Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03105 6B03105-Халықаралық қатынастар в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Шет елдердің жаңа және жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді жаңа және қазіргі замандағы шетелдер тарихының мәселелері бойынша қазіргі заманғы ғылыми зерттеулермен таныстыруға, тарихи сана-сезімін қалыптастыруға, бағытталған. Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихын оқу барысында студенттер шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихының басты оқиғаларын талдайды, тарихи деректерді талдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 6

  Курс саясаттанушының болашақ мамандығы бойынша базалық және бейімдеуші білімі бар саясаттанушының кәсіби қызметінің ерекшелігін, саяси пәндердің барлық кешенін меңгерумен байланысты және басқару қызметінің дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс және Батыс әлемдік өркениеттерде
  Несиелер: 5

  Курс бойынша өркениет теориясының мәселелеррін, олардың негізгі мазмұнын қарастырады, өркениет теориясының негізін қалаушылардың шығармаларын талдайды, адамзатқа дейінгі тарих, ежелгі өркениеттерді оқытады. Қазір де бар өркениеттердің қалыптасуы тарихы мен сипаттамаларына ерекше назар аударылады (үнділік, конфуци-буддалық, мұсылмандық, христиандық өркениеттер)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дипломатиялық және консулдық қызмет
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде мемлекеттердің сыртқы саясатын жүзеге асырудағы дипломатиялық және консулдық қызметтердің мақсаты мен рөлін оқиды, дипломатиялық қарым-қатынастарды жүргізудің негізгі қағидалары анықталады, дипломатиялық және консулдық қызметтердің негізгі түрлерін, әдістері мен техникалық тәсілдерін талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ТМД-дағы экономикалық және саяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Курсты оқу шеңберінде ТМД-ның қалыптасуы және қызметінің негізгі құжаттары; ТМД дамуының үдерісі, кезеңдері, жетістіктер, проблемалары; ТМД шеңберіндегі экономикалық, саяси ынтымақтастық; ТМД елдерінің сыртқы саясатының негізгі бағыттары; Қазақстан Республикасының қазіргі сыртқы саясаты және оның ТМД аясындағы басымдықтары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-бағытталған шет тілдерінің барлық түрлерінің дағдыларын жетілдіруге, сондай-ақ халықаралық қатынастар саласында болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттер оқудың жетекші рөлі бар кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауға үйретіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуропа және Америка елдерінің шетел тілі (француз, неміс тілі) 1 бөлім
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға, соның ішінде маманданатын елдердің тілдеріндегі дыбыстарды және әріптерді дұрыс айтуға үйрету, жеке дыбыстар мен хат жазу ережелерін меңгеру, жазбаша дағдыларды қалыптастыру және жазу-сөйлеу дағдыларын, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу және жазу негіздерін құруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастардың тарихы
  Несиелер: 6

  Пән жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасу тарихын және оның ерекшеліктерін оқуға бағытталған. Аталған жүйенің қалыптасуындағы ұлы державалардың рөлін талдауға ерекше назар аударылады. Курс проблемалық-хронологиялық принципке негізделеді және дамудың негізгі кезеңдеріне сәйкес тақырыптық бөлімдерді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың заманауи тәсілдері, өмірдің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, теріс әсерді болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау. Біздің заманымыздың негізгі экологиялық проблемалары, қоршаған ортамен қауіпсіз адамның өзара әрекеттесуі, өте қауіпті жағдайларда теріс факторлардан қорғау, табиғи және техногендік төтенше жағдайлар орын алған кезде зияткерлік шешімдер қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс және Онтүстік-Шығыс Азия елдерінің шетел тілі (қытай тілі)
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға, соның ішінде маманданатын елдердің тілдеріндегі дыбыстарды және әріптерді дұрыс айтуға үйрету, жеке дыбыстар мен хат жазу ережелерін меңгеру, жазбаша дағдыларды қалыптастыру және жазу-сөйлеу дағдыларын, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу және жазу негіздерін құруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Культура и религии стран Восточной Азии
  Несиелер: 4

  Пән Шығыс Азия елдерінің мәдениеті мен дінін, шығыс мәдениетінің тарихының тұтастай бейнесін неолит дәуірінен қазіргі кезеңге дейінгі уақыт шеңберінде оқуға, аймақтағы Қытай, Жапония және Корея сияқты алдыңғы қатарлы едердің мысалында Шығыс Азия халықтарының мәдениет, ғылым, білім және дін тарихы туралы студенттердің білімін кеңейтуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Латын Америкасы
  Несиелер: 4

  Курс шеңберінде Латын Америка елдерінің мысалында аймақтық контекстегі өзекті мәселелер қарастырады, сондай-ақ халықаралық аренадағы жаһандық өзгерістер тұрғысынан аймақтағы интеграциялық процестерді, қақтығыстар мен дағдарыстық жағдайларды талдау бағытталған. Оқытылатын аймақтың негізгі тарихи оқиғаларын, елдердің сыртқы саясатының бағытын және дипломатиясын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастардағы Орталық Азияның орны
  Несиелер: 4

  Курс шеңберінде Орталық Азия елдерінің мысалында аймақтық контекстегі өзекті мәселелер қарастырады, сондай-ақ халықаралық аренадағы жаһандық өзгерістер тұрғысынан аймақтағы интеграциялық процестерді, қақтығыстар мен дағдарыстық жағдайларды талдау бағытталған. Оқытылатын аймақтың негізгі тарихи оқиғаларын, елдердің сыртқы саясатының бағытын және дипломатиясын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуропа және Америка елдерінің шетел тілі (француз, неміс тілі) 2 бөлім
  Несиелер: 5

  Курс шетел тілінің мәдениетін меңгеру, зерттелген тілдің елінің ұлттық және мәдени ерекшеліктерін білу, басқа елдердің рухани құндылықтарына төзімділік пен құрметпен қарауды қалыптастыру арқылы мамандық бойынша кәсіби саладағы ауызша және жазбаша дағдыларды қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Казіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардың тарихы
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің халықаралық қатынастарды өзіндік заңдарына сәйкес дамып келе жатқан, тәуелсіз тарихи шындық ретінде түсінуін тереңдетуге бағытталған. Материалды оқу барысында студенттер қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесінің дамуы үрдісін және осы жүйенің жұмыс істеу ерекшеліктері қандай екендігін зерделейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • International organizations
  Несиелер: 5

  Пән бойынша студенттер халықаралық, үкіметаралық ұйымдардың, олардың жүйелері мен құрылымдарының, сондай-ақ ірі халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың пайда болу тарихын оқиды. Курс қазіргі заманғы халықаралық ұйымдар проблемалары, мәні мен жіктелуін, әлемдік шаруашылық байланыстар дамуының негізгі бағыттарын, түрлі саяси жүйелердің өзара қарым-қатынасын, қазіргі заманғы әлемдік үрдістердің құқықтық реттелуін қарасытырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • International Economic Relations
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық экономикалық қатынастар мен әлемдік экономикалық шаруашылық, әлемдік, аймақтық және ұлттық экономикалық байланыстардың негізгі заңдылықтарын қарастырады. Студенттер еліміздің экономикалық дамуының басымдықтарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық қатынастарының маңызды аспектілерімен танысады, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық экономикалық және сауда жүйесіне интеграциялануының проблемалары мен перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияның шет тілі (қытай) 2-бөлім
  Несиелер: 5

  Курс шетел тілінің мәдениетін меңгеру, зерттелген тілдің елінің ұлттық және мәдени ерекшеліктерін білу, басқа елдердің рухани құндылықтарына төзімділік пен құрметпен қарауды қалыптастыру арқылы мамандық бойынша кәсіби саладағы ауызша және жазбаша дағдыларды қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Таяу Шығыс және Африка
  Несиелер: 4

  Курс шеңберінде Таяу Шығыс елдерінің мысалында аймақтық контекстегі өзекті мәселелер қарастырады, сондай-ақ халықаралық аренадағы жаһандық өзгерістер тұрғысынан аймақтағы интеграциялық процестерді, қақтығыстар мен дағдарыстық жағдайларды талдау бағытталған. Оқытылатын аймақтың негізгі тарихи оқиғаларын, елдердің сыртқы саясатының бағытын және дипломатиясын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Культура и религии стран Европы и Америки
  Несиелер: 4

  Курс Батыс Еуропаның алдыңғы қатарлы едерінің (Англия, Франция, Италия, Испания, Нидерланд) мәдениетінің тарихи дамуын, батыс мәдениетіне тән ерекшеліктерін, Еуропа мен Америка халықтарының көркем және әдеби шығармашылығы тарихындағы негізгі кезеңдері мен бағыттарын, олардың сабақтастығы мен өзара әрекеттесуі, Батыс халқының рухани және материалдық мәдениетінің жетістіктерін оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дипломатический протокол и деловой этикет
  Несиелер: 5

  Курс шеңберінде дипломатияның маңызды саяси құралы дипломатиялық хаттаманың негіздерін, іскерлік қатынас этикетін, құқықтық-нормативтік негізін, Қазақстан Республикасы мен шет елдердің тәжірибесіне негізделген хаттамалық қызметтің құрылымы мен қызметтерін қарастырады. Курстың мазмұнында теориялық және практикалық бөлімдер де ұсынылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Contemporary problems of international relations
  Несиелер: 4

  Курс шеңберінде қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар мәселелерінің мәнін және типологиясын оқиды, әртүрлі саяси жүйе, қоғам және табиғи қатынастары бар әлемдік экономикалық байланыстардың дамуындағы негізгі бағыттарын талдайды. Халықаралық мекемелер мен үкіметаралық ұйымдардағы, өңірлік/ аймақтық деңгейдегі, жаһандық экологиялық, демографиялық және көші-қон үдерістерінің қауіпсіздік мәселелерін қазіргі заманғы әлемдік үдерістерді құқықтық реттеу тұрғысынан маңызды орын алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропа және Америка елдерінің практикалық шетел тілі (француз, неміс тілі) 1-ші бөлім
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - елдегі шет тілін күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста белсенді пайдалану үшін әңгімелесу сөйлеуді үйрену. Курс экономикада, саясатта, үкіметде, мәдениеттегі және дәстүрлі тілде білім алатын, сөйлеу және жазуда тіл қолдануға, сөйлеу этикетінің ережесіне, сөйлеу мәдениетінің дағдысына және оларды жетілдіруге бағытталған білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығыс және Онтүстік-Шығыс Азия елдерінің практикалық шетел тілі (қытай тілі) 1-ші бөлім
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - елдегі шет тілін күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста белсенді пайдалану үшін әңгімелесу сөйлеуді үйрену. Курс экономикада, саясатта, үкіметде, мәдениеттегі және дәстүрлі тілде білім алатын, сөйлеу және жазуда тіл қолдануға, сөйлеу этикетінің ережесіне, сөйлеу мәдениетінің дағдысына және оларды жетілдіруге бағытталған білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Келіссөз үрдісі және іскерлік қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Курс шеңберінде «іскерлік келіссөздер» түсінігі, іскерлік келіссөздер шеңберіндегі негізгі стратегиялар, келіссөздер үрдісінің негізгі заңдары, іскерлік келіссөздерді жүргізудің алдындағы дайындықтың негізгі ерекшеліктері, тиімді іскерлік қарым-қатынас әдістері, келіссөздер барысында манипуляцияға қарсы тәсілдер, қарсылықтармен жұмыс істеу әдістері, жеке кездесулер, телефон арқылы сөйлесу, электронды хат-хабарлар арқылы келіссөздер жүргізудегі кемшіліктері мен артықшылықтары, әртүрлі елдер өкілдерімен келіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Современные концепции международных отношений
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы тұжырымдары туралы тұтас түсінік беріледі, халықаралық қатынастарды зерттеудің негізгі теориялық мектептері мен бағыттары, халықаралық қатынастарды зерттеу әдісі мен әдістемесі оқытылады, Қазақстандық халықаралық қатынастар мектебінің үлесі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық құжаттама
  Несиелер: 5

  Курс қолданбалы сипатқа ие және дипломаттың кәсіби қызметінде студенттердің практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған. Курсты меңгеру барысында пәннің негізгі ұғымдары мен терминдері игеріледі, дипломатиялық құжаттаманың және хат алмасудың негізгі түрлерін білу, дипломатиялық құжаттардың рөлі мен функциялары қарастырылады, дипломатиялық құжаттарды дайындау дағдылары әзірленеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Основы геополитики
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында геосаяси білім дамуының негізгі кезеңдері және алғышарттары, маңызды классикалық геосаяси тұжырымдар мен мектептер, қазіргі заманғы авторлардың жарияланымдары, қазіргі заманғы геосаясат теориясының теориялық және әдістемелік негіздері және оның ғылым жүйесіндегі орны, геосаяси тарихтың ерекшеліктері және қазіргі геосаяси тәжірибелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық келіссөздер жүргізудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер халықаралық дипломатиялық келіссөздерді жүргізу әдістер мен тактиканы, тәжірибелік дағдыларын үйренеді. Курс келіссөздердің негізгі принциптері мен әдістерін жүйелеуге, интерактивті әдістерге негізделген келіссөздер үрдісін жүзеге асырудың психологиялық дайындығы мен практикалық аспектілерін қамтиды. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне, келіссөздер жүргізудің ұлттық стильдеріне ерекше назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Внешняя политика Республики Казахстан
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттарын, көрші елдермен және әлемдік қауымдастықпен қарым-қатынастарды оқуға және талдауға бағытталған. Елдің мемлекеттілігін құру мен нығайтудағы Қазақстанның сыртқы саясатының рөлін ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Multilateral diplomacy
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында көп жақты дипломатияның дамуының негізгі кезеңдері мен даму заңдылықтары, оның дамуының механизмдері мен факторлары, аймақтық және жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың орны мен рөлі қарастырылады. Көпжақты дипломатия институттарын дамыту үдерісіне, көп жақты дипломатиялық қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық қатынастарды пән ретінде, олардың тарихи эволюциясы мен ықпалын зерттеудің негізгі теориялық әдістері туралы жүйелі және біртұтас түсінік береді, қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды тарихи қалыптасқан және дамып келе жатқан шындық ретінде студенттерге тұтас түсінік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХІ ғасырдағы халықаралық қақтығыстар және бітімгершілік
  Несиелер: 6

  Курстың барысында студенттер қақтығыстардың қазіргі заманғы теориялары және тұжырымдарымен танысады, қазіргі заманғы қақтығыстардың тарихи тамыры мен себептерін талдайды. Курс шеңберінде әртүрлі теориялар мен әдіснамалар негізінде қақтығысты мәселелер мен құбылыстарды талқылау, қақтығыстарды шешудің түрлі нұсқалары мен тетіктерін талқылау қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еуропада және Америкада практикалық шет тілі (француз, неміс) 2-бөлім
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - елдегі шет тілін күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста белсенді пайдалану үшін әңгімелесу сөйлеуде біліктілігін тереңдетіп оқыту. Курс экономикада, саясатта, үкіметде, мәдениеттегі және дәстүрлі тілде білім алатын, сөйлеу және жазуда тіл қолдануға, сөйлеу этикетінің ережесіне, сөйлеу мәдениетінің дағдысына және оларды жетілдіруге бағытталған білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиацияға кіріспе
  Несиелер: 6

  Пән медиация туралы білімді қалыптастырады, медиатордың қарым-қатынастарын, келіссөздер мен процедуралық дағдыларын дамытуды, теориялық дайындық қамтамасыз етеді, тиімді қарым-қатынас, қақтығыстарды басқару, келіссөздер үрдісін жобалау және басқару, медиация рәсімін ұйымдастыру және жүргізу үшін тиімді тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы практикалық шетел тілі (қытай) 2-бөлім
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - елдегі шет тілін күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста белсенді пайдалану үшін әңгімелесу сөйлеуде біліктілігін тереңдетіп оқыту. Курс экономикада, саясатта, үкіметде, мәдениеттегі және дәстүрлі тілде білім алатын, сөйлеу және жазуда тіл қолдануға, сөйлеу этикетінің ережесіне, сөйлеу мәдениетінің дағдысына және оларды жетілдіруге бағытталған білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық және аймақтық қауіпсіздік
  Несиелер: 6

  Курс қазіргі әлемнің рухани-діни алуан түрлілігі, әлемдік діни ілімдердің негіздері, олардың дамуы кезеңдері мен қазіргі кезеңдегі ең маңызды мәселелеріне деген көзқарастар туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Бұл қазіргі заманғы өмірдің діни аспектілерінде еркін бағыт бағдар алуға, рухани және діни дәстүрлердің белсенділігінің себептерін және олардың ерекшеліктерін түсінуге, діни фундаментализмнің психологиясын және әртүрлі діндер мен мәдениеттер өкілдерінің арасындағы диалог мүмкіндіктерін түсінуге

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс Азия елдерінің сыртқы саясат
  Несиелер: 5

  Курс Шығыс Азия елдерінің сыртқы саясаты мен дипломатиясын оқуға бағытталған. Шығыс Азия елдерінің сыртқы саясаты мен дипломатиясының қалыптасуы және құрылуының негізгі кезеңдері, басым бағыттары, қазіргі жағдайы және болашағы қарастырылады. Сыртқы саясатын іске асырудағы нақты тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Институт политического лидерства в международных отношениях
  Несиелер: 5

  Курс шеңберінде халықаралық қатынастардағы саяси көшбасшылардың рөлін қарастырады, «саяси имидж» түсінігіне анықтама береді. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі жетекші саясаткерлердің қызметіне, Шығыс және Батыс елдеріндегі саяси көшбасшылық институтының ерекшеліктеріне талдау жасауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік саясатындағы гендер факторы
  Несиелер: 5

  Курс шеңберінде халықаралық қатынастардағы гендерлік фактордың рөлі оқытылады, бүгінгі және тарихи болашақта әйелдердің саясатқа және дипломатияға қатысуы мәселесі қарастырылады. Шет елдердің және Қазақстан Республикасы, халықаралық ұйымдар тәжірибесі мысалында мемлекеттік басқару жүйесіндегі гендерлік мәселеге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Public relations (PR)
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер қоғамдық байланыстарды дамыту саласындағы жаңа тиімді идеялар және түрлі технологиялармен танысады, пәннің түсініктемелік аппараты, қоғаммен байланыс саласы қызметінің заңдылықтары мен принциптері туралы түсінік қалыптастырады, қазіргі заманғы PR жобалары мен бағдарламаларын жүзеге асырудың ерекшеліктері және олардың басшылық қатынастарды қабылдау кезіндегі есебі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың гуманитарлық аспектісі
  Несиелер: 5

  Курс әлемдік саясаттағы халықаралық гуманитарлық байланыстардың ерекшеліктері мен рөлі туралы, өткен және қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардағы этикалық қағидалардың рөлі туралы, қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың негізгі гуманитарлық мәселелері туралы, мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың гуманитарлық саясатының негізгі түрлері мен бағыттары туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастарды қолданбалы талдаудың кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың барысында халықаралық саяси жағдайларды талдау және болжау әдістемесімен, пәнаралық зерттеулердің дағдылары мен білімін қалыптастыру: халықаралық жағдайларды қолданбалы талдауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар саласында ақпаратты өңдеу мен талдаудың заманауи әдістерімен таныстыру; қолданбалы сараптамалық тапсырмалар мен тәжірибелік ұсыныстарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардағы діни фактор
  Несиелер: 6

  Курс қазіргі әлемнің рухани-діни алуан түрлілігі, әлемдік діни ілімдердің негіздері, олардың дамуы кезеңдері мен қазіргі кезеңдегі ең маңызды мәселелеріне деген көзқарастар туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Бұл қазіргі заманғы өмірдің діни аспектілерінде еркін бағыт бағдар алуға, рухани және діни дәстүрлердің белсенділігінің себептерін және олардың ерекшеліктерін түсінуге, діни фундаментализмнің психологиясын және әртүрлі діндер мен мәдениеттер өкілдерінің арасындағы диалог мүмкіндіктерін түсінуге

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Public diplomacy skills
  Несиелер: 5

  Курс көпшілік алдында сөйлеудің негізгі түрлерін, дайындау және өткізу кезеңдерін, көпшілік дипломатияның шетелдік және отандық тәжірибелерін, көпшілік дипломатияның негізгі принциптері мен тәсілдерін, психологиялық дайындық және көпшілік дипломатияның практикалық аспектілерін оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуропа елдері мен АҚШ сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Курс Еуропа және Америка елдерінің сыртқы саясаты мен дипломатиясын оқуға бағытталған. Еуропа және Америка елдерінің сыртқы саясаты мен дипломатиясының қалыптасуы және құрылуының негізгі кезеңдері, басым бағыттары, қазіргі жағдайы және болашағы қарастырылады. Сыртқы саясатын іске асырудағы нақты тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Globalization and Global Governance
  Несиелер: 4

  Курс халықаралық қатынастар теориясында және саяси ғылымда жаһандану мен оның үрдістерін саналы түрде басқаруға тырысатын негізгі тұжырымдар мен тәсілдерді қарастырады. Қазіргі кезеңдегі әлемдік басқарудың негізгі болашағына талдау жасауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Адам мен тұтас жүйе ретіндегі қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани үрдістердің рөлі туралы, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың заңды мүдделері туралы, кәсіпкерлік қызметті іске асырудағы экономикалық және әлеуметтік жағдайлар туралы, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және қоршаған ортаға әсері туралы, өзінің кәсіби қызметінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі заманғы қоғамның демократиялық құндылықтарының басымдықтары туралы өзінің азаматтық ұстанымын білдіреді алады

 • Код ON2

  Жаңа және қазіргі заманның негізгі тарихи оқиғаларының барысын сипаттайды, Батыс пен Шығыс елдері өркениеттерінің жетістіктерін жүйелейді, шет елдердің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуының заңдылықтарын анықтайды, қоғамдық өмірдің түрлі салаларындағы жаһанданудың жағымсыз және оң көріністерін тізбектеп көрсете алады, рухани және гуманисттік құндылықтардың нығайтудағы мәдениет және діндердің рөлін айқындайды

 • Код ON3

  Халықаралық мәселелерді шешу саласындағы мемлекеттер мен әлемдік қауымдастықтың қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды және талдайды, қазіргі әлем жағдайындағы халықаралық қатынастарға қатысушылардың іс-әрекеттерін негіздейді, халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатқа жаһандық үдерістердің ықпалын бағалайды

 • Код ON4

  Елдің ұлттық мүдделерін қорғауда және сыртқы саясаттың міндеттерін іске асырудағы дипломатиялық және консулдық қызметтердің рөлі мен орнын көрсете алады, дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістері мен техникалық тәсілдерінің тізімін көрсете алады, дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерін жіктейді, дипломатиялық құжатты талдау жасайды, оның түрін анықтайды

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы дипломатиялық жүйе жағдайында жекелеген мемлекеттердің сыртқы саясатының теориялық және тәжірибелік негіздерін талдайды, саяси құрылымын, экономикалық дамуын, мәдени және діни ерекшеліктері мен геосаяси жағдайларын ескере отырып, зерттелетін елдер мен аймақтардың кешенді сипаттамаларын құрастырады

 • Код ON6

  Оқитын шетел тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасайды, кәсіби-бағытталған сипаттағы шетел әдебиетімен жұмыс жасайды және олардың мазмұнын ауызша хабарлама жасау мен баяндамалар түрінде қорытындылайды, шет тілдерінде арнайы мамандандырылған мәтіндерді ауызша және жазбаша аударады

 • Код ON7

  Халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы теориялар мен тұжырымдарының мазмұны және негізгі түсініктерін, олардың ерекшеліктерін сипаттайды, өзінің алған білімдеріне негіздей отырып, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың мәселелері бойынша өзіндік пікірлерін ұсынады, халықаралық қатынастардың мәселелері бойынша пікірталастарда кәсіби лексика негізінде сұхбат жүргізеді

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы қақтығыстардың пайда болу себептерін айқындайды, келіссөздер үрдісі мен медиация институтына сүйене отырып оларды реттеу мен шешудің тиімді жолдарын табады, қазіргі мәселелерді шешуде халықаралық ұйымдардың ролін белгілейді

 • Код ON9

  PR-дың орнын халықаралық қатынастардағы саяси мәдениеттің факторы ретінде бөліп көрсетеді, шетел мемлекеттерінің сыртқы саясатындағы ақпараттық стратегияларды талдайды, БАҚ-пен жұмыстардың түрлерін жіктейді, іс-шаралардың жобалары мен жоспарларын өңдейді

 • Код ON10

  Көпжақты дипломатияның мәнін, пайда болу себептерін, тарихи эволюциясын анықтайды, көпжақты дипломатия механизмдерінде және халықаралық ұйымдардың қызметінде бағыт ала алады, халықаралық интеграцияның теориялық принциптері мен түрлерін сипаттайды, қазіргі жағдайдағы екі жақты және көпжақты дипломатияның келешек формаларын, соның ішінде халықаралық гуманитарлық байланыстардың дамуы, әлемдегі алдыңғы қатарлы саяси көшбасшылардың қызметтері, халықаралық қатынастарды гендерлік фактор үлгісін есепке ала отырып талдайды

 • Код ON11

  Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиясының қалыптасуы және дамуының негізгі кезеңдерін талдайды, мемлекеттің сыртқы саясатының басым бағыттарын айқындайды, Қазақстанның шет елдермен дипломатиялық қарым-қатынастарын дамытудың ең ықтимал жобаларын болжайды

 • Код ON12

  Халықаралық қатынастардағы дипломатиялық хаттама мен этикеттің рөлін анықтайды, кәсіби қарым-қатынас жасауда дипломатиялық және іскерлік қатынас мәдениеті дағдыларын қолданады, Қазақстан Республикасының протоколдық тәжірибесінің негізгі ережелерін сипаттайды, протоколдық және ресми іс-шаралардың ұйымдастырылуы мен өткізілуіндегі іс әрекеттердің тәртібін көрсетеді

 • Код ON13

  Ұлттық мүдделерді қалыптастыру мен мазмұны механизмін талдайды, мемлекеттің ұлттық мүдделеріне ішкі және сыртқы қауіптердің сипатын бағалайды, әлемдегі, аймақтағы және қоғамдағы саяси жағдайдың дамуын болжайды, халықаралық қатынастардағы діни фактордың рөлін қорытындылайды

 • Код ON14

  Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың рөлі мен орнын анықтайды, аймақтық интеграциялық үдерістердің кезеңдерін талдайды, халықаралық қатынастарды зерттеуде аймақтанулық талдаудың жалпы және арнайы әдістерін қолданады

 • Код ON15

  Халықаралық жағдайларды талдаудың негізгі әдістерін және қолданбалы халықаралық-саяси талдаудың негізгі әдістемелерін сипаттайды, түрлі дереккөздерінен ақпаратты табу, бағалау және пайдалануды біледі, ақпараттарды жинау және сақтауға арналған қазіргі заманғы технологияларды тиімді пайдалана отырып, ақпараттарға талдау жүргізеді

Top