Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11103 Қонақ үй және мейрамхана ісі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қонақжайлылық индустриясының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс қазіргі жағдайдағы қонақжайлылық индустриясының даму ерекшеліктерін қарастыруға бағытталған, қонақ үй және мейрамхана саласында қолданылатын негізгі терминологияның мазмұнын ашады. Пән қазіргі қоғамдағы қонақжайлылық индустриясын дамытудағы негізгі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейрамхана және қонақ үй бизнесіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курс қонақ үй-мейрамхана бизнесінің қалыптасу ерекшеліктерін, қонақ үй және мейрамхана қызметі нарығының даму ерекшелігін және заманауи жағдайда қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының қызмет етуінің негізгі шарттарын қарастырады. Пән білім алушыларда заманауи қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының даму және қызмет ету ерекшеліктері саласындағы теориялық түсініктерді қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қонақ үй және мейрамхана сервисі
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушыларды қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында көрсетілетін қызметтерді сервистік сүйемелдеу ерекшеліктерімен таныстырады. Пән қонақ үй және мейрамхана сервисі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға, білім алушыларды кәсіби қызмет саласындағы құзыреттілікті игеру аясында басқа пәндерді оқытуға дайындауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұлттық тағамдар мен сусындар
  Несиелер: 5

  Студенттерді ұлттық және шетелдік асүйдің технологиясы мен ерекшеліктерімен таныстырады. Әлемнің әр түрлі халықтарының тағамдарын дайындау технологиясының ерекшеліктерін қарастырады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер азық-түліктерді өңдеу технологиясының ерекшеліктеріне, жылу өңдеудің әртүрлі тәсілдеріне және өнімдердің әр түрлі үйлесімділігіне байланысты әр халықтың ұлттық тағамын анықтай алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туристік макроаймақтардағы мінез-құлық мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі туристік макроөңірлердегі халықтың дәстүрлі құндылықтары мен мәдени мұрасының ерекшеліктерін зерттейді. Пән білім алушыларда туристік аймақтардағы мінез-құлық мәдениеті туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Жергілікті халықтың мәдени-тарихи құндылықтарына құрмет көрсету дағдыларын дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Front оffice менеджмент
  Несиелер: 5

  Қонақ үйдегі Front Office қызметінің ерекшеліктерін қарастырады, атап айтқанда қонақ үйде нөмірлерді резервтеу, қонақтарды тіркеу және оларды орналастыру, қонақтардың келуі мен кетуінің есептік жазбаларын жүргізу және т.б. қызметтерді сипаттайды. Пән қонақтардың келуі мен кетуі шеңберінде оларға қызмет көрсетудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бар ісі және эногастрономия
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың түрлі типтегі және сыныптағы барларда қызмет көрсету бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Бұл пәнді оқу кезінде студенттер эногастрономия саласындағы негізгі терминдер мен анықтамаларды, бар қызметін көрсетудің қазіргі заманғы технологиясын, бар ыдыстарының түрлері мен, құрал-жабдықтарын, бар картасын құрастыру мен рәсімдеу және т. б. қызметімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Номерлік қорды жабдықтау және басқару
  Несиелер: 5

  Нөмірлік қорды басқарумен айналысатын қонақ үй бөлімшесі қызметінің ерекшелігін қарастырады. Нөмірлерді брондау, туристерді қабылдау, оларды тіркеу және нөмірлер бойынша орналастыру, туристерге номерлерде қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, нөмірлердің қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайын және тұрғын үй-жайлардағы жайлылық деңгейін қолдау, қонақтарға тұрмыстық қызмет көрсету саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мейрамханалардағы дастарханды рәсімдеу және қызмет көрсету мәдениеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән интерьер эстетикасының, қызмет көрсетуге қолайлы жағдай жасау, асхана ыдыстарының, аспаптардың, асхана киімдерінің жеткілікті санының, қызмет көрсетудің этикалық нормаларының болуын қарастырады. Әр түрлі тағамдар мен сусындарды ұсыну мен босатудың арнайы ережелерін, сондай-ақ оларды ұсынудың техникалық дағдылары мен тәсілдерін, сондай-ақ үстелді рәсімдеудің негізгі ережелерін қарастыруды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қонақжайлықтағы қызмет ету этикасы
  Несиелер: 5

  Пән қонақ үй этикетінің ерекшелігін, қонақжайлылық индустриясындағы кәсіби қызмет аясында іскерлік қатынастарды қалыптастыру мәдениетін зерделеуге бағытталған. Қонақтарды қарсы алу, оларды алып жүру және нөмірлерге орналастыру, сондай-ақ қосымша қызмет көрсету этикасының негізгі нормаларын қарастырады. Кәсіби этика нормаларына сәйкес мемпериимия индустриясында клиенттерге қызмет көрсету дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мейрамхана және қонақ үй ісіндегі брондау және резервтеу
  Несиелер: 5

  Қонақ үй және мейрамханалық қызмет көрсету саласында брондау және резервтеу технологияларымен жұмыс істеу тәртібін қарастырады. Амадеус, Галилео, Фиделио, Сабрэ және т. б. автоматтандырылған жүйелердегі жұмыс ерекшелігін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қонақ үй экономикасы
  Несиелер: 5

  Қонақ үй және мейрамхана саласы кәсіпорындарының экономикалық қызметінің ерекшеліктеріне байланысты сұрақтарды шешуге мүмкіндігі бар жан-жақты мамандарды даярлауға арналған. Пәнді оқу шеңберінде білім алушыда кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау және тиімді экономикалық шешімдерді қабылдау дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі сервистің электрондық және сандық технологиялары
  Несиелер: 5

  Ақпаратты жинау және өңдеу процесінде студенттердің цифрлық технологияны пайдаланудағы білімдерін, дағдыларын, құндылықтарын және құзыреттіліктерін алу. Сонымен қатар пәнді оқу шеңберінде қызмет көрсету саласында қолданылатын электронды және сандық жүйелердің сипаттамасы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамханаларда азық-түлік тауарларды есепке алу
  Несиелер: 5

  Азық-түлік тауарларын реттеу саласында теориялық білім мен практикалық іскерлікті қалыптастыруды, азық-түлік тауарларының классификациясы, ассортименті мен сапасын сараптау принциптерін қарастырады. Тамақ өнімдерінің сапасын қамтамасыз ету ерекшеліктерін, сондай-ақ жартылай фабрикаттарды өндірістік процеске тарту тәртібін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық туристік қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, қонақ үй және туристік бизнесте цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі эккаунтинг
  Несиелер: 5

  Мейрамхана және қонақ үй бизнесінде, қызмет ету ерекшеліктерін ескере отырып, эккаунтингті ұйымдастырудың және жүргізудің теориялық негіздерін қарастыруға бағытталған. Пән келесі мәселелерді қарастырады: мейрамхана және қонақ үй саласындағы эккаунтингтің мәні мен ерекшелігі, қонақтарға қызмет көрсету үдерісіне қатысатын азық-түлік және өзге де ресурстарды есепке алуды ұйымдастырудың негізгі принициптері, есеп жүргізу алгоритмі және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қонақ үй бизнесіндегі МІСЕ қызметтер
  Несиелер: 8

  Нарықта тартымдылықты арттыру мақсатында қонақ үй және мейрамхана қызметінде MICE қызметтерін ұйымдастыру және жүзеге асырудың негізгі принциптері мен функцияларын қарастырады. Ойын-сауық және іскерлік іс-шаралар өткізу саласындағы қызметтерді дайындау және іске асыру әдістемесі мен техникасын қарастырады. Клиенттердің сұраныстарына бейімделген MICE қызметтерін әзірлеу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қонақжайлылық индустриясындағы қызметтерді ұйымдастыру және қызмет көрсету технологиясы
  Несиелер: 5

  Қонақжайлылық саласындағы қызметтерді ұйымдастыру процесінің ерекшелігін, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында клиенттерге қызмет көрсету технологиясының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Қонақжайлылық саласында қызмет көрсету, сондай-ақ қарсы алу, қонақтарды орналастыру аясында қызмет көрсету және оның бос уақыты үшін жағдай жасау бойынша практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қонақжайлылықтағы операциялық басқару
  Несиелер: 5

  Пән қонақ үй кәсіпорындарының қызметін басқарудың негізгі үрдістерін жүйелі талдауды қарастырады. Пәннің негізгі міндеттеріне мыналар жатады: саланың қазіргі даму тенденциялары мен ұйымдастыру аспектілерін талдау; қонақжайлылық кәсіпорындарындағы операциялық басқарудың ерекшеліктерін қарастыру; қонақ үй кәсіпорындарында өндіріс және қызмет көрсету үдерістерін басқарудың тиімді құрылымын құруда көшбасшылық, корпоративтік мәдениет және жүйелік тәсіл мәселелерін қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отель және мейрамхана бизнесінде демалысты ұйымдастыру және анимациялық қызмет
  Несиелер: 8

  Қонақ үй және мейрамхана бизнесіндегі анимациялық қызметтің негізін құрайтын негізгі ұғымдар кешенін, сондай-ақ қонақ үй және мейрамханалық қызмет көрсету саласындағы бос уақытты ұйымдастыру үшін қажетті базалық практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, қонақ үй өнімінің және мейрамхана қызметтерінің тартымдылығын арттыру мақсатында қонақтардың бос уақытын ұйымдастыру тәртібін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, соның ішінде туризм саласындағы заңнамаларды терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Агломерация шарттарындағы отель және мейрамхана бизнесі
  Несиелер: 5

  Студенттерді ірі агломерацияда қонақ үй және мейрамхана ісін дамытудың негізгі бағыттарымен таныстырады. Ірі қалалардың ортасына тән белсенді бәсекелестік орта жағдайында қонақ үй және мейрамхана қызметтерін көрсетудің практикалық дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Бұдан басқа, агломерацияның даму ерекшелігіне тез бейімделуге қабілетті қала шегінде шағын қонақ үй кәсіпорындарын ұйымдастыру ерекшелігін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Курорттық аймақтардағы қонақ үй және мейрамхана ісі
  Несиелер: 5

  Студенттерді заманауи курорттық аумақтарда қонақ үй және мейрамхана ісін дамытудың негізгі бағыттарымен таныстырады. Курорттық аймақтың ерекшелігін ескере отырып, қонақ үй және мейрамхана қызметтерін көрсетудің практикалық дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Сонымен қатар, санаториялық және курорттық пассивті демалыс басым аумақтардағы қонақ үй және мейрамхана бизнесін ұйымдастыру ерекшелігін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кейтерингтік қызметтерді ұйымдастыру және жылжыту
  Несиелер: 6

  Пән қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетудің негізгі әдістері мен түрлері саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды, кейтерингтік қызметтердің түрі мен класына байланысты үстелдерді сервирлеудің ерекшеліктерін қалыптастырады. Кейтерингтік қызметтерді қазіргі заманғы жағдайларда дамыту ерекшелігін, сондай-ақ осы қызметтерді отандық нарықта жылжыту әдістерін зерделеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық индустриясындағы әлеуметтік-мәдени сервис
  Несиелер: 5

  Студенттерде қонақжайлылық индустриясында, әсіресе қызмет көрсетудегі инновациялық ортаның белсенді қалыптасу шартында сервистік қызмет, қызмет көрсету формалары және жаңа қызметтерді қалыптастыру қағидалары туралы кешенді білімді қалыптастыруға бағытталған. Көрсетілетін қызметтерді сервистік қамтамасыз етудің әлеуметтік-мәдени аспектілерін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отельдегі food менеджмент
  Несиелер: 6

  Бұл курс қонақ үй кәсіпорындарында қонақтардың тамақтануын ұйымдастыру мәселелерін зерттейді. Тамақтануды ұйымдастыруға жауап беретін бөлімшелерді, атап айтқанда мейрамханаларды, барларды басқару ерекшелігін қарастырады. Негізгі тамақтандыру түрлерінің ерекшеліктерін, сондай-ақ тамақтануға тапсырыс беру және номерлерге жеткізу ережелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана және қонақ үй кәсіпорындар қызметінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 8

  Оқыту барысында тыңдаушылар қызмет көрсету аясында қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі туралы білімдерді меңгереді. Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындары қызметкерлерінің мінез-құлқының негізгі ережелерін, тұру қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қонақтардың денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туындаған жағдайда эвакуацияға ерекше назар аударылады. Жеке түрде кәсіпорында еңбек қауіпсіздігі мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызмет саласындағы маркетинг
  Несиелер: 6

  Туризм саласында заманауи маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын және тәжірибелік әдістерін қолдануын қарастырады. Сегменттеу ерекшелігін және қазіргі туристік нарықта туристік қызметті жылжыту стратегияларын әзірлеу спецификасын қарастырады. Туристік нарықты маркетингтік зерттеу және нарықтағы шаруашылық қызмет шарттарына сәйкес келетін маркетингтік стратегияны таңдау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызметтің санитарлық және гигиеналық шарттарын қамтамасыз ету
  Несиелер: 8

  Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында санитарлық және гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету теориясы мен тәжірибесі туралы түсініктерді қалыптастырады. Қонақ үй кәсіпорнының нөмірлік қорларында санитарлық және гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етудің негізгі ережелері оқытылады. Санитарлық және гигиеналық нормалар талаптарына сәйкес тағамдарды дайындау мен берудің тиісті шарттарын қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Испан тілі
  Несиелер: 8

  Пән испан тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, испан тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Француз тілі
  Несиелер: 8

  Пән француз тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, француз тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейрамхана және қонақ үй кәсіпорындары қызметін стратегиялау
  Несиелер: 7

  Білім алушыларда қонақ үй және мейрамхана қызметін стратегиялық жоспарлау әдістемесінің негіздері саласында білім жүйесін қалыптастырады, қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының қызметін стратегиялық басқару дағдыларын дамытады, нарықтағы мінез-құлықтың неғұрлым оңтайлы стратегиясын таңдау саласында іскерлікті дамытуға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Араб тілі
  Несиелер: 8

  Пән араб тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, араб тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік туристік дестинациялар
  Несиелер: 5

  Білім алушыда халықаралық қонақжайлылық индустриясының заманауи тенденциялары туралы кешенді білімдерді қалыптастырады. Әлемдік танымалдыққа ие туристік дестинацияларды қалыптастыру және дамыту ерекшелігін қарастырады. Туристік дестинацияны дамыту тәжірибесін зерттеу, ерекше белгілерін және туристердің арасындағы дестинацияға деген сұранысты анықтау бойынша практикалық дағдылар мен қабілетіліктерді қалыптастыруға көңіл бөледі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 8

  Бұл курс ағылшын тілді қарым-қатынас жағдайында кәсіби міндеттерді тиімді шешу үшін қажетті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады. Шетелдік туристермен жұмыс істеу жағдайында кәсіби қызметті жүргізу жағдайларына жылдам бейімделу дағдыларын қалыптастырады. Шет елдерде кәсіби қызметті жүргізу қабілетін дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрк тілі
  Несиелер: 8

  Пән түрік тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, түрік тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризм және конақжайлылық индустриясының инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы қонақжайлылық инфрақұрылымының дамуын қарастырады. Қазіргі жағдайда қонақжайлылық инфрақұрылымын дамытудың негізгі аспектілерін қарастырады, қызмет көрсетудің бірінші, екінші және үшінші деңгейіндегі кәсіпорындардың қызмет етуінің ерекше сипаттарын анықтайды, білім алушыда қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындары арасындағы өзара қарым-қатынасын анықтау және талдау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейрамхана қызметіндегі калькуляция және баға белгілеу
  Несиелер: 7

  Қонақ үй және мейрамханалық бизнес кәсіпорындарының қызметінде баға белгілеу әдістерін, құралдарын және механизмдерін қолдану саласында студенттерді базалық даярлауға бағытталған, қонақ үй және мейрамханалық қызметтердің оңтайлы бағасын есептеу және оңтайлы баға саясатын әзірлеу қабілетін дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қытай тілі
  Несиелер: 8

  Пән қытай тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, қытай тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризмдегі және қонақжайлылықтағы брендинг және PR
  Несиелер: 6

  Студенттердің брендті қалыптастыру, басқару және дамытудың теориясын меңгеруі. Берілген курсты оқу маманның экономикалық, саяси және әлеуметтік брендинг, сауда маркаларын құру мен дамыту, саяси, территориялық және әлеуметтік брендті құру мен дамыту саласында қоғаммен байланыс бойынша біліктілігін арттыруға көмектеседі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй индустриясын және қоғамдық тамақтану саласын реттеу
  Несиелер: 7

  Пән студенттердің үнемі өзгеріп тұратын сыртқы орта жағдайында туризм саласын реттеу және бәсекелестік шарттарын қатаңдату тетіктерін өз бетінше зерделеуге қабілеттілігі мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Қонақ үй индустриясын және қоғамдық тамақтану саласын реттеу үдерісіне тартылған мемлекеттік құрылымдарда кәсіби қызметті жүргізу мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративті мәдениет және әлеуметтік жауапкершілік
  Несиелер: 6

  Пән қонақ үй және мейрамханалық кәсіпорынды басқарудың қазіргі заманғы концепциялары саласында әлеуметтік-бағдарлы менеджмент тұрғысынан теориялық білімді, сонымен қатар ұйымның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін бағалау тәсілдері, тәсілдері мен әдістерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, қонақ үйдің (мейрамхананың) тұрақты дамуының қажетті элементі ретінде корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік негіздерін қалыптастыру және жүзеге асыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кадрлық саясат
  Несиелер: 6

  Пән қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының кадрларын басқару саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Қонақжайлық индустрия кәсіпорындарында тиімді кадрлық саясатты қалыптастыру және жүргізу, қызметкерлерді басқару стратегиясын әзірлеу бойынша білім, білік және дағды кешенін қалыптастыруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана бизнесіндегі стандарттау және сертификациялау
  Несиелер: 7

  Пән қонақ үй немесе тамақтану кәсіпорындар қызметтерін лицензиялау және стандарттау саласындағы негізгі ұғымдарды оқытады. Қонақжайлылық саласындағы шаруашылық қызметті лицензиялау тәртібінің мәселелерін қарастырады, қонақ үй (мейрамхана) қызметтерін сертификаттау алгоритмін анықтайды, Қазақстан Республикасында қызметтерді лицензиялау мен сертификаттаудың ерекшелігін айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 6

  Қонақ үй және мейрамханалық сипаттағы қызметтің сапасын басқару үрдісінің негізгі тетіктерін қарастырады. Пәнді игеру барысында қонақ үй немесе мейрамханалық қызметтің сапасын қамтамасыз ету, қызметтің сапасын анықтау әдістерін таңдау, қонақ үй өнімдерінің сапасын жоғарлату тетіктерін таңдау сияқты сұарақтарға назар аударылады. Қонақ үй немесе мейрамханалық қызметтерді ұйымдастыру шеңберінде сапаны бақылау тетіктерін қолдану дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі сандық маркетинг
  Несиелер: 5

  Студенттерді туризм саласында сандық маркетингтік коммуникацияларды қолдану үрдісімен таныстыру. Пән шенберінде әзірленген турларды интернет кеңістігінде және басқа да заманауи сандық технологиялар негізінде жылжыту сұрақтары қарастырылады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй және мейрамхана ісіндегі көліктік қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  It is aimed at developing among students a complex of knowledge about the process of organizing guest services using various types of transport. Studies the issues of organizing the transportation of guests, selection of vehicles, based on the specifics of hotel and restaurant services, concluding contracts with transport companies, organizing transfers, etc.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй желілерін ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 6

  Қазіргі жағдайда ғаламдық қонақ үй желілерін дамыту саласында теориялық білім жүйесін қалыптастырады. Қазақстан Республикасының қонақ үй қызметтері нарығында қонақ үй тізбектерінің даму ерекшелігін қарастырады. Қонақ үй тізбегінің құрамдас бөлігі болып табылатын кәсіпорындарда еңбек қызметінің дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй және мейрамхана ісіндегі тайм-менеджмент
  Несиелер: 6

  Кәсіптік қызметті сәтті жүзеге асыру үшін студенттердің уақытты басқарудың мәні мен түрлері, уақыт ресурстарын басқарудың принциптері мен тәсілдері туралы жалпы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны кәсіптік қызмет процесінде жұмыс уақытын жоспарлау және пайдалану ерекшеліктері, тиімді тайм-менеджменттің шарттары мен принциптері туралы білімді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана желілерін басқару
  Несиелер: 6

  Пән заманауи жағдайда мейрамхана желілерін дамыту саласында теориялық білім жүйесін қалыптастырады. Қазақстан Республикасында мейрамхана желілерін дамыту ерекшелігін қарастырады, желі элементтерін басқару тәртібін зерттейді. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары желісінің құрамдас бөлігі болып табылатын кәсіпорындарда еңбек қызметінің дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Заманауи талаптар бойынша қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарындағы талаптарға сай білімді көрсету, қолайлылық деңгейіндегі қызмет көрсетуге қарай кәсіпорынды жүйелей білу

 • Код ON7

  Қонақтарға қызмет көрсетудегі базалық білімнің болуы, рәсімдеу және номерлерді брондау бойынша өтініштердің есебін жүргізу және де номерлік қордың жоспарын жүктеу, автоматтандырылған қызмет көрсету ,жүйесіне ақпаратты шығару, үстелді даярлау және тағамды ұсыну технологиялық жүйесіне қатысу

 • Код ON8

  Сұранысқа ие қонақ үйлер мен мейрамханаларды қызмет көрсету талаптары бойынша өздігінше жетілдіру,қажетті ресурстарды анықтау, сонымен қатар қызмет көрсету шеңберінде кәсіпорынның экономикалық потенциалын анықтау

 • Код ON9

  Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорынның қызметін басқару және стратегиялық саясатты қалыптастыру

 • Код ON10

  Отандық және шетелдік нарықта турөнімді заманауи маркетингтік жолдар арқылы қолдану, ішкі және сыртқы нарықтағы тұтынушылық мүмкіндіктерді игеру

 • Код ON11

  Нарықтың перспективалы бағытын анықтау және ойын-сауық пен қонақжайлылық саласындағы бәсекеге қабілетті нарықтың жаңа сегменттерін қалыптастыру

6B11103 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11103 Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11103 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11103 Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top