Білім беру бағдарламасы өзекті емес

7M01104 Педагогика және психология в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистранттарда тұлғалық қасиеттерді дамыту, жалпы және кәсіби (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастырушылық-басқару, сыни-сараптамалық, педагогикалық) құзыреттіліктерді, міндеттерді шеше білу ретінде болашақ кәсіби қызметінің табыстылығын қамтамасыз ететін негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіби қызметке теориялық және практикалық дайындықты қалыптастыру, оларды практикалық қызметте (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастыру-басқару, сыни, сараптамалық) іске асыру дағдыларын дамыту, педагогикалық) заңнама талаптарына сәйкес қолдану
  • Академиялық дәреже Магистратура
  • Оқыту тілі Русский, Қазақша
  • Оқу мерзімі 2 года
  • Кредиттер көлемі 119
  • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
  • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
Top