Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01606 Тарих в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

 • Әлем мұражайларының тарихы
  Несиелер: 5

  Мұражайдың қалыптасуы туралы, мұражай қорлары мен экспонаттары туралы және әлем мұражайларының тарихы туралы ақпарат береді. Мұражай ісін, мұражай ісінің тарихы мен қалыптасуын зерттейді. Мұражай туралы ақпарат пен мәдениет туралы түсінік алады.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқып үйрену Қазақстан аумағындағы тас, қола ғасырлардың ерекшеліктерін, ерте көшпелілердің табиғи ортасын шаруашылық игерудің эволюциясын, Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттердің қалыптасуын және олардың көршілес халықтар мен мемлекеттермен өзара қарым-қатынасын, ежелгі Қазақстан этностарының мәдениетінің ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алғашқы қауымдық құрылыс тарихы
  Несиелер: 6

  Алғашқы қауымдық қоғамның тарихы мен адамның қалыптасуы және алғашқы қоғамдық қатынастардың қалыптасуы туралы түсінік береді. Сонымен қатар, адамның қалыптасуын, қоғамдық және өндірістік қатынастардың қалыптасуын, сондай-ақ адамның материалдық және рухани-мәдени дамуындағы алғашқы қадамдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарихи антропология
  Несиелер: 6

  Бұл пән тарихи антропология туралы түсінік және адамның қалыптасуы мен дамуы туралы мәлімет береді. "Тарихи антропология" курсы тарихи ғылым антропологиясының бөлімі ретінде антропологиялық зерттеулер негізінде тарихи даму туралы ақпарат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Археология
  Несиелер: 5

  Археологияның басты мәні-археологиялық материалдар адамзаттың өткені туралы барлық маңызды мәліметтерді ұсынады. Сондықтан археология әлем тарихы қызықтырған барлық адамдар үшін өте қажет және қызықты ғылым болып саналады. "Археология" курсының міндеті студенттерді осы ғылыммен, оның әдістері мен проблематикасымен таныстыру, пәннің негізгі теориялық ұстанымдарын курсқа енгізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның археологиялық ескерткіштері
  Несиелер: 5

  Археология курсын зерделеу студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, Қазақстанның нақты тарихи материалында адам қоғамының қалыптасу процесін ашуға, Қазақстанның негізгі археологиялық ескерткіштерін қарауға бағытталған. Пәнді оқыту барысында студенттер тарихи материалды өзара байланыста, даму жиынтығында қарастыруды, материалды объективтілік, тарихилық, ғылымилық принциптерінде талдай білу керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 6

  Ежелгі дүние тарихы пәнің оқу барыснда -әлемдік тарихты танудан, ежелгі шығыс және антикалық өркениеттердің даму ерекшеліктерін, ежелгі әлем тарихындағы негізгі оқиғалардан басталатын алғашқы іргелі пәндердің бірі ретінде оқып танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан территориясындағы ортағасырлық мемлекеттер
  Несиелер: 5

  Ортағасырлық мемлекеттердің қалыптасу тарихы және олардың саяси-экономикалық тарихы зерттеледі. Ғылыми және оқу әдебиетімен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ортағасырлық кезеңдегі Қазақстан тарихын білуге, тарихи фактілер мен оқиғаларды теориялық ұғынуға, қазақ этносының орнын, әлемдік өркениеттегі мәдениетті анықтауға, тарихи сананы қалыптастыруға, студенттердің ой-өрісін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұражайтану
  Несиелер: 5

  Мұражай ісін, мұражай ісінің тарихы мен қалыптасуын зерттейді. Пәннің мақсаты-мұрайжайдың әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде қызмет ету және зерттеу ерекшеліктерін оқып үйрену. Пәнді оқытудың міндеттері-мұражайдың шетелдік және отандық мәдениеттегі әлеуметтік институт ретінде дамуын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырдағы Азия және Африка елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Азия мен Африка мемлекеттеріндегі орта ғасырлардағы тарихы туралы ақпарат береді. Қазіргі әлемдегі әлемдік қауымдастықтың өзекті мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы тұлғалар арқылы
  Несиелер: 5

  Азия мен Африка мемлекеттеріндегі орта ғасырлардағы тарихи тұлғалар туралы ақпарат береді. Ғылыми және оқу әдебиетімен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырларда феодализмнің қалыптасуы, оның ыдырауы туралы түсінік және капиталистік қатынастардың генезисі туралы мәлімет береді. "орта ғасырлар тарихы" курсы 5-тен 17-ге ғасырларға дейін мемлекеттердің саяси дамуын, қоғамдық құрылысы мен мәдениетін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырдағы Европа елдерінің тарихи тұлғалары
  Несиелер: 5

  Еуропа елдеріндегі орта ғасырлардағы тарихи тұлғалар туралы ақпарат береді. Ғылыми және оқу әдебиетімен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, сын тұрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұрағат ісінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  "Мұрағат ісінің теориясы мен әдістемесі" пәнінің негізгі міндеттері: Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуы туралы алғашқы түсінік беру; қазіргі заманғы мұрағат технологияларының алғашқы дағдыларын беру; ведомстволық немесе мемлекеттік мұрағаттағы жұмысқа дайындау; осы пән бойынша емтихан тапсыруға дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім беру жүйесіндегі мұражай ісінің теориясы мен тәжірбиесін ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Мұражайтану және мұражай ұғымы. Мұражай ісінің тарихы мен тарихнамасы, оның мақсаты, міндеттері, әдістері. Мұражай ісінің теориясы, оның мақсаты, міндеттері, әдістері. Қолданбалы мұражайтану, оның құрамы, мақсаты, міндеттері, әдістемесі. Қорлар және қор жұмысымен, мұражайлардың мәдени-білім беру қызметі. Білім беру қызметінің мазмұны мен түрлері. Мұражайлық-педагогикалық жұмыстың экспортынан тыс формалары: дәрістер, кеңестер, үйірмелер, клубтар, олимпиадалар, конкурстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Азия мен Еуропа мемлекеттерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Орталық Азия мен Еуропа мемлекеттерінің тарихы туралы мәлімет береді. Орталық Азия мен Еуропаның әлеуметтік, саяси экономикалық мемлекеттерінің мәселелері қарастырылуда. Орталық Азия және Еуропа мемлекеттері халықтарының материалдық және рухани мәдениеті туралы теориялық білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұрағаттану
  Несиелер: 4

  "Мұрағаттану" мұрағаттық жұмыстың бастапқы дағдыларына, мұрағаттық сақтауға жататын құжаттарды іріктеу принциптері мен әдістерін, құжаттардың толық сақталуын қамтамасыз ететін сақтау тәсілдерін, құжаттардың мазмұны туралы ақпарат жүйесін құруды және олармен жұмыс жасауды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орта мектепте тарихты оқыту әдістемесі, оның мазмұны, міндеттері және тарихты оқытудың педагогикалық әдістері туралы мәлімет береді. ҚР Білім беру жүйесіндегі "Қазақстан тарихы" және "Дүниежүзілік тарих" пәнінің құрылымы туралы мәселелерді қарастырады. Студенттер тарихты оқытудың жаңа әдістерін қолдану дағдыларын меңгереді және пән туралы теориялық білім алады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихында батырлар феномен ретінде
  Несиелер: 5

  Дает информацию о батырах в истрии Казахстана как феномена.Рассматривает вопросы о происхождении казсхских батырах в истрии Казахстана как феномена и их занимаемое место в истрии казахского народа. Формирует теоретические знания о занимаемом месте казсхских батыров и становление как батыры в истрии казахского народа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән XVIII ғасырдың басынан 1916 жылдың қазанына дейінгі кезеңді қамтиды. 18 ғасыр сыртқы саяси жағдайдың (Жоңғария, ортаазиялық хандықтар, қалмақтар, башқұрттар, казактар) одан әрі өршуінен туындаған күрделі жағдайдың уақыты, сондай-ақ сұлтандардың билік пен сепаратизмі үшін күрес мемлекеттің ыдырауына алып келді. Қазақстанның Ресейге ерікті қосылуы деп аталатын ұзақ уақыт бойы үстемдік еткен тұжырымдамасы елеулі эволюцияға ұшырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Азия және Африка мемлекеттері мен халықтарының саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы тұтас түсінік, студенттердің ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Батыс елдерінің тарихи дамуының қазіргі концепциясын қалыптастыру.Жетекші елдердің экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуының мәні мен ерекшеліктері , сондай-ақ әлеуметтік қозғалыстағы және халықаралық қатынастардағы жаңа құбылыстар туралы түсінік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Орта мектепте тарихты оқыту әдістемесі, оның мазмұны, міндеттері және тарихты оқытудың педагогикалық әдістері туралы мәлімет береді. ҚР Білім беру жүйесіндегі "Қазақстан тарихы" пәнінің құрылымы туралы сұрақтарды қарастырады. Студенттер тарихты оқытудың жаңа әдістерін қолдану дағдыларын меңгереді және пән туралы теориялық білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми білім беру жұмысының әдістемесіне кіріспе
  Несиелер: 6

  Пән ғылыми және практикалық қызметкерлерге, сондай-ақ студенттерге арналған. Бірінші кезекте мұғалімдер мен біліктілікті арттыру институттары жүйелер теориясы, жүйелік талдау, ғылыми зерттеулер әдіснамасы, инновациялық қызмет, жүйелерді жобалау, жобаларды басқару және т. б. бойынша дәрістер курстарын дайындау кезінде қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Орта мектепте тарихты оқытудың инновациялық технологиясы, оның мазмұны, міндеттері мен педагогикалық әдістері туралы мәлімет береді. Оқытудың инновациялық әдістері тұлғаны болашақ өмірге дайындауға бағытталған. Тарих сабағында интерактивті әдістерді қолдану технологиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихының көкейкесті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемдегі Шығыс пен батыс елдері тарихының өзекті мәселелері, олардың ішкі және сыртқы саясаты туралы мәліметтер береді. Әлеуметтік-экономикалық даму және ішкі және сыртқы саясат мәселелерін қарастырады. Студенттер 20 ғасырдың басында Шығыс және батыс елдерінің саяси және экономикалық дамуы туралы толық теориялық ақпарат алады. Негізгі тарихи оқиғаларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениеті тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ халқының интеллектуалдық және рухани мұрасының даму процесін зерттейді, қазақтардың рухани мәдениетінің құндылық-мағыналық мазмұны мен тарихилық, мәдени өсім мен өзгерудің маңызын ашады. Ежелгі дәуірдің, ежелгі түркі дәуірінің рухани мәдениетінің негізгі мазмұнын, мұсылман факторының, қазақ фольклорының, жыраулар, ақындар, билер, музыканттар шығармаларының, жазба әдебиет ескерткіштерінің, отаршылдық дәуірінің мәдени мұраларының мәнін, рухани-мәдени үдерістердің қайшылықтары мен үрдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ халқының шежіресі
  Несиелер: 5

  Курс қазақ халқының дәстүрлі шежіресі, қазақтардың шежіресі тарихы мен даму ерекшеліктерін зерделеуді көздейді. Біріңғай генеалогиялық шежіренің дәстүрі әр тайпаның құрамына жаңа этникалық элементтердің міндетті дәстүрлі генеалогияға енгізуді негіздеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы кеңестік коммунистік жүйенің қалыптасуы, дағдарысы мен ыдырауы, Тәуелсіз Қазақстан Республикасының құрылуы мен нығаюы және оның әлемдік қоғамдастықтағы орны зерттейді. Бұл курсты оқу қазіргі кезеңдегі Қазақстан тарихын білуге, тарихи фактілер мен оқиғаларды теориялық түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс және Батыс елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні ретінде шығыс және батыс елдерінің қазіргі заман тарихын 1945 ж. бастап XXI ғ. басындағы Еуропа мен Шығыс елдерінде орын алған негізгі оқиғаларды әлемдік дамыту контекстінде зерделеу, студенттерде осы кезеңде орын алған негізгі әлеуметтік-экономикалық және саяси үдерістер туралы терең және тұтас білім беру, сондай-ақ осы тарихи кезеңде халықаралық қатынастардың дамуы туралы нақты түсінік беру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман дамуының көкейкесті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақтардың көпшілігінің жағымсыз әлеуметтік-психологиялық көңіл-күйі, олардың ана тілінің жағдайына, ұлттық мәдениет пен білім беру жағдайына қанағаттанбауы, әлеуметтік проблемалар және осы көңіл-күйді әртүрлі саяси күштердің белсенді пайдалануы туралы ақпарат береді, қазіргі Қазақстан үшін маңызды сын-қатерлер болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи білім беру жүйесіндегі кәсіби қызмет және мәдениет
  Несиелер: 6

  Педагог-психологтың кәсіби дайындық жүйесіндегі педагогика мен білім тарихын зерттеу ерекше маңызға ие, өйткені студенттің педагогикалық ой-өрісін кеңейтеді, кәсіби-тұлғалық ұстанымның қалыптасуына ықпал етеді, педагогикалық құбылыстардың тұтастығы мен әлемдегі жалпы мәдени үдерістермен өзара іс-қимылының терең байланысын түсінуге және қазіргі білім беру теориясы мен тәжірибесіндегі педагогикалық мұраның рөлін түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның білім беру жүйесінің тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы білім беру-адамгершілік, зияткерлік, мәдени, дене бітімінің дамуы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі. Білім беру бағдарламаларының сипаты туралы Қазақстандағы білім беру Жалпы және кәсіптік білім беруге бөлінеді. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта білім беру, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы кеңестік мәдениетінің модернизациясы(20-80 жж. ХХғ.)
  Несиелер: 5

  Қазақстанның мәдениеті туралы ақпарат береді Қазақтардың мәдени дамуы, ағарту және ғылым мәселелері туралы мәселелерді қарастырады. Қазақстан мәдениеті туралы теориялық білім алады. Ортағасырлық Шығыс өркениеттерінің эволюциясының тарихы, қазіргі шығыстанудың, ортағасырлық шығыс өркениеттерінің мәдениеті мен қоғамының негізгі теориялық-әдіснамалық мәселелерді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан зиялыларының тарихы
  Несиелер: 5

  Міндеттері: қазақ халқының жаңа азаттық қозғалысының пайда болуы мен даму процесін сипаттау, ұлттық интеллигенцияның қалыптасу жолдарын, оның дүниетанымы мен идеалдарын анықтау, қоғамдық-саяси, мәдени-ағартушылық қызметті ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетелдер тарихнамасының қазіргі көкейкесті мәселелері
  Несиелер: 5

  1980-90 жылдардағы шет ел тарихнамасының дамуындағы негізгі мәселелер. Жалпы тенденция-20-30-шы жылдардағы шектегі сандық тарихпен байланысты қазіргі заманғы экономикалық тарихтың қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ортағасырлар тарихының деректануы мен тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлардағы тарихнама және деректану туралы ақпарат береді. Орта ғасырларда тарихи оқиғалардың тарихнамасы зерттеледі. Студенттер орта ғасырлардағы тарихнама және деректану туралы теориялық білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның экономикалық тарихы және мәдени модернизациясы
  Несиелер: 5

  Қазақ мемлекеттілігін жаңғырту туралы ақпарат береді. ХХ ғасырдың тарихы әлеуметтік-саяси және мәдени қайшылықтарға, саяси және экономикалық өзгерістерге толы. Қазақстанның қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайы. Отанды фашистік агрессиядан қорғаудың басталуы. Халықтардың, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мәдениет объектілерін Қазақстанның жақын фронт маңындағы аймақтарына көшіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтардың көшпенді өркениеті
  Несиелер: 5

  Курс көшпенділер өркениетін зерттеу проблемасын зерттейді Қазақстанның қазіргі тарихнамасында өзекті мәселелердің бірі және де күрделі болып табылады. Бұл бағыт тарихи ғылымда байланысты үстем рөлі Еуропалық халықтардың обьективтілік тұрғыда даму деңгейіннің көшпелі өркениеті мен қазақ халқының көшпенді өркенитімен салыстырмалы түрде қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік өркениеттер контекстіндегі көшпенділер тарихы
  Несиелер: 5

  Дереккөздер, көшпенді қоғамдардың тарихнамасы. "Өркениет" санаты ғылыми таным құралы ретінде. Көшпелі қоғамның пайда болуы. Өркениет көшпенділер Еуразия даласындағы шығу Қазақстанның аридті аймақта Ежелгі Қазақстан номадизм тегі. Орталық Азияның алғашқы көшпенділерінің әлемі. Номадизм өндіруші экономиканың ерекше түрі. Көшпелі қоғамдардағы Генеалогия, отбасы және қауым. Көшпелі қоғамдардағы әлеуметтік-саяси ұйымдар. Көшпелі мемлекеттілік. Көшпенділер мәдениеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы ұлт -азаттық қозғалыстар тврихы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс тарихы туралы ақпарат береді. Қазақстандағы маңызды ұлт-азаттық қозғалыстардың себептері мен нәтижелерін талқылау. Студенттер теориялық тарихы туралы ақпаратты алады, ұлт-азаттық қозғалысының Қазақстанда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Курс тарихи ғылымның, тарихи ойдың пайда болу, қалыптасу, даму үрдісін қарастырады. Тарихи білімнің мазмұны мен нысандарын ашады. Тарихи ғылымдағы қозғалысты анықтауға мүмкіндік береді, негізгі кезеңдерді анықтайды. Тарихи танымның түрлі әдістерін жетілдіру процесін, баламалы тарихи тұжырымдамалардың мәні мен мазмұнын қадағалайды. Тарихнама ҚР тарихы бойынша объективті білімді қалыптастыруға, оның егемендігі мен тәуелсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандғы білім беру саясатының тарихы
  Несиелер: 5

  ҚР Мемлекеттік білім беру саясаты туралы ақпарат береді. Қазіргі мәдениеттегі білім берудің орны мен рөлі. Білім берудің әлеуметтік маңызы. Білім-адамның тұлғалық және кәсіби даму факторы. ҚР Білім беру жүйесін жаңғырту бағыттары. Үздіксіз, ашық білімге көшу заманауи білім беруді дамытудағы жетекші әлемдік үрдістердің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Батыс елдер тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Студенттерді дүние жүзі тарихының әртүрлі кезеңдері бойынша аса маңызды тарихи деректер кешенімен таныстыру және жеке тарихи дереккөздердің материалында оларды өз бетінше талдау әдістерін сынақтан өткізу, сондай-ақ отандық және шетелдік тарих ғылымында дүние жүзі тарихының түрлі бөлімдерін зерттеудің негізгі мәселелері мен пікірталас мәселелері туралы студенттердің түсініктерін қалыптастыру; тарихи әдебиеттерді талдай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның көші - қон тарихы
  Несиелер: 3

  Күрделі әлеуметтік-демографиялық проблемалардың бірін білдіретін көші-қон процестері туралы проблемаларды қарастырады. Процестердің қалыптасуы мен дамуы шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайларында еңбек әлеуетінің өзгеру ерекшелігіне, саяси, ұлттық уәждерге негізделген түрлі себеп-салдарлық байланыстардың және өзара тәуелділіктің әсерінен болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кеңестік тарихының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Кеңес қоғамының тарихы туралы ақпарат береді, еңбекшілерді коммунистік тәрбиелеу ісіне жәрдемдесе отырып, нақты тарихи материалда кеңестік құрылыстың артықшылықтарын, рөлін, жұмыс классын, Коммунистік партияны басқаратын кең еңбекшілерді, коммунизмге біздің үдемелі қозғалысымыздың тарихи шарттылығын көрсетуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шет елдер тарихының өзекті мәселелері.
  Несиелер: 4

  Қазіргі әлемдегі шет елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен ішкі және сыртқы саясаты туралы мәселелерді қарастырады. Бұл курсты оқу тарихи фактілер мен оқиғаларды ғылыми-теориялық ұғынуға, этностың орнын, әлемдік өркениеттегі мәдениетті анықтауға, тарихи сананы қалыптастыруға, студенттердің ой-өрісін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отан тарихының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  "Отан тарихының өзекті мәселелері" курсы тарихнаманың қол жеткізген ғылыми нәтижелеріне сүйене отырып, отандық тарихтың кейбір мәселелерін қарастырады. Курс ғылыми-талдамалық игеру жасампаз тарихи тәжірибені көздейді. Бұл курсты оқу тарихи фактілер мен оқиғаларды ғылыми-теориялық ұғынуға, этностың орнын, әлемдік өркениеттегі мәдениетті анықтауға, тарихи сананы қалыптастыруға, студенттердің ой-өрісін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Батыс және Шығыс елдер тарихының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Шығыс пен Батыстың мәселелерін Мәңгілік қарама – қарсы қою, әлемнің осы екі өңірінің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын саяси құрылымдағы, құндылықтық бағдарлардағы және діни көзқарастардағы елеулі айырмашылықтардың арқасында қарама-қарсы елестету талпынысы ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақ диаспорасы мен ирредентасының тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақ диаспорасы туралы мәселелерді қарастырады: теориялық-практикалық анықтама. Тарихнамалық мәселермен. Қазақ диаспорасы мен ирреденттердің пайда болу тарихы. ХХ ғасырдың тарихи оқиғаларының қазақ диаспорасының дамуына әсері. Қазақ диаспорасының таралу аумағын кеңейту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тарих бакалаврының кәсіби қызметіне қажетті білімнің әлеуметтік-гуманитарлық, саяси – экономикалық және жаратылыстану-ғылыми негіздерін меңгеру; әлеуметтік тәжірибені, мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну, адамның психикасы мен санасының пайда болуы мен дамуын түсіндіру; психологиясының негізгі ұғымдарын, міндеттерін, мәнін анықтау; сондай-ақ мәдени-тарихи құндылықтарды түсінуді қамтамасыз ететін жеке тұлғаның сапасын қалыптастыру

 • Код ON2

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіну қабілеті; мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты ағымдағы құжаттарды құрастыру; негізгі конструктивті диалогтарды қолдану, көпмәдениетті, полиэтикалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау, ынтымақтастыққа қабілетті болу; кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру.

 • Код ON3

  Құқықтық және экономикалық ақпаратты кәсіби қызметте қолдану үшін жалпылау және жүйелеу; кәсіби қызметте экономикалық ақпаратты қолдану үшін талдау, қауіпсіздік нормаларын жүйелеу және қорытындылау; қоғамның даму заңдарын және оның әлеуметтік-саяси, құқықтық, экономикалық, экологиялық негіздерін қалыптастыру, қазақстандық құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздерін, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды білу

 • Код ON4

  Оқушылармен тәрбие жұмысының негізгі теорияларын, әдістері мен технологияларын атап көрсету және сипаттау; педагогикалық қызмет түрлерінің теориялық негіздерін жіктеу; педагог тәжірибесінде игерілген теориялық білімді қолдану; педагогикалық процесті ұйымдастыру мәселелері бойынша ақпаратты талдау және жүйелеу; педагогикалық қызметтің негізгі аспектілерін анықтау; педагогика курсының мазмұнына, негізгі категорияларына, ұғымдарына назар аудару; ҚР-дағы тәрбиенің қазіргі концепциясына және мектеп пен сыныптың тәрбие жүйесіне баға беру; педагог тәжірибесінде игерілген теориялық білімді жүйелеу, жұмыс тәжірибесіндегі қазіргі концепциялардың ерекшеліктерін қарастыру

 • Код ON5

  Негізгі тарихи ұғымдар мен тарихи терминологияны қолдану, отандық және дүниежүзілік тарихтың, олардың тарихи, экономикалық шарттарындағы жаһандық процестердің даму логикасын түсіндіре білу; даму тарихының және тарих ғылымының қазіргі жай-күйінің теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіндіре білу; тарихи оқиғалар мен өткен және қазіргі заманғы құбылыстардың мәнін және мәнін ашу үшін тарихи талдау тәсілдерін қолдана білу.

 • Код ON6

  Әр түрлі тарихи және заманауи дереккөздердің тарихи ақпараттарын талдау, жүйелеу және бағалау, оның әлеуметтік тиесілігі мен танымдық құндылығын ашып көрсету; өзінің оған деген көзқарасын анықтауға және дәлелдеуге қабілеттілігі;

 • Код ON7

  Қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму кезеңдерін уақыт ішінде оқшаулау, жеке тұлғаның тарихын зерттеу, отандық тарих пен дүниежүзілік тарихтың хронологиясын салыстыру; қазақ халқының, қазақ мемлекеттілігінің орны мен рөлін анықтау, жалпы түркі қоғамдастығында, көшпенді өркениет жүйесінде, Еуразиялық әлем халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығын дамытуда бағалау.

 • Код ON8

  Білім беру мекемесінің педагогикалық үрдісінің мазмұны мен заңдылықтарын сипаттау; мұғалім мамандығына қойылатын талаптарды қарастыру; оқыту мен тәрбиелеудің әдістерін, формалары мен принциптерін жіктеу; тарихи білім, тарихты оқыту әдістемесінің негізгі мәселелері туралы ақпаратты талдау және қорыту, тарихи-педагогикалық зерттеу саласында білім алу, тарихи дамуды зерделеу кезінде ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістерін қолдану, ғылыми білімді ескере отырып, пікірлерді талдау үшін ақпаратты түсіндіру, практикада қолдану

 • Код ON9

  Тарих ғылымының қазіргі мәселелерін, экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани құбылыстар мен үрдістерді талдай отырып, тарихи бағыттылықты, әртүрлі елдердің дамуының серпіні мен кезеңділігін сипаттайтын негізгі фактілерді танып білуге; Қазақстан мен басқа елдердің дамуын ажыратып, салыстыра білуге, дамудың жалпы ерекшеліктері мен ерекшеліктерін анықтауға және түсіндіруге міндетті

 • Код ON10

  Өз бетінше ғылыми-тарихи, педагогикалық зерттеулер жүргізу, инновациялық технологияларды пайдалана отырып ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және бағалау; өзінің болашақ мамандығының тарих мұғалімі ретінде әлеуметтік маңыздылығын ұғыну, кәсіби қызметті жүзеге асыруға уәждемесі болу; педагогикалық қызметте тарихты оқытудың әдістері мен тәсілдерін практикада қолдану.

 • Код ON11

  Педагогикалық технологияларды құрастыру: мақсат қою, интерактивті әдістер негізінде тарихты зерттеуді ұйымдастыру, оқытудың инновациялық технологияларын жүзеге асыруды моделдеу, дәлелдерді тұжырымдау және тарихты оқыту процесінде кәсіби міндеттерді шешу.

 • Код ON12

  Оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі заманғы технологияларын қолдану; педагогикалық процестің жағдайын диагностикалау; кәсіби қызметтің нәтижелерін жинақтау; педагогикалық іс-әрекетке қатысушылардың жұмысын бағалау, оқу-тәрбие процесін моделдеу және ұйымдастыру, тарихты оқыту жүйесін әдістемелік жобалау, жұмыс оқу бағдарламаларын, тарих сабақтарының модульдерін әзірлеу, тарихтың тәрбие әлеуетін іске асыру процесін жобалау.

 • Код ON13

  Тарихты оқытудың қазіргі үрдісінің әдістемесінде инновациялық идеяларды ұсыну және іске асыру, стандартты емес және баламалы шешімдерді қабылдау қабілетін көрсету, кәсіби мамандану саласында терең білімді растау; кәсіби міндеттерді шешудің қазіргі заманғы әдістемесі мен әдістемесін көрсету;

 • Код ON14

  Қарым-қатынас технологияларын, педагогикалық риторика дағдыларын, коммуникация стратегияларын, педагогикалық ынтымақтастықты меңгеру, растау

 • Код ON15

  Ақпаратты ауызша және жазбаша беру, жүйелі ойлау, жалпылау, талдау, ақпаратты қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау, мәселенің мәнін анықтай білу, интеллектуалдық, моральдық-адамгершілік, мәдени-парасатты, коммуникативтік, ұйымдастырушылық - басқару дағдыларын дамытуға ұмтылысын көрсету қабілеті.

Top