Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Қаржы в Қазақстан-Неміс университеті

 • Экономикадағы математика 1
  Несиелер: 5

  Экономикадағы математика 1

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық-математикалық үлгiлеу
  Несиелер: 5

  Экономикалық-математикалық үлгiлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика 2
  Несиелер: 5

  Экономикадағы математика 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Fылыми мақалаларды және презентация техникасын және риториканы жазу
  Несиелер: 3

  Fылыми жұмыстың жазылуы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақша және несие теориясы
  Несиелер: 3

  Ақша және несие теориясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банктер.
  Несиелер: 3

  Ақша. Несие. Банктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикадағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Экономикадағы статистикалық әдістер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлiк есеп
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және өндіріс ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Экономика және өндіріс ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржытануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Қаржытануға кіріспе

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсiпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсiпорын экономикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканың мемлекеттiк реттелуi
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеу қажеттілігі туралы экономикалық ғылымның теориялық аспектілерін зерттеу. Курстың мазмұны нарықтық экономиканың қызмет ету заңдылықтарын және ондағы мемлекеттің рөлін зерттеу, әлеуметтік-экономикалық үдерістерді дамытудағы маңызды заңдылықтарды анықтау болып табылады. Экономиканы мемлекеттік реттеудің жекелеген мәселелерін қарау кезінде дүниежүзілік экономикалық ғылым өкілдерінің түрлі көзқарастары ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқарушылық есеп және SAP
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 3

  Маркетинг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Менеджмент

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық басқармасы
  Несиелер: 5

  Налоговый менеджмент

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық информатика
  Несиелер: 3

  Экономикалық информатика

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық үдерістерді болжау
  Несиелер: 3

  Прогнозирование экономических процессов

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Контроллинг және бағаның құралуы
  Несиелер: 5

  Контроллинг және бағаның құралуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсiпкерлiк құқық
  Несиелер: 5

  Кәсiпкерлiк құқық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнестегі салық салу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық құқық (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  Эконометрика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық қызметтер маркетингі
  Несиелер: 3

  Маркетинг финансовых услуг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР банктік қызмет көрсету нарығы
  Несиелер: 5

  Рынок банковских услуг РК

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк iсi
  Несиелер: 5

  Банк ісі` курсы банк қызметінің негізгі терминдерін, ұғымдарын, принциптері мен әдістерін баяндайды. Қарастырылады кредиттік ұйымдардың табиғаты, орталық банктің және коммерциялық банктердің ел экономикасындағы рөлі, коммерциялық банктердің банктік операцияларды жүргізу процесі, банктік пайданы қалыптастыру және пайдалану ерекшеліктері, банктік өтімділікті басқару негіздері, банктік тәуекелдерді нивелирлеудің мәні мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылдық есеп беру (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Годовая отчетность

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіптік бағдардағы шет тілі (немiс тілі)
  Несиелер: 2

  Кәсіптік бағдардағы шет тілі (немiс тілі)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • РҚ Құнды қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қор нарығы
  Несиелер: 5

  Қор нарығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржыландыру және инвестициялау (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Финансирование и инвестирование (D)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаны басқару (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Управление проектами (D)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалардың халықаралық қаржыландырылуы (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Жобалардың халықаралық қаржыландырылуы

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік бағдардағы шет тілі (немiс тілі)
  Несиелер: 3

  Кәсіптік бағдардағы шет тілі (немiс тілі)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтiк қаржы
  Несиелер: 5

  Курс корпорациялардың қазіргі заманғы қаржылары, ұйымдардың мақсаттарына жету үшін корпоративтік жүйелерде қаржылық менеджменттің қазіргі заманғы әдістерін қолдану мүмкіндіктері туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған.Болашақ менеджерлерді бизнесті қаржыландырудың негізгі тәсілдері мен құралдарымен, капитал құрылымын қалыптастыру тәсілдерімен және оның элементтерінің баға белгілеу үлгілерімен таныстырады; қаржылық тәуекелдер, оларды бағалау және басқару әдістері; корпорацияның дивидендтік саясатының элементтері және оны әзірлеу тәсілдері туралы түсінік береді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік менеджмент (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қор нарығы және биржа ісі (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Қор нарығы және биржа ісі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік модельдеу (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Моделирование предприятий

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банк және қаржы саласындағы есеп
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық математика
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәжірибелік аудит
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі және техникалық талдау
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоба жұмысы (бизнес жоспарлау)
  Несиелер: 3

  Жоба жұмысы (бизнес жоспарлау)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚЕХС сәйкес қаржы есебі
  Несиелер: 3

  ҚЕХС сәйкес қаржы есебі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бюджеттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Бюджеттеу негіздері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сақтандыру және актуарлық есептеу
  Несиелер: 3

  Сақтандыру және актуарлық есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Валюта нарығы және валютаны реттеу
  Несиелер: 3

  Валюта нарығы және валютаны реттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 3

  Тәуекелдерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке инвестицияларды талдау
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С-Бухгалтерия
  Несиелер: 3

  1С-Бухгалтерия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы-экономикалық есептері
  Несиелер: 3

  Қаржы-экономикалық есептері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы менеджментi
  Несиелер: 5

  `Қаржылық менеджмент` курсы студенттерге қазіргі заманғы қаржылық менеджменттің негізгі категориялары мен принциптерін, ұзақ мерзімді Инвестициялау және қаржыландыру әдістерін, қаржылық жоспарлау әдістерін зерделеп, корпорациялардың қаржысын тиімді басқаруды, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдерді қабылдауды үйренуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-жоспарлау және іске қосу басқару
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Экономика және қаржы саласында терең теориялық және практикалық білімді, оның ішінде теориялар мен қағидаттарды сын тұрғысынан ұғынуды талап ететін пайдалану.

 • Код ON2

  Қаржы әдістері мен құралдарын, оның ішінде инновацияларды пайдалана отырып иеленуді көрсету.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, әртүрлі кәсіпкерлік салаларында шаруашылық жүргізуші субъектінің төлем қабілеттілігін, несие қабілеттілігін талдау негізінде стратегиялық шешімдер қабылдау мақсатында компания үшін талдамалық негіздеме жасауға қабілетті.

 • Код ON4

  Өзгермелі шарттарда халықаралық стандарттарды қолдана отырып, қаржылық есептілікті талдау негізінде кәсіпорынның қаржы саясатының бағыттарын бағалауға қабілетті.

 • Код ON5

  Банк жүйесінің, мемлекеттің ақша-кредит, бюджет-салық саясатының және валюталық реттеудің жай-күйін бағалауға қабілетті.

 • Код ON6

  Кәсіпорында бюджеттік жоспарлауды және қолданыстағы салық жүйесін ескере отырып бюджеттік шығыстардың тиімділігін бағалауды жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON7

  Тәуекелдерді талдау және бағалау және оларды төмендету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, экономиканы жаһандандыру жағдайында экономикалық-математикалық модельдеу мен әдістерді қолдана отырып, қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау қабілеті.

 • Код ON8

  Елдің және компанияның инвестициялық қызметінің құрылымын, қазіргі жай-күйін анықтай алады, инвестициялық жобаның тиімділігін, оның ішінде қазіргі заманғы АКТ-ны пайдалана отырып жобалық талдауды қоса алғанда, әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдері негізінде алады.

 • Код ON9

  Эмитенттерге және қаржы нарығының басқа да қатысушыларына қаржылық ресурстарды шоғырландыру және іскерлік ортаның белгісіздік факторын ескере отырып, инвестициялық портфельдерді қалыптастыру мақсатында капитал қозғалысы мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеуге қабілетті.

 • Код ON10

  Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және халықаралық құқық нормаларында көзделген құқықтық алаң шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық немесе өзге де қызмет субъектісінің тұрақты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржылық-құқықтық тетікті қолдана алады.

 • Код ON11

  Академиялық, Мемлекеттік және коммерциялық мекемелерде ғылыми зерттеулер үшін тиісті әдістерді пайдалана отырып, қаржы саласындағы маңызды деректерді жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру.

 • Код ON12

  Қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдерінде күрделі ортадағы операциялық өзара іс-қимыл тәжірибесін көрсете отырып, қаржы саласындағы. Сапалы және сандық ақпарат ауқымын пайдалана отырып, мамандарға да, мамандандырылмаған мамандарға да идеяларды, проблемаларды және оларды шешу нұсқаларын тұжырымдау және көрсету.

 • Код ON13

  Командада және пәнаралық жобаларда тиімді жұмыс істеу, экономикалық, әлеуметтік және этикалық аспектілерді ескере отырып, пайымдаулар шығару.

6B04102 Қаржы
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04102 Қаржылық талдау
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Қаржы
Бакалавриат

Логистика және көлік академиясы-теміржол (ЛжКА)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Қаржы
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04102 Қаржы
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Қаржылық қызметті ұйымдастыру және басқару
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Қаржы
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top