Жаңа білім беру бағдарламасы

8D05101 Биология в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Жасушалық үрдістердің реттелуі
  Несиелер: 5

  Жасушалық үрдістерді реттеу өмірді қамтамасыз ететін маңызды шарттардың бірі болып табылады. Жасушалық үрдістердің реттелуін зерттеу эксперименталды және теориялық түрде өте қарқынды жүргізіледі. Бұл үрдістер ағзалардың өсуіне және көбеюіне, өз құрылымдарын сақтауға және қоршаған ортаның әсеріне жауап беруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағзаның реттеуші жүйелері
  Несиелер: 5

  Жүйке жүйесінің құрылысы. Ми жұмысының рефлекторлық принципі. ОЖЖ. Автономды жүйке жүйесі. Жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы. Адамның ЖЖӘ ерекшеліктері. Нерв жүйесінің медиаторлары. Мінез-құлықты ұйымдастыру принциптері. Жоғары жүйке қызметінің түрлері. Функциялардың эндокриндік реттелуі. Стресс эндокринологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аридті аймақтардың өсімдіктері
  Несиелер: 5

  Аридті елдердің табиғи ерекшеліктері және олардың биоәртүрлілігі. Шөлдердің жіктелуі. Шөлді аймақтардың ботаникалық-географиялық типологиясы. Орта Азия мен Қазақстанның шөлді аймақтары. Флористикалық және фитоценоздық зерттеу әдістері. Шөлді және дала өсімдіктерін әлемдік шаруашылықта пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи биологияның мәселелері
  Несиелер: 5

  Биологияның философиялық, этикалық мәселелері. Өмірдің пайда болуына заманауи көзқарастар. Адамның шығу тегі. Апоптоз. Канцерогенез. Биологиялық қартаю. Жасушалық биология мәселелері. Адам геномы. Геномиканың жетістіктері. Биологиядағы нанотехнологиялар. Биосфера. Биоалуантүрлілік және биосфераның тұрақтылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тірі ағзалардың метаболизмі мен биоэнергетикасы
  Несиелер: 5

  Биоэнергетика организмдердің тіршілік әрекеті үдерісіндегі энергияның өзгеру механизмдерін зерттейді. Организмдердің энергетикасын анықтау үшін физика-химиялық әдістерді қолдану. Биоэнергетика-молекулалық биологияның, биофизиканың және биохимияның бөлігі. Метаболизм: пластикалық және энергетикалық алмасу.Тірі организмдердегі заттар мен энергия алмасу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы зоология
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Табиғи жағдайда қарапайымдардың рөлі және олардың халық шаруашылығындағы маңызы. Марикультура. Жануарлар биофильтраторы. Тоған шаруашылығы. Терісі бағалы аңдарды жасушалық өсіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 25

  Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы барысында шетелдік ғылыми кеңесшісімен ғылыми тағлымдамадан өтеді және докторлық диссертацияны орындайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 12

  Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы барысында шетелдік ғылыми кеңесшісімен ғылыми тағлымдамадан өтеді және докторлық диссертацияны орындайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 30

  Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы барысында шетелдік ғылыми кеңесшісімен ғылыми тағлымдамадан өтеді және докторлық диссертацияны орындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 18

  Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы барысында шетелдік ғылыми кеңесшісімен ғылыми тағлымдамадан өтеді және докторлық диссертацияны орындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Код ON5

  биологтың кәсіби әдебінің нормалары мен принциптерін сақтай отырып, нақты әдістерді қолдану арқылы ғылыми ақпараттарды талдап, өңдеп, түсініп, жүйелеп, жалпылай алады

 • Код ON4

  биологиялық үрдістер мен құбылыстардың негізгі заңдылықтарын үйрену мақсатында аналитикалық, тәжірибелік және жобалық әрекеттер дағдыларын көрсете алады

 • Код ON6

  ғылыми биология аймағында жана ғылыми – зерттеу және қолданбалы әдістерді құрып, түрлендіре алады

 • Код ON8

  пәндік салада ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану

 • Код ON2

  түрлі теориялар, әдістер мен бағытардың жалпылама ғылыми жетістіктері негізінен биологиялық құбылыстардың заманауи проблемалық зерттеу жағдайына ғылыми талдау жасай алады

 • Код ON1

  кәсіби этика қағидаларын сақтайды, кәсіби қызметте пән саласын, бақылау-өлшеу құралдарын, жүйенің даму үрдістерін және нормативтік құқықтық актілерді пайдалана біледі.

 • Код ON3

  биологияның түрлі аймақтарында ғылыми зерттеулер ұйымдастыру мен жүргізудің заманауи әдіснамалық және классикалық принциптерін қолдана алады

 • Код ON7

  сыни талдау дағдыларын, қалыптасқан стереотиптерді жеңу қабілетін қолданады.

Top