Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02202 Археология және этнология в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушылардың кәсіби қызметінде қажетті фундаменталды білімдері мен құзыреттіліктерін қалыптастыру, оларға: жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру; археология, этнология, антропология саласында мықты дайындық беру; негізгі теориялық және практикалық әдістерді қолдану; өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру кезінде заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе білу; нақты міндеттерді шешу үшін командада тиімді ынтымақтасуға мүмкіндік беретін коммуникативтік қызмет жасай білу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B134 Археология және этнология
 • Дайындық бағыты 6B022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Археологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Археология адамзат тарихын зерттеу арқылы археологизированных қалдықтарын адам өткенің зерттейді. Пәнді оқыту барысында студенттер алдында келесі міндеттер қойылады: археологияның пәндік саласы туралы түсінік қалыптастыру; тарихи оқиғалар мен фактілерді байытуға және талдауға үйрету; археологиялық деректер мен т. б. өңдеудің ерекшеліктері мен әдістерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алғашқы қоғам тарихы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша негіздерді меңгеру, оған жету үшін келесі міндеттер қарастырылған: кезеңдерді, кезең хронологиясын, адамзат тарихының ежелгі кезеңін деректерін мен олардың мүмкіндіктерін зерттеу; антропогенезді және социогенезді, шаруашылық және материалдық мәдениетті, отбасы мен некенің тарихын, өнердің, діннің пайда болуын, алғашқы қоғамның ыдырауын, өркениеттің пайда болуын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археологияға және этнологияға кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  тарих ғылымының қайнар көздерін көрсету, оларды "археология" ұғымының көп мағыналы әлеміне салу, студенттерді негізгі этнологиялық түсініктер мен санаттармен, әртүрлі концепциялармен таныстыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын дамыту; ғылыми білімге баулу, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу қабілетін анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Этнология ғылымының негізгі зерттеу объектісі - этнос. Пәні - ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау мәселесі. Әр тарихи оқиғаның басты кейпкері - халық, орны - табиғи орта, белгілі бір стильдік бағыттылығы - мәдениет ерекшелігінде. Осы тарихи процестің басты атрибуттары: табиғи орта, халық, оның мәдениетінің арасындағы өзара байланыстылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлем халықтарының этнографиясы
  Несиелер: 4

  Әлем халықтарының этнографиясы. Олардың жіктелуі. Әлем халықтарының этногенезінің мәселелері. Халықтардың пайда болуы. Ностратикалық кезең. Әлем халықтарының этникалық тарихының негізгі кезеңдері. Әлемдік тарихтағы көші-қон процестері. Біздің заманымыздың ғаламдық этносындағы қазақ халқының орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қосымша тарихи пәндер
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – ҚТП бойынша студенттердің білімін кеңейту және тереңдету, зерттеу объектісінің ерекшелігі мен әдістерін айқындау, тарихи деректерді зерттеудің техникасын, әдістерін көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Археологиялық фиксация мен реконструкциялау әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – археология пәнінің фундаменталды проблемаларын кешенді талдау мен тарихи зерттеу методологиясына сүйеніп

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның тас ғасыры
  Несиелер: 4

  умение самостоятельно, критически подходить к имеющейся научной литературе при подготовке к семинарам; - умение анализировать исторические источники; - умение хорошо ориентироваться по карте, использовать ее в устном ответе; - умение выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты исторического знания, применять их для обоснования практических решений, как в повседневной, так и в профессиональной жизни.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этноконфликтология
  Несиелер: 5

  Этноәлеуметтік білімдердің ЖОО оқу үрдісіне меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Камералды өңдеу
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - әртүрлі археологиялық материалдарды далалық консервациялаудың негізгі әдістерін, археологиялық материалды қалай дұрыс белгілеу мен сипаттауын, археологиялық ескерткіштерді қайта қалпына келтіру бойынша негізгі талаптарды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: көркем кино арқылы тарихи шындықты анықтау және тарихи талдау дағдысын қалыптастыру.Кино, әлеуметтік құбылыс ретінде дәуірдің ерекшеліктері мен мазмұнын қамтиды. Сценарист және режиссер сол немесе басқа тарихи кезеңнің өнімі болып табылады,тиісінше, олардың шынайылығын қабылдау арқылы Фильмдер жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Археологиялық қазбалардың әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты археологиялық қазбалар саласындағы студенттерге базалық білім беру, археологиядағы далалық жұмыстардың негізгі әдістерін үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Неолит кезіңдегі Еуразиялық дала
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - энеолит пен қола дәуіріндегі евразиялық даланың археологиялық ескерткіштерін қарастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 3

  Курстын мақсаты студенттерде ҚР құқық қарым-катынасты реттелетін ережелердің жиынтығын туралы білімін, және ҚР кәсіпкерлік қызметін теоретикалық және практикалық сұрақтарды құқық реттеуін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Этноархеология
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - Этноархеологиялық зерттеу әдістерін қарастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның қола ғасыры
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- Ежелгі Қазақстан тарихының жалпы тарихи процесстегі маңызын және ролін көрсету Студенттерді қазақ қоғамының ең ерте кезеңімен, адамның және адам қоғамының негізгі кезеңдерінің даму ерекшеліктерімен таныстырып отырып, оның өзіндік сипатын танытып, студенттерге тағылым беру көзделеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Муражай ісі және ескерткіштерді қорғау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Студенттерге бүгінгі мұрағат және мұражай ісінің объективті жағдайынан әрі оның кешенді ғылыми пән ретінде мұрағаттану және мұражайтану теориясының негіздерінен білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстандағы этномиграциялық және этнодемографиялық үдерістер
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы қола дәуір ескерткіштерінің қалыптасу үрдісі. Солтүстік-шығыс қазақстанда табылған ескерткіштердің ерекшеліктері мен белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан тарихы этнографиялық ғылым
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - Қазақстанда этнографиялық ғылымның дамуын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Археологияда табиғи - ғылыми әдістер
  Несиелер: 4

  Теориялық курс тарихи жұмыс жасау тұрғылары мен негізгі қиғидаларын, ал тәжірибелік курс – аймақ тарихнамасының негізгі бағыттары, тарихнамалық талдау дағдыларын игеру..

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның ерте темір ғасыры
  Несиелер: 5

  Ежелгі Қазақстан тарихының жалпы тарихи процесстегі маңызын және ролін көрсету Студенттерді қазақ қоғамының ең ерте кезеңімен, адамның және адам қоғамының негізгі кезеңдерінің даму ерекшеліктерімен таныстырып отырып, оның өзіндік сипатын танытып, студенттерге тағылым беру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстанның этника топтарының этнографиясы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтанудың тарихы және әлеуметтік-философиялық алғышарттары. О. Конттың әлеуметтік жобасы. Классикалық әлеуметтік теориялар. Қазіргі заманғы социологиялық теориялар. ҚР әлеуметтану теориясы қалыптасуының тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұрағаттану және мұражайтану
  Несиелер: 3

  Пәннің міндеттері: әр кезеңдегі мұрағат және мұражай ісінің дамуының ерекшеліктері туралы жалпы мағлұмат беру; мұрағаттану және мұражайтану саласындағы заңдар және негізгі нормативтік әдістемелік құжаттармен таныстыру; мұрағаттық және мұражайлық құқық, менеджмент және маркетинг мәселелерінде студенттердің танымын кеңейту; студенттерді өткеннің тәжірибесінен сабақ ала отырып,бүгінгі күнді жақсы түсінуге.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Павлодар облысының археологиялық ескерткіштері
  Несиелер: 3

  Тарихшыларды археология пәнінің тарих ғылымында алатын орнымен, оның міндеттері, тәсілдері және даму тарихымен таныстыру. Сонымен қатар осы жалпы курстың мақсатына Қазақстандағы аса маңызды, ғылыми түрғыдан ерекше қүнды Павлодар аумағындағы ескерткіштердін ашылу, зерттелу тарихы кіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Антропология
  Несиелер: 4

  Антропология ғылымы туралы жалпы түсінік. Қазақстандық антропология ғылымының қалыптасу тарихы мен қазіргі дамуы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Далалық этнографиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Далалық этнографиялық зерттеулердің әдістемесі оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мал шаруашылық қоғамдарының археологиясы
  Несиелер: 5

  Теориялық курс тарихи жұмыс жасау тұрғылары мен негізгі қағидаларын, ал тәжірибелік курс – аймақ тарихнамасының негізгі бағыттары, тарихнамалық талдау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Тарихшылардың қазіргі заманғы мамандарын теориялық-әдіснамалық және арнайы даярлауды қамтамасыз етуден тұрады.; - тарих ғылымының қалыптасу, қалыптасу, өзгеру және даму үрдістерін қарастыру, негізгі кезеңдерді анықтау; - студенттерге тарихи шындықты объективті талдау үшін тарихи деректермен жұмыс істеу және анықтау дағдыларын үйрету. - тарихи ойлау негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Археология мен этнологияның іргелі мәселелеріне жаңа көзқарастар
  Несиелер: 4

  Археологиялық және этнологиялық зерттеулердің методологиясы және олардың жалпы ғылыми әдістерімен байланысы және өзекті мәселелері туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ортағасырлық Қазақстанның археологиясы
  Несиелер: 4

  Археологиялық және этнологиялық зерттеулердің методологиясы және олардың жалпы ғылыми әдістерімен байланысы және өзекті мәселелері туралы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақ халқының этногенезі және этникалық тарихы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты Қазақстан территориясында қоныстанған халықтардың тарихын зерттеп, этногенезін қарастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақ халқының рухани мәдениеті
  Несиелер: 5

  Қазақ халқының шығу тегін, қалыптасуын, ру-тайпалық құрамын және рулардың орналасуларын білу. Ұлы, Орта, Кіші жүздердің тайпалары және этнографикалық топтар: төрелер, қожалар, төленгіттер, кірмелер туралы мәлімет алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Павлодар Ертіс өңірінің тарихы және тарихнамасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – Павлодар Ертіс өңірінің тарихы мен тарихнамасы саласындағы студенттердің кәсіби дайындығын тереңдету. Пәннің міндеттері – студенттердің ой-өрісін кеңейту; ғылыми жұмыстың негізгі әдістерін, тәсілдерін үйрету; жеке ғылыми тақырыптарда жұмыс істеу қабілетін көрсету үшін мүмкіндіктер жасау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Этнологияның тарихнамасы мен көздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты Қазақстандағы этнографиялық ғылымның дереккөздерімен және тарихнамасымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Көшпелілік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Көшпенділер өркениетінің ерекшелігін, жетістіліктерін, басты даму этаптарын зеріттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  байқаушылыққа, интерпретацияға, талдауға, қорытындыларды шығаруға қабілеттілікке, бағалау беруге қабілеттілікке ие, сыни ойлау дағдыларына, креативтікке ие, өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  әртүрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады Әлеуметтік-этикалық құзыреттер

 • Код ON3

  азаматтық және патриотизм идеялары, қоғамдық сананы жаңғырту-Рухани Жаңғыру, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастыру және қатысу кезінде Қазақстанды Үшінші жаңғырту негізінде көшбасшылық қасиеттерге ие.

 • Код ON4

  коммуникацияның мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (А2, B1, B2 деңгейі), оның ішінде кәсіби салада негізгі дағдыларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, стартап-жобаларды әзірлей алады, оның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласында және оларды экономиканың әртүрлі салаларында іске асыра алады

 • Код ON6

  Командада жұмыс істей алады, нақты міндеттерді шешу үшін ымыраға келе алады.

 • Код ON7

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

 • Код ON8

  Кәсіптік қызметте логикалық ойлауды қолдану үшін күнделікті жағдайларда өндірістік міндеттерді шешу үшін қажетті логикалық ойлауы бар.

 • Код ON9

  Кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін археология және этнология ғылымдары саласындағы базалық білімге ие.

 • Код ON10

  Негізгі ғылыми ұғымдар мен терминологияны, археология және этнология пәндердің теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгерген.

 • Код ON11

  Археологиялық деректермен, этнологиялық материалдармен, мұражай экспонаттарымен жұмыс істей алады.

 • Код ON12

  Жаһандық этномәдени проблемалар және археология ғылымының дамуы туралы пікірді талдау және қалыптастыру қабілетіне ие.

Top