Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану в Мирас Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік-экономикалық қайта құру жағдайында елде жүргізілетін құқықтық реформаларды қамтамасыз етуге қабілетті, құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейі, құқықтық нормаларды әзірлеу мен іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқықтық оқыту мен тәрбиелеу саласында іргелі білімі мен кәсіби құзыреттілігі бар жоғары білікті заңгерлерді даярлау, ұйымдастыру мен басқару саласындағы функцияларды жүзеге асыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Сот экспертологиясының теориялық мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән сот сараптамасының құқықтық әдіснамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелерінің кешенін, компьютерлік симуляцияларды, сот практикасын талдау және қорыту негізінде оқытады, ішкі істер органдарының бөлімшелері қолданатын қазіргі заманғы техникалық құралдар мен тактикалық тәсілдерді қолдану, сот сараптамасын тағайындау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Кәсіби салада шет тілін меңгерудің базалық білімдері мен сөйлеу дағдыларын кеңейту, кәсіби маңызды ақпаратпен алмасу құралы ретінде шет тілін пайдалану, ана тілінен шет тіліне жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән менеджмент саласындағы теориялық білімді үйренуге; басқарудың үздік тәжірибесін қолдану дағдыларын игеру; басқару шешімдерін қабылдау технологиясына; нақты ұйымдарда туындаған басқару мәселелерін анықтау мен теңдестіруше үйренуге; болашақ менеджерлерде жағдаяттық және жүйелік ойлауды қалыптастыру мен дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдаудың методологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін қорыту және талдау әдістерін қолдана отырып мемлекеттік және құқықтық институттардың призмасы, сот актілері, құқық қорғау органдарының шешімдері, ғылыми жұмыстар арқылы ғылыми және қолданбалы танымның әдіснамасын зерттеуге бағытталған, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып жүргізу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән басқару психологиясының пәні мен тарихы, басқару әдістері, басқару қызметінің мәселелері, көшбасшылық теориясы, басқару қызметіндегі шешім қабылдау, басқару іс-әрекетінің тиімділігін бағалау әдістері, басқару қызметінің тиімділігін арттыру әдістері, басқару қызметіндегі функционалды күйлер, басқару қызметінде ақпараттық технологияларды қолдану қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заңсыз кәсіпкерлікті саралаудың мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән нақты жағдайларды талдай отырып (кейстерді шешу), сот-тергеу тәжірибесін талдау жүргізу арқылы кәсіпкерлік қызмет объектілеріне қол сұғатын қылмыс түрлерін, заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі келтіру мәселелерін оқытады , бұл заңсыз кәсіпкерлік қызметті талдау кезінде ұйымдастырушылық және экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы қылмыстық-атқару жүйесіның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Бұл пән Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметін жүргізуді регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілер туралы жүйелендірілген көзқарасты қалыптастырады. Компьютерлік симуляцияларды, іскерлік және рөлдік ойындарды пайдалану, нақты жағдайларды талдау арқылы тәжірибелік дағдылар қалыптасады, жедел-іздестіру қызметі нәтижелерінің дәлелдік мәнін бағалау және оның қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу үшін мүмкіндіктерін пайдалану қабілетін менгеруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік симуляцияларды, іскерлік және рөлдік ойындарды, нақты жағдайларды талдауды қолдана отырып, Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметін жүргізуді регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілер туралы жүйелендірілген түсініктерді қалыптастырады, жедел-іздестіру қызметі нәтижелерінің дәлелдемелік мәнін бағалау және оның қылмыстарды ашу, тергеу және болдырмау үшін мүмкіндіктерін пайдалану қабілеттерін туындатады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банктік қызмет саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән нақты жағдайларды талдау әдістерін, рөлдік ойындарды қолдана отырып банк қызметі саласындағы қылмыстардың түрлерін, банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық және сот актілерін оқып үйретеді, банк маманының жеке қауіпсіздігіне қатер дәрежесін бағалау қабілетін, банктік ақпаратты қорғаудың қажетті әдістері мен құралдарын қолдана алу мүмкіндігін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби салада және көптілді ортада іскерлік және ғылыми коммуникацияларды қалыптастыру

 • Код ON2

  Басқарудың заманауи әдістерін меңгеру, адам ресурстарын басқару саясатын қалыптастыру

 • Код ON3

  Арнайы зерттеулер саласында, нақты тергеу жағдайында сараптама жүргізу кезінде криминалистиканың заманауи мүмкіндіктерін қолдану; сараптамалардың күрделі түрлерін жүргізу кезінде криминалистикалық әдістерді кешенді қолдану

 • Код ON4

  Заң құжаттарына құқықтық сараптама жүргізу, инновациялық әдістер мен қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, нормативтік актілерді өз бетінше әзірлеу, сондай-ақ қылмыс жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау, жолын кесу

 • Код ON5

  Зерттеудің жаңа тәсілдері мен әдістерін өз бетінше зерделеу, қызметтің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту қабілеті

 • Код ON6

  Субъектілердің экономикалық қызметінің ерекшелігін ескере отырып, сот тәжірибесінен қылмыстық істерге талдау жүргізу, банктік және кәсіпкерлік құқық саласында құқықтық қатынастарды құру бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу қабілеті

 • Код ON7

  Тәжірибелік іс-әрекетте қылмыстық-атқару құқығы жүйесі элементтерінің өзара принциптерін қолдану; практикалық дәйектеменің негізінде қылмыстың алдын алу бағдарламаларын әзірлеу

7M04202 Құқықтану (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану (бейіндік бағыт )
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top