Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02212 Философия - әлеуметтану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты кәсіптік құзыреттілікке ие, колледждерде философия мен әлеуметтануды оқыту үшін, мемлекеттік қызмет үшін, экономиканың әр түрлі секторларындағы және саяси саладағы қызмет үшін мамандардың сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыратын, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық даму мен әлеуметтік-саяси үдерістерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік-философиялық мәселелерді қазіргі заманғы әдіснамалық деңгейде шығармашылық және жоғары кәсіби шешуге қабілетті кадрларды даярлау;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B032 Философия және этика
 • Дайындық бағыты 6B022 Гуманитарлық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • нормативтік құқықтық базаның, халықаралық тәжірибенің, ішкі факторлардың әсерінің өзгеруін есепке ала отырып, қоғамдағы әлеуметтік процестерді дамытудағы үрдістерді әлеуметтік түсіндіруге қабілетті;
 • мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби этиканың принциптерін ұстана білуге, философия білімдерін, мемлекеттік құрылымдардың қоғамдық-саяси ұйымдарын дамыту үрдістерін және мемлекеттік саясаттың заңнамалық негіздерін қолдануға қабілетті;
 • әлеуметтік процестің барлық субъектілерінің қызметін талдау, олардың қызметін модельдеу, өзінің өмірлік стратегиясын қалыптастыру және практикада қолдануға, нақты проблемаларды шешу мақсатында қоғамдағы әлеуметтік-саяси жағдайды одан әрі өзгерту мақсатымен талдау процесін жүргізу;
 • қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың сипатын және маңыздылығын түсінуге, осы үдерісте туындайтын қауіптер мен қауіптерді білу, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, оның ішінде мемлекеттік құпиялардың қорғалуын қамтамасыз ету;
 • мемлекеттік басқару институттарының қызмет етуінің теориялық және қолданбалы аспектілерін қоғамдық үрдісте түсінуге және талдауға, сараптамалық-аналитикалық және тәжірибелік қызметтің кешенді құралдарына ие;
 • философиялық мәселелерді шешуде гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың жүйелі теориялық және практикалық білімдерін пайдалану тәсілі;
 • сыртқы және ішкі экономикалық факторлардың және олардың әсерінің өзгеруін ескере отырып, елдегі әлеуметтік процестерді дамытудағы тенденциялардың әлеуметтік-саяси түсіндірмесін бере алады;
 • кәсіптік тапсырмаларды шешуде пәнаралық және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатыса алады, өзгеретін еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті біліктілікті дамытуға үйретуге және ұтқырлыққа қабілетті.
Top