Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01405 Құқық және экономика негіздері педагогін даярлау в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Педагогикалық-психологиялық білім (Жоғары мектептің педагогикасы, Басқару психологиясы)
  Несиелер: 6

  Жоғары мектеп педагогикасын зерттеудің бағыттарын, құрылымын, жалпы гносеологиялық нұсқаулар жүйесін, педагогиканың ғылыми жүйе ретінде дамуының жаңа әдістерін және эмпирикалық жүйесін, онтогенездің кезеңдеріндегі тұлғаның қалыптасуын, психика дамуының ерекше заңдылықтарын, қазіргі психологиялық басқарудың негізгі бағыттары мен принциптерін, психологиялық білімдер мен іскерліктерді қарастырады, сондай-ақ интеграциялық білім негіздерін игертеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс магистерлердің мәдениаралық, коммуникативтік және функционалдық құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы ғылыми білімнің шектерін кеңейтуге бағытталған; филологиядағы жаңа бағыттарды дамыту және ұлттық және халықаралық білім беру кеңістігінде ғылыми жетістіктерді тану үшін шетел тілдік ресурстармен өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін түсіндіру дағдыларын жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән адамзаттың түрлі дәуіріндегі философиялық ойларды дамыту үдерістерін зерттейді. Ежелгі заманнан біздің заманымызға дейінгі философиялық түсініктер мен теорияларды, олардың заманауи ғылымға әсерін қарастырылады. Философия және ғылым тарихы пәнін зерттеудің негізі ғылыми білім шекараларының тұрақты жаңаруын қамтамасыз ететін әлемнің ғылыми көрінісін философиялық түсінуде жатыр.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелері
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік оңалту үрдісін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы, принциптері, әдістері, жүйесі, аталған пән тұлға мен қоғам арасындағы әлеуметтік қамтамасыз етудің бағыттарын айқындайтын, нақты және тиянақты қарауға, жеке әлеуметтік тәжірибелерді қоғамдық өмірде қолдануды қарастырады. Теориялық білімін іс жүзінде әлеуметтік, этикалық, комуникативті қатынаста, кәсіби проблемаларының шешімін таба алуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және экономика негіздері пәндерін жоғары мектепте оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Құқық және экономика негіздерін оқытудың әдістемелік жүйесінің даму тарихын, заманауи технологияларын, озық тәжірибеде қарастырады. Жоғары мектепте құқық және экономиканы оқыту процесінде құқықтық-экономикалық білімді, дағдыларды, АКТ-ны пайдалануын, оқытудың әдістері мен әдістемелік тәсілдерді талдауын, тиімділігін, жіктелу жолдарын сипаттайды. Оқыту жұмыстарын ұйымдастыру формалары мен нәтижеге бағытталған білім беруді жүзеге асыру механизмін, кәсіби мәселелерін шешу жолдарын көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР-ның азаматтық құқық міндеттемелердің жекелеген түрлері
  Несиелер: 6

  Құқықтық-нормативтік құжаттары жағынан ауқымды, күрделі, азаматтық - құқықтың жүйесін, логикалық талаптарға сай, ішкі салаларға тән әдістер, шарттар, меншіктер, мерзімдер, талаптар, интеллектуалдық, халықаралық құқықтар оның құрылымдарына тұтастай енетін жекелеген түрлерін қарастырады. Теориялық білімін мүмкіндігінше кәсіби салада қолданып, проблемалардың шешімін табуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте құқық және экономика негіздерін оқытудың әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Құқық және экономика негіздерін оқыту қағидаттарын іс-тәжірибелік тұрғыдан іске асыруға мүмкіндік беретін механизмдерді, оқытуда қолданылатын интерактивті және инновациялық әдістерді, АКТ-ны пайдаланып жалпы және жоғары оқу орындарында білім беру үдерісінің шынайы реформалануын жүзеге асыру жолдарын қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Нарық қатынастарының дамуы, рынокты экономиканың қызмет ету факторлар, рынок жүйелерін құру, жоспарлау, талдау, кәсіпкерлік тәуекелін бағалау, қолдану, икемделу, бәсекелестік пен заманауи кәсіпкерлік қызметті дамытуды және зерттеуді қарастырады. Теориялық білімін іс жүзінде қолданып шешімдерін көпшілік алдында хабарлауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бюджеттік құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Бюджет заңнамасының актілерін, бюджеттік құқықтың теориялық және құқықтық мәселелерін, әдістерін, бюджеттік қарым-қатынастар қатысушылардың құқықтық мәртебесін, бюджеттік өндіріс ережелерін, бюджеттік құқықтың принциптерін, мекемелерін, бюджеттік қарым-қатынаста азаматтық құқықтың құбылысын, процесуалдық мерзімінде-бюджеттік қатынастар үшін заңдық фактілерін қарастырып, теориялық білімін, ақпараттық мәдениетін, проблемалық шешімдерін нақты және тиянақты іс жүзінде көрсетуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР -ның банк құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Қазіргі банк жүйесінің теориялық нормаларын, несиелік ұйымдардың құқықтық қызмет етуінің механизмінің әдістерін, несиелік ұйым, банк, банкілік операция, банкілік мәміле және т.б. қаржылық – құқықтық институттардың теориялық негіздерін зерттеу, бағалау, банкілік несиелеу, ақшалай эмиссия, қолма-қол және қолма-қолсыз есеп айырысу, депозиттік құқықтық қатынастар, құқықтық реттеу, жоспарлауды қарастырады. Теориялық білімін, ақпараттық мәдениетін, проблемалық шешімдерін нақты және тиянақты іс жүзінде көрсете білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі кездегі жалпы құқық теориясының мәселелері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық өмірдің құбылыстары-мемлекет және құқықтың дамуы, қызмет істеу жолдарын, өздеріне тән заңдылықтарын, олардың таптық-саяси және жалпы адамзаттық мәнін, зерттеу әдісін, түрін, заңды қарым-қатынастары мен байланыстарын, құқықтық сананың және құқықтық ақпараттық мәдениеттің ерекшеліктерін қарастырады. Әлеуметтік, комуникативтік ойларды ескере отырып, өз пікірін нақты және тиянақты қорытындылай алуды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарында заманауи ақпараттық технологиялар арқылы мәліметтерді талдау жолдары, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу мүмкіндіктері талданады. Ғылымның даму тенденцияларына өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін АКТ-ны қолдана отырып, ғылыми ақпараттар мен көзқарастарды мақсатты түрде зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Қызметтің дамуына интенсивті түрде барлық жағдайлар жасау, жеке меншікті жекешелендіруге , дұрыс қызметті қамтамасыз ететін барлық ресурстардың ең тиімді нұсқаларын жоспарлау, бәсекелестік, кәсіпкердің шаруашылық қызметіне талдау, кәсіпкерлік тәуекелін бағалау, коммерциялық келісім бойынша ұйымның әдістемелерін қолдану және зерттеуді т.б. қарастырады. Теориялық білімді іс жүзінде қолданып шешімдерін көпшілік алдында хабарлауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және экономикалық зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен ҒЗЖ-ны орындау бағдарламасын дайындау қарастырады. Құқық және экономика негіздерінің ғылыми танымның методологиялық негізі, ғылыми зерттеудің технологиясы мен әдістерін сипаттайды. АКТ-ны қолдана отырып, ғылыми - зерттеу бағытын таңдауға жол ашатын ақпараттарды іздестіру жолдары сараланады. Ғылыми зерттеудің орындалуы, кәсіби мәселелерді шешуді және оның нәтижесін рәсімдеу талаптары қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Озық макроэкономикалық саясат үлгілері
  Несиелер: 5

  Тематикалық түрде ұйымдасқан және ірі модульдер көмегімен қалыптасқан, ресми дәрістер, семинар және командалық проектілік жұмыстарға ынта білдіру, жоспарлау, проекті жүзеге асыру және аяқтау, капиталдық активтерді бағалау моделі, концепциялары зерттеліп, жобаны басқарудың бизнес-құбылысын, түрлі зерттеу құралдарын қолдануды қарастырады. Әртүрлі идеяларды іс жүзінде қолданып, пайда болған проблемаларды нақты шешімін көрсетуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қолданбалы макроэкономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Қазіргі экономиканы зерттеу мен математикалық дайындыққа негізделген теориялық және қолданбалы микроэкономикалық талдау, зерттеу форматында мәселені тұжырымдау, әр түрлі деңгейдегі экономикалық тапсырмаларды шешу үшін тұлғааралық өзара әрекет ету стратегиясын таңдау, кәсіби қызметтегі стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау, фирмадағы экономикалық талдау жүргізуді қарастырады. Әртүрлі идеяларды іс жүзінде қолданып, пайда болған проблемаларды нақты шешімін көрсетуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР Конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалар
  Несиелер: 6

  Конституциялық-құқықтық заңдылықтары, практикалық проблемалары, конституциялық процесстің элементтері мен қағидаларын талдау, Қазақстан Республикасында заң шығару, сайлау процесінің, конституциялық өндірістің қалыптасуы мен даму мәселелерін зерттеу, конституциялық құқық нормаларын және өзгерістер мен толықтыруларды т.б. қарастырады. Теориялық білімін іс жүзінде қолдану, ақпараттық мәдениетін, шығармашылық қабілетін көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат
  Несиелер: 5

  " Ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат" пәнін меңгерудің мақсаты білім алушылардың өзіндік идеяларын құрылымдық түрде баяндау дағдыларын қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі ғылыми-ақпараттық мәтіндермен жұмыс жасау жолдарын меңгерту. Пән магистрантардың жазу мәдениеті мен сыни ойлау дағдысын және лингвистикалық - прагматикалық құзыреттіліктерін қалыптастырады, өзі ұстанатын тіл арқылы жазба тіл мәдениетін жетілдіреді, академиялық адалдық мәдениеті мен принциптері жайлы мағлұмат береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Салықтық заңнаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Салық заңнамасының актілерін , салықтық құқықтың теориялық негіздерін, жүйесін, мемлекеттік органдардың заң жобалау жұмыстарының құрылу тәсілдеріне әсер ететін өзекті мәселелерін, функцияларын және де зерттеуді нақты ұйымдастыруға баулиды. Кәсіби проблемаларды шешу үшін өз білімін іс жүзінде қолданып, тәжірибеде нақты идеяны хабарлауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инвестициялық құқық теориясының проблемалары
  Несиелер: 6

  Инвестициялық құқықтың көкейтесті теориялық проблемалары , оның заты мен құқықтық реттеу әдісі, инвестициялық құқықтың принциптері мен жүйесі, инвестициялық құқықтық қатынастар, инвестициялық қызмет, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу, инвестициялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік іс жүзінде қарастырады. Кәсіби проблемаларды шешу үшін өз білімін іс жүзінде қолданып, нақты идеяны хабарлауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР-ның конституциялық заңнаманың дамуы
  Несиелер: 6

  Адам құқықтарының ең жоғарғы құндылығы, халық билігі, билік бөлінісі, құқықтық мемлекет, құқық пен заңның үстемдігі, саяси және идеалогиялық плюрализм, меншік нысанының алуандығы сияқты қағидаларға негізделген берік, нық нормативтік базаны және де конституциялық заңнаманың даму мәселелерін зерттеуді қалыптастырады. Теориялық білімін іс жүзінде қолдану, ақпараттық мәдениетін, шығармашылық қабілетін көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON2

  барынша кең пәнаралық контексте стандартты емес дағдайларда кәсіби және басқарушылық проблемаларды шешу үшін өз білімін, түсінігі мен шығармашылық қабілетін пайдалана білу;

 • Код ON1

  зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану кезінде құқық және экономика негіздерін оқыту саласындағы дамытылған білімдер мен түсініктерді, сондай-ақ зерттеу әдістерін игеруді көрсете білу;

 • Код ON5

  идеяны, қорытындылары мен проблема шешімдерін нақты және тиянақты көпшілік алдында хабарлауды ұйымдастыру.

 • Код ON3

  құқық және экономика салаларында теориялық, іргелі және қолданбалы білімді іс жүзінде қолдану;

 • Код ON4

  әлеуметтік, комуникативтік , этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, өз пікірін қалыптастыру үшін бәсекеге қабілетті ақпараттық мәдениетін, шетел тілін меңгеруін көрсете білу;

 • Код ON6

  Академиялық адалдық мәдениетін ұстана отырып, мәтінге ғылыми-сараптамалық баға береді

Top