Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03101 Әлеуметтану (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • Қазіргі заманғы ғылым философиясының өзекті мәселелерінде бағдарлау және сөйлеу коммуникациясының кәсіби негіздерін (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу) іскерлік хат алмасумен жұмыс істеу дағдысын (хат, электрондық пошта және т.б.) анықтайды;
  • Педагогика және психология ғылымын дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, оқыту әдістерін басқару және меңгеру үрдістерін, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәні мен мазмұнын ұсынады;
  • Жүйелі тәсіл негізінде проблемалық жағдайларды сыни талдауды жүзеге асыруға, іс-қимыл стратегиясын әзірлеуге қабілетті;
  • Сандық экономика мен ақпараттық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы технологияларын ескере отырып, кәсіби салада ақпаратты алу және жұмыс істеу әдістерін қолданады;
  • Міндеттер шеңберін анықтауға, өз жобасын жоспарлауға, іске асыруға, оның ішінде кәсіпкерлік, кәсіби салада қабілетті;
  • Іргелі және қолданбалы әлеуметтік зерттеулер жүргізуге және олардың нәтижелерін ұсынады;
  • Кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды негізді түрде іріктеуге және пайдалануға қабілетті
  • Әлеуметтік құбылыстар мен процестерді болжауға, әлеуметтік маңызды мәселелерді анықтауға және ғылыми теорияларды, тұжырымдамаларды, тәсілдерді және әлеуметтік технологияларды пайдалану негізінде оларды шешу жолдарын әзірлеуге қабілетті
  • Әлемдік әлеуметтану құрылымына қатысты деректер мен зерттеулерді сыни талдау және тәжірибеде қолданады;
  • Әлеуметтік сараптама және консалтинг жүргізу үшін ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлейді.
Top