Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02202 Дінтану в Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

 • Араб тілі
  Несиелер: 4

  араб тіліндегі әдебиеттермен танысып, оларды білім алу барысында еркін қолданып, тілдік операцияларды жүзеге асыратындай дәрежеде араб тілінің негіздерін игерту көзделеді. Араб тілінің морфологиясы мен синтаксисін қарастырып, сөйлем мағынасын түсіне алатындай құзіреттілік қалыптастырып.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дін әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Дін әлеуметтанудың негізгі ұғымдарымен, тəсілдемелік қағидаларымен таныстырады. Концептуальдық негіздерін теориялық тұрғыдан игертіп, діни құбылыстарға баға берудің методологиясын және маманның табысты кәсіби іс-қызметіне қажетті діндарлықты, діннің қоғамда өмір сүріп, қалыптасуын, нақты социологиялық зерттеудің әдісін меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Діндер тарихы
  Несиелер: 5

  Мәдениет феномені ретінде дін туралы, құрылымдық және функционалдық ерекшелікті, ерте кездегі дін формасын, қалыптасуы мен дамуын, ғұрыптық қызметін, құрылымын үйретеді. Сондай-ақ, сан алуан діндердің тарихын, бүгінгі жағдайын, ерекшеліктерін, білім алушыларды ұлттық дәстүр мен мәдениетті қастерлеуге, діни төзімділікке, басқаның сенімін сыйлауға үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Араб тілі
  Несиелер: 4

  Араб тіліндегі әдебиеттермен танысып, оларды білім алу барысында еркін қолданып, тілдік операцияларды жүзеге асыратындай дәрежеде араб тілінің негіздерін игерту көзделеді. Араб тілінің морфологиясы мен синтаксисін қарастырып, сөйлем мағынасын түсіне алатындай құзіреттілік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дін философиясы
  Несиелер: 5

  Дінге қатысты әртүрлі бағыттар, ағымдар көзқарастарын және философиялық ойларды талдайды. Осы тұрғыдан алғанда дін философиясы жүйелік пән ретінде өзіндік жүйе мен негіздерге мән бере отырып, діннің философиялық қырын, мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі ислам құқығының мәселелері
  Несиелер: 5

  Ислам құқығының қалыптасу тарихы, кезеңдері, ерекшеліктері зерделенеді. Қазіргі кезеңдегі ислам құқығының түрлі болмыстары, олардың арасындағы байланыс және қарым-қатынас қарастырылады. Ислам құқығының басты мәселелері талданып, қазіргі кезеңдегі өзекті сұрақтарға ислам құқығы тұрғысынан жауап ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дін психологиясы
  Несиелер: 5

  Дін психологиясы пəнінің мəнін ашып, діни сана феномені жəне оның субъектінің өмірлік іс-əрекетінде іске асуын жүйелі талдау ептілігін, дағдысын қалыптастырады, «дін» əлеуметтік феноменіне қатынасы бойынша арнайы психологиялық позицияны жасақталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Діни антропология
  Несиелер: 5

  Әлемдiк және ұлттық дiндер аясындағы адам және оның жаратушыға, қасиеттiлiкке қатынасы, сонымен бiрге адамның шығуы мен мақсатын, адам болмысы мен тiршiлiгiнiң мәнiн ұғындырады. Антропологияны діни көқарас тарапынан зерделейді, антропологиялық категорияларды дінмен сабақтастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ислам құқығы
  Несиелер: 5

  Ислам құқығының қалыптасу тарихы, кезеңдері, ерекшеліктері зерделенеді. Қазіргі кезеңдегі ислам құқығының түрлі болмыстары, олардың арасындағы байланыс және қарым-қатынас қарастырылады. Ислам құқығының басты мәселелері талданып, қазіргі кезеңдегі өзекті сұрақтарға ислам құқығы тұрғысынан жауап ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Христиандық тарихы
  Несиелер: 5

  Христиандық сенімі, жеті құпиясы, христиандық бағыт бойынша жаратылыс ілімі талқыланады. Тарихтағы христиан топтарына сипаттама беріледі. Діни сенім жүйесінің ерекшеліктері айқындалып, шіркеу әкейлерінің ілімі, шіркеу қызметіндегі, діни танымдағы орны қарастырылады. Христиандық тарихы кезеңдендіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстандағы діни басылымдар
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы мемлекет және дін арақатынасы, Қазақстан Ата Заңы және дін туралы заңдар қарастырылады. Қазіргі таңда діни басылымдарда жарық көрген материалдардың ерекшеліктері. Діни басылымдардағы жарияланған мақалаларды жан-жақты саралау, тарихи тұрғыда талдау жасау әдістері үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орталық Азиядағы суфизм
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының исламға дейінгі ежелгі наным-сенімдері, ислам дінінің қазақ өркениетінде алатын орны мен рөлі сараланады. Ислам дінінің қазақ жеріне келуі мен табысқа жетуінің ерекшеліктері айқындалады. Қазақ жерінде таралған сопылық бағыттары сипатталады. Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ даласындағы діни жағдай, Қазақстанның мешіттері мен медреселері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстандағы ислам
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының исламға дейінгі ежелгі наным-сенімдері, ислам дінінің қазақ өркениетінде алатын орны мен рөлі сараланады. Ислам дінінің қазақ жеріне келуі мен табысқа жетуінің ерекшеліктері айқындалады. Қазақ жерінде таралған сопылық бағыттары сипатталады. Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ даласындағы діни жағдай, Қазақстанның мешіттері мен медреселері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы діни ұйымдардың ерекшелігі, персонализм және діни экзистенциализм, неориенталистік ағымдар, протестанттық жаңа құрылымдар, қазіргі кездегі құпия ілімдер, исламдағы кейінгі идеялық ағымдар қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ежелгі үнді діндері
  Несиелер: 5

  Еуропа аумағындағы ислам тарихын, ислам қалыптастырған өркениет тарихын, ол өркениеттің жемісі мен жетістігін, іздерін сипаттайды. Теология ғылым саласында сараптама жүргізу барысында назар аударылуы керек басты қағидаттар мен талаптар жиынтығын, сараптама жасау жолдарын, сараптама нәтижесін рәсімдеу талаптарын меңгерту көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эзотериялық ілімдер
  Несиелер: 5

  Құпия ілім болып табылатын эзотерия саласының негізгі мәнін ашу, каббала, мистика, суфизм, алхимия т.б. сынды категориялармен таныс болу көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтанушыларға арналған ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Дінтанушы маманға ізденіс жүргізу, оның нәтижелерін көрсету, қарым-қатынас орнату барысында ағылшын тілін еркін қолдана алатындай терминологиялық аппарат ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР дін туралы мемлекеттік заңдар
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы мемлекет және дін арақатынасы, Қазақстан Ата Заңы және дін туралы заңдар қарастырылады. Қазіргі таңда діни басылымдарда жарық көрген материалдардың ерекшеліктері. Діни басылымдардағы жарияланған мақалаларды жан-жақты саралау, тарихи тұрғыда талдау жасау әдістері үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Христиан теологиясы
  Несиелер: 5

  Христиандық сенімі, жеті құпиясы, христиандық бағыт бойынша жаратылыс ілімі талқыланады. Тарихтағы христиан топтарына сипаттама беріледі. Діни сенім жүйесінің ерекшеліктері айқындалып, шіркеу әкейлерінің ілімі, шіркеу қызметіндегі, діни танымдағы орны қарастырылады. Христиандық тарихы кезеңдендіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Монотеистік діндер
  Несиелер: 5

  Монотеистік діндердегі негізгі ұғымдар мен ұстанымдар талданады. Әрбір діннің тарихы мен құрылымына, жазбалары мен құлышылық атқару ерекшеліктеріне, символикасына назар аударылады. Әр діннің өзіне тән маңызды ерекшеліктерін ашып көрсету, ғылыми танымның маңызды әдістерінің бірінен саналатын аналогиялық әдіске мән беру арқылы, білім көкжиегін кеңейте түсу көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салыстырмалы дінтану
  Несиелер: 5

  Монотеистік діндердегі негізгі ұғымдар мен ұстанымдар талданады. Әрбір діннің тарихы мен құрылымына, жазбалары мен құлышылық атқару ерекшеліктеріне, символикасына назар аударылады. Әр діннің өзіне тән маңызды ерекшеліктерін ашып көрсету, ғылыми танымның маңызды әдістерінің бірінен саналатын аналогиялық әдіске мән беру арқылы, білім көкжиегін кеңейте түсу көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтануды оқыту әдістері және мектеп курсының негіздері
  Несиелер: 5

  Орта және арнайы мамандандырылған оқу орындарындағы қазіргі оқу процесінің жаңа технологиясын үйретеді. Діннің бастаулары мен тарихи түрлерін оқыту әдістемелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хадис іліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Хадистердің зерттелуі мен даму кезеңдері және методологиясымен таныстырып, хадис саласында жазылған еңбектерді зерделеу көзделеді. Діни мәтіндерді талдау, интерпретация жасау, түсіндірме жасау, сонымен қатар діни және көне мәтіндермен жұмыс жасауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі діни қозғалыстар мен культтер
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі діни қозғалыстардың негізгі сипаттары, ерекшеліктері, белсенділігі мен таралу аймағын талдайды. Культ ұғымы түсіндіріліп, заманауи культтерге сипаттама беріледі. Культ атануы үшін қажетті болған негізгі талаптар мен шарттар талданып, культ пен дін арасындағы айырмашылықтар түсіндіріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еркін ойлау тарихы
  Несиелер: 5

  мамандарды жоғарғы кәсіби деңгейде дайындап, білімгерлерді мазһабтар тарихының дамуына ықпал еткен өзекті мәселелер мен алғышарттарды, исламдық ағымдарды жете түсінудің негізгі жағдайларымен таныстырады. Еркін ой тарихы, еркін ойдың түрлі формалары, адамзат тарихындағы еркін ойдың қалыптасуы, даму кезеңдері мен ерекшеліктері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы діни ұйымдар
  Несиелер: 5

  Қазақстан аумағындағы қазіргі заманғы діни ұйымдардың ерекшелігі, неориенталистік ағымдар, протестанттық жаңа құрылымдар, исламдағы кейінгі идеялық ағымдар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ислам тарихы
  Несиелер: 5

  Ислам дінінің тарихын және қазіргі мәселелерін оқып-зерттеу арқылы ислам ілімінің негіздері және ерекшеліктерімен таныстырады. Ислам өркениетінің адамзат өркениетіне қосқан үлесіне ғылыми талдаулары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Діни мәтін герменевтикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Хадистердің зерттелуі мен даму кезеңдері және методологиясымен таныстырып, хадис саласында жазылған еңбектерді зерделеу көзделеді. Діни мәтіндерді талдау, интерпретация жасау, түсіндірме жасау, сонымен қатар діни және көне мәтіндермен жұмыс жасауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мазһабтар тарихы
  Несиелер: 5

  Мамандарды жоғарғы кәсіби деңгейде дайындап, білімгерлерді мазһабтар тарихының дамуына ықпал еткен өзекті мәселелер мен алғышарттарды, исламдық ағымдарды жете түсінудің негізгі жағдайларымен таныстырады. Еркін ой тарихы, еркін ойдың түрлі формалары, адамзат тарихындағы еркін ойдың қалыптасуы, даму кезеңдері мен ерекшеліктері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 3

  Өндірістік практиканың бағдарламасы мамандықтың білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді және білім алушыларда кәсіби мағыналы машықтарды өндіруге және кәсіби стандарттарының талаптарына сәйкес арнайы құзыреттерді қалыптастыруға бағытталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Діни және діни емес дүниетаным диалогы
  Несиелер: 5

  Интеграциямен бірге жаһандану дәуірінде дінаралық, ұлтаралық татулық пен өзара түсіністіктің маңызы, тарихи тәжрибелерді бүгінгі қоғамда пайдаланудың қыр-сыры үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дін феноменологиясы
  Несиелер: 5

  Дін феноменологиясының қалыптасуы мен даму тарихын, дін феномендерін, діни қызмет формаларын, сенімдерін жіктеуге, феноменологиялық әдіс ерекшеліктерін негіздеуге үйретеді. Белгілі дін феномонологтарының мұраларымен таныстыру арқылы діни тәжірибе категориялары мен ұғымдары, әулиелер типтері, құпия (тылсым) түрлері тәрізді діни феномендерді типтендіру, діндерді феноменологиялық жіктеуді дайындау талаптары жөнінде хабардар ету болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсатта жүзеге асырылатын зерттеу жұмыстары мен жазбаларды жоспарлау, ұйымдастыру, рәсімдеу, жариялау тәсілдері сипатталады. Республикалық, әлемдік деңгейдегі ғылыми басылымдар мен конференциялар талап ететін жалпыға ортақ стандарттар жүйесі көрсетіліп, меңгертіледі, сол талаптарға сай ғылыми құнды мәлімет тағайындауға машықтандырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Код ON1

  Дінтанудың қалыптасуы мен оның даму кезеңдері жайлы түсінікке, діни мәселелерге талдау жүргізудің негізгі теориялық және әдістемелік тәсілдері жайлы білімге ие болу

 • Код ON2

  Діни адамның психологиялық ерекшеліктерін түсіну, діни және діни емес көзқарастардың қарым-қатынасын талдауға дағдылану

 • Код ON3

  Әлеуметтік-саяси, экономикалық үдерістер мен олардың қоғамға әсері жайлы мәліметтер мен ақпараттарды заманауи технологиялар арқылы жинақтап, жүйелеп, өз бетінше талдау қабілетіне ие болу

 • Код ON4

  Сауатты жазба және ауызекі тілді меңгеріп, өз ойын, ұстанымын тұщымды түрде жеткізе білу

 • Код ON5

  Кәсіби қызмет аясында жекеленген тұлғалар мен топтардың іс-әрекетін талдау, бағамдау, реттеуге қабілетті болу

 • Код ON6

  Дінтанушының кәсіби қызметінің мақсатын, әдістері мен әдіснамасын білу

 • Код ON7

  Мемлекеттік-конфессионалдық қарым-қатынастардың құрылымдық заңдылықтарын түсіну

 • Код ON8

  Діндер дамуының ортақ заңдылықтарын айқындап, негіздей алу және дін саласындағы әртүрлі мәліметтерге талдау жасай алу

 • Код ON9

  Дін эволюциясының жалпы заңдылықтарын ашу, түсіндіруге қабілетті болу

 • Код ON10

  Бұқаралық ақпарат құралдарының, оның ішінде ғаламтор кеңістігіндегі салалардың мониторингін жасай алу

Top