Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01517 География-туризм в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • заманауи педагогикалық технологияларды қолдана отырып, оқу іс-әрекетінің жағдайын пәннің алға қойылған оқу мақсаттарына сәйкес қалыптастыра алады.
  • оқушылардың зияткерлік даму деңгейін жоғарылату дағдыларын қолдана отырып, балаларға шығармашылық пен жаңашылдықты үйретеді
  • білім алушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін қолдана алады
  • әртүрлі деңгейдегі ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеріп, жұмыс істей алады
  • географияның теориялық және зерттеу негіздерін және онымен байланысты (биология, химия, физика, экология, туризм, экономика негіздері және т.б.) пәндерден алған білімдерін, оларды оқыту технологияларын қолдана алады
  • оқушылардың пәндік дағдылары мен біліктерін және географияға деген қызығушылықтарын қалыптастырудың әдістері қолдана алады
  • географиядан (зертханалық, практикалық, демонстрациялық, компьютерлік) бақылаулар мен эксперименттердің зерттеу нәтижелерін талдауды көрсете алады
  • шолу және тақырыптық экскурсияларды ұйымдастыру және жүргізудің әдістемесін меңгереді, туристік және рекреациялық аудандарда географиялық зерттеулер жүргізе алады
  • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтар мен қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көп мәдениетті ортада туризмді ұйымдастырудың өзіндік әдістерін меңгереді
Top