Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07201 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы в С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 • Фармацевтикалық және косметикалық өнімдер
  Несиелер: 5

  Тұтынушылардың қасиеттері, жіктелуі, парфюмерлік және косметикалық өнімдердің кодтауы және ассортименті; ПКӨ ауқымын және сапасын қалыптастыратын факторларды зерттеу. Сапасын бағалау, сапа индикаторлары, және сапасын бақылау сипаттамалары, ПКӨ өнімдерінің кіші топтарын сәйкестендіру және сертификаттау ережелері. ПКӨ сапасы мен қауіпсіздігі, сәйкестікті бағалау және тұтынушыларды қорғау саласындағы негізгі нормативтік құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды жасаудың іргелі негіздері
  Несиелер: 6

  Фармацевтикалық технологиясының заманауи жағдайы және дамыту үрдістер. Дәрілік заттарды мемлекеттік реттеу. Биофармация. Фармацевтикалық факторлар. Химиялық жасау Фармацевтикалық өндіріс. Қосымша заттар. Бос радикалдың тотығуы. Антиоксиданттар және оларды қолдану. Биологиялық препараттар өндірісі. Технологиялық процестерді растау негіздері. CTD форматында дәрілік қалыптар құжаттары. Порядок проведения экспертизы лекарственных средств.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологияны басқару
  Несиелер: 4

  Основные понятия и категории психологии управления, изучение личности, концепций личности в различных направлениях психологической науки, межличностных отношениях в группе и коллективе. Рассматриваются вопросы изучения личностных и средовых факторов, негативно влияющих на психику, а также способам сохранения психического здоровья человека. Особое внимание в программе уделяется психологическим характеристикам личности специалиста здравоохранения

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Парфюмерлік және косметикалық өнімдерді өндіруге арналған дизайн және жабдықтар
  Несиелер: 5

  Парфюмерлік және косметикалық өнімдерді өндіруге арналған дизайн және жабдықтар. Парфюмерлік және косметикалық өнімдерді алу технологиялық процестері және оларды өндіруге арналған жабдықтар. Парфюмерлік және косметикалық құралдарды орауға арналған контейнер. Парфюмерлік және косметикалық өнімдерді өндіруде технологиялық жабдықтарды өндіру және жөндеу үшін пайдаланылатын материалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Тарих және философиясы ғылымы. Медициналық және фармацевтикалық білім және философия. Фармация және медицинадағы философиясы сана мәселесі. Фармация мен медицинадағы негізгі ұғымдарды анықтаудың философиялық және әдіснамалық мәселелері. Фармацевтикалық ғылымдардың жіктелуі. Фармацевтикалық ғылымдардың жіктелуі. Ғылыми фармацевтикалық білім деңгейлері мен түрлері. Фармация мен медицинада білім әдістерінің ерекшелігі. Этика және фармация. Биоэтиканың пайда болуы мен гуманистік идеалдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бағдарламаның мазмұны педагогиканың негізгі ұғымдары мен санаттарын көрсетеді. Педагогикадағы мақсаттар мен мақсаттар. Педагогикалық қызмет. Мұғалім мамандығының ерекшеліктері. Педагогикалық процесс ретінде білім беру. Білім беру - әлеуметтік-мәдени құбылыс және жалпыға ортақ құндылық. Педагогикалық қарым-қатынас. Педагогиканың ажырамас бөлігі ретінде білім беру. Білім беру жүйесін басқару негіздері, әдістері мен формалары. Қазақстандағы білім беру идеясын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Клиникалық фармацияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Клиникалық фармацияға кіріспе. Клиникалық фармацевт рөлі. Клиникалық фармацияның негізгі қағидалары мен ережелері. Хронофармакология. Аурулардың кешенді дәрілік терапиясында өзара алмасу және дәрілік өзара әрекеттесу. Дәрік қалыатардың тағайындауға жанама әсерлерін төмендету және тиімділігін арттырудың негізгі принциптері мен үлгілері. Жеке дәрілік заттарды салыстырмалы бағалау әдістемесі. Медициналық қызметкерлер арасында дәрілік қалыптар бойынша ақпараттық жұмыс. Пациенттердің фармацевтикалық күтімі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Кәсіби шетел тілін үйрену құзыреттілігі халықаралық білім беру кеңістігінде және еңбек нарығында мобильді болып табылатын жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Магистранттар арасында сөз сөйлеудің барлық түрлерін жетілдіру, медициналық практиканың салалары бойынша кәсіби маңызды мәселелердің кең ауқымы туралы хабарлауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 4

  Бағдарламаның мазмұны лекциялар, семинарлар, практикалық сабақтар түрінде оқу процесінің негізгі ережелерін көрсетеді. Практикалық дағдылар мен оқыту әдістерін қолдану, инновациялық оқыту технологиялары. Педагогикалық қарым-қатынас дағдылары. Заманауи педагогикалық үдерістің әдістері мен формаларын қолдану. Педагогикалық тәжірибе, болашақ медицина университеттерінің мұғалімдерін дайындаудағы оқу үдерісінің маңызды бөлігі ретінде

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық инжиниринг негіздері
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық өнеркәсіптегі инженерлік қызметтің өмірлік циклы және қондырғылар. Инженерлік қызметтің құрлысындағы негізгі элементтер. Жалпы инженерлік принциптердің жіктелуі. GMP және GEP талаптары. Қондырғылар мен жүйелерді талдау негізгі әдістері. Квалификация және инженерлік объектілерді таңдау көлемі. Тапсырыс берушінің талаптарына спецификация құрастырудың негізгі ережелері. Инженерлік объектілерді эксплуатациялау жоспары. Стерильді және асептикалық өндірістегі техникалық қызмет көрсетудің регламентациясы және оның ерекшеліктері. Авариялық ремонттарды ұйымдастыру. Фармацевтикалық өндірістегі GMP талаптарына сәйкес өлшеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экстемпоральды дәрілік қалыптардың сапасын анықтау
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттардың сапасын бақылау. Фармацияда стерильді, стерильді емес дәрілік қалыптарды жасау және оларды бақылау (сапалық және сандық талдау). Дәріханаларда дайындалған дәрілік қалыптарға физикалық және химиялық талдау жүргізу. Титриметриялық, физика-химиялық, спектрофотометриялық әдістерді қолдану арқылы ішкі және сыртқы қолданудың дәрілік қалыптарға талдау жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фитопрепараттардың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Фитопрепараттарды алудың заманауи технологиялары соңғы жылдары ғылыми бағыт ретінде қарқындап дамуда. Фитопрепараттар технологиясының даму тарихы. Фитопрепараттар технологиясының қазіргі күйі және даму перстпективалары. «Фитопрепараттардың заманауи технологиялары» пәнін оқыту фармацевтикалық технологияның перспективті бағыттарының бірі - экстракциялық препараттардың фармацевтикалық өнеркәсібін дамытуға бағытталған. Білімді тереңдету мақсатында отандық және шетелдік фитопрепараттарды өндіретін әртүрлі фирмаларды жабдықтауда қолданылатын заманауи қондырғылар бойынша теориялық бағытта дайындау ұсынылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік заттардың өндірісі. Сапаны бақылау және мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Дәрілік заттардың сапасын мемлекеттік реттеу. Қоғамдық денсаулық сақтау саясатының принциптері. Дәрілік препараттарды өндіруді нормативтік реттеу. Жақсы өндірістік тәжірбиелік халықаралық ережелер. Фармацевтика өнеркәсібінің сапасы. Процесс-аналитикалық технологиялар. Фармацевтика саласының қызметкерлері. Өндірістегі ластану және оны бақылау. Химиялық машина жасау Фармацевтикалық өндіріс. Фармацевтикалық өндірісте жарамдылық. Сапаны қамтамасыз ету тұжырымдамасы. Фармацевтикалық сапа жүйесі (фармацевтикалық сапа жүйесі).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармакоэкономика
  Несиелер: 5

  Шығындарды жоспарлау үшін фармакоэкономикалық талдаудың барлық әдістерін және кезеңдерін игеру: фармацевтикалық өнімдерд үшін тарифтерді анықтау, дәрілік заттарды қоладну үшін мемлекеттік бюджеттеуді тиімді ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық өндірісті нормалау
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық сапа жүйесі (PQS). Дәрілік заттар сапасы: түсінігі, терминология, мемлекеттік бақылау механизмдері мен құралдары GMP аясында фармацевтикалық мекеме қызметкерлерінің жүйесі: жалпы талаптар, қызметкерлерді ұйымдастыру. Негізгі қызметкер. Өкілетті тұлға. Фармацевтикалық өнеркәсіп бөлмелері мен қондырғыларына қойылатын GMP талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік заттардың шығару перспективалар және негізгі бағыттар»
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттарға ізденудің негізгі этапттары. Заттардың ағзаға әсер етуі химиялық структурасымен байланысы. Дәрілік заттардың кейбір физикалық және химиялық қасиеттерден фармаколо-гиялық әсердің байланысы. Жаңа дәрілік заттардың шығару бастамалары. Дәрілік заттардың эмпирикалық және бағытталған ізденіс. Заттарды конструирлеуге қолданатын есептеу және мәліметті әдістер. Наномедицина және биологиялық функционалдық наноматералдар жасау. Митохондрялды адресстік антиоксиданттар негізінде жаңа дәрілік препараттар өңдеу (SkQ).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Персонал менеджменті
  Несиелер: 5

  Менеджмент дәріханалық ұйымдардың басқару құралы ретінде. Кадрлық менеджмент. Маркетингтік зерттеулер. Маркетинг кешенін практикалық қолданудың мәні мен бағыты:тауар, оның таралуы мен бағасының түзілуін ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өндірістердің процестері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Биотехнологиялық процестерге арналған жабдықтар, дәрілік препараттардың өндірістік процестерінде жылу және масса алмасу құрылғылары, микроағзалардың мерзімді және үздіксіз өсіруге арналған ферментерлер. Микроағзалардың сұйық фазалық, қатты фазалық және газофаздық көбеюіне арналған қондырғылар. Биотехнологиялық өндіріс өнімдерін оқшаулау, тазарту және тұрақтандыруды автоматты түрде реттеуге арналған қондырғылар. Микроағзалар популяциясының өсуінің кинетикалық қисығы. Ферментациялау кезеңдері (фазалары) және олардың ерекшеліктері. Процестің тиімділігінің сипаттамасы. Ферментациялау дың кинетикасының математикалық сипаттамасы. Аэрацияны микроағзалардың нақты өсу қарқынына әсері. Оттегінің критикалық концентрациясы. Биореактордағы массалық трансферттің негізгі ерекшеліктері және оның қарқындылығын есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару есебінің негіздері
  Несиелер: 5

  Аудиттің ережелері. Фармацевтикалық ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметін бақылау. Дәрілік заттардың есепке алуды жоспарлау және талдау. Инвентаризациялық қозғалысты есепке алу (TMC). Ақша ағынын есепке алу. Шығындар мен оларды жіктеу. Фармацевтикалық ұйымдардың есебін дайындау принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер мен зияткерлік меншікті қорғау
  Несиелер: 4

  Ғылыми-зерттеу жұмыстары. Зияткерлік меншіктің түрлері мен объектілері. Зияткерлік меншік: жалпы ережелер. Зияткерлік меншікті қорғау ғылыми зерттеулерді орындау кезінде қалыптасады. Зерттеу және дамыту саласындағы зияткерлік меншіктің ерекшеліктері. Зерттеу нәтижелерін коммерциализациялау - зияткерлік меншік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Уытты заттардың жіктелуі және уыттылық әсері
  Несиелер: 5

  Улы заттар, терминдер. Жіктелу негіздері. Улану. Улану фазалары. Улы заттардың жіктелуі. Химиялық жіктелу. Газ тәрізді және сұйық улы заттар. Таңдаулы уыттылығына байланысты жіктелуі. Кардиотоксикалық, нейротоксикалық, гепатотоксикалық және т.б. Улану жағдайларына байланысты жіктелуі (криминалды, суицидтік, тұрмыстық, пероралды және т.б.). Клиникалық көріністеріне байланысты жіктелуі. Токсикометриялық көрсеткіштер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық өндірісті нормалау
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық сапа жүйесі (PQS). Дәрілік заттар сапасы: түсінігі, терминология, мемлекеттік бақылау механизмдері мен құралдары GMP аясында фармацевтикалық мекеме қызметкерлерінің жүйесі: жалпы талаптар, қызметкерлерді ұйымдастыру. Негізгі қызметкер. Өкілетті тұлға. Фармацевтикалық өнеркәсіп бөлмелері мен қондырғыларына қойылатын GMP талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Инновациялық кәсіпкерлік - бұл жаңа технологияларды құру, басқарудың жаңа формаларын пайдалану, жаңа өнімдерді құру және т.б. сияқты кәсіпкерлікті дамытудың жаңа жолдарын пайдаланатын коммерциялық қызмет түрі. Инновациялық кәсіпкерлік кәсіпорынның қаржылық қызметімен байланысты тәуекелдерді қабылдауға дайын

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік өсімдіктердің фитохимиялық талдау
  Несиелер: 5

  Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамы. Әсер етуші заттар. Фитохимиялық талдаудың негізгі түсініктері. Дәрілік өсімдік шикізаттардан жеке заттарды бөліп алу және фитопрепараттарды алу келешегі. Дәрілік өсімдік шикізатындагы әсер етуші заттардың сапалық және сандық талдауы. Оларды стандарттаудың заманауи әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік өсімдіктердің заманауи технологиялары
  Несиелер: 4

  Арнайы орындарда дәрілік өсімдіктерді өсіру және мәдинеттендіру. Ол жаңа өсіп келе жатқан жағдайларда өсімдіктердің даму заңдылықтарын зерттеуге және оларды өсіруге арналған шараларды әзірлеуге бағытталған бірқатар шараларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармакологиялық белсенді қосылыстардың уыттылығы және оларды анықтаудың әдістері
  Несиелер: 4

  Фармакологиялық белсенді қосылыстардың тірі ағзаларға артық мөлшерде енуінің әсері. Заттық уыттылық дәрежесін анықтау. Улану кезіндегі детоксикация. Уыттылық дәрежесінің және олардың токсикометриялық көрсеткіштерін анықтауда жүргізілетін зерттеу жұмыстарының әдістемелері мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Кәсіби қызметті автоматтандыру жүйесі. Ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттары. Ақпараттық технология бағдарламалық қамтамасыз ету. Ақпараттық жүйелер және компьютерлік техниканы олардың кәсіби қызметінде пайдалану. Ақпараттық технологиялардың техникалық құралдары. Ақпараттың негіздері және компьютер қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәрілік өсімдік шикізаты мен фитопрепараттарды тіркеу, қайта тіркеу және сертификаттау бойынша фармакопеялық талаптар
  Несиелер: 4

  Фитопрепараттарға сараптама жүргізу үшін тіркеу құжаттар жинағын ұсыну тәртібі. Дәрілік заттарды сараптау тәртібі. Дәрілік заттардың зертханалық сынақтарын жүргізу тәртібі. Дәрілік заттарды сараптау нәтижелерін қалыптастыру тәртібі. Препаратты тексеру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәрілік заттарды стандарттау процесінде аналитикалық әістерді валидациялау
  Несиелер: 5

  Негізгі валидационные сипатта-малар.Аналитикалық әдістерді валидациялау бойынша СРМР/1СН 02А және 02В құжаттарын басшылыққа алу. Дәрілік заттардың сапасын бақылау барысында стандартты үлгілерді қолдану және аттестациялау.Фармакопеялық стандартты үлгі. Жұмысшы стандартты үлгі. Стандартты үлгілерге және оларды қолдануға қойылатын талаптар. Сәйкес параметрлердің сипаттамасы және қолдану мүмкіндігі.Аналитикалық әдістер мен аналитикалық жүйелердің жарамдылығын тексеру. Ревалидация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биологиялық белсенді қоспалардың технологиясының ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Қоспалардың негізгі түсінігі, даму тарихы, классификациясы, терминологиясы, шикізатты ұтымды пайдалану әдістері, өндірісті ұйымдастыру және реттеу, сапаны бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Косметология негіздері
  Несиелер: 4

  Терінің анатомиясы және физиологиясы және оның қосындылары. Бет, қол және аяқтың жас және қалыпты терісіне күтім жасау. Косметикалық процедуралардың түрлері. Техника өнімділігі. Шаш күтімі. Менопаузы мен жасына байланысты терінің өзгеруі мәселелері. Теріге күтім жасайтын бағдарлама. Косметикалық массаж. Физиотерапия және аппараттық косметология. Сәндік-эстетикалық косметология. Сұлулық салоны жұмысын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәрілік препаратттарға тіркеу досьесін жасау
  Несиелер: 5

  Дәрілік препараттарды мемлекеттік тіркеу. Дәрілік заттарды сынау және этикалық сараптама принциптері. Ұлттық тіркеу жүйелері және әр түрлі елдердегі талаптар. Қазақстан Республикасында тіркеу талаптары. Дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеу мақсатында оларды сараптауды ұйымдастыру. Дәрілік заттарды мемлекеттік тіркеуге және қажетті құжаттарды ұсынуға өтінімдерді ұсыну және қарау. Дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеу туралы шешім. Жүйенің негізгі элементтері Қазақстанның фармацевтикалық нарығына жіберілді. Медициналық пайдалануға арналған тіркелген дәрілік препараттар үшін тіркеу деректерінде қамтылған құжаттарға өзгерістер. Дәрілік препараттарды мемлекеттік тіркеуді жою. Нұсқаулықтарды дайындаудың жалпы талаптары. Нұсқау мәтіндерін құрастыру және ұсыну талаптары. Тіркеу деректерінің құрылымы - жалпы техникалық құжат - КТД форматы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Стандарттау, сертификаттау және метрологиясы негіздері
  Несиелер: 4

  Зауытта әзірленген барлық қалыптарға тиесілі дәрілік заттардың сапасын бағалауды қадағалайтын мемлекеттік принциптер (бұйрықтар, заңдар, басқару құжаттары, ережелер). Жаңа дәрілік заттарды алудағы аналитикалық әдістердің рөлі. Дәрілік заттарды стандарттау. Фармакопея-лық талаптарды халықаралық, ұлттық және аудндық деңгейдегі дамуы мен тенденциялары (Компендиум медика-менторум, Еуропалық Фармакопея, АҚШ Фармакопеясы), Британдық Фармакопея.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Медициналық мақсаттағы бұйымдар өндірісін лицензиялау
  Несиелер: 4

  Медициналық құрылғыларды бақылау деңгейі осы құрылғыны қолданғандағы қауіптің қаншалықты жоғары болуына байланысты талап етіледі, яғни соншалықты өндірістік бақылау жоғары болуы керек. Қазіргі кезде медициналық құралдар мен құрылғыларды құрастыру және өндіру арнайы САПР көмегімен жүргізіледі, нәтижесінде уақыт және финанстық шығын мөлшері азаяды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармацевтикалық логистиканың тұжырымдамасы мен принциптері
  Несиелер: 5

  Маркетингтік араластыру - бұл мақсатты нарықтан қажетті жауапты қамтамасыз ету үшін фирма қолданатын бақыланатын маркетингтік айнымалылар жиынтығы. Маркетингтік зерттеулер кешенін ұйымдастыру үшін маңызды болып табылатын мәселелерді шешу үшін тиімді әдістер пайдаланылатын маркетингтік талдау құралы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық ұйымдар қаржы-шаруашылық қызметін бақылау, жоспарлау және талдау, дәрілік заттардың есебін жүргізу,аудит жүргізу қағидалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Менеджмент және инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Инновациялық кәсіпкерлік - бұл жаңа технологияларды құру, басқарудың жаңа формаларын пайдалану, жаңа өнімдерді құру және т.б. сияқты кәсіпкерлікті дамытудың жаңа жолдарын пайдаланатын коммерциялық қызмет түрі. Инновациялық кәсіпкерлік кәсіпорынның қаржылық қызметімен байланысты тәуекелдерді қабылдауға дайын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Пациенттердің жас ерекшеліктерін ескере отырып, дәрі-дәрмектерді тиімді пайдалану
  Несиелер: 5

  Пациенттердің қауіпсіздігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі санитариялық ережелерді сақтауға арналған санитарлық санаттар бойынша дәрілік құралдарды қолданудың рационалды пайдаланылуын білу. Науқастардың жас санатының есепке ала отырып дәрілік заттарды тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәрілік заттардың токсикологиялық өзара әрекеттесуін бағалау
  Несиелер: 4

  Дәрілік заттардың токсикологиялық өзара әрекеттесуінің және клиникалық фармакотерапияның қауіпсіздік критерийлерінің клиникалық қауіптілік деңгейін бағалау қағидалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Парфюмерия және косметика технологиясы
  Несиелер: 4

  Негізгі шикізат пен парфюмерлік-косметикалық өнімдердің ассортименті. Косметикалық және парфюмерлік өнімдерді жасау, зерттеу, өндіру және сапасын бақылаудың теориялық және тәжірбиелік аспектілері. Өнеркәсіптік өндірістің кезеңдері. Парфюмерлік және косметикалық өнімдердің ауқымы мен сапасын қалыптастыру факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингтік зерттеу кешені
  Несиелер: 4

  Құпия кешені маркетингтік коммуникация - сипаттамалары, таңдау критерийлері, жоспарлау, ұйымдастыру және тиімділігін анықтау. Негізгі элементтері тауарларды жылжыту (promotion mix) фармацевтикалық нарықта – жарнама құралдары, ынталандыру, тікелей сату және басқа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармацевтикалық өндіріс процесстері
  Несиелер: 4

  Дайын дәрі-дәрмектер өндірісін ұйымдастырудың жалпы принциптері. Халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі. Фармацевтикалық кәсіпорындарда есірткі өндірісін ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастыру принциптері. Дәрілік препараттарды, өнеркәсіптік өндірістегі препараттарды әзірлеу мен енгізудің негізгі кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәрілік препаратттарға тіркеу досьесін жасау
  Несиелер: 5

  Дәрілік препараттарды мемлекеттік тіркеу. Дәрілік заттарды сынау және этикалық сараптама принциптері. Ұлттық тіркеу жүйелері және әр түрлі елдердегі талаптар. Қазақстан Республикасында тіркеу талаптары. Дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеу мақсатында оларды сараптауды ұйымдастыру. Дәрілік заттарды мемлекеттік тіркеуге және қажетті құжаттарды ұсынуға өтінімдерді ұсыну және қарау. Дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеу туралы шешім. Жүйенің негізгі элементтері Қазақстанның фармацевтикалық нарығына жіберілді. Медициналық пайдалануға арналған тіркелген дәрілік препараттар үшін тіркеу деректерінде қамтылған құжаттарға өзгерістер. Дәрілік препараттарды мемлекеттік тіркеуді жою. Нұсқаулықтарды дайындаудың жалпы талаптары. Нұсқау мәтіндерін құрастыру және ұсыну талаптары. Тіркеу деректерінің құрылымы - жалпы техникалық құжат - КТД форматы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фитокосметика
  Несиелер: 4

  Фитокосметологияда қолданылатын емдік өсімдіктер. Медициналық және косметикалық препараттарды өндіруде қолданылатын биологиялық белсенді заттар. Медициналық және косметикалық препараттарды өндіруде қолданылатын биологиялық белсенді заттар Фитокосметика өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәрілік заттарды тіркеу және қайта тірекеу арқылы зерттеулер жіргізу
  Несиелер: 4

  Дәрілік затты мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу ережесі. Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу кезінде ұсынылған тіркеу деректерін тексеру және құжаттардың тізбесі. Дәрілік заттардың сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жөніндегі нормативтік-техникалық құжатты дайындау, келісу және сараптау ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биологиялық белсенді қоспалардың технологиясының ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Қоспалардың негізгі түсінігі, даму тарихы, классификациясы, терминологиясы, шикізатты ұтымды пайдалану әдістері, өндірісті ұйымдастыру және реттеу, сапаны бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Парфюмерлік және косметикалық өнімдерді өндірудегі сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны басқару тұжырымдамасы. Сапаны басқару әдістері мен процесі. Сапаны басқарудың рөлі, құралдары және кезеңдері. Сапаны басқарудың ғылыми аспектілері. Парфюмерлік-косметикалық өнеркәсіптің сапасы мен қауіпсіздігі мәселелері. Парфюмерлік және косметикалық құралдарды стандарттау мен қауіпсіздіктің қазіргі жағдайы. Косметикалық өнімдерді өндірудің сапасын басқару жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Кәсіби қызметті автоматтандыру жүйесі. Ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттары. Ақпараттық технология бағдарламалық қамтамасыз ету. Ақпараттық жүйелер және компьютерлік техниканы олардың кәсіби қызметінде пайдалану. Ақпараттық технологиялардың техникалық құралдары. Ақпараттың негіздері және компьютер қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биологиялық белсенді заттардың химиясы мен технологиясы
  Несиелер: 4

  Парафармацевтикалық өнімнің негізгі түсініктері, даму тарихы, жіктелуі, терминологиясы, сонымен қатар шикізатты ұтымды пайдалану әдістері, өндірісті ұйымдастыру және реттеу, сапаны бақылау және Қазақстан Республикасында парафармацевтикалық өнімдердің айналымын реттейтін нормативтік құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Код ON1

  ON1 химиялық-фармацевтикалық, биотехнологиялық препараттардың, медициналық өнімдердің жаңа технологияларын әзірлеу, жобалау және енгізудің теориялық негіздерін біледі;

 • Код ON2

  ON2 эксперименталды зерттеу әдіснамасын меңгеру, қазіргі кезеңде психологиялық ғылымның дамуы туралы әзірлемелерді енгізу бойынша қолданылатын, іргелі ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздерін меңгеру;

 • Код ON3

  ON3 дәрілік заттарды өндіру және өндіру үшін фармацевтикалық ұйымдардың өндірістік қызметін ұйымдастырудың негізгі принциптерін зерделеу; халықаралық стандарттар нормаларына сәйкес тиісті жабдық бойынша процестерді жүргізу;

 • Код ON4

  ON4 отандық, жақын және алыс шетелдердің нормативтік-техникалық құжаттамаларын саралау; дәрілік заттардың стандарттау және сапасын бақылауды анықтау; физикалық, химиялық және физика-химиялық талдау әдістерін білу; дәрілік заттарды талдау және зерттеу;

 • Код ON5

  ON5 фармацевтикалық өндірістің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе алады;

 • Код ON6

  ON6 бизнестің бағдарламалық жасақтамаларын қолдану арқылы ақпаратты өңдей алады

 • Код ON7

  ON7 зерттеу мақсаттарын тұжырымдауды және озық тәжірибелер мен технологияларды іріктеуді жүйелейді және жалпылайды;

 • Код ON8

  ON8 оқу үрдісінде желілік компьютерлік технологиялар, дерекқорлар, бағдарламалық пакеттер пайдаланылады; бизнестік саланың қолданбалы бағдарламалық жасақтамасын пайдалана отырып, ақпаратты өңдеуді жүзеге асырады; ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау

Top