Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04102 ІТ-менеджмент в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  «Сапа менеджменті» пәні менеджмент пен маркетинг саласындағы бакалаврларды дайындау оқу жоспарының таңдау компоненті болып табылады. Нарықтық экономика кадрларды дайындау мен кәсіби білім жүйесіде жаңа әдістерді қояды. Мамандарды дайындау үрдісі олардың нарықтық заңдар мен талаптарға сәйкес пәндерден білім алуды болжайды. Мұндай жағдайларда сапаны басақара алатын мамандарды дайындаудың қажеттілігі жетті. «Сапа менеджменті» пәні сапа менеджменті, сапаны басқарудың теориалық аспектілірімен танысу және оларды отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың тәжірибесінде қолдану сласындағы базалық түсініктер мен негізгі үрдістерді оқуды жоспарлайды. Сапа менеджменті пәні нарықтағы менеджерлірдің кәсіби дайындығының сапасына байланысты болатын пән.

 • Интеллектуалдық капиталды басқару
  Несиелер: 5

  Инновациялық экономика жағдайында қоғамдық өндірісте базистік өзгерістер болады, яғни интеллектуалдық капиталдың маңызы ұлттық экономиканың құрылымын реттеуге әсерін тигізеді.Шарушылық қызметтің іс әрекеті барлық деңгейдегі капиталға тікелей қатысы бар.

 • Инновация аясында мемлекеттік-жеке әріптестік
  Несиелер: 3

  Инновациялық саладағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қазіргі заманғы шындыққа сай келетін, елдің технологиялық, мүліктік және қаржылық әлеуетін арттыруға, ғылым мен инновациялар саласында мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің өсуіне ықпал ететін дамудың аса маңызды бағытын білдіреді. Бұл оқу пәні мемлекеттік-жекеменшік серіктестік саласындағы білімнің қалыптасуына, қазіргі кезеңде оны енгізу әдістеріне бағытталған; сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын дайындау мен жүзеге асыру барысында туындайтын әлеуметтік қатынастардың жүйесімен және ерекшеліктерімен, соның ішінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің инновациялық қызметтегі шарттық міндеттемелерін орындау және тоқтату туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
 • Ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Пән қорғау объектілерінің жіктелуін, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын (вирустардан қорғау, рұқсат етілмеген кіруден қорғау, ашық желілерде ақпаратты қорғау), қорғау жүйелерін құрудың негізгі принциптерін қарастырады. Ақпаратты қорғау үшін криптографиялық алгоритмдерді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық ғылым әлемдегі жаһандық экономикалық үрдістерден бастап, адамның экономикалық өміріне дейінгі адам қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Сондықтан білімнің негізі аумағы ерекшеленеді. Қолданбалы экономика өмірдің тәжірибелік бөлігіне жатады. Әрбір жеке тұлға, өз ортасында жұмыс істейді, шаруашылық үрдісті өз жағында қарастыруды үйренеді, дағдылана отырып өз жолын экономикалық жүйеде табады

  Селективті тәртіп
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ара үдеріс тәртіптің байқауының басқарманың сұрақтары жобалармен ара мен сырттың курстарымен өзара байланыстар мамандыққа қарастырылады, тарт- инвестицияның тиімділігінің көтермелеуінің жол в

  Селективті тәртіп
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымның персоналын басқарудың негізгі тәсілдерін зерделеу және персоналмен жұмыс істеу әдістері мен технологияларын игеру; персоналды басқарудың мәні кәсіпорын деңгейінде жұмыс күшін қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу процесіне, кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және онда жұмыс істейтін қызметкерлердің жан-жақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында қызметкердің еңбек сапасын (жұмыс күшін) пайдалану үшін жағдай жасауға өзара байланысты ұйымдық-экономикалық және әлеуметтік шаралардың көмегімен жүйелі, жоспарлы ұйымдастырылған ықпал ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономиканың даму белестері. Экономикалық теорияның пәні, әдістері. Экономикалық категориялар мен заңдар. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар. Шаруашылықты жүргізудің негізгі түрлері. Меншік қатынастары, оның түрлері. Сұраным мен ұсыным. Тауар және ақша қатынастары. Кәсіпкерлік және кәсіпорындар. Кәсіпорын капиталдары, олардың түрлері, айналымы және қайта айналымы. Негізгі және айналмалы капиталдар. Кәсіпорын шығындары. Өндіріс факторларына бағаның құрылуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Экономиканың циклдық дамуы. Жұмыссыздық және инфляция. Қаржы жүйесі. Мемлекеттің фискалдық саясаты. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Экономиалық өсу. Дүниежүзілік экономикалық байланыстар.

 • Бірлескен ақпараттық қорлар және тап осы базаның
  Несиелер: 5

  Корпоративті деректер базаларының құрамына кіретін деректер базаларын жобалаудың әдіснамалық және практикалық аспектілері меңгеріледі: пәндік аймақтың негізгі үдерістеріне зерттеу жүргізіледі және оның объектілері арасындағы байланыс - инфологикалық моделі тұрғызылып, корпоративті деректер базасы жобаланады.

  Селективті тәртіп
 • Деректерді интеллектуалды талдау
  Несиелер: 3

  Деректерді зияткерлік талдау ірі деректер жинағында пайдалануға жарамды мәліметтерді анықтау процесі, деректерді қарау кезінде анықтау мүмкін емес заңдылықтарды анықтау үшін Математикалық талдау әдісімен зерттеу болып табылады. Модельді құру деректерге қатысты мәселелерді тұжырымдаудан және модельді құрудан жұмыс ортасында модельді өрістетуге дейін қамтиды

  Селективті тәртіп
 • Бизнес этикасы
  Несиелер: 5

  Бизнес этикасы - дәстүрлі адами құндылықтарға негізделген және бір ұйымның мүшелері мен серіктестерінің ұстанатын ережелер жиынтығы. Дәстүр бойынша бизнестің іскер этикасы компания қызметкерлерінің, клиенттерінің және әріптестерінің мүдделерін құрметтеуге негізделген. Ол сондай-ақ бәсекелестерге таралады және бизнестегі орны үшін күресте тыйым салынған немесе әділетсіз әдістерді қолданбауды білдіреді.

 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мәні елдің қаржы жүйесі, мемлекет пен қоғам мүддесінде ЖІӨ бөлу тәртібі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мемлекет қаржысы, кәсіпорын қаржысы және халық қаржысы. Нәтижесінде, студенттер қаржы жүйесінің әртүрлі буындарында қалыптасатын қаржы ресурстары мен ақша қорларының құрамы мен құрылымын, жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін оларды бөлу мен пайдаланудың тәртібі мен ерекшеліктерін білетін болады.

 • Тауарлар мен қызмет көрсетулер жарнамасы
  Несиелер: 5

  Пән B2B және B2C салаларындағы компаниялардың жарнама қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздерін және практикалық әдістерін, жарнамалық ақпарат тарату әдістерін және оларды іріктеу әдістерін, маркетинг және жарнама стратегиясының өзара байланысын, жарнама агенттіктерінің функцияларын, Интернеттегі жарнамалық қызметті зерттейді

  Селективті тәртіп
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Стратегиялық менеджмент қазіргі нарықтық қатынастардың заңдылықтарымен және өдірушінің өнімі тікелей тұтынушыға бағытталғандығы есебінен сұранысты білу қажеттігімен түсіндіріледі. Қазақстандағы менеджмент ерекшелігі кәсіпорындағы шикізаттың жеткіліксіз жағдайына бейімделе отырып, дұрыс қызмет етугде. Соңғы нәтижелер минималды шығындарды көрсетуді көздейді. Экономикадағы менеджменттің маңызы ролі кәсіпорындағы экономикалық және өндірістік процестерді бір бірімен ұштастыра отырып, бизнестің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету болып табылады. Менеджмент негіздерін білу, басқарудың тәсілдері білу, шешім қабылдай білу – пайдалы жұмыстың шарттары. Қазақстанға қазір жоғары білімді менджерлер қажет. Менеджер жоғары төленетін, сұранысқа ие маман болып отыр.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс нарықтық жағдайдағы кәсіпорынның теориясы мен практикасы туралы түсінік береді. Бұл пән өндірістік процестің тұжырымдамасын және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін қарастырады. Өндірістік менеджмент басқарушылық пәндер циклында ерекше орын алады, өйткені ол жасанды білім беру жүйесіндегі ұйымдастыру жүйелерінің тұжырымдамасын қалыптастырады. Өндірістік процестің тұжырымдамасын және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін қарастырады.Өндірістегі жоспарлау және процестердің стратегиясы тұтас жүйе ретінде ортақ қатынастарда қарастырады. Курс қамтиды: басқару шешімдерін, олардың біліктілігі мен талдауын; нарықтық стратегияны қалыптастыру және қалыптастыру қағидалары; кәсіпорындардың ресурстары мен оларды бағалау; инновациялық менеджмент және оның мақсаттарын

  Селективті тәртіп
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Статистикалық ғылымның пәні мен әдісі. Статистикалық бақылау, оның түрлері мен формалары.Статистикалық жинақтау және деректерді топтау. Бөлу қатарлары Абсолютті және салыстырмалы шамалар.Орташа шамалар Вариация көрсеткіштері. Дисперсия. Ішінара бақылау. Динамикалық қатарлар.Индекстер. Қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын статистикалық зерттеу. Халық және еңбек ресурстарының статистикасы.Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер.Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пәнде маркетинг бөлімінің қызметкерлерінің күшімен, сондай-ақ үшінші тараптың зерттеу агенттіктерінің қатысуымен ұйымдағы маркетингтік зерттеулердің барлық түрлерін жүргізудің жүйе құрастырудың теориялық және практикалық негіздері көрсетілген

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ресурстардың барлық қол жетімді түрлерін тиімді пайдалану негізінде бірыңғай өндірістік үдерісте жобаларды басқару кезінде инновациялық орта және жаңа енгізулерге арналған қолайлы жағдай жасау мақсатында теория мен тәжірибені оңтайлы біріктірудің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Оқыту пәні болып, басқару объектісі ретінде инновациялық үрдіс, оның құрылымы, мазмұны, инновацияны игеру үрдісіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар болып саналады. Инновациялық бағдарламаларды қаржыландыруды ұйымдастыру, әртүрлі деңгейдегі ұйымдарда инновациялық қызметті болжау және жоспарлау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың, оның ішінде адамның тіршілік ортамен өзара қарым-қатынасын, қоршаған ортаға адам қоғамының әсер ету ауқымы мен әсер етудің рұқсат етілген шектерін, оларды азайту мүмкіндігін зерттейді. Бұл адамзаттың өмір сүруі және ғаламшарлық ауқымға ие болатын экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғылым. Бұл ретте шешуші рөл экологиялық білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту үрдісінде басқа курстармен мамандық бойынша инвистициялаудың өзара байланысы, инвистицияны қатыстыра отырып тиімділіктің жолын көтеру, бизнес –жоспардың талдамасымен таныстыру,өндірістік менеджмент кәсіпорын менеджменті жүйесіндегі сұрақтары қаралады. Мамандарды дайындау үрдісінде олардың нарықтың заңы мен талаптарына сай пән бойынша білім алуын шамалайды. Осы жағдайларда инвестициялық менеджментті игере алатын менеджер мамандарды дайындау қажеттілігі туындады. бағалау, оларды қаржыландыру жолын таңдай білуге ие болу болып табылады

  Селективті тәртіп
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Эконометрика математикалық және статистикалық әдістер мен модельдердің көмегімен сандық және сапалық экономикалық өзара байланыстарды зерттейді. Экономикалық модельдердің параметрлерін бағалаудың құралдары мен әдіснамасын береді. Экономикалық процестерді болжау үшін қолданылады. Модель түрлері, оларды құру кезеңдері оқытылады. Екі сызықты регрессия және ең кіші квадраттар әдісі, регрессия теңдеуінің сапасын бағалау критерийлері. Көпше сызықты және сызықты емес регрессия. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Мультиколлинеарность. Динамикалық модельдер.

 • HR-менеджмент
  Несиелер: 5

  HR (human resources) - HR – human resources) – ұйымның адами ресурстарын құру, пайдалану және дамытудың өзара байланысты және өзара тәуелді кіші жүйелерін қамтитын күрделі жүйені зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
 • Микро-макроэкономика
  Несиелер: 7

  Микроэкономика бұл ресурстардың шектелген жағдайында шешімдерді ұтымды қабылдау туралы ғылым, онда жекелеген экономикалық субъектілердің, атап айтқанда тұтынушылар мен фирмалардың мінез-құлқы зерттеледі. Макроэкономика жұмыссыздық, баға деңгейі, экономикалық циклдер, ұлттық кіріс, салық-бюджет және қаржы-несие саясаты сияқты агрегаттық көрсеткіштерді қарастырады.

 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге қазіргі салық жүйесінің теориялық және әдіснамалық негіздері туралы экономиканың мемлекеттік реттеудің тиімді әдісі, елдегі салықтың функциялары мен түрлері және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы білім жинағын қалыптастыруға мүмкіндік береді, салықтың негізгі түрлерін есептеудің практикалық дағдыларын меңгереді, салық есептілігін толтырады

  Селективті тәртіп
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» курсы сызықты алгебра элементтерін, аналитикалық геометрия элементтерін, математикалық талдауға кіріспе бөлімін, бір айнымалыға байланысты функцияның дифференциалдық есептеулерін, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканы қамтитын тараулар

 • Тәуекел-менеджмент
  Несиелер: 5

  Қолайсыз нәтиженің туындау ықтималдығын төмендетуге бағытталған және жобаны іске асыру кезінде туындайтын ықтимал шығындарды азайтуға негізделген басқарушылық шешімдерді қабылдау және оларды жүзеге асыру процесі меңгеріледі. Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге тиісті теориялар мен модельдерге негізделген тәуекелдердің әдіснамалық талдауд дағдыларын дамыту, сондай-ақ фирманың стратегиялық менеджментінің ажырамас бөлігі ретіндегі тәуекелдерді кешенді басқару жүйесін толық меңгеру болып табылады.

 • Әлеуметтік желілерді талдау
  Несиелер: 3

  Интернет деректерін зияткерлік талдауды зерттеу негізгі Интернет-технологияларды талдауға, әлеуметтік желілердегі деректерді талдауға мүмкіндік береді. Зерттеу әлеуметтік желілерден алынған ақпараттар негізінде деректерді өңдеудің негізгі міндеттерін қарастырады: болжамды міндеттерді шешу үшін сызықтық және көп регрессия. Пәнді зерделеу нәтижесінде әлеуметтік желілердегі деректерді талдау негізінде түрлі экономикалық құбылыстарды болжауға болады.

  Селективті тәртіп
 • Деректер базалары
  Несиелер: 5

  Деректер базасын құру әдістерін практикалық меңгеру мен олардың қызмет етуінің принциптерін оқиды. Негізгі деректер модельдерін зерттеу және реляциондық базалық деректермен жұмыс істеудің тілдік құралдарын меңгеру. Деректер базасын ұйымдастыру принциптерін, ерікті пәндік аймақ үшін реляциялық базаларды жобалау әдіснамасы және деректер базасын құруды игеру.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздік технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары мен қауіптерін, деректер мен бағдарламаларды қорғаудың техникалық, бағдарламалық және криптографиялық құралдарын, вирустардан қорғау құралдарын, пайдаланушылар деңгейінде қол жеткізуді басқаруды және аутентификация жүйелерін қарастырады. Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік технологияларын қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты ерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады

  Селективті тәртіп
 • Басқарушылық шешімдерді жасау
  Несиелер: 5

  Мақсатқа жету үшін ең жақсы баламалы нұсқаны таңдау және келісу, жағдайды талдау, болжау және бағалау үрдісі оқытылады. Шешімдер қабылдау үдерісі - басқару объектісіне әсер етуді қалыптастыру және одан кейін іске асыру арқылы нақты басқару жағдайын шешуге бағытталған әртүрлі әдістер мен техникалық құралдарды қолдану арқылы белгілі бір технология бойынша жүзеге асырылатын қызмет.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы туралы білу мамандардың құзыреттілігінің, олардың кәсіпорынның экономикалық даму бағытын анықтау қабілетілігінің негізі болып табылады. Бәсекелестік нарықтық ортадағы кәсіпорындардың қызметі, шектеулі ресурстар шартында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдістері зерделенеді. Білім алушылар негізгі және айналым қаражаттары, кадрлық әлеует, еңбекақы төлеу жүйелері, өзіндік құн, қаржылық көрсеткіштер және инвестицияларды бағалау туралы білімді меңгереді.

 • Коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  «Коммуникациялық технологиялар» пәні бойынша ақпарат іздеудің, жинаудың, сақтаудың, өңдеудің және таратудың ақпараттық технологиялары көмегімен қарапайым және кәсіптік қызметтегі адамдарды заманауи әдістермен және байланыс құралдарымен қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мәліметтерді талдау және экономиканы моделдеу
  Несиелер: 5

  Экономикалық деректер түрлері. Статистикалық деректерді талдаудың ғылыми әдістері. Вариационды сериялардың түсінігі мен мақсаты және оның сипаттамасы. Деректерді ұсынудың графикалық формалары. Экономикалық айнымалылардың тәуелділіктерін түсінігі, түрлері және сандық бағалауы. Тәуелділіктерді математикалық модельдеу және модельдерді қолдану. Экономикалық және математикалық модельдер сапасының көрсеткіштері. Уақыт сериясы және оның компоненттері туралы түсінік. Уақыт сериясы модельдерін құру арқылы болжау. Трендтерді экстраполяциялау. Уақыт серияларын тегістеу әдістерімен болжау. Көп өлшемді масштабтау. Факторлық талдау және компонентті талдау. Кластерлік талдау. Discriminant талдау. Дисперсиялық талдау. Ақпарат алудың эксперттік әдістері. Имитациялық үлгілеу.

  Селективті тәртіп
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау түсінігі, мақсаттары мен принциптері. Инвестициялық шешім қабылдау процесі. Инвестициялық жобалардың ақшалай ағымдары. Үздіксіз және үздіксіз емес инвестициялық жоболар. Инвестициялардың тиімділігін бағалау және кәсіпкерлік жобаның негізделуі. Инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалаудың динамикалық әдістері. Шекті бюджет кезінде инвестициялық жобаларды таңдау. Жобаның қаржылық бағалауы.

  Селективті тәртіп
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында мамандық бойынша басқа курстармен өзара байланыста жобаларды басқару мәселелері, инновациялық жобаларға тартылатын инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік кестелерді және стратегиялық жоспарларды әзірлеумен танысу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде.Бухгалтерлік есептің түйіндемелері мен қағидалары. Есептесу әдісі. Баланстылық қағидасы мен бухгалтерлік балансты білу. Бухгалтерлік шоттар мен қосарлы жазу. Есептік цикл мен қаржылық есептілікті дайындау.Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.Ағымдағы активтер есебі: ақша құралдары. Дебиторлық берешек есебі. Қорлар есебі.Ұзақмерзімді активтер есебі.Ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі. Меншікті капитал есебі. Қаржылық есептілік. Бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктегі шоғырландыру. Өндірістік шығындар есебі және өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» - өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады.

 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты зерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту

 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 3

  1

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
  Несиелер: 5

  Курс есепті компьютерлендірудің теориялық және тәжірибелік аспектілерге арналған, соның ішінде студенттер "1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия" бағдарламасында бухгалтерлік есепті жүргізу әдісімен үйрену. Ол жүйені әкімдеудің кейбір функцияларын оқытады, жүйені жұмысқа дайындау, бастапқы мәліметтерді енгізу, ақшалай қаражаттар есебінің және еңбекақы, қорлар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктерін және т.б. қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Есепке алудың ақпараттық жүйесі
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның ақпараттық есептік жүйелерін құру, бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, бухгалтерлік есепті автоматтандырудың бағдарламалық құралдарын талдау бойынша жалпы сұрақтарына бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Басқарушылық шешімдерді қабылдау үрдістері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Басқару шешімдерге ұсынылған, Талаптар. Ұғым шешімі. Басқару шешімдерге жүйелеу. басқарма шешімдерінің тиімділігі мен сапасын анықтау Салдары,

  Селективті тәртіп
 • Салық теориясы және оны ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс салық түсінігін, оның белгілерін, элементтері мен функцияларын, салық салу мазмұнын, салық қызметі мен мемлекеттің салық саясатын меңгеруде қаржы-экономикалық жүйе үшін мамандарды теориялық дайындауды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
 • Web технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән веб негізгі түсінктерін, W3C архитектурасын, сәйкестендіруін, URL, әрекеттесуін, HTML форматтарын Semantic Web, XML технологиясын және XHTML қарастырады..

  Селективті тәртіп
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметік- экономикалық процесстерді болжау
  Несиелер: 5

  Басқару шешімдерін қабылдаудағы ақпараттың, деректердің және болжамның рөлі. Статистикалық деректерді өңдеуде және болжаудың математикалық әдістерінің рөлі. БТ болжау әдістері. Зерттелген тиімді болжамды мән факторларға тәуелділіктің тұжырымдамасы және түрлері. Эконометрикалық және болжаудың басқа әдістері. Болжамды құру үшін математикалық модельдердің тұжырымдамасы, мақсаты мен түрлері. Болжау үшін қатаң функционалдық және корреляциялық модельдерді құру. Болжалды функцияны құрастырудың математикалық құралы ретінде ең кішкентай квадраттар әдісі. Болжау функциясының сапалық көрсеткіштері. Болжамды мән үшін факторлық жүйені қалыптастыру. Факторлардың түрлері: тренд, маусымдық және кездейсоқ. болмаған кезде болжау құрылысы (немесе болуы) циклдік сипаттамалары, маусымдық, уақытша қатарлар болжам мәндері кезеңділігі. Болжау функциясының тренд бөлігі және оның құрылысы. Матаның көмегімен функцияның маусымдық бөлігін салу. модельдеу, маусымдық коэффициенттерді қолдану. Трендті экстраполяциялау тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету

 • Код ON2

  Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Экономика, менеджмент, есеп, қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену, жаhандық және аймақтық экономикалық үрдістерді талдау

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу

 • Код ON5

  Математикалық әдістерді пайдаланып, статистикалық ақпараттарды жинау және өңдеу қабілетін меңгеру

 • Код ON6

  Қаржы-экономикалық ақпараттарды өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді негіздеу

 • Код ON7

  Белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру және нақты экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастыру

 • Код ON8

  Адам капиталын басқару, кәсіпорынның кадрлық әлеуетін тиімді пайдалану саласында білімді меңгеру, этикалық мінез-құлық нормаларын меңгеру

 • Код ON9

  Кәсіпорынның стратегиялық және ағымдағы даму міндеттерін қоюға және іске асыруға, инновациялық қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалауға, сапа стандарттарын сақтауға қабілетті

 • Код ON10

  Қазіргі математикалық әдістер мен ақпараттық ағындарда бағдарлау және экономикадағы динамикалық өзгеріп отыратын құбылыстар мен үрдістерге бейімдеу

 • Код ON11

  Басқарудың әртүрлі деңгейлерінде басқарушылық шешімдерді қабылдауда сапалық және сандық әдістерді қолдана білу, қазіргі математикалық әдістерге бейімделу

 • Код ON12

  Экономиканы цифрландыру және инновациялық технологияларды дамыту контекстінде басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін алынған білімді пайдалана білу, тәуекелді жағдайларды шешуге кәсіби түрде кірісу

 • Код ON13

  Кәсіпорынды, саланы, мемлекетті басқарудың әртүрлі деңгейлерінде цифрландыру саласында ақпараттық жүйелердің мүмкіндіктерін пайдалана білу

6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік мекемелердің менеджменті
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Бизнес және басқару білім беру бағдарламасы бойынша 6B04102 - Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Саладағы менеджмент
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Налоговый менеджмент
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 HR Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мұнайгаз бизнесі менеджменті
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top