Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Менеджмент в С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (на английском языке)
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениеттану
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саясаттану
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтану
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Философия
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 8

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі
  Несиелер: 10

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 10

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалы- математикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Менеджменттегі контроллинг
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Басқарушылық мәдениет және этика
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Басқарушылық талдау
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тәуекел менеджмент
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Логистика
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоспарлау және болжау
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • HR-менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Басқарушылық шешімдерді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Корпоративтік менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қорытынды аттестаттау
  Несиелер: 12

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 12

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Диплом / жоба алдындағы талдау
  Несиелер: 6

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  ON1 – бизнес пен басқару саласында олардың арасындағы негізгі теориялық білімді және фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және күрделі тәуелділіктерді түсінуді көрсету

 • Код ON2

  ON2 – ақпаратты сауатты қолданады, қорытындыларды дәлелдеу және кәсіби қызметте ақпараттық және коммуникациялық технологияларды өз бетінше қолдану

 • Код ON3

  ON3 – шешендік шеберлік дағдылары, көшбасшылық қасиеттер, командада жұмыс істей білу, ұйымдастырушылық тәртіпті дұрыс құру, жанжалды жағдайларды шешу, кәсіби этиканы сақтау

 • Код ON4

  ON4 – мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде жалпы кәсіптік лексиканы меңгеру, өз білімі мен іс-әреукеттерін әрі қарай өз бетінші кәсіби және тұлғалық оқыту мен дамыту үшін бағалау

 • Код ON5

  ON5 – ұйымда қабылданған экономикалық құжаттама стандарттарына сәйкес жұмыс нәтижелерін негіздеу үшін тиісті деректерді жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру

 • Код ON6

  ON6 – экономика, менеджмент және маркетинг саласындағы әртүрлі процестердің, құбылыстар мен заңдылықтардың өзара байланысын түсінуді көрсету

 • Код ON7

  ON7 –практикалық менеджмент қызметін жүзеге асыру дағдыларының болуы

 • Код ON8

  ON8 – кәсіби салада сауатты, негізделген басқарушылық шешімдер қабылдай білу және оларды сыни түрде талдай білу

6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 6B04101-Менеджмент
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04101 Кәсіпкерлік саласындағы менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент и управление
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 АТ Менеджменті
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top