Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08101 Топырақтану және агрохимия в Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты топырақтану және агрохимия саласында жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Білім беру бағдарламасының мақсаттары: - жоғары сапалы және сапалы кәсіптік білім алу, топырақтану және агрохимия саласындағы кәсіби құзыреттілік. - адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға, ойлау мәдениетіне және өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыруға қабілеттілігін реттейтін гуманитарлық мәдениетті, этикалық және құқықтық нормаларды меңгеру, жаңа білім алуға; - жеке білім беру бағдарламасының студенттері таңдау;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B077 Өсімдік шаруашылығы
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Дайындық бағыты 6B081 Агрономия

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімді көрсету.
 • Қазіргі заманғы технологияларды меңгеру, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияларды қолдану.
 • тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін коммуникацияларға қабілетті болу.
 • Азық-түлік, өңдеу, жеңіл өнеркәсіп және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында биотехнологиялық үдерісті қолдану.
 • Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылауды жүзеге асыру.
 • қоршаған орта факторларының ең жоғары өнімділігіне қол жеткізу мақсатында микроорганизмдердің, өсімдіктердің, жануарлардың генотипіне әсерін зерттеу әдістері бойынша білімдерін көрсету.
 • Биотехнологиялық әдістерді пайдалана отырып, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру.
 • биология, өсімдік шаруашылығы, а/ш дақылдарының тұқымтану теориялық негіздері мен практикалық қызметі бойынша теориялық және практикалық дағдыларды көрсету, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін тәжірибелік дағдыларын көрсету.
 • Тыңайтқыштардың тиімділігі мен ықтимал топырақ құнарлылығын, тыңайтқыштардың биологиялық сипаттамаларын, тыңайтқыштардың қасиеттерін және тыңайтқыштардың тиімділігін анықтайтын басқа да факторларды ескере отырып, жеке шаруашылықтарда тыңайтқыштарды қолданудың озық технологияларын сынақтан өткізу және енгізу.
 • өсімдік ағзасында өтетін физиологиялық процестердің мәнін, өнім сапасының өсуі мен даму және қалыптасу заңдылықтарын, өсімдіктердің өнімділігін реттеу әдістерін бойынша білімін көрсету.
 • кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін, бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобаларды құру және талдау, сонымен қатар инвестициялық жобалауда, бизнес-жоспарлауда, жобаларды басқаруда қолданылатын ұтымды шешімдерді ұсыну.
Top