Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04203 Құқық және мемлекет в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Теориялық және ғылыми ойлау дағдыларын меңгерген, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдана отырып, еңбек нарығының және халықаралық талаптарға сай заң магистрін дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушылардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді құқықтық реттеу және осы бағыттағы мемлекеттің құқықтық саясатын игеруін қамтамасыз етеді. Бұл Қазақстан Республикасында қоғамның дамуының келесі деңгейлерін, қарқынын және бағытын айтарлықтай дәрежеде жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдаудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Теория және ғылыми әдіснама саласында білім жүйесін жүйелеу зерттеу; Ғылым әдіснамасының ерекшеліктері туралы идеяларды қалыптастыру таным және интеллектуалдық қызметтің әдісі, оның орнын түсіну және когнитивтік, дүниетанымдық және дамытудағы рөлі кәсіби бағдарлау, ғылым дамуының кезеңдерімен танысу және т.б. заманауи әдістемелік қағидалар мен ғылыми көзқарастар зерттеу әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік желілерді құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік желілер азаматтардың ақпарат алмасу және қарым-қатынас орнатуының ең басты қайнар көздерінің бірінеайналуда. Білім алушылар әлеуметтік желілерді құқықтық реттеудің механизмін, мемлекеттік органдардың қызметінің құқықтық аспектілерін меңгереді. Аталған саланы реттейтін заңдарды жетілдіру негіздерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыни ойлау және заң логикасы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың қоғамдағы түрлі даулы мәселелерді заң логикасы тұрғысынан талдау жасап, сыни ойлау қабілетімен тың әрі тапқыр шешімдер қабылдайтын қабілетті меңгеруін қамтамасыз етеді. Құқықтық логика логика ғылымының барлық ережелерін қамтиды, сонымен қатар олардың ерекшеліктері мен заңдылық қызметіндегі маңызын көрсете отырып.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және ғылым
  Несиелер: 5

  Білім алушылар мемлекеттің ғылым саласындағы саясатын жүйелі түрде игеріп, саланы реттейтін заңнама және өзге де нормативтік құжаттарды жүйелі түрде саралап, талдау жасауды үйретеді. Бұл пән ғылым саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын талқылайды, негізгі ғылымды дамыту мен қаржыландыруда басымдықтарды айқындайды. Заманауи ғылымның проблемалары мен жетістіктерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру құқығы
  Несиелер: 5

  Білім беру құқығы азаматтардың білім алуға қатысты әлеуметтік құқығын және білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың құқықтық аспектілерін толықтай қамтып, білім алушыларға осы салаға қатысты кәсіби құқықтық таным қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық нормаларын іске асыру
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың құқық нормаларын қолдану, тәжірибеде заң актілерін жүзеге асырудың негіздерін меңгеруін қамтамасыз етеді. Құқықты іске асырудың түсінігі, оның мазмұны, нормативтік.құқықтық актілерге түсінік беру негіздері үйретіледі. Құқықтық нормаларды іске асыру - құқықтық нормалардың талаптарын, құқықтарды жүзеге асырудағы және құқық міндеттерін орындаудағы адамдардың практикалық қызметін қамтитын құқықтық субъектілердің мінез-құлқы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттің қаржылық қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Білім алушылар мемлекеттің қаржылық қызметінің негіңздерін, құрылымдарын, тәсілдерін игереді. Қаржы саласын құқықтық реттеуде мемлекеттік органдардың қызметін меңгереді. Сонымен қатар, банктерде және түрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес инвестициялық қорлардағы қаржылық қызметтің құқықтық аспектілері үйретіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әкімшілік юстицияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  «Әкімшілік әділет» пәні Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдерінің ерекшеліктерін зерттейді. Адвокаттық әділеттілік ерекшеліктерін зерттеу білікті адвокаттардың теориялық білімдерін толық қолдану үшін қажет. Әкімшілік сот төрелігі, заңды мекеме ретінде, әкімшілік сот ісін жүргізу ережелеріне сәйкес қаралатын соттық әкімшілік шағым (шағым) арқылы қоғамда және мемлекетте сот бақылауының қызметін атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам құқықтарын қорғау механизмі
  Несиелер: 5

  Адам құқықтарын қорғаудың механизмдері білім алушылардың адам құқықтары бойынша концептуалды білім алуын қамтамасыз етеді. Адам құқықтарын қорғаудың ұлттық және халықаралық механизмдері қарастырылады. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары - мемлекеттік органның демократиялық және құқықтық ұйымдастыруына кепілдік беретін кез-келген мемлекеттің құқықтық жүйесінің атрибуты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тендер және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізуді құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Білім алушылар мемлекеттік сатып алу және тендер өткізу бойынша заң нормалары мен өзге де нормативтік құжаттарға талдау жасау негіздерін үйренеді. Сонымен қатар, тендер өткізудің құқықтық аспектілері, мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша тиісті құзіретке ие болуын қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік қамсыздандырылу құқығы
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-ші бабы республиканың өзін әлеуметтік мемелекет ретінде орнықтыратындығын паш еткен. Осы ретте аталған пән қоғамда әлеуметтік көмекке барынша мұқтаж азаматтардың әлеуметтік қамсыздандырылу негіздерін құқықтық тұрғыдан қарастырады. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы - адамның әлеуметтік құқықтарының бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сот төрелігі жүйесін жетілдірудің қазіргі заманғы мәселелері: отандық және шетелдік тәжірибе.
  Несиелер: 5

  Сот билігі бүгінгі таңда өркениетті, дамыған демократиялық мемлекеттердің басты ерекшелігі болып табылады. Осы себептен, аталған пән білім алушылардың сот жүйесі барынша жетілген әлем елдерінің озық тәжірибелері туралы кешенді білім алуын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік мемлекет және әлеуметтік теңдік
  Несиелер: 6

  Бүгінгі таңда әлеуметтік мемлекеттердің мүліктік еркіндік тұрғысынан барынша либералды және неолибералдық саясат ұстануы салдарынан түрлі қоғамдарда әлеуметтік катаклизмдер пайда болуда. Әлеуметтік мемлекет және әлеуметік теңдік пәні әлеуметтік мемлекет қалыптастырудың құқықтық аспектілерін меңгеруді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы құқығы
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қаржы құқығы білім алушылардың жеке меншік секторда және квазимемлекеттік секторда корпоративтік қаржы құқығы негіздерін үйренуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, банктерде және түрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес инвестициялық қорлардағы қаржылық қызметтің құқықтық аспектілері үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу: дамыған Азия елдерінің тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік басқарудың әлемдегі озық үлгілері ретінде Азия елдерінің тәжірибесін салыстырмалы құқықтану тұрғысынан үйрену маңызды. Атап айтқанда, Жапония, Сингапур және Оңтүстік Корея сынды азиялық елдердің тәжірибесін жете талдап меңгеруді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу: ЕО елдерінің тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Бүгінгі таңда мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру аса өзекті қоғамдық және мемлекеттік міндет. Осы тұрғыдан ұсынылған дамыған мемлекеттердің мемлекеттік басқару жүйесін салыстырмалы құқықтану тұрғысынан зерттеп-зерделеу арқылы білім алушылардың әлемдегі мемлекеттік басқарудың озық үлгілерін меңгеруін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON4

  Заманауи мемлекет пен құқық мәселелерін талдай білу, білім беру саласындағы білімінің болуы, сот төрелігін жүзеге асырудың құқықтық аспектілерін түсіне білу

 • Код ON5

  Қаржылық заңнамалық мәселелерді талдай білу, мемлекеттік сатып алудың құқықтық реттеу жүйесін түсіне білу

 • Код ON6

  Әкімшілік әділет және әкімшілік-құқықтық жауапкершілік саласында білімдерін көрсете білу, қазіргі кезеңде ҚР мемлекеттік қызметтің құқықтық нормаларын қолдану.

 • Код ON7

  Мемлекеттік қызметшілердің этикасы мен құқықтық мәртебесін, мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесін білу, сот төрелігі жүйесін жетілдіру үшін шетелдік тәжірибені қолдану

Top