Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01501 Математика (1.5) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Басқаруды дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін, басқару мазмұнын, басқару білімдер жиынтығын, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асыруда алынған дағдыларды меңгеру
  • Білім беру ұйымдары субъектілерінің өзара қарым-қатынастарының басқарушылық негіздерін түсіндіреді
  • Бірлескен жұмыс барысында қатысушылардың іс-әрекетін үйлестіру міндеттерін айқындау, ұйымдағы қызметкерлер арасындағы қатынастарды басқару және қарым-қатынас жүйесін белгілеу; ұйымдағы қызметкерлердің кәсіби қасиеттерін басқару және бағалау әдістері, оның ұйымдағы басқа адамдармен және топтармен өзара әрекеттесуі; көшбасшылық мәселелерін анықтай алады
  • ғылыми және педагогикалық экспериментті жоспарлай және жүргізе алады, ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін меңгерген және мамандық бойынша қолданылатын құжаттардың арнайы түрлерін (МЕМСТ, стандарттар, сертификаттар және т. б.) қолдана алады;
  • математикалық есептерді шешуде талдау, алгебра, геометрия, дифференциалдық теңдеулердің сандық және жуықтап шешу әдістерін қолдана алады;
  • жоғарғы мектеп пен жоғары оқу орындарының математика курсының әртүрлі тақырыптары мен бөлімдері бойынша оқу материалына логикалық-математикалық және логикалық-дидактикалық талдау жүргізу тәсілдерін меңгерген;
  • ғылымды табысты дамытуға мүмкіндік беретін математикалық білім саласында іргелі, сапалы, кәсіби білімді, терең мамандандырылған білімді меңгерген;
  • білім берудің қазіргі парадигмасына байланысты педагогикалық ғылымның дамуының жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағыттарын түсінеді;

Ұқсас БББ

7M01501 Математика (1)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01501 Математика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01501 Математика

Шымкент университеті

7M01501 Математика педагогтарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01501 Математика

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01501 Математика педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01501 Математика

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01501 Математика

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01501 Математика

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01501 Математика

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01501 Математика

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01501 Математика

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M01501 Математика

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

Top