Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01702 Орыс тілі мен әдебиеті в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Қазіргі лингводидактиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Лингводидактика ғылым ретінде тіл білімдерін басқа ғылымдардың білімдерімен біріктіреді және тіл білімдерін, дағдыларын және қабілеттерін меңгерудің жалпы заңдылықтарын қалыптастырады. Курстың мақсаты - тіл үйретудің жалпы теориясының негізгі қағидалары туралы білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ докторанттарға олардың кәсіби қызметінде заманауи тәсілдер мен технологияларды қолдануға дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл теориясы және қазіргі тіл білімінің мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - докторанттарды қазіргі лингвистиканың негізгі теориялық мәселелерімен терен таныстыру (магистратура бағдарламасымен салыстырғанда), тілдік теория саласында іргелі лингвистикалық жұмыстармен егжей-тегжейлі таныстыру, тындаушылардың негізгі теориялық мәселелерді, бағыттарды, үрдістерді және тіл ғылымының жетістіктерін нақты түсінуін, сондай-ақ осы материалға сыни көзқарас қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем мәтін жүйе ретінде
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында көркем мәтін коммуникативтік және эстетикалық функцияларды орындайтын арнайы ұйымдастырылған тілдік жеке жүйе ретінде қарастырылады. Курстың мақсаты мәтіннің лингвистикалық элементтерін зерттеу болып табылады, олардың өзара әрекеттесуі көркемдік жұмыстардың өзіндік ерекшелігін қалыптастырады, мәтіннің идеологиялық, тақырыптық және эстетикалық мазмұнының ашылуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON10

  жылдам өзгергіштік пен ақпарат ағымының өсуі жағдайында білімнің үнемі жаңаруын және кәсіби шеберліктің кеңеюін қамтамасыз ету тәсілдерінде құзіреттілікті көрсету.

 • Код ON6

  - педагогика, орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, тіл және әдебиет теориясы бойынша теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізу; ғылыми зерттеулерде теориялық және қолданбалы есептерді шығару және шешу;

 • Код ON5

  ғылыми байланыстар мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін жетік білу және түсіну; халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда көпшілік алдында сөйлеу және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қолдану;

 • Код ON3

  орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша ақпараттық технологияларды тиімді қолдану; мультимедиялық білім беру бағдарламаларының, цифрлық педагогикалық технологиялардың лингвистикалық компоненттерін даярлау, әр түрлі кәсіби және әлеуметтік салалар үшін филологиялық өнімдер жасау;

 • Код ON4

  көптілді білім беру жағдайында лингвомәдени өнімдерді құрастыру;

 • Код ON9

  тіл білімі, әдебиеттану және орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістері саласындағы зерттеулерге сараптама жүргізу;

 • Код ON2

  ЖОО орыс тілі мен әдебиетін оқытудағы жеке тұлғаға бағытталған инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін қолдана отырып, оқушылардың оқу, кәсіптік, ғылыми-зерттеу жұмыстарының әр түрлі аудиториялық және аудиториядан тыс түрлерін жоспарлау, дамыту және практикада қолдану;

 • Код ON7

  қазіргі білім беру парадигмалары контекстіне лингвистикалық және әдебиеттану ғылымын дамытудың жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағдарламаларын түсініп, шығармашылықпен енгізу;

 • Код ON1

  филологиялық ғылымдардың пәндік, дүниетанымдық және әдістемелік ерекшеліктерін жүйелі түрде түсінуді көрсету; ғылыми мектептердің тіл білімі мен әдебиеттанудағы тұжырымдамалары мен көзқарастарын және әлем және қазақстандық ғылымның тіл және әдебиет саласындағы жетістіктерін жүйелі түрде түсінуді көрсету;

 • Код ON8

  филологиялық білімді қызметтің әр саласында қолдана білу; әлеуметтік-мәдени, тарихи жағдайлар аясында тілдік және әдеби құбылыстарға жан-жақты талдау жүргізу;

Top