Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04101 Жоба менеджменті в Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кез келген қызмет аясында жобаны жүзеге асырудың барлық кезеңінде жобаның, бағдарламаның, жобалар портфелінің мәселесін кәсіби түрде шеше алатын, жобаларды, бағдарламаларды және жобалар портфелін басқарудың техникалық дағдыларын, бизнесті басқарудың және стратегиялық басқарудың дағдыларын, сондай-ақ лидерлік (PMI таланттар үшбұрышына сәйкес) дағдыларын бойына сіңірген жоғары білікті мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 59
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Жобаларды басқару теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Бұл курс жобаны басқару бойынша магистранттарда білім, қабілеттер мен дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы нарықтары және талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге қаржылық нарықтарды және өзі жұмыс істейтін компанияның ортасын тұжырымдамалық түсінуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі концепциялармен, негізгі ұғымдармен, студенттерді басқару психологиясының заңдылықтарымен таныстырады, бақылау жаттығулары мен нормативтерін тапсыруды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Бұл курс педагогикалық заңдылықтарды және ұйымдастыру құралдарын және білім беру процесін (өз бетінше білім алу), оқытуды, тәрбиелеуді (өзін-өзі тәрбиелеу), дамытуды (өзін-өзі дамыту) және белгілі бір қызмет түрлеріне және қоғамдық өмірге студенттерді кәсіби даярлауды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджерлерге арналған экономика
  Несиелер: 5

  Бұл курста менеджер үшін қажетті заманауи экономикалық теорияның негізгі бөлімдері қарастырылады. Нарық жағдайында экономиканың мәселелерін шешу әдістері қарастырылады. Курс экономикалық теория мен нақты нарықтық практиканың арасындағы нақты қарым-қатынасты түсінуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Курс жобаларды басқарудың құралдары мен әдістерінің теориялық және әдіснамалық негіздерін, іскерлік ортадағы ақпаратты талдаудың сандық әдістерін және нарықтық экономика шарттарында нақты басқару шешімдерін қабылдау үшін осы әдістерді қолданудың әдістемесін зерттеуге арналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі
  Несиелер: 3

  Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған ағылшын тілін оқытудың қарқынды бағдарламасын қамтиды. Курста Ақпараттық технологиялар саласындағы соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптар енгізілген, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне сәйкес етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу методологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс кәсіпорынды және ұйымдарды стратегиялық басқару саласында негізгі теориялық білімдерді және практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс қоршаған ортаға және тарихқа деген саналы қатынасты қалыптастыру үшін ғылым тарихы мен философиясынан тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Курс маркетингтік менеджменттің теориялық негіздері мен категориялық-тұжырымдамалық аппаратын, сондай-ақ фирмалардың және компаниялардың қызметінде маркетингті басқару элементтері мен принциптерін қолданудағы практикалық дағдыларды игеруді зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаны жоспарлау мен мерзімдерді басқару
  Несиелер: 5

  Курс жобаны жоспарлаудың негізгі әдістерінен, мазмұнын, байланыстарын, жобаның мүдделі тұлғаларын басқару әдістерінен тұрады, сондай-ақ жоба интеграциясы мен сатып алуды басқару процестерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаны бағалау мен шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Курс жобалық талдау құралдарын игеру арқылы жобаларды басқару бойынша командалардың мүмкнідіктерін кеңейтуден, мәмілелерді құрылымдаудан және мүдделі тараптардың көзқарасынан жобаның тиімділігін бағалау критерийлерін қолданудан тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоба сапасы мен тәуекелдіктерді басқару
  Несиелер: 5

  Курс жобаларды басқарудағы тәуекелдер менеджменті саласындағы қазіргі заманғы көріністерді, сондай-ақ жобаларды басқарудағы тәуекелдер менеджменті саласындағы стратегиялық және тактикалық тапсырмаларды практикалық шешу үшін қажетті дағдыларды, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ұйымдастыруды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көшбасшылық және жобаның командалық жұмысы
  Несиелер: 5

  Курста жоба тобын басқарудың заманауи ғылымының барлық бөліктері ұсынылған. Жобаның адам ресурстарын басқару процестерін қарастырады. Топтың әлеуметтік-психологиялық құрылымына ерекше көңіл бөлінеді. Топтың даму кезеңін егжей-тегжейлі зерделейді. Қақтығыстың кеңістіктік және уақыттық сипаттамаларын зерттейді: қақтығыстың өзара әрекеттесуінің шарттары, себебі, жиілігі және нысаны.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобаларды басқарудағы ақпараттық технология
  Несиелер: 5

  Курс жобаларды, интерфейсті басқарудың ақпараттық қолдау үшін кәсіби қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы, MsProject ортасын баптауды, жоба құрылымын құруды, жобаның ұзақтығын анықтауды, жоба ресурстарының тізімін жүргізуді, тапсырмаларға ресурстарды тағайындауды, базалық жоспарларды сақтауды, жобаны қадағалауды, жобалық деректерді талдауды және есептерді беруді қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобаларды бағдарламасы мен портфельді басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курс жобалар мен бағдарламаларға кіретін жобалардың параметрлерін өзгерту арқылы жобалар мен портфельді басқаруды және тартымдылығын арттырады, ол үшін жобаларды трансформациялау бойынша басшылық ұсыныстарды әзірлеу қажет. Жобаларды басқарудың тұрақты және тиімді механизмін қамтамасыз ететін әдістерді үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ғылым тарихын және философиясын білу, жаңа білімді ашу және/немесе бар білімді жүйелеу қабілеті, іскерлік келіссөздер жүргізу дағдысы, тұлғааралық қарым-қатынас дағдысына ие болу; бизнес ағылшын тілін оқу, жазу, сөйлеу және түсіну дағдылары.

 • Код ON2

  Компаниялардың және жобалардың ішкі және сыртқы ортасының факторларын бағалау дағдылары, компаниялар мен жобаларды қаржылық талдау жүргізу біліктілігі, жобаны іске асыру арқылы компанияның даму стратегиясын жасау дағдылары.

 • Код ON3

  Жобаларды басқару негіздерін білу, бағдарламаларды және жобалар портфелін басқару негіздерін білу, жобаны басқару құралдары мен әдістерін қолдана білу, жобалық құжаттаманы жүргізу дағдысы.

 • Код ON4

  Жобаның интеграциясын басқару негіздерін білу және жобаның мазмұнын басқару дағдысы, жобаның жоспарын жасау дағдысы, жобалардың инвестицияларын талдау дағдысын игеру, жобаның құнын басқару және сатып алуларын басқару дағдыларын білу, жобаның сапасы мен тәуекелдері дағдыларын білу.

 • Код ON5

  Жоба командасын басқару және дамыту дағдыларын білу, мүдделі тараптарды басқару дағдыларын білу, жобаларды басқаруда ақпараттық технологияларды пайдалану дағдысын игеру, жобаны басқаруда икемді тәсілдерді игеру.

Top