Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01504 Физика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ОН 3 –Ғаламның жылдам ұлғаюы жайындағы фактілерді, ережелер мен қағидаларды түсіндіреді; қол жетімді мәліметтерден туындайтын Ғаламның пайда болу теориясының салдарын сипаттайды;
  • ОН 4 –физикалық процестерге ғылыми бақылаулар жүргізеді, физикалық қондырғыларды пайдаланып эксперименттік мәліметтерді жинақтау және жұмыс жасау үшін қондырғыларды қолданады;
  • ОН 10 –қажетті ақпаратты алу көздерін рефлексивті түрде таңдауғажәне пайдалануға мүмкіндігі бар.
  • ОН 7 –Әлемнің заманауи вакуумдық моделінің артықшылықтары мен кемшіліктерін ажыратады;
  • ОН 9 –физика ғылымының кейбір жекелеген мәселелерін оқыту әдістемесін дамытуға және жетілдіруге мүмкіндігі бар;
  • ОН 1 – физиканың негізгі салаларынан құбылыстарды, негізгі ұғымдарды, негізгі заңдар мен олардың эксперименталдық және теориялық негіздерін анықтайды және сипаттайды;
  • ОН 2 –іргелі фундаменталды физикалық теорияларды үйлестіру, тиімді пайдалану әдістерін және басқа пәндердегі физикалық мазмұнды мәселелерді табады;
  • ОН 8 –қазіргі заманғы технологиялардың, идеялардың, қазіргі заманғы жаңа бағыттардың кең ауқымын бағдарлай алады және оларды өзінің педагогикалық қызметінде қолданады;
  • ОН 5 –зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттейді, ғылыми-техникалық ақпаратты талдайды;
  • ОН 6 –оқу процесінде оқушылар мен студенттердің эксперименттік іс-әрекетін ұйымдастыруда физика мұғалімдерінің озық тәжірибелерін қолданады;
Top