Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Бағалау в Esil University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты әр түрлі активтер мен бизнестің құнын анықтауға, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, деректердің үлкен көлемін жинақтауға және талдауға және нормативтік-құқықтық талаптарға сәйкес бағалау объектілерінің құны басқару бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қабілетті бағалау саласында білікті кадрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • ЖОО атауы Esil University
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» курсының мақсаты жалпы теориялық және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті математикалық талдаудың және сандық әдістердің негізгі әдістерін игеру; математикалық модельдеу мәселелерін шешу үшін жүйелер мен процестерді пайдалану; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; зерттеу дағдыларын дамыту және қолданбалы тапсырмаларды өзін-өзі талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Болашақ мамандарды экологияға қарасты факторларға, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар бола қалған кезде халыққа, өзіне және өзара көмек көрсете білуді үйрету. Болашақ мамандарға халықты, шаруашылық жүргізуші салаларын осы заманғы зақымдаушы қарулардың зақымдағыш факторларынан қорғап, жүріп-тұру ережелерін үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро-макро экономика
  Несиелер: 4

  Микро макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез-құлығын зерттейді (талдау орталығында - жекелеген тауарлардың бағалары, олардың өндіріс шығындары, жекелеген нарықтар мен өндірістердің жұмыс істеу механизмі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі жиынтық сұраныс пен ұсыныстарды, ЖІӨ мен ұлттық табысты қалыптастыру үдерістерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздыққа әсерін қарайды. Микро-макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез – құлқын зерттейді (оны талдау орталығында-жекелеген тауарлардың бағасы, оларды өндіруге кеткен шығындар, жекелеген нарықтар мен салалардың жұмыс істеу тетігі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі, жиынтық сұраныс пен ұсынысты, ЖІӨ мен ұлттық кірісті қалыптастыру процестерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне әсерін қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Жалпы кәсіпорынның басқару қызметі, оның ішінде маркетингтік зерттеулерді, маркетинг кешенінің элементтерін басқару, әртүрлі салалар мен салаларда маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін маңызды мәні бар тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағаның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бағалау қызметінде қолданылатын бағалау мәні және негізгі ұғымдар (құны, бағасы, шығындары, меншік түрлері, принциптері, құн түрлері т. б.), бағалауға әсер ететін нарықтық факторлардың жиынтығы. Бағалау процесінің ерекшеліктеріне, сондай-ақ бағаланатын объектінің экономикалық ерекшеліктеріне, сондай-ақ бағалау мақсаттары мен принциптеріне байланысты бағалаушы пайдаланатын тәсілдер мен әдістер туралы білім

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты статистикалық әдіснаманың: жалпы қағидалары, әдістері, жинау, өңдеу және талдау әдістерін, статистикалық көрсеткіштердің әдіснамалық талдауы, қоғамдық- әлеуметтік құбылыстар мен заңламаларының даму тенденцияларын өңдеу және олардың сандық сипаттамаларын зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-басқару саласындағы теориялық білімді меңгеру және тәжірибеде менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттердің ситуациялық және жүйелі ойлауын қалыптастыру және дамыту, басқарудың байланыстырушы функцияларының мәні мен мазмұнын зерделеу, тиімді басқару шешімдерін табу үшін шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылжымайтын мүлікті басқару және экономика
  Несиелер: 5

  Оқыту пәні жылжымайтын мүлік объектілеріне меншік құқықтарын өзгерту және беру үдерісіндегі адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар; жылжымайтын мүлік экономикасы саласындағы құқықтық және қаржылық аспектілер; жылжымайтын мүлікті қалыптастырудың теориялық негіздері және оны бағалау әдістері; жылжымайтын мүлік нарығын талдау; жылжымайтын мүлік объектілерін стандарттарға сәйкес бағалау,жылжымайтын мүлік объектілерін басқару болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттары
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттары бағалаудың жалпы қабылданған ұғымдарын қарастырады және зерттейді; ұстанымдар мен анықтамалар; ҰБС методологиялық мәселелерін; ҰБС сәйкес жалпы стандарттар; жалпы стандарттар жүйесіндегі және әлемдік шаруашылық механизмдегі ҰБС орны; ҰБС стандарттарының форматы; активтер бойынша стандарттар; ҰБС сәйкес бағалауды қолдану; бағалау қызметі саласындағы негізгі нормативтік-құқықтық актілердің тізбесі; ұлттық бағалау стандарттарының негізгі мазмұны.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Пән бухгалтерлік есеп және аудиттің негізін оқытады, бухгалтерлік есеп және аудиттің базалық концепцияларын және қағидаларын, әдісі мен тәсілдерін қарастырады. Бұл қаржы есептілігін құрастыру дағдыларын, сондай-ақ аудит жүргізуге, ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын игеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тіл
  Несиелер: 3

  Курстың негізгі мақсаты-түлектердің тілдік құзыреттілігін практикалық қалыптастыру, яғни кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік әріптестерімен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін шет тілін пайдалануға мүмкіндік беретін білім мен білік деңгейін қамтамасыз ету

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән инновацияны енгізуге, жобаларды басқару сияқты жұмысты оңтайландыруға, жобаларды басқару әдістерін, білім саласын және жобаларды басқару процестерін зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зияткерлік капитал және оны бағалау
  Несиелер: 5

  "Пәнді игерудің мақсаты: студенттерді компанияның зияткерлік капиталын бағалау және басқару саласындағы болашақ кәсіби міндеттерді шешуге дайындау; фирманың білімін оның бәсекелестік артықшылықтарына өзгерту мақсатында зияткерлік капиталды бағалау және өлшеу әдістерін қолдану, білімді басқарудың процесс үлгілерін пайдалана отырып зияткерлік капиталды диагностикалау және өлшеу дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерді кадастрлық бағалау, табиғи ресурстар және жер қойнаулары
  Несиелер: 5

  Жерді, табиғи ресурстарды, жер қойнауын кадастрлық бағалаудың теориялық негіздерін, кадастрдың мазмұнын, оның мәнін, жүргізу тәртібін, түрлерін, алынған деректерді алу, өңдеу, талдау және сақтау әдістерін, оларды әзірлеу және жүргізу тетігін, сондай-ақ практикалық пайдалануды зерттейді. Кадастрлардың нормативтік-құқықтық негіздерін оқу, табиғи ресурстардың әр түрлі түрлерін есепке алу мен бағалаудың теориялық, әдістемелік және практикалық тәсілдерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалау қызметіндегі консалтинг
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы менеджменттегі консалтингтік қызметтердің рөлі мен орнын түсіну, қазіргі қоғамдағы қызметтердің маңызы қызметтер ортасының серпінділігі. Консалтингтік қызметтер нарығын дамытудың негізгі үрдістерін білу. Басқарушылық консалтингтің негізгі бағыттарын білу. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру саласындағы консалтингтің негізгі бағыттарын білу. IT-консалтинг саласындағы негізгі жобаларды білу консалтинг саласындағы баға белгілеу мәселелерін шешу дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалар мен бағалаудың құндық негізі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты баға деңгейіне әсер ететін факторларды білу;отандық және импорттық тауарлардың бағасын қалыптастыра білу;ұлттық шаруашылықтың әр түрлі салаларында баға белгілеу ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалау қызметіндегі құқықтық және техникалық талдау
  Несиелер: 5

  Жылжымайтын мүлікті түгендеудің жалпы ережелері. Техникалық түгендеуді жүргізудің мақсаты, міндеттері және негіздері. Жылжымайтын мүлік нарығын қалыптастыру негіздері. Техникалық түгендеу объектілері, ғимараттар мен құрылыстарды жіктеу. Жер учаскесінің жоспарын жасау. Жылжымайтын мүлік объектілеріне техникалық сипаттамалардың сипаттамасы. Техникалық паспортты толтыру. Жылжымайтын мүлік объектілеріне түгендеу ісін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау және қаржылық есептілік
  Несиелер: 5

  Курс қаржылық талдау және қаржылық есептілікті жасаудың негізгі концепцияларымен принциптерін қарастырады; бухгалтерлік баланстың құрылымымен мазмұнын, шаруашылық операциялардың бухгалтерлік балансқа әсерін; кірістер мен шығыстар туралы есептің құрылымы мен мазмұнын;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет-кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты қазіргі қоғамда қолданылатын қазіргі ақпараттық технологиялар саласындағы студенттердің теориялық білімдерін тереңдету болып табылады. Көрсетілген мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешіледі: студенттерде өміршең стартап құру процесін түсінуді қалыптастыру; студенттерді интернет-салада жұмыс істейтін кәсіпорындарға қатысты Кәсіпкердің үлгілерімен және құрал-саймандарымен таныстыру; интернет-жобаны басқару және интернет-сегментінде шағын кәсіпорынды дамыту саласында практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалаудағы қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар және үлкен мәліметтер (big data)
  Несиелер: 3

  Пәндіигерудіңмақсатыинформатикасаласыныңнегізгіұғымдары; операциялықжүйелер, олардыңтағайындалуыментиптері; Windows ОЖортасындажұмысістеугеарналғансервистікбағдарламалар; аудиторлардыңмүмкіндіктері; MSWord-дедеректердіқұру, өңдеужәнеформаттаутәсілдері; MSExcel электрондықкестесіндегіавтоматтандырылғанесептеудіңнегізгіәдістері; компьютерлікграфикатеориясыныңнегіздері. Windows операциялықжүйесіменжұмысістеу; файлдардыархивтеужәнеашу; электрондықхатқабылдаужәнежіберу; MicrosoftWord әртүрлі құжаттарды жасау; MicrosoftExcel пайдаланып күрделі есептерді жасау; бірграфикалықпакетпенжұмысістеунегіздерінбілу; ақпараттың (байланыстысұраныстар, желілержәнет. б.) шынайылығынбағалау. Бағалауқызметісаласындағықолданбалыміндеттердішешуүшіналғанбіліммендағдылардықолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық және инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау
  Несиелер: 4

  инвестициялық және инновациялық жобалар нарығындағы бағалау қызметін түсіну. Кәсіпорынның инвестициялық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалаудың отандық және шетелдік тәжірибесі, инвестициялардың тиімділігін бағалаудың негізгі әдістері, инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері, нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы проблемаларды айқындау, әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдерін ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсыну, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік - экономикалық салдарларды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зияткерлік меншікті қорғау мен пайдаланудың құқықтық негіздері
  Несиелер: 4

  Зияткерлік меншікті қорғау мен пайдаланудың құқықтық негіздерінің негізгі ережелерін меңгеру. Зияткерлік меншікті қорғау және пайдаланудың құқықтық негіздерінің нормаларын білікті түсіндіруді алу зияткерлік меншік саласын құқықтық реттеу негіздері туралы; зияткерлік құқықтардың құқықтық белгілері және олардың құрылымы туралы; осы саладағы азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқықтық мәртебесі туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалау
  Несиелер: 4

  Машиналар, жабдықтар және көлік құралдарының құнын бағалау әдіснамасының базалық білімі. Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалау әдістері мен тәсілдері. Бағалаудағы компьютерлік технологиялар және жабдықтар. Машиналар мен жабдықтардың тозуы және оның жіктелуі. Тозуды анықтаудың сараптамалық және экономикалық-статистикалық әдістері. Құнның арнайы түрлерін бағалау ерекшеліктері. Бағалауға арналған шарттың мазмұны. Бағалау туралы есеп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бағалау стандарттары
  Несиелер: 4

  Стандарттардың барлық түрлерінің негізін – бағалаудың халықаралық стандарттарын зерттейді. Материалдық емес активтерді бағалауды, жылжымайтын мүлікті бағалауды, жерді бағалауды, машиналар мен жабдықтарды бағалауды қоса алғанда, бағалаудың барлық түрлеріне қолданылады. Халықаралық бағалау стандарттары бағалаудың әр түрлі базаларының неғұрлым нақты тұжырымдарын беруге мүмкіндік береді; Қаржылық құжаттама немесе есептілік мақсатында жүргізілетін бағалау арасындағы айырмашылықтарды атап көрсету; халықаралық деңгейде бір мағыналы емес түсіндіруге жол беретін терминологияны түсіндіру; бағалаудың үздік әдістері мен практикасын сақтауды қамтамасыз ету; және этикалық стандарттарды сақтау; стандарттарды жақсы түсінуге және тиімді қолдануға қол жеткізуге мүмкіндік беретін қажетті материалды келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ЗМ және МЕА бағалау туралы есептерді сараптау
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік объектілерін және материалдық емес активтерді бағалау туралы есептерді сараптаудың теориялық және әдіснамалық аспектілерін қалыптастыруға бағытталған. Зияткерлік меншік объектілерін және материалдық емес активтерді бағалау туралы есептерді сараптаудың нормативтік-құқықтық базасын зерделеу. Зияткерлік меншік объектілерін және материалдық емес активтерді бағалау туралы есептерді сараптау әдістемесін меңгеру. Зияткерлік меншік объек��ілерін және материалдық емес активтерді бағалау туралы есептерде бұзушылықтарды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Авторлық және бірлескен құқық объектілерін бағалау
  Несиелер: 5

  Курстың түсінігі, функциялары, көздері оқытылады. Объективтік мағынада авторлық және бірлескен құқықты анықтау. Авторлық құқық көздері. Авторлық құқық объектілері. Авторлық және бірлескен құқық объектілерін бағалау түрлері авторлық және бірлескен құқық субъектілері. Бағалау жеке мүліктік емес және мүліктік авторлық құқықтар. Айрықша авторлық құқықтың шекаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті қайта ұйымдастыру және біріктіру кезіндегі бағалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қайта құрылымдаудың басты мақсаты-ішкі және сыртқы факторлар негізінде кәсіпорынды (бизнесті) дамыту көздерін іздеу. Ішкі факторлар меншікті және қарыз қаржыландыру көздері есебінен кәсіпорынның құндық құру операциялық, инвестициялық және қаржылық стратегиясын әзірлеуге негізделген, ал сырттан кәсіпорынның қызмет түрлері мен құрылымын қайта ұйымдастыруға негізделген/Курстың мақсаты тауардың бәсекеге қабілеттілігін, Өнеркәсіптік меншікті иеленетін қызметкерлердің бәсекелестік артықшылықтарын бағалау және олардың еңбегін ынталандыру негізінде өнеркәсіптік меншік о��ъектілерінің модельдерін әзірлеу және бағалау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық экономикадағы бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-сандық экономикадағы Бизнесті бағалау саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды беру және деректерді үлкен көлемде жинақтап, талдай алатын, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, әр түрлі активтер мен бизнестің құнын бағалауды жүзеге асыруға және компания құнының өсуіне ықпал ететін негізделген шешімдер қабылдауға қабілетті бағалау саласында білікті кадрларды даярлаудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау туралы есептерді сараптау
  Несиелер: 5

  "Бағалау туралы есептерді сараптау" курсының мақсаты - жылжымайтын мүлікті техникалық бағалау және сараптау теориясы мен практикасы саласында білім, практикалық дағдыларды және бағалау туралы есептерді сараптауға нормативтік–құқықтық талаптарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылжымайтын мүлікті бағалау және меншік объектілерін бағалау практикасы
  Несиелер: 5

  Жылжымайтын мүлік объектілерінің сапалық және сандық сипаттамасы. Жылжымайтын мүлік нарығындағы мәмілелер. Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар. Аукционда мемлекеттік мүлікті сату және жылжымайтын мүлікпен операциялар. Жылжымайтын мүлікті бағалау кезіндегі салық салуды талдау. Инвестициялық-ипотекалық талдау негіздері. Жер учаскелерін сатып алу-сату шарттары мен тәртібі. Жылжымайтын мүлікті бағалау кезіндегі экологиялық факторлардың әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік меншік объектілерін бағалау
  Несиелер: 5

  Қайта құру және сіңіру жөніндегі мәмілелердің құрылымымен, осы процестерді заңнамалық реттеу ерекшеліктерімен таныстырады, бизнес деңгейінде және ұлттық деңгейде бірігу және сіңіру мәмілелерінің тиімділігін бағалауға үйретеді. Дербес режимде бірігу және сіңіру процестерінің динамикасын қадағалауға және осы процестермен байланысты тәуекелдерді бағалауға мүмкіндік беретін қажетті білім деңгейін басқаруға ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ИМжәне МЕА бағалау
  Несиелер: 5

  Курста материалдық емес активтерді бағалау негіздері, материалдық емес активтердің құнын анықтау әдістері, зияткерлік меншік объектілерін бағалау әдістерін таңдау, бағалау объектісін және АЖ объектілерінің мақсатты нарығын сипаттау, зияткерлік меншік объектілерінің құнын есептеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сақтандыру кезінде мүлікті бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-білім алушыларда кәсіпорындардың экономикалық саясатында сақтандыру ісін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы және кәсіпорындар мен ұйымдардың тәуекелдерін басқару әдістерінің бірі ретінде сақтандырудың рөлі туралы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру, оларды Жылжымайтын мүлік объектілерін кездейсоқ оқиғалардың әсерінен қорғауға байланысты сақтандырудың негізгі түрлері бойынша операцияларды жүргізу тәртібімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Өмір тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын жасау және қолдау, авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал салдарларынан қорғаудың негізгі әдістерін меңгеру. Орын алған процестер мен заңдылықтарға дүниетанымдық баға беру қабілеті

 • Код ON2

  Әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, құқықтық мінез-құлық нормаларын қабылдау қабілеті, коммуникативтік дағдыларды қолдану. Жеке және командалық жұмысқа, әлеуметтік өзара іс-қимылға қабілеттілік

 • Код ON3

  Қазіргі экономиканың негізгі ғылыми ұғымдары мен категориялық аппаратын меңгеру қолданбалы міндеттерді шешуде оларды қолдану. Экономикалық субъектілер қызметінің көрсеткіштерін бағалау қабілеті. Деректерді жинау, өңдеу және статистикалық талдауды жүзеге асыру, стандартты кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану, алынған нәтижелерді түсіндіру

 • Код ON4

  Тұлғааралық қарым-қатынас, оқу және кәсіби қызмет үшін жеткілікті деңгейде шет тілін қолдану қабілеті.

 • Код ON5

  зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қою, оларға қол жеткізудің оңтайлы жолдары мен әдістерін таңдау қабілеті

 • Код ON6

  Жылжымайтын мүлікті басқарудың әдіснамалық негіздерін қолдану қабілеті, жылжымайтын мүлікті бағалауда принциптер, тәсілдер мен әдістер, бағалар мен бағалаудың құндық негізі мен ұғымдары

 • Код ON7

  Қаржылық-экономикалық міндеттерді қорыту, талдау және шешу қабілеті. Бағалау қызметінің бағыттары бойынша халықаралық және ұлттық стандарттардың ережелерін қолдану

 • Код ON8

  Әдістер мен тәсілдер негізінде бағалауда (bigdata) заманауи ақпараттық технологияларды, компьютерлік бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, сандық технологияларды бизнес-процестерге және интернет-кәсіпкерлікке интеграциялауды қамтамасыз ету үшін негізделген бағалау есептерін және басқару шешімдерін ұсына білу қабілеті

 • Код ON9

  Қазіргі әдістеме негізінде жерді, табиғи ресурстарды және жер қойнауын кадастрлық бағалауды есептеу қабілеті. Бағалау қызметінде құқықтық және техникалық талдауды қолдану

 • Код ON10

  Машиналарды, жабдықтарды, көлік құралдарын, өнеркәсіптік меншік объектілерін, авторлық және бірлескен құқықты бағалау принциптерін, тән ерекшеліктерін, әдістерін қолдану қабілеті

 • Код ON11

  Зияткерлік меншікті (ЗМ) және материалдық емес активтерді (МАБ) бағалау принциптері мен әдістерін қолдану қабілеті, зияткерлік капиталды бағалау әдістері, құқықтық қорғау объектілерін сәйкестендіру, зияткерлік меншікке құқықтарды беру шарттары

 • Код ON12

  Бизнесті трансформациялауға бағытталған қабылданатын инвестициялық шешімдердің тиімділігі мен бизнесті бағалау кезінде қазіргі заманғы бағалау әдістерін және тиісті нормативтік-құқықтық базаны қолдану қабілеті

 • Код ON13

  Консалтинг бойынша іс–шараларды жоспарлау мен іске асыруды жүзеге асыру, бағалау туралы есептерге сараптама жүргізу тәртібін қолдану және оған қойылатын нормативтік-құқықтық талаптарға сәйкес есептер жасау қабілеті

Top