Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02121 Орындаушылық өнер:эстрадалық вокал в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын музыкалық өнерге енгізе отырып, тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы үдерістерді жіктейді;
 • қазіргі ғылымның философиялық, әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық және психологиялық аспектілерін, сондай-ақ мәдениет пен өнер әлеуетін пайдалана отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын бейімдейді;
 • шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасындағы көшбасшылық жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін практикалық білімін пайдаланады;
 • мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде эстрада өнерін дамытудың мәселелері мен әлеуеті бойынша өз пікірін ұсынып дәлелдейді;
 • жаңа аппараттық-бағдарламалық құралдарды және әртүрлі ақпараттық ресурстардың мүмкіндіктерін қолдана отырып, техникалық жетістіктерге негізделген білім беру процесін моделдейді;
 • шығармашылық даму мақсатында экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір сүру қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология және тұрақты даму, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін қолданады;
 • эстрадалық вокалдық шығармаларды орындауда жұмыстың заңдылықтары мен әдістерін, студиялық жазудың нормалары мен тәсілдерін, әр түрлі жағдайларда репетициялық процесті оңтайлы ұйымдастыруды талдайды;
 • қызметтің жоғары нәтижелеріне қол жеткізу, эстрадалық-джаз концерттерін және басқа да шығармашылық іс-шараларды (фестивальдер, байқаулар, авторлық кештер) жоспарлау мақсатында ұжымда жұмыс істеу қабілетін құрастырады;
 • эстрада саласында соло, ансамбльде, оқу орындарының әртүрлі сахналық алаңдарында, клубтарда, мәдениет сарайларында оркестрмен шығармашылық жобалар жасайды және үлгілейді;
 • эстрадалық вокалдық өнер мен мәдениеттің жетістіктерін насихаттай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарымен, мәдениет мекемелерімен және халықпен (филармониялармен, концерттік ұйымдармен, агенттіктермен) байланыс үшін қажетті шығармашылық материалдарды жүйелейді;
 • вокалдық-орындаушылық жұмыста режиссермен, дыбыс режиссерімен және дыбыс операторымен қарым-қатынаста дыбыс жазу және дыбыс шығаратын аппаратураның заманауи құралдарын модельдейді және пайдаланады;
 • дыбыс жазу және дыбыс шығаратын аппаратураның қазіргі заманғы техникалық құралдарын өзінің орындаушылық қызметінде іске асырады және пайдаланады.
Top