Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02170 Деректі фильм режиссурасы в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • РЕЖИССЕРДІҢ ТҮСІРУ АЛАҢЫНДАҒЫ АКТЕРМЕН ЖӘНЕ АКТЕР ЕМЕС АДАММЕН ЖҰМЫСЫ I
  Несиелер: 3

  Актерлік шеберлік әдістеріне кіріспе. Студенттің шығармашылық даралығын анықтау. Актерлік шеберлік техникасының элементтерін меңгеру. Алаңдағы органикалық мінез-құлықты өнімді зейінді меңгеру ретінде түсіну. Шығармашылық қиялды дамыту. Кейіпкердің мінез-құлқының логикасына ену, оның әрекеттерінің себептерін түсіну. "Аса тапсырыстарды", "толассыз әрекет", "басты оқиға" және оқиғалар қатарын анықтау және ашу қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Монтаждау негіздері І
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Режиссура негіздері I
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Деректі фильмнің (кино) теориясы I
  Несиелер: 2

  Деректі фильмнің ерекшелігі. Батырды таңдау, композиция, ритм, деректі фильм құрастыру. Деректі киноның негізгі жанрлары. Визуалды антропологияның авторлық ұстанымы. Режиссердің алаңдағы жұмысы. Деректі режиссураның даму тенденциялары. Деректі киноның ТВ-мен өзара байланысы. Қазіргі бұқаралық коммуникация жүйесіндегі Кино. Кинематографиялық процесс туралы түсінік. Киноөнер дамуындағы сабақтастық. Кинообраз түсінігі. Киноөнердегі уақыт пен кеңістік. Өрнектің әр түрлілігі мен өрнектің формалары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сөйлеудің техникасы мен мәдениеті
  Несиелер: 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Монтаж негіздері II
  Несиелер: 3

  Мақсатқа сәйкес, «Инсталляция теориясы мен практикасы» пәні бойынша курстар, шығармашылық мүмкіндіктерін енгізеді, орнатудың жаңа формаларын іздейді, практикалық және шығармашылық дағдыларды үйренуге жағдай жасайды, сондай-ақ орнатудың технологиялық әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Режиссура негіздері II
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • РЕЖИССЕРДІҢ ТҮСІРУ АЛАҢЫНДАҒЫ АКТЕРМЕН ЖӘНЕ АКТЕР ЕМЕС АДАММЕН ЖҰМЫСЫ I
  Несиелер: 3

  Актерлік шеберлік әдістеріне кіріспе. Студенттің шығармашылық даралығын анықтау. Актерлік шеберлік техникасының элементтерін меңгеру. Алаңдағы органикалық мінез-құлықты өнімді зейінді меңгеру ретінде түсіну. Шығармашылық қиялды дамыту. Кейіпкердің мінез-құлқының логикасына ену, оның әрекеттерінің себептерін түсіну. "Аса тапсырыстарды", "толассыз әрекет", "басты оқиға" және оқиғалар қатарын анықтау және ашу қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректі фильмнің (кино) теориясы II
  Несиелер: 2

  Деректі фильмнің ерекшелігі. Батырды таңдау, композиция, ритм, деректі фильм құрастыру. Деректі киноның негізгі жанрлары. Визуалды антропологияның авторлық ұстанымы. Режиссердің алаңдағы жұмысы. Деректі режиссураның даму тенденциялары. Деректі киноның ТВ-мен өзара байланысы. Қазіргі бұқаралық коммуникация жүйесіндегі Кино. Кинематографиялық процесс туралы түсінік. Киноөнер дамуындағы сабақтастық. Кинообраз түсінігі. Киноөнердегі уақыт пен кеңістік. Өрнектің әр түрлілігі мен өрнектің формалары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • СЫЗЫҚСЫЗ МОНТАЖДАУ
  Несиелер: 3

  Бейнемонтаж қағидалары. Сызықсыз монтаждау. Видеозахват платалары, аппараттық және бағдарламалық кодектер. Растрлық және векторлық графика. Растрлық бейнені қысу. Adobe Photoshop бағдарламасы, құралдармен танысу. Полиграфиялық суреттер мен фотосуреттерді сканерлеу. Adobe Photoshop бағдарламасында суреттерді өңдеу. Adobe Photoshop бағдарламасының түстер мен сүзгілерін түзету. Бағдарламада альфа-канал құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Режиссура I
  Несиелер: 3

  Әлемдік және отандық кинематографтың жалпы режиссурасының теориясын білу.Режиссураның негіздері мен заңдарын білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ киносының тарихы
  Несиелер: 3

  Негізгі пәндердің бірі болып табылатын пән студенттерді отандық кинематографияның пайда болуымен, дамуымен және қазіргі жағдайымен, кинопроцесспен, киноның дамуының негізгі кезеңдерімен, танымал кинематографистердің шығармашылығымен, киноның даму процесіндегі драматургия мен бейненің өзгеруімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚОЙЫЛЫМ ЖОБАСЫМЕН ЖҰМЫС
  Несиелер: 2

  Экспликация (режиссердің болашақ фильмнің көрінісі), режиссерлік сценарий, раскадрлау, түсіру орындарының фотосуреттері, актерлік фото-және кинопробтар, декорация мен костюмдердің эскиздері (қажеттілігіне қарай), күнтізбелік-қойылым жоспары және бас сметасы бар фильмнің қойылымдық жобасы бойынша практикалық жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректі фильмдегі кадр мәтіні
  Несиелер: 3

  Кадр мәтінін жазу. Кинофильмді жасаудың авторлық ұстанымы, мәтін арқылы дәуір, сюжеттік тарихты, уақыт атмосферасын, фильм кейіпкерлерінің және автордың өзінің тұрмыстық және философиялық көзқарастары мен ойларын жеткізе білу. Мұрағат деректерін, публицистиканы, журналистиканы, поэзияны, әзіл мен әлемдік әдебиетті білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • КУРСТЫҚ ФИЛЬММЕН ЖҰМЫС
  Несиелер: 2

  Фильмді экспликациялау, режиссерлік сценарийді әзірлеу, оны ашу және хронометрлеу, түсіру орындарын таңдау, актерлік фото-және кинопробты (кастинг) өткізу, декорация жасау және костюмдер тігу (қажеттілігіне қарай), күнтізбелік-қойылым жоспары мен бас сметаны әзірлеу, қойылым жобасын қорғау, түсірілімдерді жүргізу, материалды қарау және дубльдерді іріктеу, бейнені алғашқы монтаждау, фильмді тонирлеу және музыкалық ресімдеу, таза монтаждау, дайын фильмді видеофайлға және DVD-дискіге шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлемдік кино тарихы
  Несиелер: 2

  Әлемдік киноны дамытудың негізгі кезеңдері көрнекі иллюстрациямен - фильмдер мен олардан үзінділер көрсетумен.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Режиссура II
  Несиелер: 3

  Әлемдік және отандық кинематографтың жалпы режиссурасының теориясын білу.Режиссураның негіздері мен заңдарын білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кинодраматургия негіздері
  Несиелер: 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Монтаж
  Несиелер: 3

  Кинематографиялық бейнені жасайтын экранның мәнерлі ерекше құралдарының жүйесі. Принципі және заңдылықтарын көркемдік бейнесін.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Монтаж
  Несиелер: 2

  Көркемдік фильм жасау кезінде өңдеу процесін практикада меңгеру мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ДЫБЫСПЕН ЖҰМЫС I
  Несиелер: 3

  Дыбыс-фильмнің басты элементтерінің бірі. Синхронды авторлық және дикторлық мәтіндер, шулар, музыка, дыбыстық әсерлер . Дыбыс режиссерімен жұмыстың негізгі кезеңдері. Дыбыс экспликациясын жасау-жазу, дыбыстау, фонограммаларды таңдау, қайта жазу, арнайы электрондық шулар және дыбыстық әсерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операторлық шеберлік І
  Несиелер: 3

  Оқу пәні Операторлық өнер саласында кәсіби білімді қалыптастыруға бағытталған, кино драматургияда теориялық білімді жинақтау , монтаждаудың практикалық дағдысы, композиция киносы және кинотехникамен дербес жұмыстар негізінде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • МОНТАЖ ІІІ
  Несиелер: 2

  Жеке түсірілген кадрларды біртұтас идеялық-көркемдік тұтастыққа біріктірудің технологиялық және шығармашылық процесі-фильм. Композиция кадр. Мизансцена. Межкадровый монтаждау – үйлесімі мизанкадров. Фильмнің бірыңғай монтаждық жүйесі. Монтаждау стильдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киновидеотехника
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы кино бейне түсіру және жарықтандыру жабдықтары және кинобейнетіркеу оптикасы, олардың сипаттамалары мен мүмкіндіктері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гримн негіздері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Негізгі сюжеттер мен кейіпкерлер. Салт-дәстүрлі өнер: стильдер мен бағыт-бағдар, жанрлар. Қазіргі кездегі өнер: жаңа жанрлар мен тенденциялар. Бейнелеу өнері және кинотақырып пен проблемалары, сюжеттің ашылуы. Ұлттық өзіндік ерекшелік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сценарное мастерство I
  Несиелер: 3

  сценарлық шеберлік негіздері, телевизиялық сценарийді дайындаудың негізгі принциптері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Ежелгі заманнан қазіргі симфониялық және эстрадалық музыкаға дейінгі музыканың пайда болу және даму тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚОЙЫЛЫМ ЖОБАСЫМЕН ЖҰМЫС ІІ
  Несиелер: 2

  Экспликация (режиссердің болашақ фильмнің көрінісі), режиссерлік сценарий, раскадрлау, түсіру орындарының фотосуреттері, актерлік фото-және кинопробтар, декорация мен костюмдердің эскиздері (қажеттілігіне қарай), күнтізбелік-қойылым жоспары және бас сметасы бар фильмнің қойылымдық жобасы бойынша практикалық жұмыс

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этика
  Несиелер: 3

  Этикалық категориялар. Этикалық ілімдер тарихы. Адамгершілік заңдар. Мораль мәдениеттің негізі ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Режиссура шеберлігі I
  Несиелер: 3

  Программой курса предусмотрено чтение лекций и выполнение практических заданий

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эстетика
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 2

  Өндірістік практика студенттерді жұмыс ортасына үйрету, мамандығына байланысты өзінің бастауыш кәсіптік дағдыларын меңгеруді қарастырады.Практика мақсаты - студенттерді оқу үдерісімен, ҚазҰУ-дың жоғары оқу орнының қызметімен, жоғары оқу орнының білім беру бағдарламаларымен, оқып жатқан мамандығымен, болашақ кәсіби қызметінің түрлерімен, оның функциялары мен қатар берілетін тапсырмаларымен тығыз байланысты кәсіби қызметпен таныстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ТЕЛЕФИЛЬМ ЖӘНЕ ТЕЛЕХИКАЯСЫНЫҢ РЕЖИССУРАСЫ I
  Несиелер: 5

  Фильмді экспликациялау, режиссерлік сценарийді әзірлеу, оны ашу және хронометрлеу, түсіру орындарын таңдау, актерлік фото-және кинопробты (кастинг) өткізу, декорация жасау және костюм тігу (қажеттілігіне қарай), күнтізбелік-қойылым жоспары мен бас сметаны әзірлеу, қойылым жобасын қорғау, түсірілімдерді жүргізу, материалды қарау және дубльдерді іріктеу, бейнені алғашқы монтаждау, фильмді тонировка (сөйлеу және шулы дыбыстау) және музыкалық безендіру, таза монтаждау, дайын фильмді шығару, фильмге шығу, видеофайл және DVD-дискіге.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • КИНО ЖӘНЕ ТЕЛЕ МҰРАҒАТТАРМЕН ЖҰМЫС
  Несиелер: 2

  Дүниежүзілік және отандық тарихты білу, құжаттар мен тарихи куәліктерді іздеу, мұрағат материалдарымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеру. Кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбаларының Орталық мемлекеттік мұрағатының кинохроника каталогтарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операторлық шеберлік ІІ
  Несиелер: 3

  Оқу пәні Операторлық өнер саласында кәсіби білімді қалыптастыруға бағытталған, кино драматургияда теориялық білімді жинақтау , монтаждаудың практикалық дағдысы, композиция киносы және кинотехникамен дербес жұмыстар негізінде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киновидеотехника II
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы кино бейне түсіру және жарықтандыру жабдықтары және кинобейнетіркеу оптикасы, олардың сипаттамалары мен мүмкіндіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сценарлық шеберлік II
  Несиелер: 2

  сценарлық шеберлік негіздері, телевизиялық сценарийді дайындаудың негізгі принциптері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚАЗАҚ, ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК КИНОЛАРЫН КӨРУ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы кино өнерінің пайда болуы мен қалыптасу кезеңі. Қазақ киносының ерекшелігі, оның шындыққа қатынасы, аралас өнермен өзара іс-қимыл мәселелері. Кинопроцесс эволюциясының іргелі мәселелері .Кинематографиялық тәжірибенің дамуын талдау. Стилистика және көркем шеберлік мәселелерін зерттеу. Кинорежиссура Ұлттық мектебі. Кинематографтың тууы. Әлемдік кинопроцесс және кинематограф дамуының негізгі кезеңдері. Еуропа киносының көркемдік бағыттары: Француз авангард, сюрреализм, поэтикалық реализм, киноимпрессионизм, неореализм, "жаңа толқын", постмодернизм. Әлемдік киноның классиктері: Феллини, Бергман, Бунюэль және т.б. 90-шы жылдардың - ХХІ ғасырдың басындағы кинематографы. Заманауи технологиялардың кино тіліне әсері. "Жаңа толқындар". "Догма". Постмодернизм. Артхаус. Мейнстрим. Блокбастерлер. Қазіргі заманғы кино көшбасшылары: Питер Гринуэй, Ларс фон Триер, Педро Альмодовар, Такеши Китано, Ким Ки-Дук, Мохсен Махмальбаф.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ӘЛЕМДІК ӘДЕБИЕТ ТАРИХЫ
  Несиелер: 2

  Батыс пен Шығыстағы әдебиеттің пайда болу және даму тарихы әдеби-жазбаша шығармашылықтың көрнекті фигуралары мысалында көне заманнан бастап, ежелгі Шығыстан бастап және қазіргі әлемдік әдебиетпен ұштасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Режиссура шеберлігі II
  Несиелер: 5

  «режиссура шеберлігі» пәні - режиссер кинематографиялық процесте басты рөл атқаратындықтан, «Дирекция» мамандығының студенттерін шығармашылық және кәсіби даярлау жүйесінде орталық және орталық орынды иеленеді. Французша «regisseur» сөзі латын «рего» - I бақылауынан, яғни Өз тұжырымдамасы немесе басқа біреудің жұмысын түсіндіру негізінде режиссер театрлық немесе экрандық қойылымды орындайды, шығармашылық үрдістің барлық қатысушыларына - драматургқа, операторға, суретшіге, актерлерге, композиторға, дыбыстауышқа және т.б. шығарады. Директордың мамандығы білім беру мен тәрбиелеу саласындағы әмбебаптығымыздың ерекше деңгейін, өнердің әртүрлі түрлеріне құзыреттілікті, оның і��інде психология, сондай-ақ жалпы саяси және философиялық пәндерді білуді талап етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ДЫБЫСПЕН ЖҰМЫС II
  Несиелер: 3

  Дыбыс-фильмнің басты элементтерінің бірі. Синхронды авторлық және дикторлық мәтіндер, шулар, музыка, дыбыстық әсерлер . Дыбыс режиссерімен жұмыстың негізгі кезеңдері. Дыбыс экспликациясын жасау-жазу, дыбыстау, фонограммаларды таңдау, қайта жазу, арнайы электрондық шулар және дыбыстық әсерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ТЕЛЕФИЛЬМ ЖӘНЕ ТЕЛЕХИКАЯСЫНЫҢ РЕЖИССУРАСЫ II
  Несиелер: 3

  Фильмді экспликациялау, режиссерлік сценарийді әзірлеу, оны ашу және хронометрлеу, түсіру орындарын таңдау, актерлік фото-және кинопробты (кастинг) өткізу, декорация жасау және костюм тігу (қажеттілігіне қарай), күнтізбелік-қойылым жоспары мен бас сметаны әзірлеу, қойылым жобасын қорғау, түсірілімдерді жүргізу, материалды қарау және дубльдерді іріктеу, бейнені алғашқы монтаждау, фильмді тонировка (сөйлеу және шулы дыбыстау) және музыкалық безендіру, таза монтаждау, дайын фильмді шығару, фильмге шығу, видеофайл және DVD-дискіге.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 3

  Диплом алдындағы практика студенттердің мамандық бойынша өзіндік практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру арқылы оқу кезінде алған білімдерін бекітуге және тереңдетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ПРАКТИКАЛЫҚ РЕЖИССУРА I
  Несиелер: 3

  Режиссураның практикалық аспектілері. Көп камералы түсіру. Түсіру кезеңін жоспарлау. Смета және бюджет. Шығармашылық топты таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ДЕРЕКТІ ФИЛЬМНІҢ РЕЖИССУРАСЫ
  Несиелер: 5

  Деректі фильмнің ерекшелігі. Батырды таңдау, композиция, ритм, деректі фильм құрастыру. Деректі киноның негізгі жанрлары. Визуалды антропологияның авторлық ұстанымы. Режиссердің алаңдағы жұмысы. Деректі режиссураның даму тенденциялары. Деректі киноның ТВ-мен өзара байланысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЖҰМЫС ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСЫНА
  Несиелер: 10

  Дыбысты араластыруға байланысты ағымдық проблемалар аясында дипломдық жобаны әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика, құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделген интегративті сипатқа ие, оның мәні өмірдің түрлі аспектілері, адам мен қоғамның дамуы, әлеуметтік факторлардың әр адамның өміріне әсері туралы ғылыми білім болып табылады. Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіпкерлік-білімсіз қазіргі экономикалық өмірде бағдарлануға қиын ғылым. Алайда, экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп негіздері туралы түсінік болу, әсіресе жастар үшін – уақыт талабы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ВИДЕОЭФФЕКТ ЖӘНЕ КОМПОЗИТИНГ
  Несиелер: 2

  Екі және одан да көп бейнеслодар салу арқылы бейне және видеоэффекттерді жасау және жасауда базалық білім алу мүмкіндіктерін зерттеу. Сандық суреттің ерекшеліктері. Кинематография мен теледидардың суреттік қатарын, мәнерлігін жетілдіру үшін жаңа технологиялық өнертабыстарды зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • МОНТАЖ ІV
  Несиелер: 2

  сызықсыз монтаждау және композитинг бағдарламасын практикалық меңгеру: бейнені басып алу, бағдарламаға импорттау,монтаждау және өңдеу (трансформация, әсерлер, өту), бейнені файлға немесе сыртқы тасымалдағышқа шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • РЕЖИССУРА ӨНЕРІ
  Несиелер: 2

  Қазіргі заманғы кино жұлдыздарына дейін: м. Скорсезе,С. Спилберг, Дж. Лукас, К. Тарантино, Брайан де Пальма,Ларс фон Триер. Шығармашылық маманды , кең ой-өрісі, тұрақты дүниетанымы , бейнелі және аналитикалық ойлау қабілеті , импровизацияға қабілеттілігі , фильмдерді , телевизиялық , сахналық қойылымдарды жасау шығармашылық-өндірістік процесінің жетекшісі дағдысы бар тұлғаны дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ПРАКТИКАЛЫҚ РЕЖИССУРА II
  Несиелер: 3

  Режиссураның практикалық аспектілері. Көп камералы түсіру. Түсіру кезеңін жоспарлау. Смета және бюджет. Шығармашылық топты таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ДЕРЕКТІ ФИЛЬМНІҢ РЕЖИССУРАСЫ II
  Несиелер: 5

  Деректі фильмнің ерекшелігі. Батырды таңдау, композиция, ритм, деректі фильм құрастыру. Деректі киноның негізгі жанрлары. Визуалды антропологияның авторлық ұстанымы. Режиссердің алаңдағы жұмысы. Деректі режиссураның даму тенденциялары. Деректі киноның ТВ-мен өзара байланысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Директордың экипажымен жұмысы
  Несиелер: 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ӘЛЕМДІК РЕЖИССУРАНЫ ТАЛДАУ
  Несиелер: 4

  Кинематографтың тууы. Әлемдік кинопроцесс және кинематограф дамуының негізгі кезеңдері. Еуропа киносының көркемдік бағыттары: Француз авангард, сюрреализм, поэтикалық реализм, киноимпрессионизм, неореализм, "жаңа толқын", постмодернизм. Әлемдік киноның классиктері: Феллини, Бергман, Бунюэль және т.б. АҚШ киносы. Голливудтың Пайда Болуы. Өндірістің коммерциялық сипаты. Американдық мюзиклдің жанрлық ерекшелігі, апат-фильмі, қорқынышты фильмдер, фантастика. АҚШ-тың тәуелсіз кинематографы. Әлемдік киноның классиктері: Гриффит, Чаплин, Уэллс және Жапонияның т.б. киносы. Жапон кинематографының ерекшеліктері. Театр философиясының және эстетикасының әсері. Әлемдік кино классиктері: Куросава, Мидзогути және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • КӨП КАМЕРАЛЫ ТҮСІРІЛІМ РЕЖИССУРАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 2

  Ақпараттық-публицистикалық бағдарламалар. Ақпарат-Ескертпе, есеп, сөз сөйлеу, репортаж… Ақпараттық публицистика-сюжет, репортаж, сұхбат, очерк. Көп камералы түсіру технологиясы. Талдау-хат-хабар, пікір, шолу, пікірталас.Көркем-публицистикалық бағдарламалар сурет салу; очерк; эссе; фельетон; деректі телефильм / оқу бейнефильмі / / телесериал; әдеби-драмалық бағдарламалар. Музыкалық-ойын-сауық бағдарламалары (клип...) Ток-шоу. Спорттық бағдарламалар хабар тарату бағдарлама аралық кеңістік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бизнес-жоспарлар құру, оны жүзеге асыру жолдарын табу. Кәсіпкерлікті қаржыландыру және мемлекеттік реттеу негіздерін білу.

 • Код ON2

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында этикалық және құқықтық тәртіп нормаларын қолдану және ұстану.

 • Код ON3

  Әлемдік және отандық кинематографияның жалпы режиссурасының теориясын, режиссураның негіздері мен заңдарын біледі. Осы мамандықты меңгерудің практикалық дағдылары бар. Кинематографты: операторлық шеберлік, сценарийлік шеберлік, монтаждау өнері, композитормен жұмыс, фильмді продюсерлеу сияқты барлық шығармашылық мамандықтармен жұмыс істеу қағидаларын біледі және меңгерген. Кинофильмнің өндірістік-техникалық циклын біледі.

 • Код ON4

  Монтаждау өнерінің негіздері мен заңдарын біледі. Оларды өз түсіру жұмыстарында тәжірибеде қолдана алады. Бейсызық монтаждау теориясы мен тәжірибесін игерген.

 • Код ON5

  Драматургия заңдарын және сценарийлік шеберлік негіздерін біледі, фильм тапсырысынан киносценарийді жасау технологиясын және сценарийдің әдеби және режиссерлік сценарийге поэтикалық жоспарын зерделейді.

 • Код ON6

  Кино-бейнетүсірілім жабдықтарын меңгерудің практикалық дағдыларын меңгеру, кинооптиканы білу. Кадр композициясын құрастыра алады және мизансцентті құра алады. Кинобағыттарды зерделеп, жарықпен жұмыс істей алады және түсті драматургия заңдарын біледі. Авторлық және дикторлық мәтіндерді, шуларды, музыканы, дыбыстық арнайы әсерлерді меңгерген . Дыбыс режиссерімен жұмыстың негізгі кезеңдерін біледі. Дыбыстық экспликациялар - жазу, дыбыстау, фонограммаларды таңдау, қайта жазу, арнайы электрондық шулар және дыбыстық әсерлер жасайды.

 • Код ON7

  Бейнелеу, музыкалық, әдеби және кинематографиялық өнердің барлық түрлерінің теориялық білімін меңгерген. Әр кинематографтың ерекшелігі мен табиғатын өнердің барлық түрлерінің синтезі ретінде түсінеді.

 • Код ON8

  Кәсіби қызметте эстетика мен этиканың дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелерін білуді қолдана алады; естілген және оқылған сөздерді қабылдайды және түсінеді; түрлі мәдениет өкілдерінен тұратын түсірілім тобы мүшелерінің мәдени және ұлттық ерекшеліктерін құрметтейді.

 • Код ON9

  макияждағы түрлі бағыттар мен стильдерге бағдарланады. Әртүрлі саңырауқұлақтар түрлерінің ерекшеліктерін біледі.

Top