Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02335 Аударма ісі в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Синхронды, ауызша және жазбаша аударма саласында сапалы аударма жасауға қабілетті, кәсіби аударма дағдыларына ие және аударма ісіне қажетті барлық сипаттамаларға ие аудармашы мамандарды дайындау. Білім беру бағдарламасын іске асыру - ана және шетел тілдерінде кәсіби және әлеуметтік бағдарламалар құруға; - әр түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдануға; - өз жұмысының сапасын дұрыс бағалау, өз аудармаларын жүйелі түрде талдау, болашақта табылған кемшіліктердің алдын алуға көмектесетін қорытындылар жасауға қабілетті маман тұлғасын қалыптастыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы сабақтарында сипаттамалық текстерден басқа диалогтар (сөйлесулер) бар, ал бұл алғашқы тіл үйрену қадамдарынан бастап, оқу мен айту, тыңдау мен түсіну процесінде әңгімелесу дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру және артикуляция, интонация ережелерін үйрету. Тілдік қызметтің төрт негізгі формаларында (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма ісіне кіріспе
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттердің қазіргі әлемдегі аударманың рөлі мен орны туралы түсінік қалыптастыру. Аударма ісінің жалпы тұжырымдамалық негіздерімен таныстыру. Аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық және стилистикалық әдістерінен хабардар ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, күнделікті білім беру қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдауға сыни көзқараспен сыбайлас жемқорлық көріністері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерге ықпал ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің түрік тілінің грамматикалық құрылымы туралы білімдерін қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйрету, жазбаша тапсырмаларды орындау дағдыларын дамыту. Студенттердің белсенді және пассивті сөздік қорын кеңейту. Пән түрік тілінде күрделі сөйлемдерді қалыптастыруға бағытталған; түрлі тақырыптарда күрделі мәтіндерді қолдана отырып, түрік тілін меңгеруге бағытталған. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы І
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің шақ формаларын үйреніп, ажырата білу. Шақтарды дұрыс қолданып, сөйлемдер жазуды, диалогтар құрастыруды үйрену. Сөз таптарын атап айтқанда зат есім, сын есім, сан есім, үстеу сонымен қатар артикльдің қолданысы жайлы мағлұмат алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, кәсіпкердің іс-әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел мен бизнес білімін, бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын және ұлттық экономиканың салаларында бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің және бизнес–жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты діни және сопылық қайнар көздерден алынған ясауилік ілімінің мәнін сипаттау және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу курсы сопылық терминдер мен категориялардың мәнін, олардың метафоралығын түсінудің теориялық және әдіснамалық негізін, Қожа Ахмет Ясауидің «Дивани Хикмет» шығармасының сопылық мәнін талдауға және бағалауға, оның мәдени-рухани әлеуетін анықтауға қолдана білуді қалыптастырады. Пән ұлы сопы-ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен шығармашылығын зерделеуге, оның дүниетанымы мен хикметтерді түсіндіруді жүйелеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси мәтіндер аудармасы
  Несиелер: 3

  Саяси мәтіндерді аудару барысында студенттер саяси мәтіндерге қатысты материалдармен танысады. Көптеген клишелерді, арнайы терминологияны, нақтылықты қамтитын деректі және іскери мәтіндерді аударуды үйренеді; құрамында көптеген терминдер, тарихи шындықтар, жалпы атаулар және т.б., журналистикаға тән, эмоционалды-түрлі-түсті элементтер, бейнелі өрнектер, синтаксистік фигуралар және т.б. кіретін қазіргі оқиғалар туралы хабарлармен байланысты ақпараттық және сипаттамалық мәтіндерді аударуды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыни және жүйелі ойлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - дүниетанымдық ұғымдар мен категориялар арқылы адам өз өмірін қайта құруға талпынып, жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның тыныс-тіршілігін сыни сараптан өткізіп, адам мен қоғамның ақиқатқа жету жолындағы қателіктерін жоюға ықпал ету, дәйекті, әрі дұрыс ойлау арқылы өзіне және қоғамда болып жатқан процестер мен өзгерістерге аналитикалық ойлау тұрғысынан логикалық сараптама жасау. Сыни ойлау қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ататүрік принциптері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – түркі тілдес елдерінің жастарын қазіргі заманғы жоғары білікті маман ретінде дайындау бағытында түркі әлемінде ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында орын алған Осман империясының тарихы мен маңызын көрсетуге бағытталады. Империяның құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері пәннің мазмұнын құрайды. Түрік ұлтының басшысы ретінде Мұстафа Кемалдың мемлекетке байланысты ұстанған принциптерін түсіндіру көзделеді. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: түркі тілдес елдерінің жастарынан қазіргі заманғы жоғары білікті мамандарды дайындау үшін өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды көздейді. Түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихын, мемлекетінің пайда болуы және оның өркендеуі, түркі халқының әлем халықтар ортасында орны, олардың дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі және қазақ мемлекетінің келешегі жөніндегі көкейтесті мәселелерді қарастырaды. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді дағдыландыру. Курста қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аударма практикасы І
  Несиелер: 4

  Бұл курстың мақсаты - студенттердің аударма процесі туралы кезең-кезеңмен жұмыс жасауы туралы түсініктерін қалыптастыру, сонымен қатар осы мәтін тілін талдау негізінде нақты мәтінге арналған оңтайлы аударма алгоритмін есептеу қабілетін дамыту. Студенттер сонымен қатар аудармашылардың бастапқы кезеңде ағылшын тілінен қазақ тіліне және керісінше аударғанда жасайтын қателіктерімен жұмыс істеуді үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Ғылымдағы лидерлік туралы әдебиеттерді шығармашылық тұрғыдан талдайды, қоғамда өмір сүрген көшбасшылардың өмір деректері мен көзқарастарын талдайды. Кәсіптік қызметінде азаматтық, төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң бағыттағы коммуникативті дағдыларды, лидер мен қызметкер арасындағы қатынасты, субординацияны сақтау мәдениетін қалыптастырады. Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (B2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Бұл курс барысында студенттер төрт дағдыны дамыту арқылы (тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу) өз қабілеттері мен білімдерін дамытады. Курстың мақсаты - студенттер арасында коммуникативті, лингвистикалық, пікірталас, стратегиялық, сонымен қатар білім беру және танымдық құзіреттіліктерді қалыптастыру. Олар лексикалық, грамматикалық және фонетикалық бірліктер туралы білімді, сонымен қатар оларды шет тіліндегі сөздерді қалыптастыру мен қабылдауда қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу І
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты студенттердің сөйлеу дағдыларын дамыту болып табылады. Курстың барысында студенттер сөйлеу этикетін сақтай отырып, сұрақ қоюды, продуктивті және репродуктивті сипаттағы үйлесімді мәлімдемелер құрастыруды, шет тілінде хабарламалар жасауды, сұхбаттасушының ұлттық мәдениетінің ерекшеліктерін ескере отырып, бейресми әңгіме жүргізуді, кәсіби тақырыптарда көпшілік алдында сөйлеуді, ақпарат көздерінен алынған мәтіндердің негізгі мазмұнын түсіну және өңдеуді; шетелдіктермен тікелей қарым-қатынаста ақпаратты түсінуді үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 4

  “Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі” пәні студенттерге қатысымдық құзыреттіліктер негізінде қалыптасқан білім, іскерлік және жеке қасиеттерге сүйене отырып, мәдениетаралық деңгейде шет тілінде қарым қатынас жасауды оқытады. В2 деңгейінде қарастырылған қарым-қатынас ауқымдары мен жағдаяттары аясында ауызекі және жазба қарым-қатынас негіздерін практикалық түрде меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы филологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты - студенттердің филологияның тарихы, қазіргі жағдайы және даму перспективалары туралы білімін қалыптастыруға бағытталған. Аталған курс неміс, роман, славян және шығыс халықтарының тілдері, әдебиеті мен мәдениеті туралы жалпы түсінік береді. Курс студенттердің негізгі зерттелетін тілдер мен әдебиет тарихы, байланыс теориясы, филологиялық талдау және мәтінді интерпретациялау теориясы мен тарихы саласындағы алған білімдерін өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдануды үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты - интерпретация процесінің бөлігі ретінде халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми және қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында әртүрлі мәдениеттер мен тілдердің өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз ету үшін студенттер арасында тілдік, аударма және әлеуметтік-мәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма практикасы ІІ
  Несиелер: 5

  Курс өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға дайын кәсіби маман қалыптастыру үшін аудармашыларға толық және терең білім беру мақсатында әртүрлі мәтіндерді екі тілге аудару қабілеттері мен дағдыларын одан әрі дамытып, жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: жоғары мектепте шет тілін оқытудың кәсіби міндеттерін шешу қабілетін анықтайтын маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Өзінің мазмұны бойынша курс пәнаралық болып табылады және студенттерде бар іскерліктер мен дағдыларды, ағылшын тілін оқытудың теориясы мен әдістемесінің базалық санаттары туралы білімді синтездеуге және біріктіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Классикалық филология
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің классикалық филология пәні және оның қалыптасу кезеңінен бастап негізгі даму кезеңдері туралы түсініктерін қалыптастырады. Курстың мақсаты студенттерді классикалық филологияның лингвистикалық, деректану, теориялық және тарихи-әдеби компоненттері жайлы білімдерін жетілдіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын лингвистикасы
  Несиелер: 5

  “Ағылшын лингвистикасы” пәнінің мақсаты студенттердің ағылшын лингвистикасының мәселелерімен, мәтіндегі семантикалық құрылымының ерекшеліктері жайлы білімдерін қалыптастыру. Бұл пәннің барысында студенттер ағылшын лингвистикасының тәсілдері және оның негізгі белгілерін, ағылшын лингвистикасының классификациялық сипаты жайлы білім жинақтайды .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын баспасөз тілі
  Несиелер: 5

  Аталған курстың мақсаты студенттерді баспасөз тілінің ерекшеліктері, терминдердің аудармасы, оның лексикалық құрамы, грамматикалық қағидалардың баспасөз жанрында қолданылуы жайлы білімдерін жетілдіру. Оқыту курсы Ағылшын тілінде шығатын газеттер мен журналдарды оқып, түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (С1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  C1 деңгейінде болашақ мамандықтың ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың мәдениетаралық және кәсіби бағытын тереңдету іскерлігін қалыптастыру. Әр түрлі коммуникативті қарым-қатынас төңірегінде ауызша және жазбаша сөйлеу шеберлігін шығармашылық тұрғыда игеру қабілетін дамыту; advanced C1 деңгейіндегі мәтінді оқуды дамыту, игеру және оны ұғыну; Грамматикалық оралымдарды қолдану және шақ формаларын пайдалану;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем аударма машығы
  Несиелер: 5

  “Көркем аударма машығы” пәні студенттерді көркем аударма негіздерімен таныстырады. Аталған курс көркем шығарма мәтінінің аудармасын жасауда шет тіліндегі лексико-фразеологиялық қорын байытуға, грамматикалық, лексикалық және күрделі трансформациялардың әртүрлі тәсілдерін қолдануға және түпнұсқа текстегі стилистикалық тәсілдерді қолдануды үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма практикасы ІІІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазақ және ағылшын тілдерін жетік меңгергендігін есепке ала отырып, ресми, әдеби, ауызекі тілдегі диалогтар мен монологтарды, сонымен қатар, БАҚ жаңалықтарын аударуға машықтану арқылы аудармашының кәсіби негіздерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын және американ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттерді ағылшын және американ әдебиетінің даму кезеңдерімен, олардың әдебиеттің дамуының әртүрлі кезеңдерінде жасалған негізгі еңбектерімен таныстыру. Сонымен қатар студенттердің әртүрлі дәуірлерде жасалған прозалық және поэтикалық мәтіндерді, оның ішінде әлеуметтік-мәдени және эстетикалық аспектілерін, құрылымы мен семантикасын талдай білу қабілетін дамыту;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде мәтінді оқу және сөйлеу
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде мәтінді оқу және сөйлеу пәні студенттердің оқу арқылы ағылшын тілінде дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамытуға бағытталған. Пәннің мақсаты сөйлем түрлерінің оқылу ерекшеліктеріне сәйкес талдау жасауға, және оны сөйлеу барысында қолдануға машықтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвистикалық аударматану
  Несиелер: 5

  «Лингвистикалық аударматану» пәні тіл біліміндегі лексикология, лексикография, семасиология салалары арқылы мәтін талдау, мәтіннің грамматикалық-синтаксистік құрылымын анықтау, сөз біріктіру амалдары, қосымшалардың қызметі, көркем мәтін авторының, аудармашының сөз қолданасын т.б., айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде әдеби шығармашылық (эссе)
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттер эссе жайлы, эссеның мақаладан, шығармадан ерекшелігі туралы терең білім алады және ағылшын тілінде эссе жазуды үйренеді. Студенттер тақырыпты дұрыс талқылауды, дәлелдер келтіруді және пікірталас жүргізуді, әлеуметтік, мәдени немесе тарихи жоспардың белгілі бір мәселесі бойынша қорытынды шығаруды үйренеді, бұл өз кезегінде қиялын дамытады және студенттерге аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттер арасында кәсіби маңызды құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады, ол аудармашы мамандығының ерекшеліктері, аудармашының жеке тұлғалық моделі, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту әдістері, кәсіби стиль туралы түсініктерді, мәдениетаралық коммуникация саласындағы кәсіби құзіреттілікті дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 5

  Аталмыш пән барысында студенттерге оқып жатқан тілде сөйлейтін мемлекеттердің орналасқан жерлері, тұрмыс шындығы, тарихы, мәдениеті жайлы егжей-тегжейлі ақпарат беріледі. Сонымен қатар елдерің физикалық және экономикалық географиясы; тілін үйренетін елдің қалыптасу тарихы; қоғамдық саяси құрылысы; салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық мейрамдары мен рәміздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аударма әдістемесі (тәсілдері)
  Несиелер: 4

  Бұл пәннің мақсаты студенттерді аударма құзіреттілігін дамытуға бағытталған аударма оқытуының теориялық және лингводидактикалық негіздерімен, сондай-ақ аударма ісінің міндеттерін жеңілдететін әдістермен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы теориялық және практикалық пәндерді, сонымен қатар әртүрлі оқу орындарында тарихи, мәдени пәндерді оқыту мүмкіндігі үшін студенттердің білімін, дағдысын қалыптастыру. Бұл курс барысында студенттер мәдениет пен өнер саласындағы және әлеуметтік-мәдени іс-шаралар саласындағы білім беру процесін ұйымдастырудың және өткізудің ерекшеліктеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазбаша және ауызша аударма
  Несиелер: 3

  “Жазбаша және ауызша аударма“ пәні жазбаша және ауызша аударманың технологиясын, түрлерін ерекшеліктерін оқытады. Пәннің мақсаты – тіларалық коммуникация жағдайында баламалық аударманы қамтамасыз ету, студенттерде практикалық және аудармашылық дағдыны қалыптастыру. Бұл курстың негізгі мақсаты – студенттерге аударманың техникалық сатылары және ерекшеліктері туралы түсінік беру; түпнұсқа және аударма мәтіндерін салыстыра отырып, ондағы ұқсастық пен айырмашылықты талдап айыра білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілінің лексикологиясы пәнінің мақсаты студенттердің лексикология - сөз және тілдің сөздік құрамы болып табылатын тіл білімінің бір бөлімі жайлы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Курс барысында студенттер синхронды және диахронды талдау, салыстырмалы-салғастырмалы талдау; тілдің жүйелік үйымдастырылуын оқып үйренумен байланысты әдіс-тәсілдер қолдану дағдыларын жетілдіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілін оқытудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілін оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пәні студенттердің кәсіби және жеке тұлғалық құзіреттіліктерін меңгертуді үйретеді, яғни заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды кәсіби іс-әрекеттердің әр түрлі облыстарында, ғылыми және практикалық жұмыста, өз білімін жетілдіруде және басқа да мақсаттарда қолдануға мүмкіндік береді. Практикалық мақсаттармен қатар курс студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, білім беру мен тәрбие беру мақсаттарын жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің тарихы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-тіл дамуының ерте заманнан бүгінгі күнге дейін жүйелі түрде баяндау. Ағылшын тілі тарихын оқу барысында тіл білімінің жалпы қағидаттары мен қазіргі ағылшын тілінің фактілері арасында байланыс орнайды. Мысалы, фонетикалық задылықтарды тұрақты сақтаумен қатар, дыбыстық бірліктердің тұрақты өзгеруіменоның дамуының белгілері бір кезеңдерінде ағылшын тілінде болған нақты құбылыстарды зерттеуге қолданылады. Тиісті ағылшын құбылыстарына тілдің сөздік құрамын дамыту, грамматикалық құрылысты дамыту және т. б. сияқты жалпы ұғымдар қоса беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің синхронды аударма практикасы І
  Несиелер: 5

  «Ағылшын тілінің синхронды аударма практикасы І» пәні арнайы құрылғымен синхронды аударма жасау дағдыларын қалыптастырады. Бұл пәннің барысында студенттер арнайы құрылғылармен қалай жұмыс жасауды және баяндама жасаушымен бір мезгілде паузаны қажет етпей аударма жасауды үйренеді. Мұндай бір мезгілде аударма жасау синхронды аударманың негізгі ерекшелігі болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тілді академиялық мақсатта оқыту
  Несиелер: 6

  «Тілді академиялық мақсатта оқыту» курсының мақсаты оқу және ғылыми академиялық қатынас аумағы үшін шет тілдік кең дайындықты қарастырады, және оның құрамына ауызша, жазбаша қарым-қатынас формаларын жүзеге асырушы сөйлеу қызметтерінің барлық түрлері оқылым, жазылым, сөйлеу мен тыңдалым кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын әдебиетін ақпараттық технологиялар арқылы үйрету
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттерге ақпараттық технологиялардың негізгі түсініктері мен сипаттамалары және оларды ағылшын әдебиетін оқытуда қолдану мүмкіндігі туралы ақпарат беріледі; компьютерлік бағдарламаларға арналған тіл мен әдебиеттегі оқу материалын таңдау, ресімдеу және құрылымдау ерекшеліктері түсіндіріледі. Осы курс барысында студенттер Интернет-ресурстар мен веб-технологияларды пайдалану саласындағы білімдерін дамытады және онлайн және офлайн қызметтерін қолдана отырып презентациялар құруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің стилистикасы
  Несиелер: 4

  Бұл курс студенттерді стилистиканың негізгі ұғымдары жайлы білімін қалыптастыруға арналған: стилистикалық функциялар, нормалар мен әдістер; әдеби ағылшын тілінің ауызша және жазбаша нұсқаларының негізгі дифференциалды ерекшеліктері; ағылшын тілінің сөйлеу регистрлерін (функционалды стильдерін) жіктеу; функционалды стильдердің негізгі функциялары мен ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тілдік қарым-қатынас бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты арнайы құрылғымен синхронды аударма жасау дағдыларын одан әрі дамыту және жетілдіру болып табылады.. Бұл пәннің барысында студенттер арнайы құрылғылармен қалай жұмыс жасауды және баяндама жасаушымен бір мезгілде паузаны қажет етпей аударма жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын фольклоры
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттердің ағылшын фольклоры туралы білімін қалыптастыру. Курс студенттерге фольклордың негізгі ұғымдары, міндеттері және әдістерімен; ағылшын фольклорының негізгі жанрларымен; фольклорлық шығармалардың тақырыптық және лингвистикалық (лексикалық, фонетикалық, грамматикалық және т.б.) ерекшеліктерімен таныстыруға бағытталған;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - студенттердің теориялық пәндердің бүкіл циклімен тығыз байланысты жүйе ретінде ағылшын тілінің грамматикалық құрылымы туралы білімін қалыптастыру. Курстың негізгі мақсаты студенттердің қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету, сондықтан олар практикалық ағылшын тілі курсы мен практикалық грамматикамен өзара байланыс жасалып, студенттерге қазіргі заманғы грамматикалық зерттеулердің проблемаларымен және грамматикалық материалдарды ғылыми талдау әдістемесімен танысуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар арқылы аударма әдістері (тәсілдері)
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді аударма процесін оңтайландыру үшін кәсіби аудармашылар қолданатын заманауи ақпараттық технологиялармен, мысалы, автоматтандырылған аударма жүйелері мен машиналық аударма жүйесімен және олармен жұмыс жасау әдістері қолдануды үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби шығармаға стилистикалық талдау
  Несиелер: 4

  Бұл курстың мақсаты студенттерді көркем мәтін құрылымының негізгі ұғымдары мен көркем әдебиеттің осы түріне стилистикалық талдау жасаудың категорияларымен таныстыру; әдеби шығарманы стилистикалық талдау жасау және әдеби шығарманың көркемдік құрылымы туралы түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммуникативті мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердің медиа даму тарихы мен жаңа медиа типологиясы, сандық байланыс құралдарының жалпы және өзіндік ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыруға арналған. Бұқаралық коммуникацияны зерттеудің әртүрлі тәсілдерін ұсынуға, студенттердің өз бетінше зерттеу жүргізу үшін медиа-мәдениеттің формалары мен процестерін талдау теориялары мен әдістерін сыни қолдана білу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттердің аударманың лингвистикалық теориясының негізгі категорияларымен, аударманың негізгі стратегиялары мен принциптері жайлы білімін жетілдіру. Курс студенттердің аудармаларды салыстырмалы талдау дағдыларын дамытуға; электронды сөздіктермен, автоматтандырылған аударма жүйелерімен және машиналық аудармалармен жұмыс істеуді үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теориялық және қолданбалы лингвистика
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты - негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстар мен зерттелетін шет тілінің заңдылықтары, оның функционалдық түрлері туралы білімді қамтитын қазіргі заманғы лингвистикалық ілімдер туралы студенттер арасында теориялық білім жүйесін қалыптастыру; сонымен қатар белгілі бір тілдік материалды лингвистикалық талдауда осы білімді қолдану дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің синхронды аударма практикасы ІІ
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты арнайы құрылғымен синхронды аударма жасау дағдыларын одан әрі дамыту және жетілдіру болып табылады.. Бұл пәннің барысында студенттер арнайы құрылғылармен қалай жұмыс жасауды және баяндама жасаушымен бір мезгілде паузаны қажет етпей аударма жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби бағытталған шетел тілі» курсы студенттерді мәдениаралық коммуникация теориясы бойынша зерттеулер аясындағы теориялық жетістіктермен таныстырады. Аталған курс заманауи әдістер мен әдістемелер арқасында шет тілі мәтінімен жұмыс істеуге бейімдейді. Әртүрлі жанрлар мен стильдердердегі мәтінмен жұмыс істеуге үйретеді. Мәліметтерді тиімді тарату үшін тілдік–стилистикалық бірліктерді құрылымдық стилистикалық белгілері бойынша анықтауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің практикалық фонетикадан алған білімін жүйелеуге, тереңдетуге және білімін кеңейтуге арналған. Қазіргі шетел тілдерінін фонетикалық құрылымының теориялық негіздерін зерттеу, теориялық фонетиканың лингвистикалық ғылымдар жүйесіндегі орны мен ролін анықтауға мүмкіндік береді. Теориялық фонетика курсының алдында студенттердің артикуляциялық – сөйлеу және ритмика-интонациялық дағдылары мен практикалық жұмысты қамтитын, базалық дайындық кезеңі жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  -мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады; -жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді; -барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қолданады

 • Код ON2

  -жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; - мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады

 • Код ON3

  - қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады; - қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады

 • Код ON4

  - грамматикалық, фонетикалық, лексикалық білімдерін жетілдіру арқылы тыңдау жəне сөйлеу, оқу және жазу дағдыларын қалыптастырады және жетілдіреді; фонетикалық, морфематикалық, синтаксистік жəне компонентті талдау жүргізеді; практикалық және кәсіби біліктілігін арттырады

 • Код ON5

  - филологияның бір бөлігі ретінде тіл біліміне қатысты - тіл білімінің қызметі, табиғаты, тіл білімінің теориялық аспектісінің әр түрлі жақтары мен ерекшеліктері туралы теориялық білімін қалыптастырады; қазіргі тіл білімінің негізгі бағыттары, мектептері, тұжырымдамалары мен теорияларының мазмұны жайлы білімін жинақтайды; барлық заманауи ғылымның орталық әдіснамалық мәселелері ретінде тілдің құрылымы мен тіл теориясының принциптері жайлы білімін жетілдіреді; кәсіби теориялық және лингвистикалық ойлау дағдыларын дамытады; тіл білімінің теориялық аспектісін тарихи тұрғыдан түсіндіреді

 • Код ON6

  - қарым-қатынас дағдыларын осы процестің негізгі заңдылықтары мен тетіктері, оның құрылымы мен формалары туралы қажетті білімді дамыту арқылы қалыптастырады; тиімді өзара қарым-қатынастың нақты әдістерін қолданады және қарым-қатынас дағдыларын дамытады

 • Код ON7

  Екі жақты еркін жазбаша аударма жасау: - мәтіннің коммуникативтік–логикалық тұтастығын дұрыс аудару үшін синтаксистік тәсілдерді, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық баламаларды қолдана отырып, жазбаша аударма жасайды; сөйлемдер арасындағы логикалық байланыстарды дұрыс құрастыру үшін сөйлеудің мазмұнын компрессиялау және декомпрессиялау тәсілдерін, аударма барысында сөйлемдерді бөлшектеу және біріктіру жолдарын қолданады

 • Код ON8

  Екі жақты еркін ауызша аударма жасау: - ауызша мәтінді дұрыс түсінеді және аудармашылық трансформацияларды қолдана отырып екі жақты ауызша аударма жасайды; жұмыс істейтін шетел тілінің ауызекі сөйлеу тілін, идиомалық оралымдарын, фразеологиялық сөз тіркестерін ауызша аудармада еркін қолданады; ауызекі аудару этикасын қалыптастырады

 • Код ON9

  Ілеспелі аударма жасау: - бір тілде мәтінді тыңдаумен қатар ілеспелі түрде екінші тілге аударады; екпінді дұрыс қояды және дұрыс акцентті қолданады; дауыс ырғағының түсінікті және біркелкі шығуын қалыптастырады; айтылған ойды дұрыс және түсінікті аударады; ілеспелі аударма жасау құрылғыларын тиімді қолдана отырып, ілеспелі аударма жасайды

Top