Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04108 Маркетинг в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» пәнінің мақсаты - экономикалық проблемаларды модельдеуге, талдау мен шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру (қажет жағдайда компьютерлік технологияялары қолдану арқылы); студенттердің мамандар ретінде болашақ қызметінің саласынан процестер мен құбылыстарды оқып-білуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруге көмектесу; экономикалық мәселелерді зерделеуді тәуелсіз талдау дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру, олардың жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге деген ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро-макро экономика
  Несиелер: 4

  Микро макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез-құлығын зерттейді (талдау орталығында - жекелеген тауарлардың бағалары, олардың өндіріс шығындары, жекелеген нарықтар мен өндірістердің жұмыс істеу механизмі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі жиынтық сұраныс пен ұсыныстарды, ЖІӨ мен ұлттық табысты қалыптастыру үдерістерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздыққа әсерін қарайды. Микро-макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез – құлқын зерттейді (оны талдау орталығында-жекелеген тауарлардың бағасы, оларды өндіруге кеткен шығындар, жекелеген нарықтар мен салалардың жұмыс істеу тетігі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі, жиынтық сұраныс пен ұсынысты, ЖІӨ мен ұлттық кірісті қалыптастыру процестерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне әсерін қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  студенттердің қазіргі заманғы проблемалар саласындағы білім мен дағдыларды, экономикалық процестерді эконометриялық зерттеу әдістерін иемденуін қамтиды. Экономикалық модельдер құру және олардың параметрлерін бағалау, экономикалық көрсеткіштердің қасиеттері туралы гипотезаларды және олардың өзара қатынастарының нысандарын тексеру. Эконометрикалық талдау экономикалық талдау және болжау үшін негіз болып табылады, ол дұрыс экономикалық шешімдер қабылдау үшін мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Жалпы кәсіпорынның басқару қызметі, оның ішінде маркетингтік зерттеулерді, маркетинг кешенінің элементтерін басқару, әртүрлі салалар мен салаларда маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін маңызды мәні бар тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-басқару саласындағы теориялық білімді меңгеру және тәжірибеде менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттердің ситуациялық және жүйелі ойлауын қалыптастыру және дамыту, басқарудың байланыстырушы функцияларының мәні мен мазмұнын зерделеу, тиімді басқару шешімдерін табу үшін шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты статистикалық әдіснаманың: жалпы қағидалары, әдістері, жинау, өңдеу және талдау әдістерін, статистикалық көрсеткіштердің әдіснамалық талдауы, қоғамдық- әлеуметтік құбылыстар мен заңламаларының даму тенденцияларын өңдеу және олардың сандық сипаттамаларын зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін факторлар, сатып алу мінез-құлқының түрлері оқытылады. Сатып алу туралы шешім қабылдау процесі туралы білімді жүйелендіруге ықпал етеді, сатып алушылардың тұтынушылық қалауын қалыптастыру ерекшеліктерін түсіндіреді. Сатып алу тәртібіне кешенді талдау жүргізу, сатып алушының перспективаларын іздеу және бағалау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби -бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шет тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғаммен байланыс
  Несиелер: 5

  Паблик рилейшнз институтының жұмыс істеу теориясы мен практикасы мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуындағы принциптері, заңдылықтары, модельдері мен рөлі оқытылады. Коммерциялық фирманың жұмыс істеуінің жұртшылықпен байланыс объектілерінен тәуелділігі қарастырылады. PR құралдарын, презентацияларды, "дөңгелек үстелдерді", баспасөз конференцияларын практикалық пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  «Қаржы» пәні студенттерді қаржылық санатын, тұжырымдамалар мен мерзімдерді, олардың жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық процестердегі орны мен мәнін игерудегі теориялық және практикалық дайындықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Қаржы сипатын, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін, әлеуметтік өндірісті тиімді дамыту санаттарының механизмін, қаржы ұйымдарын ұйымдастырудың формалары мен өзара әрекеттестігі мен олардың әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді мекемедегі және оның құрылымындағы бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша теориялық және тәжірибелік жаңалықтармен, есеп тұжырымдамаларымен таныстыру болыа табылады. Пәнді оқыту экономика және қаржы саласындағы кадрларды бәсекеқабілеттілікке дайындау үшін бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық субъектілері зерттеледі, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктері ашылады. Кәсіпкерлік шарттарды толтыру бойынша дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді. Бәсекелестікті қорғауды құқықтық реттеу, Сауда және делдалдық қызметті құқықтық реттеу бойынша білімді қалыптастырады. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқығын қорғау ерекшеліктері және кәсіпкерлік дауларды шешу тәртібі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сауда экономикасы
  Несиелер: 5

  Сауда қызметінің түрлері мен ерекшеліктері оқытылады. Сауда кәсіпорны нарықтық экономика субъектісі ретінде қарастырылады. Тауар қорларын, айналыс шығындарын жіктеу беріледі, сауда кәсіпорнының пайдасына әсер ететін факторлар сипатталады. Сауда кәсіпорнының экономикалық көрсеткіштерін талдау, сауда кәсіпорнының тауар айналымына әсер ететін факторларды бағалау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік нарықта баға белгілеу
  Несиелер: 5

  Келісім-шарттық бағаларды қалыптастыру кезінде баға ақпаратымен жұмыс істеу ерекшеліктері, әлемдік бағаның қалыптасу механизмдері, түсінігі мен ерекшеліктері, ерекшеліктері оқытылады. Баға белгілеудің негізгі әдіснамалық мәселелері бойынша білім беріледі. Әр түрлі баға түрлерін есептеу техникасы, әлемдік тауар нарықтарында баға белгілеу үрдістері, сыртқы сауда мәмілелерінің экономикалық тиімділігін бағалау әдістері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фирманың маркетингтік қызметі
  Несиелер: 5

  Фирманың маркетингтік қызметінің мазмұны, отандық фирмаларда маркетингті ұйымдастыру, нарық конъюнктурасын бағалауды жүргізу, фирманың ұйымдық құрылымын бағалау мәселелері қарастырылады. Нарықты зерттеу әдістері, сатып алу тәртібін зерттеу әдістері, сыйымдылығын зерттеу әдістері, нарықтың фирмалық құрылымын талдау оқытылады. Фирманың шаруашылық және қаржылық қызметіне, өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне, тауар ассортиментіне талдау жүргізу бойынша дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баға және баға белгілеу
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономикадағы кәсіпорындарда баға белгілеу ерекшеліктері оқытылады. Кәсіпорынның баға саясаты, бәсекелестік және тауарларды өткізу туралы білім жүйеленеді. Баға белгілеудің әдіснамалық тәсілдері, баға белгілеудің шетелдік тәжірибесі қарастырылады. Кәсіпорынның баға белгілеу мен баға саясатын жетілдірудің негізгі бағыттары бойынша білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Трейд маркетинг
  Несиелер: 5

  Трейд - маркетинг мазмұны және сауда өткізу тізбегіне әсер ету есебінен сатуды ұлғайту үшін трейд-маркетинг құралдарын қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру негіздері оқытылады. Тауар өткізетін тізбектің буындары ашылады: дистрибьютор, сауда нүктесі, сату командасы. Трейд-маркетинг құралдары сипатталады: POS материалдар, мотивациялық акциялар, клиенттік базаны ұлғайту бойынша акциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Маркетингтік зерттеулердің мәні мен мәні қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің мақсаты, міндеттері, нысандары оқытылады. Маркетингтік зерттеулер жүргізу қажеттілігін анықтау әдістемесі ашылады. Маркетингтік зерттеулер жүргізу, әртүрлі кәсіпорындарда маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру үшін ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеру дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингті жоспарлау
  Несиелер: 5

  Құрылымдық маркетингтік жоспарлаудың негізгі ұғымдары, маркетинг жоспарларының түрлері, маркетингтің стратегиялық және тактикалық жоспарларын жасау ерекшеліктері ашылады. Маркетинг бюджетінің құрылымы, маркетинг бюджетін қалыптастыру әдістері, маркетингтің тактикалық жоспарын әзірлеу үрдісі мен кезеңдері қарастырылады. Отандық және халықаралық компанияларда маркетингтік жоспарларды әзірлеу бойынша дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық құқық
  Несиелер: 5

  Халықаралық құқық дамуының қазіргі тенденциялары контекстінде Халықаралық экономикалық құқықтық қатынастардың табиғаты мен мәні, Халықаралық экономикалық құқықтың жүйесі мен әртүрлі тұжырымдамалары ашылады. Халықаралық-құқықтық актілердің мазмұны, Халықаралық экономикалық құқықтың функциялары зерттеледі. Мемлекеттердің экономикалық қатынастарында қалыптасқан құқықтық тетіктерді дербес зерттеу, Халықаралық экономикалық құқық мәселелері бойынша практикалық кеңес беру дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көтерме-бөлшек сауда
  Несиелер: 5

  Көтерме және бөлшек сауда міндеттері, бөлшек сауда әдістері, сауда-технологиялық процестерді ұйымдастырудың негізгі принциптері, сауда жабдықтарының түрлері оқытылады. Жеке сауда кәсіпорны деңгейінде және жалпы салада сауда-технологиялық процестерді ұйымдастыру бойынша білім беріледі. Сауда желісін үздіксіз тауарлық жабдықтау және сатып алушыларға оңтайлы қызмет көрсету әдістері мен сату технологиясы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Онлайн сауда
  Несиелер: 4

  Кәсіпорын ресурстарын басқарудағы онлайн-сауданың рөлі, Электронды нарықтағы кәсіпкерлік процестердің типологиясы қарастырылады. Электрондық коммерцияны құқықтық реттеу, электрондық сауданың қазіргі заманғы технологияларын қолдану мәселелері, клиенттермен өзара іс-қимылдың виртуалды арналарының тиімділігін талдау және бағалау әдістері зерттеледі. Электрондық бизнесті дамытудың ерекшеліктері мен үрдістері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор AdobePhotoshop
  Несиелер: 5

  Бағдарлама туралы жалпы мәліметтер қарастырылады Adobe Photoshop. Растрлық графиканы көркем өңдеу ерекшеліктері, қабаттардың, маскалардың, контурлар мен фигуралардың әсері мен орналасуы оқытылады, контурға операция жасау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді. Қабаттарды кесудің контурлары, түсті түзету және фотомонтаж принциптері оқытылады. Растрлық бейнелермен жұмыс істеу тәсілдері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салалардағы маркетинг
  Несиелер: 5

  Әр түрлі салаларда және қызмет салаларында маркетинг ерекшеліктері қарастырылады. әр түрлі салаларда және қызмет салаларында маркетинг кешенін құру. Аграрлық саланың, банк саласының, құрылыс компаниялары мен қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың, атап айтқанда туристік және консалтингтік қызметтердің баға, өткізу, тауар және коммуникациялық саясатын әзірлеу әдістері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Брендинг
  Несиелер: 3

  Қазіргі экономикалық дамудағы бренд рөлі, компанияның маркалық саясаты саласындағы заңнамалық негізі, брендтің негізгі атрибуттары қарастырылады. брендингтің даму перспективалары және нарықтың әр түрлі түрлерінде брендтердің қалыптасу ерекшеліктері. Брендингтің ұйымдастырушылық нысандары, бренд-менеджерлердің функционалдық міндеттері, маркалық құндылықты құрайтын сауда маркаларын құру және дамыту мәселелері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мерчендайзинг
  Несиелер: 4

  Мерчандайзингтің мақсаттары, міндеттері, принциптері және функциялары, оның сатуды басқару жүйесіндегі рөлі қарастырылады. Оқытылады, қазақстан тарихы және ерекшеліктері мерчандайзинга Қазақстанда. Мерчандайзинг құралдары мен әдістері, сауда жабдықтары мен тауарларды сауда залында орналастыру тәсілдері ашылады. Тауардың құндылығына сараптама жүргізу және сауда залында тауарларды шығаруға дайындау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 4

  Маркетингті басқарудың мәні зерттеледі, маркетингті басқару субъектісі мен объектісін, принциптерді, маркетингті басқару фукнцияларын, маркетинг кешенін бақылау мен есепке алудың маңызды құралдарының мазмұнын қарастырады: тауар, баға, бөлу, жылжыту, паблик рилейшнз. Маркетингті басқарудың технологиясы, мақсаттары мен әдістері туралы білімді қалыптастырады. Маркетингті басқару процесін түсінуге ықпал етеді. Маркетинг қызметінің ұйымдастырушылық құрылымын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызмет маркетингі
  Несиелер: 4

  Қызмет көрсету маркетингінің заманауи тұжырымдамасы, қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның маркетингтік саясатын әзірлеу, қызмет көрсету стандарттарын әзірлеу, қызмет көрсету сапасын өлшеу ерекшеліктері оқытылады. Қызметтер сапасының үлгілері, қызмет көрсету процесі, қызметтің баға белгілеу әдістері, қызметті бөлу арналары, қызметтер нарығында коммуникацияларды жүзеге асыру ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бәсекенің өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының экономикасындағы бәсекелестік қатынастардың мәні, бәсекелестіктің рөлі, бәсекелестік субъектісі мен объектісі, бәсекелестік түрлері оқытылады. М. Портер бойынша бәсекелестік факторлары, кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясы қарастырылады. Түсінік ашылады бәсекеге қабілеттілік және оларға қол жеткізу тәсілдері, тауардың, саланың, кәсіпорынның, өңірдің және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері, қазақстандық фирмалардың бәсекелестік артықшылықтарын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нарықтың жаһандық өзгеруі
  Несиелер: 3

  Жаһандық нарықтардың теориялық негіздері мен тұжырымдамалары зерделенеді, қызметтер экспортының құрылымы ашылады. Тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарықтарын жіктеуге түсінік беріледі. Мұнай нарығының, газ нарығының, бағалы металдар мен тастар нарығының қызмет ету ерекшеліктері туралы білім қалыптасады. Қара металдар нарығының, ауыл шаруашылығы өнімдері нарығының жұмысын түсінуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет маркетинг
  Несиелер: 4

  Интернет-маркетинг пен интернет-жарнаманың мәні мен құрылымы ашылады. Трендтер, интернет-маркетинг, жасау ерекшеліктері баннерлік жарнама ерекшелігі, іздеу жарнама артықшылықтары е-mail жарнама ұғымы және мақсаттары іздеу оңтайландыру оқытылады. Ғаламдық Интернет желісінде тиімді маркетингтік қызмет үшін қажетті деректерді талдау және түсіндіру, әлеуметтік желілерде жылжыту дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Халықаралық маркетингтің мәні мен ерекшеліктері, себептері, міндеттері, мақсаттары, түрлері оқытылады. Халықаралық маркетингтік орта факторлары, экспорттық тауар саясаты, халықаралық компаниялардың баға саясатын қалыптастыру және іске асыру мәселелері, халықаралық компаниялардың сыртқы нарықтарға шығуының негізгі стратегиялары, шетелдік нарықтардың маркетингтік зерттеулері, Трансұлттық компаниялар маркетингінің тәсілдері мен құралдары ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік қызмет маркетингі
  Несиелер: 5

  Кедендік саладағы маркетингті пайдалану ерекшеліктері, оның маркетингтік орта факторлары оқытылады. Кедендік қызметтер саласындағы маркетингтік зерттеулер әдістері, маркетингтік жоспарлау түрлері және кедендік қызметтерді жарнамалау ерекшеліктері ашылады. Кеден қызметтері нарығындағы бәсекелестік, баға, өткізу стратегияларының қолданулуы түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Маркетингтік коммуникацияның теориялық негіздері мен қазіргі заманғы концепциялары оқытылады. Жарнамалық қызметті ұйымдастыру және жарнамалық науқандарды өткізу дағдыларын қалыптастырады. Жарнаманы жоспарлау және бақылауды жүзеге асыру ерекшеліктерін ашады. Салалардағы Маркетингтік коммуникациялардың ерекшелігін қарастырады. Жаңа коммуникациялық технологиялар бойынша білімді меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық редактор Adobe Illustrator
  Несиелер: 5

  Векторлық графиканы қолдану ерекшеліктері, бағдарламалық интерфейсті теңшеу, стандартты объектілерді салу, объектілерді бөлу және түрлендіру дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Түс үлгілерін пайдалану, жеке түстер каталогын қалыптастыру тәсілдері ашылады. Өрнектер мен градиенттерді жасау, қолдану және редакциялау интерпретацияланады, күрделі формадағы объектілерді салу үшін логикалық операцияларды пайдалану дағдыларын меңгеруге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік маркетинг
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік маркетингтің түсінігі, мақсаттары мен міндеттері, принциптері, өнеркәсіптік кәсіпорындағы маркетингтің даму факторлары, өнеркәсіптік кәсіпорындағы маркетингтік қызметтің құрылымы мен әдістері оқытылады. Қазақстандағы өнеркәсіп кәсіпорындарының ассортименттік, бағалық, өткізу, коммуникациялық саясатының ерекшеліктері қарастырылады. Өнеркәсіптік кәсіпорынның маркетингін ұйымдастыру және бақылау ерекшеліктері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономикадағы стратегиялық маркетингтің рөлі және әртүрлі маркетингтік стратегиялар: бәсекелестік, тауарлық, бағалық. Турбуленттілік жағдайында маркетингтің ерекшеліктері түсіндіріледі. нарықтың тартымдылығын талдау және маркетинг стратегиясын таңдау. Маркетингті Стратегиялық жоспарлау процесінің мазмұны, өткізу арналары, баға белгілеу бойынша стратегиялық шешімдерді әзірлеу әдістері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі маркетинг
  Несиелер: 5

  Студенттердің маркетинг туралы білім жүйесін бизнес философиясы және басқару концепциясы, туристік кәсіпорынның ерекшелігін ескере отырып, жоғары бәсекелестік жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуі үшін қажетті қазіргі заманғы тиімді құралдардың жиынтығы және кәсіпорынды басқару жүйесінің маңызды бөлігі ретінде қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистика
  Несиелер: 5

  Логистиканың мәні, тұжырымдамалары және принциптері, логистикалық жүйелердің түрлері оқытылады. Логистикада қоймалау және орау ерекшелігі, көліктік логистиканың міндеттері ашылады. Логистиканы қолданудан экономикалық әсерді есептеуді жүргізу дағдылары қалыптасады. Сатып алу логистикасының ерекшеліктері, мәні және міндеттері, тауарлық жабдықтау және жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтің жаңа құралдары
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындарға нарықтық экономикаға тиімді бейімделуге мүмкіндік беретін маркетингтің озық технологиялары оқытылады. Стандартты емес маркетингтің жаңа құралдары қарастырылады: сторителлинг, трайвертайзинг, сенситивті маркетинг. Y ұрпағының ерекшеліктері, миллениалдарды сатып алу тәсілдері, маркетингтің жаңа бағыттары: геймификация, кіріс маркетинг, таргетинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • SMM технологиялар
  Несиелер: 5

  Әр түрлі әлеуметтік платформалар арқылы тауарларды жылжыту ерекшеліктері оқытылады. Келесі SMM құралдары ашылады: әлеуметтік желілерде блог жүргізу, түрлі қауымдастықтардағы ақпараттық хабарламалар, пікірлердегі қарым-қатынас, форумдармен жұмыс, жасырын маркетинг, тікелей жарнама және вирустық маркетинг, медиакеңістікті оңтайландыру. Кризистік жағдайларда SMM-технологияларды қолдану, SMM-технологиялардың көмегімен брендтің танылуын жақсарту тәсілдері түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі мәселелерді, қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және оларды шешу жолдарын, құқық саласын, құқықтың базалық салаларының пәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін Негізгі заң ретіндегі маңызын, мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру, сыни ойлау дағдыларын, шешімдер қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістерін меңгеру.

 • Код ON2

  Аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық жүргізуші субъектілердің тиімді мінез-құлқының заңдарын түсіндіре білу, процестерді зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді қолдана білу, жиынтық сұраныс пен ұсыныстың, ЖІӨ мен ұлттық табыстың қалыптасу процестерін түсіндіру, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне, қаржы табиғатына, олардың қызмет ету ерекшеліктеріне, қоғамдық өндірістің тиімді дамуындағы категориялар механизмін түсіндіре алу

 • Код ON3

  Тәжірибеде менеджмент құралдарын, атап айтқанда ситуациялық және жүйелік ойлауды қолдану дағдыларын меңгеру, тиімді басқару шешімдерін әзірлей білу, тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды, кәсіпкерліктің мәні мен функцияларын, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандарын, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлін интерпретациялау

 • Код ON4

  Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін қолдана білу, қазіргі заманғы мәселелерді түсіндіру, экономикалық үдерістерді эконометриялық зерттеудің әдістері мен тәсілдерін интепретациялау, ұйымдарда және оның құрылымдық бөлімшелерінде бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Тиімді Академиялық хат үшін қажетті сыни ойлау дағдылары мен жазбаша дағдылары болуы.Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу, дипломдық жоба тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау әдістерін меңгеру

 • Код ON5

  Кәсіби іс-әрекет пен салада барабар кәсіби қарым-қатынас жасауға дағдылану, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде тілдік, тілдік, тілдік құзыреттілік, ресми-іскерлік стиль нормаларын меңгеру, белсенді іскерлік лексика мен терминологияны меңгеру, әртүрлі коммуникативтік және бизнес салаларында және қарым-қатынас жағдайларында ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеру.

 • Код ON6

  Тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін факторларды анықтау. Сатып алушылардың тұтынушылық талғамдарын қалыптастыру, сатып алу тәртібіне кешенді талдау жүргізу, PR құралдарын, презентацияларды, "дөңгелек үстелдерді", баспасөз конференцияларын практикалық пайдалану дағдыларын меңгеру. Отандық фирмаларда маркетингтік қызметті ұйымдастыруды, нарық конъюнктурасын бағалауды жүргізуді, трейд-маркетинг құралдарын: POS материалдарды, мотивациялық акцияларды, клиенттік базаны ұлғайту бойынша акцияларды пайдалануды білу.

 • Код ON7

  Сауда кәсіпорнының экономикалық көрсеткіштерін талдау, сауда кәсіпорнының тауар айналымына әсер ететін факторларды бағалау дағдыларын меңгеру. Бөлшек сауда әдістерін, сауда-технологиялық процестерді ұйымдастырудың негізгі принциптерін, бағаларды анықтаудың әдіснамалық тәсілдерін, әлемдік тауар нарықтарында баға белгілеу үрдістерін түсіндіру. Сату технологиясын, баға белгілеудің шетелдік тәжірибесін пайдалана білу

 • Код ON8

  Маркетингтік зерттеулер нысандарын, міндеттерін түсіндіру, әртүрлі кәсіпорындарда маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.Отандық және халықаралық компанияларда маркетингтік жоспарларды әзірлей білу, маркетингтің стратегиялық және тактикалық жоспарларын құру ерекшеліктерін қолдана білу. Қабаттардың, маскалардың, контурлар мен фигуралардың әсері мен орналасуын суреттеу, растрлық бейнелермен жұмыс істеу тәсілдерін көрсету. Әр түрлі сала мен қызмет саласындағы маркетинг ерекшеліктерін түсіндіру.

 • Код ON9

  Халықаралық экономикалық құқықтық қатынастарға талдау жүргізу, құқықтық механизмдерге өз бетінше зерттеу жүргізе білу, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін көрсету, ағылшын тілінде хатқа қойылатын негізгі талаптарды суреттеу, академиялық хат жазу дағдыларын және жазбаша коммуникация дағдыларын көрсету. Жаһандық нарықтардың концепцияларын түсіндіру, қызметтер экспортының құрылымын ашу

 • Код ON10

  Брендингтің даму перспективасын және нарықтың әр түрлі түрлерінде брендтердің қалыптасу ерекшеліктерін болжау. Мерчандайзинг құралдары мен әдістерін, сауда залында сауда жабдықтары мен тауарларды орналастыру тәсілдерін түсіндіру, мерчендайзинг құралдарын қолдану. Электрондық сауданың қазіргі заманғы технологияларын, клиенттермен өзара іс-қимыл жасаудың виртуалды арналарының тиімділігін талдау және бағалау әдістерін қолдана білу, маркетингті басқару принциптерін, функцияларын ашу, маркетингті басқару процестерін түсіну.

 • Код ON11

  Кәсіпорынның қызмет көрсету саласындағы маркетингтік саясатын әзірлеу ерекшелігін, қызмет көрсету процесін түсіндіре білу, ғаламдық Интернет желісінде тиімді маркетингтік қызмет үшін қажетті деректерді талдау және интерпретациялау. Тауардың, саланың, кәсіпорынның, аймақтың және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін бағалау, қазақстандық фирмалардың бәсекелестік артықшылықтарын бағалау, векторлық кестені пайдалану жолымен Adobe Illustrator графикалық редакторын қолдану, бағдарламалық интерфейсті теңшеу, күрделі формадағы нысандарды сурет салу үшін логикалық операциялар дағдыларын меңгеру.

 • Код ON12

  Сторнинг, трайвертайзинг, сенситивті маркетинг сияқты стандартты емес маркетинг құралдарын интерпретациялау, қолданбалы есептерді шешу үшін маркетингтің заманауи және жаңа құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру. Логистиканы пайдаланудан экономикалық тиімділікті есептеу дағдыларын меңгеру, халықаралық компаниялардың сыртқы нарықтарға шығуының негізгі стратегиясын түсіндіру, шетелдік нарықтарда маркетингтік зерттеулер жүргізу. Әр түрлі маркетингтік стратегияларды қолдана білу, нарықтың тартымдылығын талдау және маркетинг стратегиясын таңдау

 • Код ON13

  Өндірістік кәсіпорындардың ассортименттік, баға, өткізу, коммуникациялық саясатының ерекшеліктерін түсіндіру, маркетингтік коммуникация тұжырымдамасын, жарнамалық қызметті ұйымдастыру және жарнамалық науқандарды өткізу әдістерін қолдану, туристік кәсіпорынның маркетинг ортасының факторларын анықтау, туристік қызмет көрсету нарығында практикалық жұмыс әдістерін қолдану, әртүрлі әлеуметтік платформалар арқылы тауарларды Жылжыта білу, SMM құралдарын пайдалана білу, кедендік қызмет көрсету саласында маркетингтік зерттеу әдістерін қолдану.

Top