Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Әлемдік экономика в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» курсының мақсаты жалпы теориялық және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті математикалық талдаудың және сандық әдістердің негізгі әдістерін игеру; математикалық модельдеу мәселелерін шешу үшін жүйелер мен процестерді пайдалану; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; зерттеу дағдыларын дамыту және қолданбалы тапсырмаларды өзін-өзі талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Критикалық ойлауды жүзеге асыру барасында психологиялық ойлау үрдістерінің ерекшеліктері мен сапалық негіздерін өз бетінше оңтайлы қолданаалатын бағдарларды игереалады. Мәтіндер мен жұмыс жасай білу және оларды осы арнадағы өзекті мәселелерді шешуде қолдана білуді; терминология мен ұғымдық аппаратқа бағдар жасауды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро-макро экономика
  Несиелер: 4

  Микро макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез-құлығын зерттейді (талдау орталығында - жекелеген тауарлардың бағалары, олардың өндіріс шығындары, жекелеген нарықтар мен өндірістердің жұмыс істеу механизмі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі жиынтық сұраныс пен ұсыныстарды, ЖІӨ мен ұлттық табысты қалыптастыру үдерістерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздыққа әсерін қарайды. Микро-макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез – құлқын зерттейді (оны талдау орталығында-жекелеген тауарлардың бағасы, оларды өндіруге кеткен шығындар, жекелеген нарықтар мен салалардың жұмыс істеу тетігі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі, жиынтық сұраныс пен ұсынысты, ЖІӨ мен ұлттық кірісті қалыптастыру процестерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне әсерін қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Жалпы кәсіпорынның басқару қызметі, оның ішінде маркетингтік зерттеулерді, маркетинг кешенінің элементтерін басқару, әртүрлі салалар мен салаларда маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін маңызды мәні бар тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан экономикасы
  Несиелер: 5

  Экономикалық өсу, салалық және аймақтық құрылым, экономикалық реформалар. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру. Экономиканы мемлекеттік реттеу, бюджет, салық, монетарлық жүйе. Көлеңкелі экономика және жемқорлық. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатының мәселелері. Қазақстанның әлемнің 30 дамыған еліне қосылу стратегиясы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономиканың даму тенденциялары. Әлем елдерінің типологиясы. Табиғи, еңбек, қаржылық ресурстар. Әлемдік капитал нарығы. Халықаралық бизнес және ғылым. Сыртқы экономикалық қатынастар. Трансұлттық корпорациялар. Интеграциялық бірлестіктер. Халықаралық экономикалық ұйымдар. Жаһандық экономикалық мәселелер

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-басқару саласындағы теориялық білімді меңгеру және тәжірибеде менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттердің ситуациялық және жүйелі ойлауын қалыптастыру және дамыту, басқарудың байланыстырушы функцияларының мәні мен мазмұнын зерделеу, тиімді басқару шешімдерін табу үшін шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  «Қаржы» пәні студенттерді қаржылық санатын, тұжырымдамалар мен мерзімдерді, олардың жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық процестердегі орны мен мәнін игерудегі теориялық және практикалық дайындықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Қаржы сипатын, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін, әлеуметтік өндірісті тиімді дамыту санаттарының механизмін, қаржы ұйымдарын ұйымдастырудың формалары мен өзара әрекеттестігі мен олардың әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби -бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шет тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп және аудит жүйесін сауатты ұйымдастыру пайдаланушыларға олардың басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті экономикалық ақпараттың шынайылығына, өндірістің пайдаланылмаған резервтерін уақтылы анықтауға және оның рентабельділігін арттыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән инновацияны енгізуге, жобаларды басқару сияқты жұмысты оңтайландыруға, жобаларды басқару әдістерін, білім саласын және жобаларды басқару процестерін зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік көшбасшылықтың теориялық аспектілері туралы студенттердің идеяларын қалыптастыруға, қоғамдық ұйымның жұмыс істеуіне қазіргі заманғы көзқарас тұрғысынан көшбасшылық ұстанымдарды іске асырудың мәнін қалыптастыруға бағытталған. Адамдармен өзара іс-қимылда ықпал ету дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ көшбасшылық дағдыларды дамытуға назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық келіссөздер
  Несиелер: 5

  Зерттеу пәні ретінде халықаралық келіссөздер. Келіссөз процесінің моделі. Халықаралық келіссөздер процесінде мәдениет және байланыс технологиясы. Ауызша емес қарым-қатынастың рөлі. Келіссөздерге дайындық: стратегия мен тактиканы таңдау. Халықаралық келіссөздер жүргізу. Келісімдер, келісімдер, келісімшарттар жасасу. Келіссөздің жеке стилі. Әлеуметтік-мәдени дәстүрлердің рөлі. Ұлттық стильдер және олардың ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік маркетинг
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік сатып алулар және тұтынушылық мінез. Сегментация, бағыттау және орналасу. Өнімнің стратегиясы, жаңа өнеркәсіптік өнім үшін нарық қалыптастыру. Баға беру стратегиясы. Өнеркәсіптік бөлу стратегиясы. Өнеркәсіптік сатуды басқару. Өнеркәсіптік маркетингте коммуникация және жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникацияның негіздері
  Несиелер: 5

  «Мәдениет» және «қарым-қатынас» ұғымдары. Байланыстың психологиялық аспектілері. Ауызша және ауызша емес байланыс арналары. Мәдениетаралық коммуникациядағы стереотиптер мен предрассудкалар. Мәдениетаралық қақтығыс және шешу жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шешім қабылдау теориясы
  Несиелер: 5

  Стратегиялық менеджментте шешім қабылдау, инновациялық және инвестициялық жобаларды басқару. Ғылыми, техникалық және экономикалық даму үшін шешім қабылдаудың салдары. Бақылау. Шешім теориясында белгісіздік. Шешім қабылдау әдістері, модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы жүйені талдау
  Несиелер: 5

  Жүйелік талдау экономикадағы проблемаларды шешудің әмбебап технологиясы ретінде. Мәселе, нұсқалар және оны шешу жолдары. Идеологияның үш түрі және араласудың төрт түрі. Жүйе және оның статистикалық, динамикалық және синтетикалық қасиеттері. Модельдерді құру әдістері, классификация түрлері, модельдер иерархиясы. Жүйелік талдау кезеңдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Халықаралық маркетинг тұжырымдамалары, функциялары және бағыттары. Халықаралық маркетинг ортасы, жаһандық нарық. Тауар, баға белгілеу, сату саясаты, халықаралық маркетингте көтермелеу саясаты. Халықаралық маркетингтің қаржылық аспектілері. Халықаралық маркетингті басқару /

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру өзгерістерін зерттеуге арналған ұғымдар, модельдер және тәсілдер. Өзгерістердің мәні. Басқару әдістерін өзгерту. Өзгерістер стратегиясы, өзгерістердің бағдарламасын әзірлеу және енгізу, олардың тиімділігін бағалау. Стратегиялық өзгерістерге команда құру. Өздерінің себептерін өзгертуге және жоюға қарсылық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық басқару
  Несиелер: 5

  Стратегиялық, жобалық, тактикалық, операциялық басқару. Ұйымның операциялық жүйесін және өндірістік қуатын жоспарлау. Тауарлар мен қызметтерді өндір��ді басқару. Бастапқы басқару. Сапа және нәтижелерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистикалық талдау
  Несиелер: 4

  Статистикалық ғылымның пәні, әдісі, міндеттері. Статистикалық байқаулар, деректер, көрсеткіштер. Динамикалық серияларды талдау. Индекс әдісі. Халықтың құрылымын талдау. Селективті бақылау. Экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық талдау. Эконометрикалық модельдеу. Қосарланған регрессиялық талдау. Бірнеше сызықтық регрессия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • әлемдік экономиканың жаһандануы
  Несиелер: 5

  Экономикалық жаһандану, мәні мен міндеттері. Халықаралық еңбек бөлінісі. Халықаралық көші-қон. Экономиканың негізгі секторларындағы және қоршаған ортаны қорғаудағы жаһандану. Әлемдік экономикадағы глобализм және аймақтық. Жаһанданудың қайшылықтары мен теріс аспектілері. Әлемдік экономиканың жаһандану проблемалары мен перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 4

  Қаржылық талдаудың тұжырымдамасы, мақсаты мен міндеттері. Қаржылық талдаудың мазмұны мен әдістері. Ұйымның қаржылық нәтижелерін талдау. Ұйымның қаржылық жағдайын талдау. Қаржылық талдаудың арнайы бөлімдері. Қаржылық талдаудың практикалық аспектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мінез-құлық экономикасы
  Несиелер: 4

  Мінез-құлық экономикасы (behavioral economics) - пәнаралық сипаты бар және екі ғылым: Психология және экономика түйіскен жаңа ғылым. "Мінез-құлық экономикасы" пәнін меңгерудің мақсаты қазіргі ғылым мен шаруашылық тәжірибе үшін өзекті тақырыптарды оқып үйрену болып табылады, әр түрлі психологиялық құбылыстар, эмоциялар мен топтық динамика экономикалық шешімдер қабылдауға қалай әсер ететінін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 4

  Экономикалық талдаудың әдіснамалық негіздері. Экономикалық талдау жүйелерінің дамуы мен жұмыс істеу заңдары. Аналитикалық көрсеткіштер. Сыртқы ортаға экономикалық талдау. Экономикалық талдау әдістері, әдістері және әдістері. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін талдау. Кешенді экономикалық талдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бизнес /
  Несиелер: 4

  "Халықаралық бизнес" халықаралық кәсіпкерліктің субстанциясы мен объектісі ретінде активтерді, халықаралық бизнестің негізгі шарты ретінде шетелдік инвестицияларды; халықаралық кәсіпкерлік қызметтің басты алғышарты ретінде өнеркәсіптік кооперацияны; халықаралық кәсіпкерлік қызметтің табиғатын, ерекшелігін және нысандарын; қатысушыларды орналасқан елдің шарттары мен талаптарына бейімдей отырып, шет елдердегі бизнесті; оның мақсаттарының өзгешелігін және іскерлік белсенділіктің уақтылы модификациясын ескере отырып, трансұлттық бизнесті қамтиды.; жаһандық бизнес оның параметрлері мен мүмкіндіктерінің сипаттамасымен; бірлескен кәсіпкерлік халықаралық бизнестің жоғары түрі ретінде; халықаралық бизнес пен Қазақстан экономикасының өзара байланысы мен өзара іс-қимылы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет елдердің экономикасы
  Несиелер: 3

  «Шет елдердің экономикасы» курсының мақсаты студенттердің жекелеген елдердің экономикасындағы экономикалық үрдістер туралы тұтас және көлемді түсініктерін қалыптастыру, әр оқытылатын елдердің экономикалық дамуының жалпы және өзіндік ерекшеліктерін анықтау болып табылады. Курстың міндеттері: Студенттердің ел экономикасын экономикалық талдаудың дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; Қазіргі кезеңде және алдыңғы кезеңдерде экономиканың дамуына барынша әсер ететін факторларды анықтау және талдау; Студенттерді экономикалық саясат саласындағы ғылыми және практикалық жұмысқа, менеджмент пен маркетинг спецификасына жеке ел немесе аймақ деңгейінде дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоэкономика
  Несиелер: 5

  Геоэкономика: шығу тегі, мәні, параметрлері. Геоэкономикалық кеңістіктің теориялық және қолданбалы мәселелері. Геоэкономикалық жүйелерді қалыптастыру және дамыту. Геоэкономикалық атласы, геоэкономикалық аспектілері және аймақтық болжау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бай елдердің феномені
  Несиелер: 3

  Елдер арасында байлықты біркелкі бөлу. Бай және кедей елдердің экономикалық дамуының халықаралық салыстырулары. Теңсіздіктің себептері, бай елдердің қалыптасуы мен дамуы. Мемлекеттік араласу, протекционизм және стратегиялық инвестициялардың тіркесімі. Еркін сауда рөлі. Қазақстан әлемдегі ең дамыған 50 елдің қатарына кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық экономика
  Несиелер: 4

  «Сандық экономика» оқу пәнін оқытудың мақсаттары:: - сандық экономиканы ғылыми талдаудың әдіснамалық негіздерін, қазіргі Қазақстан экономикасын жаңғырту кезеңіндегі оның ерекшелігін зерделеу; - цифрлық қоғамды дамытуға дүниетанымдық көзқарасты талдау; - сандық экономика платформасын, оның қызмет ету заңдылықтарын, экономикалық агенттердің, ақпараттық сегменттердің мінез-құлқының негізгі принциптерін, ақпараттық тауарлар мен қызметтерді, олардың экономикадағы рөлін білу; - сандық экономиканың базалық модельдерін зерттеу және оларды Қазақстан экономикасына имплантациялау бағыт��н анықтау; - сандық трансформацияның тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бәсекелестік
  Несиелер: 4

  Халықаралық бәсекелестіктегі үкімет пен бизнестің рөлі. Бес базалық нарықтық күшке негізделген саланың немесе аймақтың бәсекеге қабілетті құрылымын талдау. Салыстырмалы бәсекелестік артықшылықтары. Салалық және аймақтық кластерлер. Бәсекеге түсетін жолдар. Бәсекеге қабілетті даму стратегиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестицияларды экономикалық бағалау
  Несиелер: 5

  Нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестициялар. Инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері. Инвестицияларды экономикалық бағалаудың әдістемелік негіздері. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары. Белгісіз ортада инвестициялық шешімдер қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдердің салық жүйесі
  Несиелер: 5

  Шет елдердегі салықтық жүйелердің негізгі түсініктері, сипаттамасы және құрамы. Федералды мемлекеттердің, унитарлық мемлекеттердің, дамушы елдердің және өтпелі экономикасы бар елдердің салықтық жүйелері. Шет елдерде салық қызметі мен салықтық әкімшілікті ұйымдастыру. Халықаралық салық қатынастары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері, принциптері, көздері, халықаралық құқық субъектілері. Адам құқығы, халықаралық шарттар, дипломатиялық және консулдық құқық, халықаралық ұйымдар мен конференциялар туралы заңдар. Халықаралық дауларды шешудің бейбіт жолдары. Ғылыми-техникалық ынтымақтастық, кеден және туризмді құқықтық реттеу. Қосарланған салық салу, инвестицияларды өзара қорғау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызмет
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметтің маңызы, формалары, шарттары, мемлекеттік реттеу. Кеден. Тауарды жеткізудің негізгі шарттары. Үйлесімді өнім сипаттамасы және кодтау жүйесі. Халықаралық көлікті көлікпен қамтамасыз ету. Сыртқы экономикалық қызметтегі маркетинг. Шетелдік инвестициялармен айналысатын кәсіпорындар құрудың мақсаттары мен тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы нарықтары мен мекемелер
  Несиелер: 5

  Қаржылық нарықтар, олардың элементтері, құрылымы, функциялары, реттеу ерекшеліктері. Ақша нарығы. Бағалы қағаздар нарығы және оның кәсіби субъектілері. Қор нарығының құралдары мен мекемелері. Қор биржасы. Ұжымдық инвестиция нысандары. Валюта, сақтандыру, зейнетақы нарығы. Қаржылық тәуекелдер. Портфельдік инвестициялар негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық сауда
  Несиелер: 5

  Халықаралық сауда теориялары. Халықаралық еңбек бөлінісі. Әлемдік экономиканың құрылымы. Халықаралық сауда және әлемдік тауар нарығы. Тауар және азық-түлік базарлары. Сыртқы сауда саясаты. Еуропадағы сауда қатынастарының ерекшеліктері. Сыртқы сауда операцияларын ұйымдастыру. Халықаралық сауда қызметтері. Халықаралық технологиялық алмасу және зияткерлік меншікті қорғау. Әлемдік нарықтағы көлік қызметі. Халықаралық туризм

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық валюта-несие қатынастары
  Несиелер: 5

  Әлемдік ақша жүйесі: тұжырымдамасы, түрлері, элементтері. Төлем балансы: мазмұны, құрылымы. Халықаралық валюта қатынастарын реттеу. Халықаралық есептер. Халықаралық несие қатынастары. Әлемдік валюталық нарықтар. Әлемдік алтын нарығы. Халықаралық валюта институттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық дипломатия
  Несиелер: 5

  Экономикалық дипломатияның негізгі бағыттары, ерекшеліктері, даму тенденциялары, механизмдері. Экономикалық дипломатияның ғылым ретінде теориясы мен тәжірибесі. Экономикалық дипломатияның мақсаттары мен міндеттері. Дамып келе жатқан және дамушы елдердің экономикалық дипломатиясы. Қазақстанның экономикалық саясаты және дипломатияның міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық бизнес модельдері
  Несиелер: 5

  Бизнес-модельдеу теориясы. Жүйелік инновациялар және инновациялық бизнес-модельдер. Біріктірілген жүйелі инновация. Бизнес-модельдеу құралдары. Бизнес модельдер үшін жіктеу және навигатор. Бизнес-процестерді талдау әдістемесі. Бизнес-реинжиниринг. Инновациялық басқару жүйелері өңірлері. Жүйелік жаңалықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік тауарлар нарығы
  Несиелер: 5

  Халықаралық сауда артықшылықтары мен кемшіліктері. Өндіріс, тұтыну және бәсекелестік тұжырымдамалары. Интеграциялық процестер. Сауда және экономикалық өсу саясаты. Тарифтік теория. Тауар нарықтарына. Мұнай, мұнай өнімдері, табиғи газ және көмірге арналған әлемдік нарықтар. Ауылшаруашылық нарықтар. Металдар нарығы. Машиналар мен жабдықтар нарығы. Тауар биржаларында операциялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON2

  Сіздің дүние танымыңызды, ғаламды тану әдістерін, жеке қасиеттерін және мінез-құлық дағдыларын қалыптастырыңыз, ақпаратты бағалауға және құрастыруға, заманауи технологияларды қолдануға, мақсаттар мен міндеттер қойып, басқа адамдар мен іс-әрекеттерді жасауға, ұйымдастыруға және орындауға

 • Код ON3

  Әртүрлі ұлттар, жастар және мәдениет өкілдері мен қарым-қатынас жасау, оқиғалар мен іс-әрекеттерге баға беру, сұрақтарды түсіндіру, құбылыстарды түсіндіру, себептері мен салдары туралы әртүрлі көзқарастарды қарастыру, өз пікіріңізді айту, топта жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын қолдану, әртүрлі құжаттарды дайындау

 • Код ON4

  Экономикалық терминдер мен көрсеткіштер дісипаттаңыз және түсіндіріңіз, экономикалық ғылымдағы әртүрлі үрдістерді қарастырыңыз, бастапқы экономикалық ақпараттың өзін-өзіжинау дағдылары мен қабілеттерін қолданыңыз, экономикалық талдауды қолданыңыз, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін іс-қимыл жоспарларын қолданыңыз.

 • Код ON5

  Бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есептерді талдаудың өзіндік әдісі және аудит нәтижелерін бағалау, қаржыны басқару, бюджеттік және қаржылық жоспарлау дағдылары болуы

 • Код ON6

  Бухгалтерлік есепті қолданыңыз, қаржылық есептерді талдау әдістерін қолданыңыз, аудит нәтижелерін бағалаңыз, қаржыны бағалаңыз және басқарыңыз, бюджет пен қаржылық жоспар жасаңыз.

 • Код ON7

  Халықаралық ақпараттарды жинау және өңдеу әдістері бар, әлемдік экономиканың жүйелерін талдау, индустриалдық нарықтар, шет елдер мен жеке компаниялардың қызметі дағдылары бар, экономикалық көрсеткіштерді есептеу және дұрыс түсіну

 • Код ON8

  Маркетинг әдістерін меңгеру, мәдениетаралық қарым-қатынас құралы, жобаларды басқару, өзгерістер мен әрекеттер жасау, көшбасшылық және халықаралық келіссөз жүргізу дағдыларын дамыту дағдыларын меңгеру

Top