Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01706 Ұйғыр тілі мен әдебиеті-география в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН 6 – оқушының тұлғалық дамуына ықпал ету, өмір бойы білім алуға бағытталған білім модельдерін көрсету
 • ОН 8 – оқыту және тәрбиелеу мақсаттары мен міндеттеріне, күтілетін нәтижелерге және студенттердің физиологиялық сипаттамаларына сәйкес инновациялық технологияларды қолдану;
 • ОН 4 – ұйғыр тілі мен әдебиетін оқытуда АКТ мен сандық білім беру ресурстарын пайдалану;
 • ОН2 - меңгерілген ақпаратқа сүйене отырып, тіл мен әдебиет білімін практикада қолдана алады;
 • ОН 3 - студенттердің сын тұрғысынан ойлауын, шығармашылық ізденісін дамыту, проблемаларды бірлесіп шешу мақсатында ұйғыр тілі мен әдебиетінің ғылымдар жүйесіндегі қазіргі жағдайын, орны мен құндылықтарын талдау;
 • ОН 1 – пәннің және пәнаралық фундаменталды заңдардың тұжырымдамалық және теориялық негіздерін түсіну және кіріктіру;
 • РО5 – таңдалған пән мақсаттарына сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалау мен диагностиканы қолдану;
 • ОН 7 – командалық жұмыста, тұлға аралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыста коммуникативті құзіреттілікті көрсету;
 • ОН 9 – ғылым мен әдістеменің соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, тіл тарихын ескере отырып, лингвистикалық заңдылықтарды дамытудың теориялық мәселелерін тұжырымдау.
 • ОН 10 - Қазіргі тіл білімі мен лингвистика саласындағы теориялық концепциялар мен ережелерді қолданады; тілдің базалық лексикасын біледі; мамандықтың жалпы ғылыми стилін және география саласындағы негізгі терминологияны, географияны оқыту әдістемесін ұсынатын лексиканы біледі;
 • ОН 11- ұйғыр жазушыларының әдеби шығармаларында бейнелеу мен көркемдік жасау мақсатында қолданылатын тілдік құралдарды анықтау, идеялар мен бағыттарды ұлттық мүдделер тұрғысынан талдау;
 • ОН 12 - орта мектеп оқушыларының географиясын оқытуда теориялық негіздері мен технологияларын қолдану.
Top