Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11103 6B11103-Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қонақжайлық индустриясының негіздері
  Несиелер: 6

  Курс қонақ үй бизнесінің заманауи түрлерінің эволюциясымен және алуан түрлілігімен танысуды көздейді. Қонақ үй шаруашылығын басқару мәселелері және негізгі экономикалық көрсеткіштер қаралды. Қонақ үйдің барлық бөлімшелерінің қызметі сипатталады. Қонақтарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру мәселелері және қызмет сапасына әсер ететін факторлар ашылады. Курстың негізгі тақырыбы: Қонақ үй бизнесінің негізгі ұғымдары мен эволюциясы; туристерді орналастыру құралдарының жіктелуі қонақ үй құрылыстарының жалпы сипаттама

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро және макроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика мен макроэкономикаға кіріспе, микро және макроэкономикалық көрсеткіштер, макроэкономикалық тұрақсыздық, жұмыссыздықтың экономикалық циклдеріне кіріспе. Инфляция, Ұлттық табыс: өндіріс, бөлу және тұтыну, жиынтық сұраныс, жиынтық ұсыныс, тауар-ақша нарығындағы Макроэкономикалық тепе-теңдік және ашық экономика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақтандыру индустриясы
  Несиелер: 3

  Курс тақырыбы: тамақ өнеркәсібі: тұжырымдамасы, мақсаттары және жіктелуі; мейрамхананың сипаттамасы: басқару құрылымы, бөлшек және өндірістік үй-жайлар; мейрамханаға келушілерге қызмет көрсетуге дайындық; мейрамханаға келген қонақтарға қызмет көрсету; қабылдау және банкеттерге қызмет көрсету; кафеде қоғамдық тамақтандыру қызметін ұйымдастыру; бистродағы қоғамдық тамақтандыру қызметтері; барларды ұйымдастыру; тамақ өнеркәсібінің басқа да объектілері: пиццерия және кәуапхана.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мейрамхана және мейманхана маркетингі
  Несиелер: 6

  Курс қарастырады: маркетингтің пайда болуы мен дамуының экономикалық алғышарттары; маркетингтік зерттеулер; маркетингтік орта; тауар нарықтарындағы тұтынушылардың мінез-құлқы; нарықты сегменттеу; маркетинг жүйесіндегі тауар; маркетингтегі тауар саясаты; маркетингтің баға саясаты; маркетингтегі өткізу саясаты; маркетингтегі коммуникациялық саясат; маркетинг жүйесіндегі жарнама; маркетингті жоспарлау және бақылау; маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау; Халықаралық маркетинг; қызмет маркетингі және коммерциялық

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология жәні тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық тағамдар мен сусындар
  Несиелер: 6

  Курстың тақырыбы: мейрамхана және қонақ үй бизнесі мамандарын даярлаудың элементі ретінде әлемнің тағамдары мен сусындарын білу; халықтар мәдениетін дамытуда ұлттық тағамдар мен сусындардың дәстүрлерінің рөлі; сусындардың жіктелуі; ұлттық сусындардың ерекшеліктері; Қазақтың ұлттық тағамдары мен сусындарының ерекшеліктері; Азиялық тағамдар; Орталық Еуропа елдерінің халықтары тамақтану дәстүрлерінің ұлттық ерекшеліктері; Батыс Еуропа, Оңтүстік Еуропа, Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс, Африка, Солтүстік және Оңтүстік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этикет және қарым-қатынас мәдениеті
  Несиелер: 6

  Курс тақырыбы: қарым-қатынас іскерлік қатынастарды орнату және дамыту үдерісі; іскерлік қатынастардағы этикалық принциптер мен нормалар; сәлемдесудің этикет ережелері және визиткаларды пайдалану және пайдалану; іскер әйел мен іскер әйелдің киім және сыртқы көрінісі; жұмыс орнына және кеңсе кеңістігіне этикеттің талаптары; еркек пен әйел арасындағы қарым-қатынастың этикасы; сөйлеу қарым-қатынас этикасы және ашық сөйлеу этикасы; жұмыс сұхбаттары мен іскерлік әңгімелерге арналған этикет талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамхана және мейманхана бизнесіндегі бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 4

  Курс мыналарды қарастырады: бухгалтерлік есепті ақпараттық жүйе ретінде; бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі; Бухгалтерлік баланс және баланстық теңдеу; шоттар және қос жазба; бухгалтерлік құжаттама және есептік регистрлер; "1С:Қазақстан үшін Бухгалтерия" конфигурациясының сипаттамасы; жүйені алдын ала баптау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамханалық және мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 6

  Курс келесі тақырыптарды оқытудан тұрады: нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің экономикалық мәні мен мазмұны, кәсіпкерлік орта, кәсіпкерлік типологиясы, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары, қызмет саласын таңдау және жаңа кәсіпорынды құру негіздемесі, кәсіпорынның ұйымдастыру-басқару функциялары, кәсіпкерліктегі бәсекелестік, кәсіпкерліктегі инновациялық қызмет, кәсіпкерлік тәуекел, шағын бизнес және оның кәсіпкерлік жүйесіндегі орны, кәсіпкерлікті реттеудегі мемлекеттің рөлі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамханада және мейманханада қызмет көрсету технологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыбы: Қонақ үй өнімдерін өндіру; қонақ үйде клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық циклы; тұру кезеңінде қызмет көрсету технологиясы; қонақ үй қызметтерін брондау технологиясы; қабылдау және орналастыру қызметінің жұмыс технологиясы; қонақ үйде қосымша қызмет көрсету технологиясы; мейрамханалардың сипаттамасы мен қызметтері; мейрамханаға келушілерге қызмет көрсетуге дайындық; үстелді жабдықтау технологиясы; мейрамханаға келушілерге қызмет көрсету технологиясы; қабылдаулар мен банкеттерге қы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Салық салудың ұйымдық – экономикалық және әлеуметтік негіздерін, салықтарды, алымдар мен міндетті сипаттағы басқа да төлемдерді, олардың элементтерін, Қазақстан Республикасында салық жүйесін қалыптастырудың тарихи аспектілерін, салық жүйелерін құрудың негізгі принциптерін, салық реформасын жүргізудің ерекшеліктері мен аяқтау перспективаларын, Қазақстанда және нарықтық экономикасы бар жетекші елдерде пайдаланылатын маңызды өлшемдер мен ұғымдарды баяндау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес этикасы
  Несиелер: 6

  Курс тақырыбы: көрмелер мен жәрмеңкелерге арналған іскерлік әдеп нормалары; іскерлік әдептілік этикеті; іскерлік салада кәдесыйлар мен сыйлықтар; бизнес-этикеттің презентациясы мен нормалары; іскерлік телефонмен сөйлесу этикеті және электрондық пошта; хатшы мен аудармашы бизнес-этикеті; халықаралық хаттама мен этикет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамхана-қонақ үй бизнесіндегі баға қалыптастыру
  Несиелер: 6

  Курс тақырыбы: баға нарықтық экономика санаты ретінде; баға құрамы; Компанияның мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласындағы баға саясаты; қымбат баға; нарықтық баға; компанияның бағалық саясатына мемлекеттік әсер етуі; жеткізушілермен шарттар жасасу кезінде баға белгілеу; тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу; азық-түлік және қонақжайлық нарығының экономикалық жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана және мейманхана менеджменті
  Несиелер: 3

  Курстың негізгі тақырыбы: Қонақ үй бизнесіндегі менеджменттің функциялары, принциптері, әдістері; Қонақ үйлерді басқару стилі; қонақ үй және мейрамхана менеджерінің тұлғасы, билігі және беделі; қонақ үй индустриясының ұйым қызметкерлерінің еңбек уәждемесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана-қонақ үй бизенесіндегі баға саясаты
  Несиелер: 6

  Курс келесі тақырыптарды қарастырады: баға нарықтық экономика санаты ретінде; баға құрамы; фирмалық баға саясаты; қымбат баға; нарықтық баға; компанияның бағалық саясатына мемлекеттік әсер етуі; шарттарды жасасу кезінде баға белгілеу; тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу; экономикалық нарықтық жағдай және баға динамикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана-қонақ үй бизнесінінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыбы: Тұжырымдама, пән, әдіс, іскерлік құқық көздері. Бизнестің субъектілері туралы түсінік және жалпы ережелер. Кәсіпорындарды қалыптастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық базасы. Кәсіпорындарды тіркеу. Лицензиялау қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 4

  Пән әлеуметтік-экономикалық үрдістерді сипаттайтын көрсеткіштердің кешенді жүйесін беретін ақпараттық жүйені қалыптастыра отырып, статистикалық пәндерді меңгеруде жүйелілік пен сабақтастықты қамтамасыз етеді, атап айтқанда: негізгі құралдардың статистикасын; негізгі құралдардың тиімділігін бағалауды; айналым құралдарының статистикасын; айналым қаражатын пайдалану көрсеткіштерін және олардың айналым жылдамдығын есептеуді; баланстық пайда көрсеткіштерін; баланстық пайда көрсеткіштерін; рентабельділік көрсеткі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметтегі қауіпсіздікті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Курс - кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің қазіргі жағдайы туралы тұтас білімді алу; экономикалық-құқықтық салада заң шығару қызметін, құқық қорғауды қамтамасыз ету. Мынадай іс-шараларға дайындалу: заңның, құқықтық тәртіпті, жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; жеке, мемлекеттік, муниципалдық және өзге де меншік нысандарын қорғау; алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және құқық бұзушылықтарды тергеу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызметтердегі тұтынушылық артықшылықтар
  Несиелер: 6

  Курстың тақырыбы: Мәдениет тұтынушы мінез-құлық факторы ретінде. Әлеуметтік рөл мен мәртебенің тұтынушылық мінез-құлыққа әсері. Отбасы мен үй шаруашылығының тұтынушылық мінез-құлыққа әсері. Анықтамалық топтардың тұтынушылық мінез-құлыққа әсері. Ақпаратты өңдеу және қабылдау. Мотивация, тұлға және эмоциялар. Жеке құндылықтар және өмірлік стиль. Ақпараттың қажеттілігі мен ақпаратты іздеу. Сатып алу және баламаларды таңдау алдында нұсқаларды бағалау. Сатып алу. Тұтыну, қанағаттану, босату. Сатып алу бағасы. Тұ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 6

  Курстың тақырыбы: мәдениет жаһандануының әсері. Әлеуметтік стратификация. Отбасы мен жағдайлардың әсері. Жеке құндылықтар, өмір салты және тұтынушылық ресурстар. Тұтынушылардың мінез-құлық модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақ үй бизнесі
  Несиелер: 6

  Курс қонақ үй бизнесінің қазіргі заманғы нысандарының эволюциясы мен алуан түрлілігімен танысуды қарастырады. Қонақ үй бизнесін басқару және негізгі экономикалық көрсеткіштер. Қонақ үйдің барлық бөлімшелерінің қызметін сипаттайды. Сұрақтар қонақ үй бизнесі туралы негізгі ұғымдарды және эволюциясын көрсетеді; туристерге арналған қондырғыларды жіктеу; қонақ үйдің жалпы сипаттамалары; қонақ үй қызмет көрсету технологиясы; қонақ үй қызмет көрсету технологиясы; қонақүй өмірін қолдау жүйелері; қонақ үй қызметтері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бос уақыт және көңіл-көтеру индустриясы
  Несиелер: 5

  Курс ойын-сауық шарты, яғни ойын-сауық процесіне тәуелді құбылыстар жиынтығына негізделген, ойын-сауық индустриясын таныстыру үшін арналған. Курс әсіресе көңіл көтеру нарығының жіктелуіне және жеке жіктеу бірліктерін қарауға бағытталған. Атап айтқанда, боулинг орталықтары, бильярдтар, гольф-клубтар, ойын-сауық саябақтары, цирк, театрлар, казино, фитнес-клубтар, теннис корттары, сондай-ақ анимациялық бағдарламаларды құру тұжырымдамасы мен ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауарлар мен қызметтердің сараптамасы
  Несиелер: 4

  Курс сараптаманың негізгі мәселелерін, техникалық реттеуді қарастырады: тауардың коммерциялық қызмет объектісі ретінде сипаттамалары; айналым саласындағы оның санын және сапасын қамтамасыз ету; тауарларды сәйкестендіру және оларды ақпараттық қолдау; тауарларды сараптаудың тәртібі мен ерекшеліктері, стандарттау үдерістерін құқықтық реттеу, сәйкестікті бағалау, тауарларды сертификаттау; зерттеу әдістері; сараптама барысында пайдаланылатын зерттеудің негізгі құралдары; азық-түлік емес тауарлардың кейбір топтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызмет маркетингі
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыбы: қызмет көрсету секторындағы маркетинг тұжырымдамасы; өндірістік және техникалық қызметтерді ұйымдастырудағы маркетинг; қызмет маркетинг жүйесінің ажырамас элементі болып табылады; маркетингтік кеңес беру қызметтері; факторингтік маркетинг; реинжиниринг қызметтері; көлік қызметтері; сақтандыру маркетингі; маркетинг мейрамханасы қызметтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс мейрамхана және қонақ үй бизнесі технологияларын ұйымдастырудың ерекшеліктерін, туристерге қызмет көрсететін қонақүйлердің ерекшеліктерін, туристік жүйедегі қонақ үй индустриясының орны мен рөлін, қонақ үйлерді классификациялауды, қонақ үй бизнесін дамытудың негізгі үрдістерін зерттеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақ үй -мейрамханалық шаруашылық мекемелерін жабдықтау
  Несиелер: 5

  Курс тақырыптарды зерттеуді қамтиды: қонақ үйлер, мейрамханалар қызметі. Қонақ үй және мейрамхана менеджменті саласының негізгі түсініктері Қонақ үй бизнесі қызметінің негізгі функциясы - ақшалай сыйақыны уақытша тұрғын үймен қамтамасыз ету. Қонақ үй индустриясы саласындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар, нормативтік құжаттардағы деректер және стандартты талаптар. Негізгі ұғымдар: қонақүйлер, тұтынушылар, орындаушылар, туристерге арналған тұру орындары, тұру қызметтерін орындаушы, тұрмыстық қызмет көрсе

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аниматорлық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыбы: ойын-сауық индустриясы және анимация концепциясы; анимациялық бағдарлама жасау технологиясы; анимациялық бағдарламалардың міндеттері; тақырыптық анимациялық бағдарламалар ерекшеліктері; тақырыптық оқиғаны ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызмет саласындағы логистика
  Несиелер: 4

  Курс экономикадағы қызметтердің рөлін зерделейді, көтерме сауда нарығында қызметтерді логистикада шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады, қызметтерді тарату процесіне қызметтердің ынталандырушы әсер ету механизмін көрсетеді, қызмет көрсету секторының сипаты мен мазмұнын зерттейді; Логистика саласында қызметтерді тиімді пайдалану дағдыларын игеру; логистикалық қызметтерді ұйымдастыру әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнімдер мен қызметтердің сапасын басқару
  Несиелер: 4

  Курс тақырыбы: өнім сапасының мәні, экономикалық және әлеуметтік маңызы. Өнім сапасын жақсартудың экономикалық және әлеуметтік маңызы. Сапа менеджменті жүйесін дамыту тарихы. Тұтынушы құндылықтарын бағалаудың негізгі санаты ретінде сапа көрсеткіштері. Өнім сапасының көрсеткіштерін жіктеу. Өнімнің сапасын бағалау. Стандарттаудың мәні мен мақсаты. Сапа менеджменті жүйесінде сертификаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Курста ғылыми және теориялық негіздерін зерттеу, сондай-ақ осындай зерттеулерді жүзеге асыруда практикалық дағдыларды меңгеру кіреді. Курстың мақсаты: маркетингтік зерттеулердің ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздерін, олардың сипаты мен кезеңдерін, ақпаратты жинау және талдаудың негізгі әдістерін зерделеу; маркетингтік зерттеу құрылымын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақ үй-мейрамханалық шаруашылықтағы логистика
  Несиелер: 4

  Курстың тақырыбы: логистикалық жүйенің теориялық тұжырымдамасы; халықаралық тасымалдау әлемдік нарық инфрақұрылымының ажырамас бөлігі болып табылады; логистикалық басқару; логистикалық жүйеде сақтау жүйесін және қоймаларды өңдеу; қойманың пәні мен міндеттері; Шаруа қожалығының материалдық ресурстары мен контейнерлерін сақтау технологиясы; қоймалық жүктерді өңдеудің технологиялық процесін ұйымдастыру; ішкі және сыртқы экономикалық қатынастарды қамтамасыз ету; тауарларды дайындау ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақ үй кәсіпорындарының техникалық және технологиялық жабдықталуы
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыптары: тамақтану және қонақжайлылық кәсіпорындарының техникалық және технологиялық жабдықтау міндеттері; сервистік кәсіпорындардың техникалық қызмет көрсетуі; инженерлік жабдықтар; ғимаратқа қызмет көрсету; сумен жабдықтау және кәріз жүйесі; желдету және ауа баптау жүйесі; электр үйі; мейрамханалық және қонақ үй қызметтерін көрсетуде техникалық құралдарды пайдалану; технологиялық жабдықтар; мейрамхана бизнесінде және қонақ үй бизнесінде заманауи технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік қонақ үй шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Курс мыналарды қамтиды: қонақ үй индустриясының негіздерін оқу; қонақ үй индустриясының проблемаларын зерттеу; қонақ үй бизнесі саласындағы таймшеринг нарығымен танысу; қонақжайлылық индустриясын экономикалық қызмет түрі ретінде зерттеу; қонақ үй индустриясының озық тәжірибелерімен танысу; туристерді орналастыру проблемаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыптары: экономикасы мен қонақжайлылық индустриясының ерекшелігі мен ерекшелігі, экономика мен қонақжайлылық индустриясының құрылымы мен құрамы, сектораралық және аймақаралық қарым-қатынас, қонақжайлық индустриясының экономикадағы нарықтық механизмі, экономика және қонақжайлық индустриясының қызметтері мен ресурстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй бизнесіндегі инновациялар
  Несиелер: 5

  Курс қонақ үй бизнесі саласындағы инновациялық менеджменттің негізгі бағыттары, қонақ үй бизнесін стратегиялық басқару, қонақ үй бизнесі ресурстарын басқарудың инновациялық әдістері және маркетинг технологиялары бойынша сұрақтарды зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй және мейрамхана кешендерінің интерьер дизайны
  Несиелер: 5

  Пәндер қонақ үйлер мен мейрамханалар кешендерінің ішкі кеңістіктерінің дизайнын ерекшеліктерін көрсетеді, олардың мақсаттары әртүрлі болады. Қонақүй кешендерінің тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар болып табылатындығына назар аударылады. Бұл қонақ үй мен мейрамхана кешендерінің интерьерлерінің бірегей және қайталанбас стилін жасаудың теориялық аспектілерін көрсетеді, олар интерьердің ерекше белгілеріне айналмай, сонымен қатар әр адамға эмоциялық және эстетикалық әсер ететін көптеген әлеуетті клиенттерді тарт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Академиялық пәндер студенттердің теориялық негіздерін игеру және қолданбалы экономикалық және математикалық үлгілерді қалыптастыру, оларды басқару және басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдаланудың қарапайым практикалық дағдыларын меңгеру мақсатында іске асырылады және меңгеріледі; кәсіпорындардың болжау қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс қарастырады: бәсекелестіктің қарқындылығын анықтайтын құрылымдық факторлар; құрылымдық талдау және бәсекелестік стратегия; құрылымдық талдау және саланы анықтау; бәсекелестік стратегияның негізгі нұсқалары; бәсекелесті талдау әдісі; нарықтық сигналдар; бәсекелестік әрекеттер; сатып алушылар мен жеткізушілер үшін стратегия; төмен концентрациялы салаларда бәсекеге қабілетті стратегия; жаңа салаларда бәсекелестік стратегиясы; рецессия кезінде өнеркәсіптегі бәсекелестік стратегиясы; бәсекелестердің портфол

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана ісіндегі инновациялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән ұйымдық құрылымдарды, қатысушыларды, сондай-ақ нақты рәсімдерді, басқару формаларын және әдістерін қамтиды, бизнес-жоспарлау, инновацияларды құру және енгізу бойынша кешенді іс-қимыл жоспарын әзірлеуді және іске асыруды қамтамасыз етеді. Инновациялық еңбек ұйымдастыру, жоспарлау жүйелері мен мейрамхана бизнесінде инновациялық процестерді өндіріске енгізу ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана және мейманхана кешендерін жобалау
  Несиелер: 5

  Курс қонақ үй және мейрамхана кешендерін жобалау негіздерін және олардың техникалық қызмет көрсетуін қамтиды. Осы саланы реттейтін нормативтік-құқықтық базаны зерттеу. Қонақжай-мейрамханалық кешендер мен ансамбльдердің пәндік-кеңістіктік ортасын трансформациялау, қоғамдық пайдалану объектілері мен алаңдарын жобалау жабдығы. Қонақ үйдің және мейрамхана кешендерінің аумағының дизайнерлік құрал-жабдықтарын заманауи жобалау әдістері мен принциптері, аула кеңістігін жоспарлау және фасадтардың түсті-пластикалық ш

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй кәсіпорынның экономикасы
  Несиелер: 5

  Курс тақырыбы: қонақ үй шаруашылығының экономикасының тұжырымдамасы; қонақ үй шаруашылығының экономикалық маңызы мен даму тенденцияларын талдау; туристік кәсіпорындарды ұйымдастырудың экономикалық негіздері; туристік кәсіпорындардың айналым капиталы; қонақ үй шаруашылығының шығындары; Қонақ үй кәсіпорындарында баға мен баға белгілеу; қонақ үй бизнесі қызметінің тиімділігін бағалау; қонақжайлық кәсіпорындарда еңбек экономикасы; жарнамалық науқан және оның экономикалық маңыздылығын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік мейрамхана бизнесі
  Несиелер: 5

  Курс мейрамхана кешендерін ұйымдастыру және басқару, әлемнің қазіргі жағдайында туризм мен мейрамхана бизнесі экономикасының қарқынды дамып келе жатқан және табысты салаларының бірі болып табылатын бірегей кешен болып табылатындығына бағытталған мәселелерді зерттеуді қарастырады. Бұл білімді пайдалану сервистік қызметте кәсіби қызметті сауатты және тиімді жүргізуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Талдаудың сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді таңдаудың компоненті болып табылады және оларды талдаудың негізгі әдістерімен: корреляция, фактор, дисперсия, регрессия, кластер және т.б. меңгеру үшін университеттің экономикалық мамандықтары студенттерін дайындауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі брендинг
  Несиелер: 5

  Курс тақырыбы: Жарнама және қоғамдық қатынастар мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу жоспарындағы теориялық және тәжірибелік курс ретінде брендингтің негізгі тұжырымдамалық негіздерін зерттеу. Курстың мақсаты: категориялық тұжырымдамалық аппаратты құру; брендтік коммуникация контекстіндегі теориялық және практикалық талдауды үйрету; кәсіби ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғам туралы білімді біртұтас жүйе және адам, рухани процестердің рөлі, қазіргі қоғамдағы тараптардың құқықтық мүдделері ретінде қолданады

 • Код ON2

  Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігінің, өзара түсіністігінің, төзімділігінің және демократиялық құндылықтарының, тамақтану және қонақжайлылық саласында қосымша қызметтерді ұйымдастырудың басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын бекітеді

 • Код ON3

  Іскері қарым-қатынастың негізгі қағидаттары мен нормалары туралы білімді практикада қолданады, іскери этикет нормаларын ескере отырып еңбек қатынастарын құру

 • Код ON4

  Микро және макродеңгейде пайда болатын басқару мәселелерін экономикалық-математикалық әдістерді қолдана отырып шешеді

 • Код ON5

  Мейрамхана ісі және қонақжайлылық саласында өз бизнесін жобалау кезеңінде туындаған мәселелерді табысты шешу үшін алған білімін сенімді пайдалана алады

 • Код ON6

  Тауарлар мен қызметтерді сату жүйесінде әртүрлі тауар топтарының ерекшеліктері мен сараптамасы туралы білімді қолданады

 • Код ON7

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оңтайлы шешімдерді анықтау үшін логистикалық ақпаратты бағалайды

 • Код ON8

  Нарықты маркетингтік талдау негізінде нарықтық стратегияларды әзірлейді

 • Код ON9

  Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін жоспарлау ерекшеліктерін пайдаланады

 • Код ON10

  Тамақтану және қонақжайлылық кәсіпорындары өндірісінің құрылымын біледі

 • Код ON11

  Қонақ үй және мейрамхана кешендерінің жобалары мен дизайнын жасайды

 • Код ON12

  Мейрамхана бизнесі мен қонақ үй шаруашылығында шетелдік тәжірибені қолданады

 • Код ON13

  Мейрамхана және қонақ үй ісінде инновациялық технологияларды қолданады

6B11103 Қонақ үй және мейрамхана ісі
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11103 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11103 Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11103 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11103 Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top