Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03101 Әлеуметтану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру маманның жеке тұлғасын қалыптастыруға бағытталған.: - деректерді жоспарлау, жинау, өңдеу және талдау кезеңдерінде іргелі және қолданбалы әлеуметтік зерттеулер жүргізу; - әлеуметтік, демографиялық, экономикалық және басқа да релеванттық эмпирикалық ақпаратты қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, есептеу техникасы құралдарын, коммуникациялар мен байланыс құралдарын пайдалану негізінде кең ауқымды көздерден тарта отырып өңдеу; - социологиялық зерттеулердің мәліметтерін, басқа эмпирикалық ақпаратты социологиялық теорияның түсініктемелік мүмкіндіктерін пайдалана отырып түсіндіру; - зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есептерді, аналитикалық жазбаларды, кәсіби басылымдарды, ақпараттық материалдарды дайындау және таныстыру; - жеке білім траекториясын құру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B038 Әлеуметтану
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: студенттердің кәсіпкерліктегі инновациялар, олардың түрлері, кәсіби қызметте инновациялық жобаларды әзірлеу мәселелері мен әдістері туралы көзқарастарын қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: кәсіпкерлік пен инновациялардың негізгі түрлері, кәсіпкерлік пен бизнестің айырмашылығы, кәсіпкерлік теориялары, бизнес идеяны әзірлеу ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновациялық іс-қимылдардың кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік іс-қимылдардың субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара әрекеттесудің, биосфераның жұмыс істеуінің, адам тіршілігінің зиянды, ажалға соғатын факторлардан қауіпсіздігінің, қауіпқатерлерден қорғану әдістерінің, апаттар, табиғи апаттар салдарларын жоюдың, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың заңдылықтары туралы білімдерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсылық саласында мемлекеттік биліктің, саяси және қоғамдық ұйымдардың іс-қимылдарын талдау қабілетін қалыптасты-ру. Зерттеу аспектілері: жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жемқор-лыққа қарсы саясаттың негізгі регуляторы ретіндегі нормативтік-құқықтық базасы, жемқорлық ұғымы және мағынасы, жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың стандарттары. Аталған пән қолданбалы пәндер қатарына кіреді, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, азаматтық, әкімшілік құқықпен тығыз байланыста.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұғымдарды концептуализации кіріспе
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты социологияның ғылым ретіндегі ұғымдық-категориялық аппараты туралы, социологиялық категориялар туралы, әлеуметтанудың негізгі және жалпы ұғымдары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: әлеуметтік жүйе, әлеуметтік даму, стратификация, институт, ұйым, мәртебесі, рөлі, нормалары, құндылықтары, басқа да санаттары бар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ұлы түркі ғұлама – Әбу Насыр әл-Фарабидің әлемдік және ұлттық мәдениет дамуы барысындағы ғылыми-философиялық мұрасы туралы көзқарасты қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: әл-Фараби философиясының ерекшеліктері және оның қазіргі заман үшін маңызы, «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобасының маңызы және оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастыру мақсатында атқаратын рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Социологиялық қиял
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты қарапайым білім мен социологиялық білімнің түсініктері туралы, рационалды таңдау теориясы мен әлеуметтік іс-әрекеттің экономикалық теориялары туралы, ұжымдық іс-әрекет теориялары мен мәселелері туралы, социологиялық қиял және оны социология тәжірибесінде, әлеуметтік факт және институт тәжірибесінде жүзеге асыру туралы, өмірлік жағдайларды күнделікті бақылау туралы, Әлеуметтік тапсырыстар және зерттеу объектісін таңдау туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік шындықтың әр түрлі салаларында нақты практикалық мәселелерді шешуге арналған әлеуметтік зерттеулерді дайындау мен жүргізуде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; жаппай әлеуметтік құбылыстар мен процестердің даму және қызмет ету заңдылықтары, жағдайы туралы эмпирикалық білім алудың теориялық және әдістемелік тәсілдерін түсіну. Негізгі аспектілер: әлеуметтік зерттеу жүргізудің әдістемесі, әдістері және техникасы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік және экономикалық антропология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Әлеуметтік және экономикалық антропологияның негізгі категориялары мен әдістері, Әлеуметтік антропологияның теориясы мен практикасы, әлеуметтік-антропологиялық зерттеулер жүргізу әдіснамасы туралы түсінік қалыптастыруға, антропологиялық көзқарас негізінде қазіргі әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени мәселелерді талдауға мүмкіндік береді. Негізгі аспектілер: антропологиялық өлшеу және әлеуметтік-маңызды құбылыстар мен процестерді бағалау; әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтары, мәдени алуан түрлілік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтанулық зерттеудегі сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қолданбалы Әлеуметтік зерттеулердегі әлеуметтік ақпаратты сандық өлшеу және талдаудың негізгі тәсілдері, әдістері мен тәсілдері, түсіндіру, қорыту әдістері мен тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру. Іргелі теориялық базисті, кең ой-өрісін, әлеуметтанулық ойлауын, сандық өлшеудің практикалық дағдыларын, қазіргі қоғамдық процестерді, құбылыстарды, оқиғаларды бағалауды, әлеуметтанудағы сандық әдістерді қолдануды түсіну қалыптасады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы теориялар, қоғамның әлеуметтік ұйымдастырылуы туралы түсінік қалыптастыру; қазіргі әлеуметтік кеңістікті құрылымдаудың мәселелері мен ерекшеліктері; әлеуметтік қатпарланудың динамикасы мен механизмдері, жеке және топтық өмірлік стратегиялар. Негізгі аспектілер: әлеуметтік құрылым және стратификация теориялары; Әлеуметтік құрылымдар теориясының дамуындағы функционализм және құрылымдық функционализм

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтану тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтану тарихы ғылым ретінде, негізгі мектептер және әлеуметтанулық ойдың даму бағыттары, социологияның шекарасы және оның даму кезеңдері, социологияның қалыптасу тарихы логикасындағы классикалық Әлеуметтанулық теориялар мен тәсілдер туралы түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: әлеуметтік білімнің онтологиялық, эпистемологиялық және этикалық критерийлері; теорияларды аналитикалық ұғыну тарихындағы парадигмалар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты зерттеу практикасында эмпирикалық мәліметтерді пайдалануды қамтитын академиялық және қолданбалы жұмыстарға қажетті қазіргі социологияның әдістері мен технологиялары кешендерін қолдану құзыреттілігін қалыптастыру. Іріктемелі әдістерді практикалық пайдаланудың теориялық негіздері және зерттеу жүргізу білімдерінің, іскерліктері мен дағдыларын дамыту; мәселелерде бағдарлау, қажетті ақпаратты табу және жинау, алынған мәліметтерді талдау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтанулық зертеудегі сапалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты адам өмірінің барлық ағымдарын, ішкі динамикасын, социумға "кіріктірілген", субъективті басқару және алынған тәжірибені зерделеуге үміткер социологиялық зерттеудің сапалы парадигмасы туралы түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: әлеуметтік ғылымдарда статистикалық әдістер мен математикалық модельдерді қолдану, сапалы сипаттағы әлеуметтік ақпаратты өңдеу, әлеуметтік зерттеулердің сапалы әдістерін қолдана отырып талдау әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экономикалық әлеуметтану
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты-экономикалық әлеуметтанудың әдіснамалық және категориялық негіздері, өндіріс салаларын зерттеудің социологиялық аспектілері, бөлу, алмасу және тұтыну; экономика саласындағы әлеуметтік процестер мен институттар; индивидтердің және топтардың, экономикалық құрылымдардың, ұйымдар мен институттардың экономикалық мінез-құлқын қазіргі заманғы зерттеулер туралы түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: экономикалық әлеуметтанудың қалыптасу кезеңдері; негізгі ұғымдар, тұжырымдамалар және теориялар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Демография және әлеуметтік статистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты демографиялық үрдістерді талдау әдістері мен өндіріс үрдісінің ерекшеліктері, Әлеуметтік статистика негіздері туралы түсінік қалыптастыру және адамдардың өмір сүру жағдайы туралы нақты ақпаратты жинауға, өңдеуге мүмкіндік беретін практикалық қызмет саласындағы дағдыларды қалыптастыру. Негізгі аспектілер: демография және әлеуметтік статистика ғылыми пән ретінде; әлеуметтік-демографиялық процестер; белгілі бір аумақта тұратын адамдардың жиынтығы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тұлға әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты негізгі әлеуметтік типтері туралы түсінік қалыптастыру; тұлға, оның өзара әрекет ету механизмі; әлеуметтік мәнін сипаттайтын белгілер жиынтығы; тұлға мен негізгі құндылықтар өзара байланысы; қоғам эволюциясының кезеңдері. Негізгі аспектілер: әлеуметтік өзара іс-қимыл; тұлға өзара іс-қимылға қатысатын адам ретінде; құндылықтар адамның негізгі қызметі ретінде; негізгі әлеуметтік түрлер туралы түсінік; қазақстандық қоғамдағы тұлғаның жағдайы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саяси әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты саяси процестердің базалық әлеуметтік концепциялары туралы, социологиялық талдаудың қазіргі әдістері - билік пен қоғам қарым-қатынасы, азаматтық қоғамның қалыптасуы, қазіргі мемлекеттің даму заңдылықтарын білу, саяси қатынастардың табиғатын түсіну. Негізгі аспектілер: саяси социология көзқарасының эволюциясына теориялық-әдіснамалық негіз, саяси социологияның негізгі заманауи мектептерінің концепциясы, ғылымның өзекті мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтанулық ақпаратты өңдеу және талдау әдістері (SPSS негізінде)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік зерттеулерді білікті жүргізу үшін нақты Әлеуметтанулық зерттеулердегі (SPSS бағдарламалық пакеттері) деректерді өңдеудің негізгі тәсілдерін түсінудің әдіснамалық ойлау және теориялық-әдіснамалық базасын қалыптастыру. Негізгі аспектілер: зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік тәсілдері; әлеуметтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі мен техникасы; сандық және сапалық сипаттағы әлеуметтік ақпаратты өңдеу бойынша компьютерлік бағдарламаларды дамыту процестері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Визуалды әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты теориялық әлеуметтану саласындағы түсініктерді қалыптастыру, олардың методология білімін кеңейту және визуалды материалдарды аналитикалық интерпретациялау дағдыларын дамыту. Негізгі аспектілер: визуалды репрезентацияларды зерттеудің социологиялық тәсілдері; интерпретация пәні ретінде визуалды материалдар; әлеуметтік шындықтың визуалды репрезентацияларын социологиялық талдау; әдістеме білімін кеңейту және визуалды материалдарды аналитикалық интерпретациялау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтанулық зерттеудегі іріктеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты таңдау әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру, олардың танымдық мүмкіндіктері мен шектеулері, әлеуметтік зерттеулерге қатысты іріктеуді практикалық жүзеге асыру процедуралары. Негізгі аспектілер: іріктемелі әдістер мен шектеулердің танымдық мүмкіндіктерінің теориялық-әдіснамалық негізі; логикалық негіздер; іріктемелі әдістердің математикалық-статистикалық негіздері, кешенді әлеуметтік-экономикалық және маркетингтік зерттеулер үшін жарамды іріктеулерді құруға теориялық көзқарастарды бейімдеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік желі талдау кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Желілік концепциялардың, теориялардың, әдістердің, дербес желілер мен әлеуметтік капиталдың кең мүмкіндіктері; желілік талдау және желілік қатынастар; желілер туралы ғылымның концептуалды аппаратын меңгеру; желілік деректерді жинау және талдау, желілік есептерді анықтау. Негізгі аспектілер: концепциялар, желілік талдау әдістері, желілік деректерді SNA бағдарламалық қамтамасыз етумен салыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтануы және Big Data
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты программалық құралдармен тиімді өңделетін үлкен көлемді және көп түрлілікті құрылымдалған, құрылымдалмаған деректер туралы түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: үлкен мәліметтер түсінігі. 21 ғасырдағы сандық ақпараттың рөлі. Деректер массивтерінің түрлері. Үлкен деректерді өңдеудің негізгі принциптері. Үлкен деректерді өңдеу технологиясы: NoSQL, MapReduce, Hadoop. Business Intelligence технологиялары, деректер қорын басқарудың реляциялық жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазіргі заманғы байланыс және тұтынушылық мәдениет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты медиа (дәстүрлі БАҚ және коммуникацияның жаңа сандық құралдары) және тұтыну мәдениеті туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: қазіргі қоғамның феномендерін медиатизациялау, макдональдизация, глэм-капитализм," далалық практика " қоғамдағы коммуникация және тұтыну формасы ретінде, ләззат принципіне қарсы Рахат қағидаты, жеке және кәсіби міндеттерді шешу үшін әртүрлі медиаресурстарды пайдалану, медиаграмотивтілікті дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениет әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мәдениет әлеуметтануының қалыптасуы мен қазіргі жағдайы, әлеуметтік-мәдени практикалар, концептуалды ерекшеліктер, заманауи мәдени практикаларды талдауға қолданылатын әдіснамалық тәсілдер туралы түсінік қалыптастыру. Мәдениет әлеуметтануының пайда болу тарихын, зерттеу тәсілдерін, мәдениеттің даму проблемаларын талдаудың әлемдік және отандық тәжірибесін әлеуметтік интеграциялауды қамтамасыз ету құралы ретінде Мәдени өндіріс міндеттерін түсінудің теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салыстырмалы әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мәдениет пен қоғам эволюциясының негізгі факторлары мен себептері туралы жүйелендірілген түсінік қалыптастыру, қоғамның рационализациясының нәтижесі ретінде ұйымның дамуын оқып үйрену. Курс салыстырмалы талдаудың сандық және сапалық-бағытталған әдіснамасын түсінуді қалыптастырады; социумды зерттеудегі жүйелі, тарихи, салыстырмалы тәсілдерді қолдану ерекшеліктері; халықаралық әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-саяси үдерістерді, жүйелер мен құрылымдарды салыстырмалы әлеуметтанулық талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қоғамдық пікір әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қоғамдық пікірді зерттеудің әлеуметтік аспектілері, теориялар, концепциялар және әдіснамалық тәсілдер туралы түсініктерді қалыптастыру. Негізгі аспектілер: мониторингті ұйымдастыру, нәтижелерді өлшеу және түсіндіру, сайлау кампанияларындағы халықтың мінез-құлқына байланысты проблемалар кешенін зерттейтін әлеуметтанудың арнайы салалары, БАҚ қызметінің тиімділігін және олардың сайлаушылар позицияларына әсер ету деңгейлерін бағалау, сайлау қорытындыларын болжау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көшіп-қону социологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қоғамның дамуындағы көші-қон процестерінің маңыздылығы туралы түсінік қалыптастыру, көші-қон процестерінің себептері мен факторларын, өткен және қазіргі үрдістерді түсіну, салдарларды бағалай білу көші-қон болжамдарының сапасын жақсартуға, көші-қон саясатының мақсаттары мен шараларының негізділік деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Курс әлеуметтік процестер мен көші-қонның өзара байланысын, мәнін, сипатын, олардың өзара әрекеттесуінің бағытын түсінуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтанудағы өлшем теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық, саяси, басқарушылық, ұйымдастырушылық модельдерді, әдістемелерді, технологияларды құру мен бағалауға арналған әлеуметтік шындықты өлшеудің әдістемесі мен әдістері, Әлеуметтік моделдеу және болжамдау туралы түсінік қалыптастыру. Өлшеу тәсілдерін типологизациялауға көзқарастар туралы білім жүйесі, әлеуметтік нақтылық қасиеттерін өлшеу және өлшеу әдістерін, техникаларын, рәсімдерін қолдану бойынша практикалық жұмыс қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Гендер әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты гендерлік әлеуметтанудың негізгі категориялары туралы түсінік қалыптастыру; позитивизм, функционализм, интерпретативті парадигма, этнометодология, феминизм, психоанализ және т. б. идеяларға негізделген гендерлік қатынастарды әлеуметтанулық зерттеу тұжырымдамасының жетекші теориялары; қоғамдағы гендерлік қатынастардың негізгі проблемалары және оларды әлеуметтанулық зерттеу әдістері; гендерлік теңдікке қол жеткізу бойынша мемлекеттік саясаттың дамуы мен бағыттары туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дін әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты қоғамдағы діннің қызмет етуі, діни кешеннің құрылымы, элементтері, діни ұйымдардың типологиясы, қазіргі діни жағдай, қазіргі заманғы діндердің даму тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: шығу тегінің, қызмет етуінің әлеуметтік заңдылықтары; дін әлеуметтік-мәдени жүйе және әлеуметтік институт ретінде; қоғам діншілігінің өзекті мәселелерін әлеуметтанулық зерттеу; әлеуметтік білімнің түрлі салаларын дамытудағы діннің байланысы

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Отбасы әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты отбасының әлеуметтік концепциялары, неке мен отбасының әлеуметтік институттарын трансформациялау; отбасы, бала, бала туу саласындағы отбасылық және әлеуметтік саясаттың қазіргі жағдайы, алғышарттары мен мүмкіндіктері туралы түсінік қалыптастыру. Теориялық-әдіснамалық негіз қалыптасады: интерпретациялар, функциялар, рөлдер; әртүрлі қоғамдардағы отбасы құрылымы мен типтері, отбасының өмірлік циклі, отбасылық мінез-құлықты, отбасы экономикасына социологиялық зерттеулер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Cоциологиялық зерттеулер тұсаукесер негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша презентацияны құру технологиясы туралы түсініктерді қалыптастыру; практикалық зерттеу жұмысында білімнің, іскерліктің және дағдылардың тұрақты жүйесін жүйелеу, әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша есеп дайындау; презентацияны құру және өткізу өлшемдері; диаграмманың ерекшелігі әлеуметтік зерттеу нәтижелерін білдіру құралы ретінде; әлеуметтік зерттеу презентациясында проекциялық жабдықты қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жастар әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты "жастар мәселесі" тарихы және әлеуметтанудың ғылыми көзқарастарын дамыту; жастар күнделікті жағдайын талдау; жаңа жастар тәжірибесі мен қоғамдағы мәртебесі; қазіргі заманғы мәдени жастар көріністері; Жастар мәдениеті, қозғалыстары мен ынтымақтастығы; сабақтастық механизмдері; азаматтық және патриотизм; әлемдік нарық, білім туралы, бәсекеге қабілеттілік және мемлекеттік жастар саясаты туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтанудағы берілгендерді талдау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты әлеуметтік Деректерді талдаудың көп өлшемді әдістері туралы түсінік қалыптастыру, математикалық статистиканы және әлеуметтік ғылымдарда деректерді статистикалық талдаудың базалық әдістерін практикалық қолдану, деректерді статистикалық талдау үшін қолданылатын компьютерлік бағдарламаларды (SPSS пакеті) тәжірибелік меңгеру. Негізгі аспектілер: респонденттің өзіне ұсынылған объектілерді қабылдау кеңістігін талдау проблемасы, формализмнің негізгі элементтері, жеке Көп өлшемді шкалалау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Басқару әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты басқарудың жалпы теориясындағы социологиялық тәсілдің ерекшелігі, социологиялық білім негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдау туралы кешенді түсінік қалыптастыру. Әлеуметтік сипаты бар басқару мәселелерін түсінудің теориялық-әдіснамалық негізі, әлеуметтік құралдарды қолдану арқылы шешу; басқарудың әлеуметтік концепцияларының қалыптасу кезеңдері; басқару процесінің құрылымы; басқару жүйесіндегі құндылықтар, тұлғаның уәждері, басқару қызметінің ерекшелігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Білім беру әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім беру, білім беру саясаты саласындағы зерттеулер туралы түсінік қалыптастыру: білім беруге, мәдени капиталға қол жеткізу; жоғары білім беру саласындағы пікірталастар; Қазіргі әлемдегі университеттер туралы Әлеуметтік дискурс; жоғары білімді коммерцияландыру және интернационалдандыру; Болон процесі; жоғары білім беру. Әлеуметтік білім беру институтының теорияларын, концепцияларын, зерттеулерін біріктіретін социологияның тәртіптік саласының теориялық негіздері қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жанжал әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-конфликт әлеуметтануындағы негізгі теориялық концепциялар туралы түсінік қалыптастыру; курстың тезаурусты құрайтын терминологиялық ұғымдарды меңгеру; конфликт жағдайларын талдау саласында тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, әлеуметтік жанжалды талдау және сипаттаудың базалық алгоритмін меңгеру; конфликт жағдайларды талдау және оның салдарын азайту бойынша шараларды әзірлеу үшін социологиялық құралдарды қолдану мүмкіндігін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қолданбалы программалауды қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты компьютерлік технологиялар ортасында жұмыс туралы түсінік қалыптастыру, заманауи ақпараттық технологияларды қолданудың практикалық негіздері, олардың маман қызметіндегі рөлі. Негізгі аспектілер: Windows операциялық жүйесіндегі іргелі компьютерлік білім негіздері, MS Word, MS Excel, PowerPoint негізгі бағдарламалары, Арнайы бағдарламалардың көмегімен ақпаратты сақтау мен өңдеудің тиімді алгоритмдерін практикада қолдану

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маркетингтік зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты маркетингтік зерттеулер түсінігі туралы түсінік қалыптастыру; маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, міндеттері, рөлі, маркетингтік зерттеулер процесінің кезеңдері, қабылданатын ұйымдық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалау, ұйымдардың маркетингтік стратегиясын әзірлеуге қатысу, іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру, басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолдану, экономикалық, қаржылық және ұйымдық-басқарушылық моделдерді құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Лаңкестік әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық қауіпсіздік саласындағы мемлекет саясатының ерекшеліктері және халықтың мүдделерін террористік қауіп-қатерден қорғау, әлеуметтік феномен ретінде терроризм туралы түсінік қалыптастыру. Негізгі аспектілер: қазіргі терроризмнің себептері, мәні, қатерлері, қатерлері, қалыптасу кезеңдері, сипаты, террористік ұйымдардың қозғаушы күштері; қызметтің Жандану себептері, факторлары; терроризмге қарсы халықаралық күрестің түрлі нысандары, стратегиялары

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қала әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтану саласы туралы тұтас түсінік қалыптастыру, ол қоғамның әлеуметтік-кеңістіктік ұйымдасуының біртұтас әлеуметтік жүйесінің элементі ретінде қаланың дамуы мен қызмет етуінің мәні мен жалпы заңдылықтарын зерттейді; қала көршілестігі мен этникалық қоғамдастықтар, мигранттар, қалалық даму теорияларының сыни талдаулары, қаланы әлеуметтанулық талдау объектісі ретінде зерделеудің әдіснамалық тәсілдері туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Этноәлеуметтану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты адам, этнос және қоғам арасындағы өзара қарым-қатынас туралы біртұтас пәнаралық түсінік қалыптастыру. Этносоциологиялық құбылыстарды, социумның этноұлттық өлшемін, этноұлттық проблемалардың ерекшеліктерін, этнос пен этникалықты түсіндіруде қолданылатын негізгі қағидалар мен ұғымдарды түсінудің теориялық-әдіснамалық негізі, адамның әлеуметтік мінез-құлқына әсер ету, полиэтникалық қоғамдардың қызмет ету контексінде маңыздылығы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  әлеуметтік шындықты түсіндіру және дүниетанымдық ұстанымдарды қалыптастыру үшін қоғамның дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдау;

 • Код ON2

  ұлттық-мәдени, сыныптық-топтық және діни белгілері бойынша қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау, әлеуметтік теңсіздіктің дәрежесін ажырату және талдау;

 • Код ON3

  кәсіби терминдер мен ұғымдарды, теориялар мен тұжырымдамаларды түсіндіру;

 • Код ON4

  қоғамның заманауи мәселелерін зерттеу үшін социологиялық ойлауды қалыптастыру және социологиялық әдіснаманы қолдану;

 • Код ON5

  әлеуметтанудың мамандандырылған саласындағы базалық білімді жүйелеу және жаңғырту, қоғамның әлеуметтік институттары мен процестерін зерттеуде әлеуметтанулық таным әдіснамасы мен әдістерінің арақатынасының принциптері;

 • Код ON6

  әлеуметтік әдістер мен шкалаларды салыстыру, қоғам мәселелерін зерттеуге бейімдеу;

 • Код ON7

  кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін әлеуметтік ғылымдағы деректерді сапалық және сандық талдау негіздерінің мәнін, социологиялық деректерді талдау мен интерпретациялауды игеруді көрсету;

 • Код ON8

  ақпаратты жинау кезінде іріктеу жобасын іске асыру бойынша тапсырмаларды қалыптастыру; әлеуметтанудың түрлі салаларында ғылыми зерттеулердің мақсаттарын қалыптастыру, нақты міндеттерін қою және сандық және сапалық зерттеулерді дербес жүргізу;

 • Код ON9

  қазіргі қоғамның, жаһандық және аймақтық әлеуметтік-экономикалық, мәдени және саяси үдерістердің ерекшеліктері мен даму үрдістерін бағалау;

 • Код ON10

  әртүрлі ұжымдардың кәсіби қызметі мен жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, басқарушылық шешімдерді қабылдау барысында базалық әлеуметтік білімді қолдану;

 • Код ON11

  ақпаратты сақтау және қайта өңдеудің тиімді алгоритмдері үшін арнайы бағдарламаларды, желілік технологияларды пайдалану, интернет-ресурстарды құру және редакциялау, қашықтағы ресурстарды пайдалану;

 • Код ON12

  қолданбалы әлеуметтік зерттеулер жүргізу, алынған нәтижелерді оларды шешу бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеу үшін пайдалану

6B03101 6B03101-Әлеуметтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top