Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02304 Филология: ұйғыр тілі мен әдебиеті в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ұйғыр тілі мен әдебиеті саласында кәсіби құзыреттілікке ие және филология саласында әлемдік және отандық зерттеулердің басымдықтарына ие, филологиялық білім беру саласы үшін мамандардың сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыратын, қазіргі ғылыми-практикалық деңгейде кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, шеберлікті және құзыреттілікті қалыптастыру және міндеттерді шығармашылық және жоғары кәсіби деңгейде шеше алатын кадрларды даярлау;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B037 Филология
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН2 – меңгерілген ақпаратқа сүйене отырып, ұйғыр тілі мен әдебиет бойынша білімді практикада қолдану;
 • ОН 7 – командалық қызметте, тұлғааралық қатынастарда, тиімді жұмыста коммуникативтік құзыреттілікті көрсету;
 • ОН 8 – оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттеріне, оқушылардың күтілетін нәтижелері мен физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес инновациялық технологияларды пайдалану;
 • ОН 4 – ұйғыр тілі мен әдебиетін оқытуда АКТ және сандық білім беру ресурстарын пайдалану;
 • ОН 5 – таңдалған пәндік мақсаттарға сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалау мен диагностиканы қолдану;
 • ОН 1 – пәндік және пәнаралық саладағы іргелі заңдылықтардың концептуалды және теориялық негіздерін түсіну және интеграциялау;
 • ОН 3 - студенттердің сыни ойлауын дамыту, шығармашылыққа ұмтылу, мәселелерді бірлесіп шешу мақсатында ғылым жүйесіндегі ұйғыр тілі мен әдебиетінің қазіргі жағдайын, орны мен құндылығын талдау;
 • ОН 6 – білім алушының жеке дамуына ықпал ету, өмір бойы оқуға бағытталған дамытушы білімнің моделін көрсету;
 • ОН 9 – тіл тарихын ескере отырып, ғылым мен әдістеменің соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, тілдік заңдылықтарды дамытудың теориялық мәселелерін қалыптастыру;
 • ОН 10 – өз идеялары мен іс-әрекеттеріне, басқалардың пікірлеріне қызығушылық негізінде сыни және жүйелі ойлауды дамыту;
 • ОН 11 – ұйғыр жазушыларының әдеби шығармаларында бейнелік және көркем мәнерлілік жасау мақсатында қолданылатын тілдік құралдарды анықтау, ұлттық мүдделер тұрғысынан идеялар мен пафосын талдау;
 • ОН 12 – гуманистік көзқарас тұрғысынан бейнелер мен жағдайларды талдай білу, ұйғыр тіліндегі көркем мәтінді түсіндіре білу.
Top