Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05203 География в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

 • кәсіби қызметте шетел тілін қолдана алады;
 • қазіргі геоэкономикалық және геосаяси үрдістерді талдайды, жалпы және жекелеген елдер мен аймақтардағы дүние жүзі шаруашылығының құрылымындағы өзгерістерді бағалайды және талдау негізінде география ғылымның негізгі проблемаларын анықтап, тиісті қорытынды жасайды;
 • жобаларды басқарудың қазіргі заманғы әдіснамасын біледі және ұсынады, жобаның жиынтық жоспарының негізгі бөлімдегі қалыптастыру дағдыларын меңгереді;
 • өзінің кәсіби құзыреттік саласындағы міндеттерді шеше алады және географиялық ортаның қызмет атқаруына әсер ететін факторларды анықтайды;
 • білім беру мекемелерінде педагогикалық технологиялардың теориясы мен тәжірибесінің заманауи әдістерін біледі және пайдаланады;
 • қазіргі географиялық зерттеулерде табиғатты тиімді пайдаланудың өзекті міндеттерін шеше алады;
 • ғылыми ойлау мен дүниетанымды қалыптастыру және дамыта білу;
 • дүние жүзіелдері мен аймақтарының бәсекеге қабілеттілігін талдайды; бәсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштері мен индикаторларын анықтайды, дүние жүзі елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің интегралды көрсеткіштерін есептейді;
 • білім берудегі қазіргі парадигмасы мен педагогикалық ғылымның даму бағытын және жаңа концептуалдық идеяларды түсінуге қабілетті;
 • OpenSource, ArcGIS, Post GISзаманауи бағдарламаларымен, технологияларыменжұмыс істей алады, ГАЖ бағдарламалары арқылы жобалайды және талдау әдістерін біледі;
 • психологиялық басқару қызметінің заңдылықтарын практикада меңгеру және қолдану;
 • географиялық орта мен оның компоненттерінің қалыптасуындағы процестер туралы білімді біледі және меңгереді, Жердің пайда болуы туралы мәселелерді өз көзқарасы бойынша пайымдайды, Жердің географиялық заңдылықтарының себептері мен салдарларын түсіндіреді және түсінеді, алған білімдерін кәсіби және күнделікті өмірде қолдана алады.
Top