Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05101 Биология в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Өз біліктілігі саласында радиобиология және микробиология саласын жүйелі түсінуді көрсету, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгеру;
  • Интроспекция дағдыларын, өмір бойы оқуға деген ұмтылысты және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсету
  • Көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты мәселелерді шешуді талап ететін жаңа контексттерде Еңбек және оқу қызметінде көшбасшылық қасиеттерді, инновациялықты және дербестікті көрсету
  • Жаңа күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін арнайы білімді қолдану
  • Өз құзыреті саласындағы тақырып бойынша мәртебесі бойынша тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасау
  • көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты мәселелерді шешуді талап ететін жаңа контексттерде Еңбек және оқу қызметінде көшбасшылық қасиеттерді, инновациялықты және дербестікті көрсету
  • Кәсіби пікірталастарға ауызша немесе жазбаша түрде қатысу, зерттеу нәтижелерін халықаралық академиялық басылымдарда жариялау
  • Идеяларды қалыптастыру, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжау, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуге ықпал ету
Top