Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11301 6B11301-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жолаушылар және жүк тасымалдарын жүзеге асыратын кәсіпорындарда, көлік-экспедициялық компаниялар мен темір жол ұйымдарында, сондай-ақ жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қалалық қозғалысты бақылау саласындағы уәкілетті органдар құрылымында, автокөлік және жол-пайдалану кәсіпорындарының қозғалыс қауіпсіздігі қызметтерінде, көлік құралдары жүргізушілерін даярлау мен қайта даярлауды жүзеге асыратын оқу ұйымдарында қызмет үшін білікті мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B095 Көлік қызметтері
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B113 Көлік қызметтері
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 4

  Геодезияның негізгі ұғымдары, геодезиялық өлшемдерді, өлшем құралдарын және өлшем бірліктерін қарастырады. тапаграфиялық карталарды, жер бетін өлшеу әдістерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 6

  Физика курсының негізгі ұғымдары. Физикалық шамаларды өлшеу бірліктері. Теориялық физиканың негізгі құбылыстары мен заңдары. Механиканың физикалық негіздері. Кинематика. Физикалық жүйенің қарапайым моделі. Күй параметрлері. Қозғалыс теңдеулері. Жабдық жұмысының физикалық принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топография негіздері
  Несиелер: 4

  Топографияның негізгі терминдері, негізгі өлшемдер, топографиялық құралдармен өлшеу тәсілдері. Өлшеу құралдары, құрылысы және сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 6

  Матрицалар және олардың әрекеті. Негізгі ұғымдар. Матрицалармен әрекет. Матрицаларды анықтауыштар. 2-ші және 3-ші ретті анықтауыштар. N-ретті анықтауыштар. Анықтауыштардың қасиеттері. Матрица дәрежесі. Окаймалаушы минорлар әдісі. Қарапайым түрлендіру әдісі. Кері матрица. Жалғанған матрица әдісі. Матрицалық теңдеулерді шешу. Арифметикалық векторлар кеңістігі. Сызықты теңдеулер жүйесі. Негізгі ұғымдар. Крамер Ережесі. Матрицалық әдіс. Гаусс Әдісі. Біртекті сызықты теңдеулер жүйесі. Теңдеулердің бірте

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометрия, инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Берілген бейнелер бойынша геометриялық сипаттағы тапсырмаларды шешу және жазықтыққа кеңістіктік формалардың бейнелерін салу тәсілдері. Бөлшектер мен тораптарды модельдеу үшін компьютерлік графиканы пайдалану негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машинажасау сызбасы
  Несиелер: 4

  Курс мазмұны жобалық сызбалардың, машинақұрастыру сызбаларын әзірлеудің, ГОСТ, ЕСКД схемаларын пайдаланудың көмегімен шешілетін тапсырмаларды орындау мәселелрін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Металлдарды кристаллдау. Темір және оның қосындылары. Темірқышқыл қосындысының жағдайын диаграммалау. Түсті металлдар. Металладрды алу тәсілдері. Құрылымдық болат пен оның қосындылары. Шойын оның құрылымы мен типтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшеу біртұтастығын қамтамасыз ету және техникалық реттеу
  Несиелер: 5

  Заңнамалық және нормативтік базалар. Мәні. Құжаттардың түрлері және категориялары. Техникалық регламенттер, олардың статусы және қолданылу тәртібі. Мемлекетаралық, халықаралық және ұлттық стандарттарды, стандарттау, метрология және сертификаттау құжаттарын қолдану тәртібі. сапа жүйесін сертификаттау. Өнімнің сапасын басқару жүйесі, оларды әзірлеу және қолдану. Талаптарды орындау бойынша мемлекеттік бақылау орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктік пайдалану материалдары
  Несиелер: 5

  Көліктік пайдалану материалдарды жіктеу, олардың мақсаты, тағайындалуы; шетелдік әріптестермен өзара алмасу; минералды және синтетикалық жағармай отын арасындағы айырмашылық; тасымалдау, сақтау, ұтымды пайдалану ережелері, желімдер мен герметиктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы
  Несиелер: 4

  Көлік жүйесіндегі көліктердің өзара байланысы, аралас тасымалдауларды ұйымдастыру, әр көлікке технико-пайдаланушылық сипат беру, көлік терминалдарының жұмысын ұйымдастыру. Көлік жұмысының сапалық, көлемдік көрсеткіштерін анықтау, қарастыру. Тасымалдау кезінде көлік түрлерін таңдау принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық механика
  Несиелер: 6

  Техникалық механика, машина материалдарының, бөлшектері мен механизмдерінің кедергісі негіздері баяндалған; есеп-қисап мысалдары берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 6

  Материалдардың механикалық қасиеттерін және машиналар мен механизмдердің конструкцияларын дамыту үрдістерін өзгертудің негізгі тәсілдері туралы мәліметтер келтірілген. Материалдардың механикалық қасиеттерін және машиналар мен механизмдердің конструкцияларын дамыту үрдістерін өзгертудің негізгі тәсілдері туралы мәліметтер келтірілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидравлика және пневматика негіздері
  Несиелер: 5

  Гидравлика және пневматика туралы негізгі ұғымдар қамтылған, гидравликалық, пневматикалық жетектердің сызбалары қарастырылған. Пневматикалық машиналар. Принциптік гидравликалық схемалар құру мен есептеудің әдістемесіде қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық жүйедегі жылу процестері
  Несиелер: 5

  Курс материалдарды механикалық өңдеу процессін сүйемелдейтін жылулық тиімділігін есептейтін әдістер туралы мағлұматтарды қамтиды. Материалдарды қию кезіндегі қатты денелердің үйлеспелік алаңдарындағы температураны есептеудің инженерлік әдісі көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктегі метрология, стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Техникалық регламенттер, олардың статусы және қолданылу тәртібі. Мемлекетаралық, халықаралық және ұлттық стандарттарды, стандарттау, метрология және сертификаттау құжаттарын қолдану тәртібі. сапа жүйесін сертификаттау. Өнімнің сапасын басқару жүйесі, оларды әзірлеу және қолдану. Талаптарды орындау бойынша мемлекеттік бақылау орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүктану
  Несиелер: 4

  Жүк туралы негізгі түсініктер, жүктердің негізгі түрлері, жүктің негізгі физикалық және химиялық қасиеттері, жүктердің дұрыс таңбалануы,жүктердің қоймаларда сақталу тәртібі, жүктердің сапасын анықтау тәртібі. Жүктердің сапасын қарастыру. Көліктік қасиеттерін анықтау, қарастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автокөлік құралдары
  Несиелер: 5

  Автокөліктердің жіктелімі, құрылысы, жалпы сипаттама беріледі.Негізгі автокөлік құралдары сипатталады, автокөлік түрлері, құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автомобильдің құрылысы және техникалық пайдалану
  Несиелер: 5

  Автомобильдердің техникалық сипаттамасы қарастырылады, автокөліктің құрылысы мен бөлшектері сипатталады, техникалық жай күйі, техникалық пайдалану тәртібі қарастырылады. Автокөлік тораптарын жөндеу тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері
  Несиелер: 6

  Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау тәртібі, жобалау кезінде қойылатын талаптар, жобалау кезіндегі негізгі стандарттарды ұстану. Қозғалысты ұйымдастыру кезінде көлік ағындарының өзара әрекеттестігімен және көлік түрлері мен олардың ерекшеліктерімен танысу. Көлік түрлері және оның техника-экономикалық сипаттамасы, көлік ағындарының негізгі сипаттамалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автокөліктік жүк тасымалдарын модельдеу
  Несиелер: 6

  Көліктік процестерді модельдеудің теориялық негіздері. Жүк автомобиль көлігі жүйесін модельдеу әдістері мен тәсілдері. Жүк көліктерінің техникалық және пайдалану көрсеткіштері. Жүк көліктерінің өнімділігі. ҚР-ның бірыңғай көлік жүйелері. Жүктер және жүкағымы . Жылжымалы құрамның жұмысының пайдалану көрсеткіштері. Жүк тасымалдарын ұйымдастыру және коммерциялық жұмыс. Жүк тасымалдаудың жедел жетекшілігі. Жүкті тиеу-түсіру, тасу жұмыстарының элементтері. Жолаушылар автомобиль көлігі жүйесі. Автомобиль көліг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі жүктерді ауыстырып тиеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Заңнамалық талаптардың орындалуын қадағалау. Жүктерді қайта тиеу ережелерін білу және ж.ктерді қайта тиеу үрдісін ұқыпты ұйымдастыру және қадағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі еңбекті қорғау және эргономика
  Несиелер: 6

  Еңбекті қорғау бойынша заңдылықтар, еңбектің санитарлы-гигиеналық шарты, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автокөлікте жүктерді және жолаушыларды тасымалдау технологиясы және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 6

  Қаладағы автобустар қозғалысын ұйымдастыру. Қала сыртындағы қатынаста автобустардың қозғалысын ұйымдастыру. Жеңіл автомобиль көлігімен жолаушыларды тасымалдау. Таксомоторлық тасымалдауларды ұйымдастыру. Жолаушылар тасымалдауларының сапасын басқарудың кешенді жүйесі . Жолаушылар автокөлігіндегі билеттік жүйе және тарифтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару
  Несиелер: 6

  Тасымалды ұйымдастыру әдістерін қарастыру, қозғалысты басқарудағы негізгі нұсқаулықтар, тасымалдауды ұйымдастыру кезіндегі негізгі принципттерді ұстану, жылжымалы құрамның жұмысын ұйымдастыру әсілдері, тасымалды ұйымдастыру кезіндегі құжатнамаларды қарастыру. Тасымалды ұйымдастыру кезіндегі заңдылықтарды ұстану. Қозғалысты басқару кезіндегі диспетчерлік басшылық ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктік заңдылықтар
  Несиелер: 6

  Көлік қатынастарын реттеудегі заңдылықтар, нормативтік құжаттар, тасымалдану бойынша келісім шарттар, жүк құжаттары, жол жүру құжаттары, жүк және жолаушыларды тасымалдау ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы
  Несиелер: 6

  Көліктегі заманауи тиеу-түсіру жұмыстары, заманауи тиеу-түсіру машиналары, пневматикалық, гидравликалық және ілгіш көліктік жабдықтары, автокөлік және вагон аударғыштар, оларды есептеу теориялары, жүк тиеу-түсіру жұмыстарын және қоймаларды кешенді механикаландыру және автоматтандыру жобаларын әзірлеу кезінде технологиялардың түрлерін таңдаудың негізгі көрсеткіштерін анықтау бойынша заманауи жүк тиеу-түсіру жұмыстары; негізгі жүктермен жоғары тиімді технологиялық процестер,. еңбек және табиғат қорғау ережеле

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік құралдарының қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Көлік құралдарының қауіпсіз жұмыс жасауына қойылатын талаптар, оларды техникалық баптау және жоспарлы жөндеу жұмыстарын өткізу, Көлік құралдарының қауіпсіздігіне жауаптылардың міндеттері мен жауапкершіліктері. Көлік құралдарының апаттан және экологиялық қауіпсіздіктен кейін көлік құралдарының қауіпсіздігін анықтайтын қасиеттері қарастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктік логистика
  Несиелер: 4

  Маршруттарды рационалды ұйымдастыру, жүктердің жылдам жеткізілуін бақылау әдістері, тасымалдаудың ең тиімді жолдарын анықтау теориялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпаратты өңдеу және қорғау
  Несиелер: 4

  Ақпараттық цифрлық жүйелер арқылы келіп түскен мәліметтерді жедел өңдеу жүзеге асады. Мәліметтерді автоматты өңдеу тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық электроника негіздері
  Несиелер: 4

  Цифрлық электроника негіздеріне объектілермен, үрдістерді және өндірістік жүйелерді басқаратын автоматты және автоматтандырылған жүйелердің жоғары беріктілігін қамтамасыз етуде маңызды роль беріледі. Цифрлық жүйелер арқылы өндірісті, тасымалдау үрдістерін автоматты басқару принциптерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі негізгі ұғымдар, көлік қозғалысы бойынша нұсқаулықтарды қарастыру, қозғалыс қауіпсіздігіне басшылық ету, оның қамтамасыз етілуін бақылау. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі техникалық құралдардың түрлері, сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теміржол автоматикасының құрылғылары мен жылжымалы бірліктердің агрегаттарын диагностикалау
  Несиелер: 4

  Бөлімдердің қысқаша мазмұны. Пайдалану кезіндегі жылжымалы бірліктердің техникалық күйінің өзгеруі, Жылжымалы бірліктерді техникалық диагностикалау түрлері; теміржол автоматика және телемеханика жүйелері, олардың жекелеген элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультимодальды тасымалдар
  Несиелер: 4

  Қазақстан бойынша бір құжатпен бірнеше көлік түрімен тасымалдау принциптерін қарастыру, Тасымалды бірнеше көлік түрімен тасымалдау қажеттілігі, ұйымдастырылуы, диспетчерлік басшылық ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жол қозғаласын ұйымдастырудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Жүк қозғалысына басшылық ету, жүктерді тасымалдаудағы негізгі техникалық құралдарды қарастыру, оларға қойылатын талаптарды сипаттау, жүктерді тиеп-түсіруге қойылатын талаптар. Жүк тасымалдау құралдары мен құрылғыларының техникалық жағдайын қадағалау. Техникалық құралдарды пайдалану ережелерін ұстану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Жүк және коммерциялық жұмыстардың мазмұны, жүк жұмыстарына қойылатын талаптар, коммерциялық жұмыстық маңыздылығы, жүк құжаттары, оларды әзірлеу және толтыру, коммерциялық жұмысты орындайтын жұмыскерлердің жұмыс орнының жабдықталуы, жүк аулалары мен қоймалары. Жүктің тиелу, бекітілу талаптары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Поездар қозғалысын басқару жүйелері
  Несиелер: 4

  Автоматты басқару жүйесінің негізгі элементтері, электрлік орталықтандыру жүйесі, сигналдар, бағдаршамдар, олардың жіктелуі, қызметі, рельстік шынжырлар, автоматты және жартылай автоматты бұғаттау жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теміржол көлігінде тасымалдау үрдісін оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Теміржол көлігіндегі тасымалдау үрдісін ұйымдастыру технологиясы, тасымалды тиімді ұйымдастыру жолдарын қарастырады, тасымалды автоматты басқару жүйесінің элементтерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жол қозғалысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Үнемді және қауіпсіз деңгейді қамтамасыз ететін, қатаң жүйеде жол қозғалысын қалыптастыратын іс-шаралар кешені. Жол жүру тәртібін, қозғалыс тәртібін қарастыру, жолдық белгілер, олардың қызметі мен сипаты, орналасу тәртібі, бағдаршамдар олардың мәні. Жол қозғалысын ұйымдастыру принциптерін қарастыру. Сол принциптер бойынша жол қозғалысын ұйымдастыруды үйрену.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамдарды техникалық баптау және жөндеу
  Несиелер: 5

  Жылжымалы құрамды техникалық баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу тәртібі, көлік құралдарының ірі бөлшектеріне қойылатын талаптарын ескере отырып, техникалық тексерістер өткізу, ақаулы аймақтарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жол шарттары және қозғалыс қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Жол қозғалысына қатысушылардың жол көліктік оқиғасыз жүруге мүмкіндік беретін техникалық және құқықтық шаралар кешенін қарастырамыз. Жол шарттарының негізгі теориялары, жолды өту кезінде өзін-өзі ұстау тәртібі, жол жүру мәдениеті. Жол жүрісіне қатысушылардың жол-көлік оқиғаларынан және олардың зардаптарынан қорғалу деңгейін көрсететін жол жүрісінің жай-күйінің сипаттамасы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктегі автоматтандырылған басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған басқару жүйесінің негізігі компоненттерін сипаттау, әртүрлі датчиктердің құрылымын, жұмыс жасау принциптерін қарастырамыз. Мәліметтерді компьтермен шұғыл түрде өңдеу тәсілдерін, мәліметтерді ақпараттық жүйе арқылы жедел жеткізу тәсілдерін үйренеді. Автоматтандырылған басқару жүйелері және оның көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастырудағы ролі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктік психология
  Несиелер: 5

  Жол тәртібін бұзыуға әкеп соғатын жағдайларды талдау, жүргізушілердің психологиялық жағдайын сипаттау, көлік жүргізудің тәртібін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теміржолдарды техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Техникалық пайдалану ережелері, теміржол құрылғыларының техникалық жай-күйін қадағалау, ақауланған техникалық құралдар мен құрылғыларды уақытылы анықтап оларды қалпына келтіру, қозғалыс кезіндегі және стансадағы қауәпсәздәк ережелерін ұстану. Әртүрлі қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теміржол көлігінде жолаушылар тасымалдау технологиясы және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Жолаушы вокзалдары, олардың қызметі мен жіктелуі, жолаушы пойыздарының санаттары мен вагондары, вокзалдағы сервис, қаламаңдық, жергілікті және алысқа қатынайтын пойыздардың қозғалысын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Теміржол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастырудың негізгі принциптері, станциялардың жұмыс технологиялары, маневрлік жұмыстар, қозғалысқа диспетчерлік басшылық ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғам бойынша білімді қазіргі қоғамдағы рухани процестердің жалпы жүйесі мен адами рөлі, заңды және жеке тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері,кәсіби қызметті жүзеге асырудағы экономикалық және әлеуметтік жағдай, адам мен қоршаған ортаға қауіпті және зиянды факторлардың әсері ретінде қолданады.

 • Код ON2

  Классикалық және қазіргі математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын, сондай-ақ нақты есептерді шешу әдістерін меңгерген. Ғылыми көзқарас және логикалық ойлау қалыптасқан. Физиканың әр түрлі салаларынан нақты есептерді шешудің әдістері мен мысалдарын қолдана алады.

 • Код ON3

  Озық техника мен технологияны қолдануға негізделген көліктің пайдалану жұмысын басқарудың жалпы қағидаттарын; басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген көлік объектілерінің жұмысын; тасымалдау жоспарларын жасау кезінде міндеттерді оңтайландыруды ескере отырып, жүк ағындарының үздіксіз логистикалық тізбегін ұйымдастыру жүйесін қолданады. Көлік инфрақұрылымы объектілері мен көлік құралдарының қорғалуына әсер ететін әлеуетті қауіптер мен іс-әрекеттерді айқындайды және осы объектілерде көлік қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді

 • Код ON4

  Көлік торабының жұмысын талдайды. Техникалық-пайдалану құжаттамасын әзірлейді. Көлік кәсіпорнының жұмысын ұйымдастыру тәсілдерін көрсетеді. Бағыттардың ерекшеліктерін ескере отырып, маршруттарды талдайды. Көлік құралдарын жөнелтуге дайындау кезінде технологиялық процестің негіздерін пайдаланады.

 • Код ON5

  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, жүк пен жолаушылар тасымалын ұйымдастыру; жол қозғалысы саласындағы нормативтік құжаттарды пайдалану дағдыларын меңгерген. Жүк және коммерциялық операцияларды және жүк тасымалдау технологиясын орындау бойынша жұмысты ұйымдастыра білуін көрсетеді

 • Код ON6

  Электр вакуумды және жартылай өткізгіш аспаптар, түзеткіштер, тербелмелі жүйелер, антенналар, күшейткіштер, электрсигналдарының генераторлары туралы негізгі мәліметтерді талдайды. Жартылай өткізгіш аспаптар мен жүйелік техника элементтерінің параметрлерін қолданады. Ақпаратты қорғаудың типтік әзірленген құралдарына және оларды ақпараттық жүйелерді құру мен енгізудің нақты міндеттерінде пайдалану мүмкіндіктеріне талдау жасайды.

 • Код ON7

  Жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық құралдарының түрлерін, құрылымын және даму үрдістерін, функционалдық және технологиялық мүмкіндіктерін, оларды пайдалануды, жөндеуді және монтаждауды қолданады, оларды жол-көлік ағындарын реттеу кезінде жол жүрісіне қатысушылардың қауіпсіздігінің қажетті деңгейін қамтамасыз етуде пайдалануға қабілетті. Көліктің өзара іс-қимылында жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді, көліктік-логистикалық орталықтар құруға және логистикалық орталықта клиенттерге қызмет көрсетуді ұйымдастыруға ықпал етеді. Мультимодальды тасымалдарды ұйымдастыру мен ұйымдастыруды оңтайландыру талданады. Көліктік-логистикалық қызметті басқару технологиясы қолданылады.

 • Код ON8

  Көлік құралдары қауіпсіздігінің негізгі көрсеткіштерін анықтау әдістерін қолданады. Автокөлік құралдарын пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Автомобильдердің түтіннің уыттылығы сынағын көрсетеді. Жобаланатын және реконструкцияланатын көлік құрылғылары мен құрылыстарының технологиялық процестерін әзірлеуді меңгерген.

 • Код ON9

  АБЖ жобалау және пайдалану үшін қажетті жол қозғалысының параметрлерін анықтау бойынша есептеулерді меңгерген. Жол жүрісін оқшауланған және үйлестірілген реттеу жүйелерінің есебін қолданады. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін қолданады. Көлік құралдарының қауіпсіз және жарамды жұмысын қамтамасыз етеді. Жүктің толық сақтанымдылығын, уақтылы жеткізілуін қадағалау қабілетін көрсетеді.

 • Код ON10

  Топографиялық карталар бойынша есептеу-анықтауыш жұмыстарын, салынып жатқан құрылыстардың жер асты және жер үсті бөліктерін салу кезінде топографиялық түсірілімдер мен геодезиялық жұмыстарды орындайды машиналардың бөлшектері мен құрастыру бірліктерінің эскиздері мен техникалық сызбаларының орындалуын, конструкторлық құжаттарды құрудың компьютерлік кестесі әдістерімен көрсетеді. Меңгерген Техникалық механика негіздері және механикалық қозғалыстың жалпы заңдары және оларды заманауи техникада қолдана алады. Практикалық мақсаттар үшін теориялық механика ережелерін қолдану, механизмдерді жобалау, машина бөлшектерін, Құрылыс құрылымдары мен құрылғыларын есептеу әдістерін қолданады.

 • Код ON11

  Механикада теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын қолданады. Арнайы автокөлік құралдарының жіктелуін, қысқаша техникалық сипаттамаларын, мамандану жолдарын және қолдану саласын талдайды. Гидрожетектер мен пневможетектерді қолдану негіздерін талдайды. Көлік құралдарының ақауын анықтау қабілетін қолданады. Көлік құралдарының жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ету.

 • Код ON12

  Көлік техникасын тиімді пайдаланудың техникалық шарттары мен ережелерін талдайды, ТҚ және жөндеудің технологиялық процестерін жүзеге асыру бойынша іс-шараларды талдайды. Жылулық есептеуді орындау дағдыларын көрсетеді. Қолданыстағы заңдылықтардың нәтижелерін өңдеу әдістерін меңгерген,өлшеу дәлдігін анықтау әдістерін қолдану. Стандарттау, сертификаттау және метрология.бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу дағдысын қолданады.

 • Код ON13

  Негізгі жұмыс түрлерін қолданады жылжымалы құрамды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Жүргізушілердің кәсіби қызметі барысында олардың жай-күйін бақылау әдістерін қолдану дағдыларын қолданады. Жолаушылар тасымалын ұйымдастырудың негізгі принциптерін қолданады. Пайдалану материалдарын және олардың қасиеттерін талдайды. Жүктерді тиеу және түсіру механизациясының техникалық құралдарын қолданады. Жүктерді ауыстырып тиеудің заманауи әдістері мен технологиясының негіздерін меңгерген. Құйылатын және тиелетін жүктерді қайта тиеу кезінде сенімді экологиялық қорғауды қамтамасыз ететін қазіргі заманғы мамандандырылған терминалдар қолдана алады. Материалдар құрылымының қалыптасу заңдылықтарын; материалдардың құрылымы мен қасиеттерін; термиялық өңдеуді; химиялық-термиялық өңдеуді; конструкциялық беріктігін біледі.

 • Код ON14

  Кәсіби қызметінде ең жақсы маршруттарды қалай дайындауға болатындығын көрсетеді. Көлік бағыттарын оңтайландыру мүмкіндігін көрсетеді. Тасымалдау процесін ұтымды жоспарлау мен басқаруда экономикалық-математикалық әдістерді қолданады. Құрылымдық талдауды, материалдардағы ақауларды анықтауды қолданады. Ол көлік қатынастарына қол сұғатын заңсыз актілерді талдайды, сонымен қатар тасымалдау келісімшарттарын жасау дағдыларына ие. Кәсіби қызмет саласындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктерін көрсетеді. Көлік желілерін моделдеу және ең аз қашықтықты анықтау, көлік желісінің моделін құру және бастапқы нұсқаны әзірлеу әдістерін қолдана алады. Желінің бастапқы нұсқасының жақсаруына және ең аз қашықтықты, маршруттарды және көлік желісінің көрсеткіштерін анықтауға ие.

 • Код ON15

  Темір жол көлігінде тасымалдау маршруттарын оңтайландыру қабілетін көрсетеді. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қабілетін көрсетеді. Темір жол көлігінде қауіпсіздік шараларын қолданады. Темір жол көлігінің негізгі сигналдары мен бағдаршамдарын қолданады. Темір жол көлігінің техникалық құралдарын пайдалану ережелерін талдайды. Поездар қозғалысын реттеуді маневрлік және жүк жұмыстарын жүзеге асырады. Экономикалық – математикалық әдістер негізінде тасымалдауды оңтайландыруды талдайды.

6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top