Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04119 Экономика в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Цифрлық қоғам үшін инновациялық идеялар мен креативті идеяларды әзірлеу мен енгізуге, экономика-математикалық модельдеу құралдарын қолдануға қабілетті; кәсіпорындар мен ұйымдар қызметін басқара алатын; кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің нәтижелерін сыни бағалай білетін, сондай-ақ, ЖОО ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыра алатын экономистерді дайындауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Бұл курс ғылыми ой мен әдістеменің тарихи дамуын жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардың ара-қатынасын факторлармен байланысты қарастыратын кешенді әдісті қолдана отырып зерттеуге бағытталған. Курстың мәні тақырыппен байланысты мәселелерді көтеру және талқылауға бағытталған интерактивтік әдістерге негізделген. Курс магистрантарға ғалымдар еңбектерінің түпнұсқаларымен танысуға және оларды семинарларда философиялық талқылауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін қалыптастыруға, қазіргі педагогика ғылымының теориялық негіздерін меңгертуге, кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындығын қалыптастыруға бағытталған. Курс түрлі дәрістерде оқытуға керек практикалық дағдыларды дамытуға бағытталып, интерактивті форматта (бірлескен жобалар, конференциялар, көпшілік талқылаулар, дәрістің интерактивті түрлері) жүргізіледі.

  Оқу жылы - 1
 • Инвестициялық жобалау
  Несиелер: 5

  Пән бір немесе бірнеше инвестициялық жобаларды жүзеге асырудағы орынды (немесе орынсыздығын), жобаның тиімділігінің қажеттілігін зерделеуді және жүргізуді көздейді. Курс кәсіпорынның жұмыс істеуі мен дамуының ұзақ мерзімді жоспарларын тиімді іске асыруға мүмкіндік беретін құрал ретінде инвестициялық жобаларды талдаудың әдістемелік тәсілдерін қамтиды. Инвестициялық жобаларды әзірлеу арқылы тиісті құралдарды игере отырып, жобаның жүргізілуін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән бизнес қауымдастықтың сандық дамуын және әлеуметтік-экономикалық трендтерді талдау, персонал, жеке тұлға мен топ мінез-құлығын басқарудың заманауи нәтижелеріне шолуды қамтиды, сонымен бірге инновацияларға жетелейтін персоналды ынталандыру мен бәсекегеқабілетті ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастырудағы психология әдістерін меңгеруге негіз болады. Магистрант ұсынылып отырған әдістемелерді игереді және сыни ойлауды, тиімді байланыс жасау қабілеттілігін қалыптастырады, өзін-өзі талдау мен кейс стадиді зерделеу арқылы біржақты ойлауды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Бизнестің тиімділігін бағалау
  Несиелер: 6

  Пән мәліметтерді өңдеу және талдаудың ауқымды құралдарын қолдана отырып, бизнес қызметінің тиімділігін аналитикалық бағалау әдіснамасынан тұрады. Магистранттар барлық құрамдас бөліктері бойынша кешенді техникалық-экономикалық талдау жүргізу үшін бизнес қызметінің тиімділігін аналитикалық бағалаудың практикалық дағдыларын игереді. Игеру кешенді экономикалық талдаудың жаңа әдістерін қолдана отырып, қазақстандық кейстерді пайдалану арқылы жүреді.

  Оқу жылы - 1
 • Тұрақты даму
  Несиелер: 6

  Курс тұрақты даму теориясы мен концепцияларын және жаңартылатын энергия көздерін қамтиды. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар тұрақты даму концепциясының пайда болу және даму тарихын білетін болады. Ғылыми зерттеулерде орнықты дамудың құралдары мен принциптерін пайдалануды үйренеді, әлеуметтік-экологиялық талаптарды ескере отырып, қоршаған ортаның жай-күйіне талдау жүргізеді және Қазақстанда тұрақтылық құралдарын енгізу жөніндегі өңірлік жобаларды, бағдарламалар мен іс-қимыл жоспарларын жасайды.

  Оқу жылы - 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеуде ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шетел тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B1 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған, сондай ақ әрі қарай өздігінен білім алуы үшін. Курс барысында магистранттар өздерінің жеке көзқарастары мен зерттеу нәтижелерін еркін білдіре отырып, сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне сүйене отырып, өз көзқарастарын нақты және негіздеп көрсетуге, қарым-қатынас жасауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Бәсекелестік және реттеу саласындағы саясат
  Несиелер: 5

  Пән бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясат пен экономикадағы жаһандық, макро - және микрожүйедегі бәсекелестіктің әртүрлі концепцияларын, сондай-ақ бәсекелестіктің қазіргі теориясының негізгі концепцияларын, бәсекелесті мемлекет тұрғысынан реттеу мәселелерін зерделеуді көздейді. Пән бәсекелестіктің: әртүрлі факторлары мен қозғаушы күштерін, оның құралдарын, ерекшелігін, шектеулерін, тауар нарығындағы бәсекелестік ортаны талдау және бағалау әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық практика оқыту саласындағы кәсіби құзіреттіліктерді алуға бағытталған, атап айтқанда, тиісті бөлім негізінде тәжірибелік сабақтарды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу шеберлігін тереңдету арқылы оқу процесінде алынған педагогика мен оқыту әдістері туралы теориялық білімді бекіту және тереңдетуге бағытталған. Педагогикалық практика барысында магистранттар педагогикалық кәсіби қызметтің құрамдас бөліктерімен, материалдардың оқу-әдістемелік кешенімен, оқу сабақтарын өткізудің құрылымымен, нысандары мен әдістерімен танысады, оқытушылар құрамының қызметін басқаруды және ұйымдастыруды үйренеді, студенттердің білімін бағалайды, жұмыс есебін құрады және толтырады, сонымен қатар еңбек ұжымында жұмыс жасау дағдыларға ие болады. Педагогикалық тәжірибесі мен практикалық сабақтардың нәтижелері бойынша магистранттар баяндама жасайды және қорғайды.

  Оқу жылы - 1
 • Экономикадағы аналитикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономиканың әдістемелік жүйелерін талдаудағы әртүрлі тәсілдерді қамтиды. Пән магистранттардың экономикалық, қаржылық, басқару жүйесіндегі мәліметтерді зерттей отыра талдау жасауын үйретеді, зерттеу объектісіндегі даму заңдылықтарын анықтайды, экономикалық саясаттты негіздеп, экономикадағы стандартты емес мәселелерді шешуде сыни дағдыларын арттыру, креативтті көзқарасты қалыптастыруын арттырады. Олар жүргізілген талдау нәтижелері бойынша шешімдер әзірлей алады; шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің тиімділігін арттыру бойынша негізделген іс-шараларды қабылдау үшін талдамалық есептерді қалыптастыру дағдыларын шыңдайды.

  Оқу жылы - 1
 • Әлеуметтік экономика
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жауапкершілік принциптеріне сүйене отырып, пәнде экономиканы әлеуметтендірудің тұжырымдамалық тәсілдері ашылады және әлеуметтік сала салаларындағы экономикалық қатынастардың рөлі мен функциялары, Қазақстан мен шетелдер экономикасының әлеуметтік саласының қызмет ету ерекшеліктері, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтік қызметтерді реттеуге, өндіруге және қаржыландыруға қатысуы қарастырылады. Әлеуметтік саланың экономикалық құрылымы және олардың экономикалық проблемалары, сондай-ақ олардың қызметінің тиімділігіне әсер ететін факторлар қарастырылады

  Оқу жылы - 1
 • Зерттеудегі сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Курс сандық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасының кешенді түсінігін қалыптастырады. Зерттеу нәтижелерін статистикалық бағалау және оларды интерпретациялау саласындағы жалпы тәсілдер мен оларды дамытудағы қазіргі заманғы үрдістер ұсынылған. Әдістемелік негіздер, әдістердің теориялық негіздері және әдістердің өздері теориялық тұрғыда да, сонымен қатар статистикалық пакеттерді қолдана отырып практикалық қолдану деңгейінде де беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Ғылыми зертеу семинар
  Несиелер: 5

  Зерттеу семинары қоғам қажеттіліктеріне және заң талаптарына назар аудара отырып, ұлттық экономиканы дамытудың заманауи әлеуметтік-саяси және экономикалық проблемаларына ғылыми талдау жүргізудің әдістемелерін қамтиды. Жұмыс берушілерді, жетекші ғалымдар мен докторанттарды тарта отырып, магистранттар ғылыми мақалалар, монографиялар, өздік зерттеулер нәтижелерін талқылау барысында осы проблемаларды шешудің жолдарын әзірлейтін және талдайтын болады, әрі қарай даму тенденцияларын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Жаһандық әлемдегі экономикалық саясат
  Несиелер: 4

  Пән әртүрлі халықаралық экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында экономикалық саясатты әзірлеу концепцияларын қамтиды. Магистранттар әлемдік экономикада жағдайлар бойынша және оларды шешуге бағытталған шешімдерге бағалайды, макродеңгейдегі жаһандық мәселелеріне талдау жүргізеді, мәселелер мен оларды шешу жолдарын ескере отырып, жаһандық әлемдегі экономикалық саясатты сыни тұрғыдан қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Зерттеулердегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс заманауи АТ-ны, мәтіндік, графикалық, кестелік ақпаратты өңдеу жұмысының негіздерін, ДБ құру және жүргізуді қарастырады, заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби саладағы ғылыми-зерттеу қызметін өз бетінше жүзеге асыруға ықпал етеді. Магистрант заманауи АТ, ақпаратты өңдеу әдістерін қолдануды; ғылыми деректерді талдау және жүйелендіруді, кәсіби және ғылыми ақпаратты болжау моделін құруды және олардың дәлдігін бағалауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Мемлекеттік – жекешелік әріптестік: теория және практика
  Несиелер: 4

  Пән жобаларды іске асыру арқылы экономикадағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті жүзеге асыру механизмін зерттейді. Магистранттар жобаларды дайындау мен жүзеге асыру әдістемесін, концессиондық тендерлерді өткізу тәсілдерін, сонымен қатар МЖӘ жобалардың тиімділігін бағалауды үйренеді. Курс аясында МЖӘ өзара әрекеттесу нысандары, бірлескен инвестициялық жобалар және Қазақстандағы МЖӘ даму тенденциялары қарастырылады. Бейімделген және проблемалық оқыту технологияларды пайдалану негізінде Қазақстандағы нақты кейстерді, жағдайларды қарастыру арқылы игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Бизнес талдау моделін әзірлеу (SQL)
  Несиелер: 4

  Курс тыңдаушыларға көп өлшемді мәліметтер базасын (Multidimensional Databases) әзірлеу және пайдалану бойынша, сондай-ақ SQL Server Analysis Services (SSAS) көмегімен талдау үшін кестелік семантикалық деректер үлгілерін жасау бойынша білім мен практикалық дағдыларды ұсынады. Магистранттар жеке жобаларды орындай отырып, бизнес аналитика шешімдерінің компоненттерін, архитектурасын және табиғатын сипаттайды (BI), Analysis Services көмегімен көп өлшемді деректер базасын (Multidimensional Databases) жасайды, өлшеулер (Dimensions) мен деректер текшесіндегі шараларды (Measures) реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Интернет-деректерін талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс аналитиканы оқытуда Интернет-деректерді талдаудың негізгі концепциялары мен қосымшаларын қарастырады. Igraph және statnet R пакеттерінің көмегімен желілік деректерді манипуляциялау, талдау және визуализациялау үшін, магистранттар нақты деректерді пайдалана отырып, желідегі маңызды тораптарды талдаудан бастап қауымдастықтарды анықтау, ақпараттың таралуын қадағалау және пікірді қалыптастырудың бірқатар есептерін шешетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 13

  Зерттеу практикасы нақты кәсіптік тапсырмаларды орындауға зерттеу құралдарын қолдану арқылы пәндік теориялық білімді пайдалану мақсатында жүзеге асырылады. Магистр ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, кәсіптік есеп беру, ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс құру принциптері мен әдістерін меңгереді; кәсіби талдау әдістерін қолданады; серіктес ұйымдарда практика негізінде әлеуметтік, экономикалық, статистикалық ақпараттарды іздеп тауып зерттейді; магистерлік диссертацияның тақырыбын таңдау үшін негізгі проблемаларды анықтап, олардың шешімдерін табады.

  Оқу жылы - 2
 • Теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі
  Несиелер: 4

  Пән бизнес субъектілерінің оларды дамыту стратегиясын жасау тиімділігін сипаттайтын қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштерді талдау, жүйелеу және есептеу әдістемесін қамтиды, сонымен қатар теңдестіруді тексеру мақсатында көрсеткіштерге стратегиялық карталарды құрастыру. Әр түрлі аналитикалық жағдайларды пайдалана отырып, қазақстандық кейстерді қолдану арқылы игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Зерттеудегі сапалық әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл курс сапалы зерттеулердің негізгі әдістерінің кеңейтілген талдауын қамтиды. Сапалы зерттеулерді іріктеу және деректерді талдау ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінеді. Вербалды және вербалды емес деректерді сапалы талдаудың негізгі теориялық тәсілдері мен практикалық әдістері қарастырылады. Есепті дайындаудың негізгі ережелері мен зерттеу нәтижелерінің презентациялары ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік пен этикалық салдарларды, тұрақты даму қағидаларын, әртүрлі аналитикалық әдістерді қолдана отырып, өзекті және толық емес ақпаратқа талдау жасап, кәсіби тұжырымдарын көрсете білуге, стандартты емес шешімдер қабылдауға және олардың салдарларын бағалауға қабілетті.

 • Код ON2

  Белгіленген құқықтар шеңберінде, командада жұмыс жасай алады және оны басқара біледі, ауызша және жазбаша коммуникативті дағдыларын еркін көрсетеді, шешім қабылдайтын тұлға ретінде, сондай-ақ ұйымның мүдделі тарабы ретінде де іс-әрекет пен мінез-құлыққа ықпал етуге қабілетті.

 • Код ON3

  Команданы басқару мен тұлға аралық өзара әрекеттестік тәсілдерін тиімді пайдалана отырып, корпоративті мәдениетті қалыптастыруға қабілетті.

 • Код ON4

  Заманауи цифрлық технологиялар, теориялар мен құралдарды қолдана отырып, сала және өңір деңгейінде, тұрақты түрде өзгеріп отыратын әлемде ұйымдарды, жобаларды және процестерді тиімді басқаруға қабілетті.

 • Код ON5

  Бизнестің тиімділігін бағалау негізінде, бәсеке аясындағы мемлекеттік саясат пен теңдестірілген көрсеткіштер жүйесінің құралдарын пайдаланып, макро-, мезо-, микродеңгейлерде бәсекеге қабілеттілікті басқаруға қабілетті.

 • Код ON6

  Кәсіпорындар мен ұйымдардың күрделі процестерінің экономикалық тиімділігін сыни бағалап, жүйелі түрде кешенді техника-экономикалық талдау жасап, өндірісті ұйымдастыру мен қызмет көрсетудің тәуекелдері мен перспективаларын айқындап, даму стратегиясын анықтауға қабілетті

 • Код ON7

  Бюджеттеудің әралуан модельдерін, теориялық әзірлемелер мен қаржы-экономикалық жоспарлаудың әдістемелерін қолданып, даму мен қауіп-қатердің баламалы мүмкіндіктерін ескеріп, салалардың, өндірістер мен тұлғалардың болашақтарын болжауға қабілетті

 • Код ON8

  Құбылыстар мен процестерді сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер және экономикалық мәліметтерді талдау мен өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдаланып, экономиканың жағдайын зерттеу кезінде табылған құрылымдалмаған макро- және микроэкономикалық проблемаларды анықтауға, олардың шешімдерін ұсынуға қабілетті

 • Код ON9

  Қазіргі заманғы экономиканың макро деңгейде қызмет ету заңдылықтарын, оның институционалдық құрылымын сыни бағалап, білімдердің барлық жиынтығын бағалап, экономикалық проблемалар, процестер, фактілер мен құбылыстарды талдау негізінде мемлекеттік –жеке меншік әріптестік қағидаларын ескере отырып, мемлекеттің экономикалық саясатын қалыптастыруға қабілетті

 • Код ON10

  Дамудың теңгерімсіздігін жоя отырып, тәуекелдерді бағалап және перспективті салалар мен қызмет түрлерін әртараптандырып, қолда бар ресурстарды болжау және инвестиция салу, кәсіпорынның, өңірдің және саланың қаржылай тұрақты дамуын қамтамасыз етуге қабілетті

 • Код ON11

  Әзірлемелер мен нәтижелерді бағалаудың заманауи әдістерін пайдаланып, ғылыми сыйымды және инновациялық өнімдер өндірушілермен және тұтынушылармен, инновациялық делдалдармен инноваторлардың өзара әрекеттестік процесін жолға қойып, зерттеу нәтижелерін коммерцияландырып, инновациялық өндірісті ұйымдастыруға қабілетті.

 • Код ON12

  Жеке зерттеулерінің нәтижелерін енгізе отырып, әртүрлі білім беру әдістемелері мен технологияларын қолданып, ЖОО педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

Top