттер Ата – аналардың және баланың құқықтары мен міндеттері. Неке және отбасы заңдары нормаларының шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР мемлекет және құқық теориясының мәселелері
  Несиелер: 5

  Бағдарлама мемлекет және құқықтың пайда болуын, дамуын және қалыптасуын, кәсіби қызметте заң нормалары мен оны іске асырудың мәні мен принциптерін, мемлекеттік - құқықтық құбылыстар туралы ақпараттарды жинау және тұжырымдау, оны талдауға, қазіргі қоғам өміріндегі мемлекеттік құқықтық құбылыстар бойынша өзіндік білім алу және біліктілігін арттыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыстырмалы құқықтану
  Несиелер: 5

  Бағдарлама құқықты оқып үйренуде ұлттың бір жақты нұсқаудың шеңберінен шығып, құқықты кең аяда зерттеуге, түрлі құқықтық жүйелерді зерттеу, әр елдің құқығының даму жолдары мен ерекшеліктерін түсінуге көмектесумен қатар, өз елінің заң ғылымдарын дамытуға жол ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Бағдарлама бизнес жүргізудің теориялық негіздерін оқуға және алған білімін тәжірибеде қолдануға үйретуге бағытталған. Студенттердің бойында көшбасшылық қасиеттерді қалыптастырады. Халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, кәсіпкерліктің түрлері мен Қазақстандағы бизнес жүргізу тәртібін айқындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қаржы құқығы
  Несиелер: 6

  Бағдарлама ҚР қаржы құқығы жалпы құқықтық нормалардың қалыптасып, заңдардың нығаюына, қаржы құқығы құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру мен қорғаудың заңдылықтары мен әдістерін теориялық тұрғыдан толық меңгеріп оларды практикада құқықтық жағдаяттарды және құқық бұзушылықты дұрыс әрі тиімді шеше білуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбекке қабілетсіз азаматтарды материалдық және әлеуметтік қамтамассыз ету бойынша заңдар, әлеуметтік қамсыздандыру заңдарымен жұмыс істеу бойынша тәжірбие алуы, Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі,пәні, функциялары және түрлері, Әлеуметтік қамсыздандырудағы еңбек стажы, Зейнетақылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама Қылмыстық іс жүргізу құқығы - қылмыстармен күресу саласындағы қылмыстық іс қозғаудан бастап, айыптау қорытындысын шығаруға дейінгі қатынастарды реттейтін нормалар мен қағидалар жиынтығын беруге бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 6

  Бағдарлама білімгерлердің құқықты және заңды толық игеру үшін, оларға міндетті түрде заңның түсінігін мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік туралы заңын, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел, бизнес-жоспардың құрылымы, мазмұны, т.б. жан-жақты таныстыруға, білімдері мен дағдыларын қалыптастаруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Нотариаты
  Несиелер: 6

  Нотариат қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi, нотариаттық iс жүргiзу, нотариустың құқықтық жағдайы, нотариусты лицензиясынан айыру, Мемлекеттiк нотариус, нотариаттық қызметке ақы төлеу, мәмiлелердi куәландыру, құжаттардың көшiрмелерi мен олардан алынған үзiндiлердiң дұрыстығын, қойылған қолдардың түпнұсқалығын және аударманың дұрыстығын куәландыру,Атқарушылық жазбаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР азамтаттық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық іс жүргізу кұқығы құқық саласы ретіндегі азаматтық іс жүргізу құқығы, оның нормалары мен институттары, сондай-ақ іс жүргізу нормаларын қолдану тәжірибесі; азаматтык іс жүргізу құқығы ғылымының және заңнаманың даму тарихы; шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығының және заңнамасының тарихы мен теориясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқық практикумы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама қылмыстың жеке түрлерін қылмыстық жауаптылық белгілеу және осы қылмыстың белгілерін, оларға тиісті жазаны анықтайтын нормалардың мазмұнын ашу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминалогия
  Несиелер: 6

  Криминологияның пәні, түсінігі және жүйесі, Криминологияның міндеттері, криминологияның өзге ғылым салаларымен арақатынасы, Қылмыскердің тұлғасы, Қылмыскер тұлғасының типологиясы, Виктимділіктің түсінігі мен түрлері, Қылмыстылықтың жекелеген түрлері мен топтарының криминологиялық сипаттамалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағыттылған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттердің кәсіби ойлауын есепке ала отырып, нақты кәсіби жағдаяттарда өзге тілде қарым-қатынасқа түсу қабілетін қалыптастыратындай шетел тілін кәсіби бағдар беру әдісі арқылы даярлау, кәсіби бағдар беру ретінде шетел тілін оқыту кезінде студенттердің болашақ кәсібі немесе мамандығының ерекшеліктері, қажеттіліктерді есепке алуға негізделген білім беру қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сот дәлелдемелер теориясы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама сот дәлелдемелер теориясы ғылыми көзқарасын, осы сала бойынша білім деңгейін арттыруға, оларды өмірге, еңбекке, когамдық кызметке дайындауға, халыкаралык жағдайларды жақсы түспалдауына көмектесуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР Құқық қорғау органдары
  Несиелер: 5

  ҚР құқық қорғау органдары ұғымы, олардың негізгі белгілері мен міндеттері. ҚРсот билігі. ҚР Конституциялық бақылау.ҚР Әділет органдары. ҚР прокуратура органдары. ҚР Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін органдары. ҚР Iшкі істер министрлігі органдары. ҚРКеден органдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Атқарушы өндіріс
  Несиелер: 6

  Бағдарлама Қазақстан Республикасының атқарушылық өндіріс студенттерді азаматтық, әкімшілік және қылмыстық істер бойынша сот шешімдерін, қаулыларын, ұйғарымдарын жедел әрі нақты орындау бойынша ҚР атқарушылық өндіріс және сот орындаушыларының құқықтық қызметтері, олардың құқықтық мәртебесі туралы ақпараттар береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 4

  Бағдарлама азамат және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау түрлері мен механизмдерін, құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін сипаты мен өзара байланысы және құқықты кәсіби қызметте іске асырудың мәнін мемлекеттің мәні типтері және түрлерін құқық туралы түсінікті және оның мәнін әділ сот және оның принціптерін, заңгер қызметіндегі кәсіби этиканың элементтерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Алдын ала тергеу өндірісінің проблемалары
  Несиелер: 5

  Бағдарлама алдын ала тергеу өндірісінің проблемалары, қылмыстық іс жүргізу құқығы қылмыстармен күресу саласындағы қылмыстық іс қозғаудан бастап, айыптау қорытындысын шығаруға дейінгі қатынастарды реттейтін нормалар мен қағидалар жиынтығын беруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Бағдарлама Қазақстан Республикасының прокуратура органдары ұйымдастыруының, қызметінің және өкілетілігінің мәселелері, қылмыс істеуде сезікті мен ұсталғандардың қамау орындардағы заң қолдану, алдын ала қамау орындардағы қадағалауды іске асыру бойынша прокурордың өкілеттігі, бас бостандығынан айыру орындардағы прокурорлық қадағалаудың ерекшеліктерін түсіндіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жедел іздестіру қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттерге жедел іздестіру қызметінен тиянақты білім беру, жедел іздестіру қызметінің жалпы ережелері қағидаларын, оның ұғымдары мен институттарын түсіндіру, сондай-ақ жедел іздестіру қызметінің шараларымен, белгілерімен, олардың қылмыспен күрестегі рөлімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 5

  Бағдаралама студенттердің теориялық сипаттағы сұрақтарды меңгеру арқылы сот сараптамасының негізгі тәжірибелік қызмет аясы екенін түсінуінде, Сот сараптамасының мәселелері бойынша лекция материалдарында сараптамалық қызметтің түсінігі, пәні, мақсаты, жүйесі және әдістемесі қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 6

  Салықтардың белгілері, қаржылық қатынастар жүйесіндегі рөлі мен маңызы білу; Салықтардың пайда болуының және дамуының қоғамдық экономикалық және саяси мән-жайлары түсіну; -Салықтық қызмет мемлекеттің қаржылық қызметінің бір түрі ретінде түсінігі, негізгі бағыттары мен және құқықтық негіздері білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медиация және оның өндірісте қолданылуы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама азаматтық, еңбекке қатысты, отбасылық және басқадай құқықтық қатынастарға байланысты, сондай-ақ ауырлығы шағын және орташа қылмыстық істер жөнінде туындаған дауларды азаматтар, сондай-ақ заңды тұлғалар медиацияға белсенді түрде жүгінген жағдайда сот жүйелеріне түсетін ауыртпалықты айтарлықтай жеңілдетіп, соның арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу сапасын арттыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Әкімшілік іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның жаңа мақсаттарына сәйкес экономикалық, саяси құқықтық және әлеуметтік мәдени салаларының әкімшілік құқықтық институттары; құқықтық мемлекет идеялары билікті бөлу, адамның құқықтары және бостандықтарының басымдылығын қарастыру кезінде әкімшілік құқығының проблемалары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 6

  Бағдарлама криминалистикалық тергеу және басқа құқық қорғау органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен әсер етеді, криминалистика тергеу тәжірибесін талдау, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім тәсілдерді тауып, оларды қолдану үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне дайындап беруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық атқару құқығы
  Несиелер: 6

  Бағдарлама сотталған адам жазаны өтеу тәртібін оны тәрбиелеу құралдарын анықтайды сонымен қатар қажет болған жағдайда күш қолдану, мәжбүрлеу шараларын қолдану мәселелерін, түзеу, жазаны өтеу кезінде ол адамдардың құқықтық жағдайларын сонымен қатар оларды емдеу туыстарымен кездесу, қорғаушы жалдау құқықтарын, сотталған адамдардың өтініштерін қарау мәселелерін шешуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдасқан сыбайлас жемқорлықпен күресудің қылмыстық-құқықтық мәселелері
  Несиелер: 6

  Бағдарлама құқықтану бакалаврының қызметі құқықтық нормаларды іске асыруға, көпшілік және жеке мүделерді қорғау кезіндегі қоғам өмірінің түрлі саласындағы құқықтық тәртіппен заңдылықтарды нығайтуды қамтамасыз етуге бағытталады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 10

  Бағдарлама азамат және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау түрлері мен механизмдерін, құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін сипаты мен өзара байланысы және құқықты кәсіби қызметте іске асырудың мәнін мемлекеттің мәні типтері және түрлерін құқық туралы түсінікті және оның мәнін әділ сот және оның принціптерін, заңгер қызметіндегі кәсіби этиканың элементтерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, Мемлекеттік-саяси, этноконфессиялық және мәдени дамуына факторлардың әсерін білу және түсіндіру

 • Код ON2

  Терминологияны, негізгі ұғымдарды меңгеру, кәсіби және зерттеу қызметінде АКТ әдістері мен тәсілдерін қолдану

 • Код ON3

  Мәдениетаралық қарым-қатынас пен коммуникабельділік міндеттерін шешу үшін сөйлеу қызметінің әртүрлі түрлерімен айналысу

 • Код ON4

  Бастамашылық көрсету, белгілі бір қызмет салаларында кәсіпкерлік ойлау дағдыларын қолдану, шешім қабылдау, жауапты таңдау жасау

 • Код ON5

  Денсаулық сақтау технологияларын қолдану, кәсіби қызметте жеке мүмкіндіктер мен ерекшеліктерді ескеру

 • Код ON6

  Мемлекет пен құқық теориясы және тарихы бойынша өз көзқарасын жеткізу, ҚР Конституциялық, Шет елдердің заңнамасына сәйкес әр түрлі құқықтық әрекеттерді ажырата білу

 • Код ON7

  Заң құжаттарын дұрыс қолданып, еңбек заңына сайкес шарттарды, келісімдер, шешімдер, үкімдер, қаулылар, ұйғарымдарды, азаматтық, қылмыстық құқықтық құбылыстарды қамтамасыз етуді меңгеру

 • Код ON8

  Заңға сәйкес нақты заңдық әрекеттерді жүзеге асыру және шешімдер қабылдап, материалдық және іс жүргізушілік құқық номаларын білу және түсіндіру

 • Код ON9

  Талдауды, іздеуді ұйымдастыру, материалдық және іс жүргізушілік құқық номаларын іске асыру, нормативтік және құқықтық актілерді бірлестіру және зерттеу барысында қолдану

 • Код ON10

  Адам, қоғам немесе мемлекет үшін қауіпті әрекеттердің шеңбері мен заңдылық белгілерін анықтайтын, кәсіби қызметте құқығын жүзеге асыру үшін қылмыстық құқықтың заңдылығын қолдану

6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Бизнес және құқық
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Құқықтану
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04202 Бизнес құқық
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Құқықтану: қылмыстық құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04202 Құқық қорағау органдарының қызметі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықарлық құқық
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық: Еуропалық құқық және халықаралық құқық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Құқықтану (қылмыстық-құқықтық мамандану)
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04202 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top