Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01706 Ұйғыр тілі мен әдебиеті мұғалімі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН 1 – пәндік және пәнаралық саладағы іргелі заңдылықтардың концептуалды және теориялық негіздерін түсіну және интеграциялау;
 • ОН2 – меңгерілген ақпаратқа сүйене отырып тілі мен әдебиет бойынша білімді практикада қолдану;
 • ОН 3 – оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту, шығармашылыққа ұмтылу, проблемаларды бірлесіп шешу мақсатында ғылым жүйесіндегі ұйғыр тілі мен әдебиетінің қазіргі жағдайын, орны мен құндылығын талдау;
 • ОН 4 – ұйғыр тілі мен әдебиетін оқытуда АКТ және сандық білім беру ресурстарын пайдалану;
 • ОН 5 – таңдалған пәндік мақсаттарға сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалау мен диагностиканы қолдану;
 • ОН 6 – білім алушының жеке дамуына ықпал ету, өмір бойы оқуға бағытталған дамытушы білімнің моделін көрсету;
 • ОН 7 – командалық қызметте, тұлғааралық қатынастарда, тиімді жұмыста коммуникативтік құзыреттілікті көрсету;
 • ОН 8 – оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттеріне, оқушылардың күтілетін нәтижелері мен физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес инновациялық технологияларды пайдалану;
 • ОН 9 – тіл тарихын ескере отырып, ғылым мен әдістеменің соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, тілдік заңдылықтарды дамытудың теориялық мәселелерін қалыптастыру;
 • ОН 10 – өз идеялары мен іс-әрекеттеріне, басқалардың пікірлеріне қызығушылық негізінде сыни және жүйелі ойлауды дамыту;
 • ОН 11 – ұйғыр жазушыларының әдеби шығармаларында бейнелік және көркем мәнерлілік жасау мақсатында қолданылатын тілдік құралдарды анықтау, ұлттық мүдделер тұрғысынан идеялар мен пафосын талдау;
 • ОН 12 – гуманистік көзқарас тұрғысынан бейнелер мен жағдайларды талдай білу, ұйғыр тіліндегі көркем мәтінді түсіндіре білу.
Top